Положення з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населенняДата конвертації26.12.2016
Розмір444 b. • Цілі розвитку :

 • більш повне задоволення потреб міжнародних та національних користувачів

 • гармонізація програми обстеження з вимогами європейської статистичної системи

 • застосування досягнень сучасного міжнародного досвіду для покращання якості результатів обстеженняЯкість результатів обстеження

 • Методологічні положення з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

 • Впровадження системи звітів щодо якості ОУЖД починаючи з 2008 року в розрізі вимірів якості, встановленою Євростатом (релевантність, надійність, своєчасність та пунктуальність, достіпність та ясність, порівнянність, узгодженість)Співпраця з користувачами у 2006-2007рр.

 • Проведено два семінари з питань проблем та перспектив розвитку ОУЖД, програм нових модульних опитувань та системи звітів щодо якості результатів цього обстеження

 • Для моніторингу потреб та забезпечення тісного зворотного зв'язку з користувачами двічі проводилося їх анкетне опитування на центральному рівні: вивчався ступінь задоволення потреб різних груп користувачів, їх оцінка корисності результатів ОУЖД, проводилося опитування щодо необхідних напрямів подальшого його вдосконалення та досліджувалася думка стосовно системи звітів щодо якості даних

 • У 2007 році було на регіональному рівні проведено опитування користувачів, які займаються питаннями моніторингу регіональних програм подолання бідності, щодо найбільш актуальних для них інформаційних потреб

 • Активне залучення науковців до вдосконалення методико-методологічного забезпечення та програми ОУЖДВдосконалення методології формування вибірок територій та домогосподарств

 • всі прийнятні вимоги користувачів щодо якості даних враховані під час планування вибірок

 • застосовані новітні методологічні процедури та методи на окремих етапах побудови вибірки: ітераційної апроксимації, модифіковані методи контролю ймовірностей Кейфіца та Кіша тощо

 • застосована нова інформаційна база для побудови вибірки в містах– матеріали ЦВК України щодо позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

 • окремі мережі респондентів для кожного обстеження

 • збільшення кількості обстежуваних територіальних одиниць

 • включення до окремих обстежень територій, які обстежувалися в попередньому циклі 2004 – 2008 роківРозвиток системи організації вибіркових обстежень населення

 • У 2006 році з інтерв'юерами був проведений комплекс навчальних семінарів щодо методів, які сприяють підвищенню рівня участі респондентів у вибіркових обстеженнях. Починаючи з 2007 року навчання працівників за цим напрямом впроваджено на регулярній основі

 • для регіональних управлінь статистики розроблені і впроваджені в практику з 2007 року рекомендації щодо основних принципів системи постійного навчання різних груп персоналу, залученого до проведення вибіркових обстежень населення

 • впроваджена методика з питань організації системи постійного контролю роботи інтерв'юерів, а також порядки, які регламентують проведення контролю по кожному вибірковому обстеженню населення, в т.ч. – і ОУЖД

 • покращені умови оплати праці інтерв'юерів • Вдосконалена програма ОУЖД

 • Новий модуль щодо позбавлення (депривації) домогосподарств

 • економічна депривація (недостатність коштів)

 • харчування

 • одяг, взуття

 • житлові умови

 • товари тривалого користування

 • охорона здоров'я

 • освіта

 • розвиток інфраструктури як ознаки географічної доступності послуг та бар'єрів негеографічного характеру, які визначають депривацію за доступом • Вдосконалена програма ОУЖД (продовження)

 • Більш повне забезпечення потреб досліджень бідності: впроваджено розробку даних щодо життєвого рівня молодих сімей, неповних сімей, залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство, уточнено підходи до самоідентифікації домогосподарствами свого статусу

 • Новий модуль щодо доступу домогосподарств до Інтернету

 • Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), яка гармонізована з аналогічною класифікацією, що застосовується в обстеженнях бюджетів домогосподарств в країнах Європейської Спільноти (COICOP-HBS (2003)

 • Більш повне задоволення потреб СНР: впроваджено групування домогосподарств залежно від основного джерела доходу осіб

 • Покращено методологію поширення результатів ОУЖД на все населенняПерспективні завданняДякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка