Поняття компенсації. Право компенсації компенсаціяДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Поняття компенсації. Право компенсації


КОМПЕНСАЦІЯ

 • У цивільному праві - відшкодування збитків, що виникли внаслідок порушення цивільно-правового обов'язку, коли її виконання в натурі (т.зв. реальне виконання) у зв'язку з таким порушенням стало неможливим; коли власник права втратив з вини зобов'язаної особи інтерес до реального виконання обов'язку; в інших передбачених законом випадках грошового відшкодування майнових втрат, викликаних порушенням обов'язків.

 • В трудовому праві - виплати робітникам і службовцям, вироблені у встановлених законом випадках.Компенсаційні виплати — це грошові виплати понад заробітну плату з метою відшкодування працівникам матеріальних витрат, пов’язаних з виконанням трудових чи інших передбачених законом обов’язків.

 • Компенсаційні виплати — це грошові виплати понад заробітну плату з метою відшкодування працівникам матеріальних витрат, пов’язаних з виконанням трудових чи інших передбачених законом обов’язків.

 • Компенсаційні виплати в окремих випадках здійснюються у поєднанні з гарантійними виплатами.Види компенсаційних виплатУ разі службового відрядження. Статтею 121 Кодексу законів про працю України, якою встановлені гарантії і компенсації при службових відрядженнях, передбачено, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з наймання житлового приміщення в порядку і розмірах, установлених законодавством.

 • У разі службового відрядження. Статтею 121 Кодексу законів про працю України, якою встановлені гарантії і компенсації при службових відрядженнях, передбачено, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з наймання житлового приміщення в порядку і розмірах, установлених законодавством.

 • З огляду на зазначене, а також відповідно до норм Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 13.03.98 р. №59, у разі оформлення поїздки працівника строком на один день як службового відрядження (видання відповідного наказу, наявність оформленого в установленому порядку посвідчення про відрядження) відшкодування добових такому працівникові здійснюється як за повну добу, незалежно від того, що працівник має змогу повернутися на робоче місце протягом робочого дня.Компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість

 • Стаття 120. КЗпП. Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість.

 • Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, якщо це пов'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім'ї; витрати по перевезенню майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині другій Цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.

 • Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині другій Цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.

 • Розміри компенсацій, порядок їх виплати та надання гарантій особам, зазначеним у частинах другій і третій цієї статті, а також гарантії і компенсації особам при переїзді їх в іншу місцевість у зв'язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури, клінічної ординатури або в порядку організованого набору встановлюються законодавством.У випадках порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникові надається право на компенсацію відповідно до Закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". Вживання в названому Законі і ст. 34 Закону "Про оплату праці" терміна"компенсація" не означає, що такі виплати на користь працівників мають правовий статус, передбачений для компенсаційних виплат. Навпаки, вони мають статус заробітної плати і в трудових, і в податкових правовідносинах.

 • У випадках порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникові надається право на компенсацію відповідно до Закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". Вживання в названому Законі і ст. 34 Закону "Про оплату праці" терміна"компенсація" не означає, що такі виплати на користь працівників мають правовий статус, передбачений для компенсаційних виплат. Навпаки, вони мають статус заробітної плати і в трудових, і в податкових правовідносинах.Компенсація з порушенням строків виплати

 • Закон "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" і Положення про порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів її виплати прямо поширюються тільки на підприємства, установи і організації всіх форм власності і господарювання (ст. 1 Закону; п. 1 Положення). Однак у силу преамбули Закону"Про оплату праці", як поширює його чинність на роботодавців - фізичних осіб, та ст. 34 Закону "Про оплату праці", яка передбачає виплату компенсації у зв'язку з затримкою строків виплати заробітної плати, з урахуванням поширення дії цього Закону на громадян-роботодавців, правила про компенсацію належить застосовувати за аналогією і до відносин, які виникають при затримці виплати заробітної плати фізичною особою - роботодавцем. • Компенсація за затримку виплати заробітної плати виплачується незалежно від вини власника. Але вина працівника в затримці виплати заробітної плати (неодержання ним заробітної плати з власної недбалості тощо) виключає виплату компенсації. Компенсація виплачується при затримці виплати заробітної плати на календарний місяць і більше.Відшкодування за використання власного транспорту у службових цілях.Відповідно до п. 4 Норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання , затверджених наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 12.11.1993 р. № 88 компенсація за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок - це витрати на експлуатацію автомобіля, включаючи витрати по його ремонту і технічному обслуговуванню.

 • Відповідно до п. 4 Норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання , затверджених наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 12.11.1993 р. № 88 компенсація за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок - це витрати на експлуатацію автомобіля, включаючи витрати по його ремонту і технічному обслуговуванню.Компенсація за використання особистих легкових автомобілів для для службових поїздок виплачується керівним працівникам підприємства, установи (керівник підприємства, установи, його заступники), якщо виробнича діяльність їх пов'язана з необхідністю систематичних службових поїздок з використанням для цих поїздок легкових автомобілів, що перебувають у їх приватній власності. Забороняється виплата компенсації на підприємствах, де на балансі перебувають легкові автомобілі, або які орендують (використовують) автомобілі в інших юридичних та фізичних осіб.

 • Компенсація за використання особистих легкових автомобілів для для службових поїздок виплачується керівним працівникам підприємства, установи (керівник підприємства, установи, його заступники), якщо виробнича діяльність їх пов'язана з необхідністю систематичних службових поїздок з використанням для цих поїздок легкових автомобілів, що перебувають у їх приватній власності. Забороняється виплата компенсації на підприємствах, де на балансі перебувають легкові автомобілі, або які орендують (використовують) автомобілі в інших юридичних та фізичних осіб.

 • Компенсація виплачується щомісячно залежно від класу легкового автомобіля у таких розмірах:

 • автомобілі особливо малого класу з робочим об'ємом двигуна до 1,2 літра - 10 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації);

 • автомобілі малого класу з робочим об'ємом двигуна більше 1,2 до 1,8 літра - 15 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації);

 • автомобілі середнього класу з робочим об'ємом двигуна більше 1,8 літра - 20 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації).Виплата компенсації працівникам, які використовують для службових поїздок особисті легкові автомобілі, провадиться за наказом керівника підприємства, установи, де вказується клас автомобіля і розміри компенсації.

 • Виплата компенсації працівникам, які використовують для службових поїздок особисті легкові автомобілі, провадиться за наказом керівника підприємства, установи, де вказується клас автомобіля і розміри компенсації.

 • Для одержання компенсації працівники подають до бухгалтерії підприємства, установи копію технічного паспорта легкового автомобіля, що перебуває у їх приватній власності. Компенсація виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця.

 • За час перебування працівника у відпустці, відрядженні (у випадках відшкодування йому вартості проїзду до місця відрядження і назад), відсутності на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності, а також з інших причин, коли особистий автомобіль не експлуатується, компенсація не виплачується. Компенсація не підлягає оподаткуванню і не враховується при обчисленні середньої заробітної плати, на неї не проводяться ніякі нарахування.Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам. • Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працівником.Зазначений у коментованій статті вид компенсаційних виплат забезпечується при використанні працівником своїх власних інструментів для потреб підприємства, установи, організації та за наявності ознак зношування (амортизації) цих інструментів. Вказані виплати за зношування інструментів працівника здійснюються власником (уповноваженим ним органом) і визначені у Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Міністерством статистики України № 323 від II грудня 1995 p., як компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту і віднесені до інших виплат, що не входять до складу фонду оплати праці.

 • Зазначений у коментованій статті вид компенсаційних виплат забезпечується при використанні працівником своїх власних інструментів для потреб підприємства, установи, організації та за наявності ознак зношування (амортизації) цих інструментів. Вказані виплати за зношування інструментів працівника здійснюються власником (уповноваженим ним органом) і визначені у Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Міністерством статистики України № 323 від II грудня 1995 p., як компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту і віднесені до інших виплат, що не входять до складу фонду оплати праці. • Централізовано не встановлено порядок визначення ступеня зношуваності і розміру компенсаційних виплат. Тому домовленість між власником (уповноваженим ним органом) і працівником є основною підставою визначення суми відшкодування витрат працівника у цих випадках. У окремих відомствах може встановлюватись порядок визначення і проведення виплат компенсацій у цих випадках для відповідних категорій працівників.Компенсації в разі роботи у польових умовах

 • Працівникам, направленим для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівникам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів встановлюють у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничних норм витрат, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України. Якщо робота працівників постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний характер за межами України, граничні розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати 80 відсотків граничних норм добових витрат, установлених для відряджень за кордон Кабінетом Міністрів України.

 • Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничних норм витрат, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України. Якщо робота працівників постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний характер за межами України, граничні розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати 80 відсотків граничних норм добових витрат, установлених для відряджень за кордон Кабінетом Міністрів України.

 • За час проїзду територією України такі надбавки не можуть перевищувати граничних норм добових витрат, встановлених для відряджень у межах України. Витрати на проїзд до місця відрядження й назад, а також на наймання житлового приміщення зазначеним працівникам відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України і за кордон.Компенсація за проїзд у пасажирському транспорті для службових поїздок

 • Цей Порядок поширюється на окремі категорії працівників бюджетних установ та організацій, які користуються пасажирським транспортом у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (далі - працівники), за переліком, затвердженим Мінфіном за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Проїзд працівників у міському пасажирському транспорті - автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені та на внутріміських лініях річкового і морського транспорту здійснюється за проїзними квитками тривалого користування (місячні, квартальні тощо). Зазначені проїзні квитки дійсні в усіх містах України незалежно від місця їх придбання.Проїзд працівників на залізничному транспорті здійснюється за такими платними проїзними документами тривалого користування (до одного року):

 • Проїзд працівників на залізничному транспорті здійснюється за такими платними проїзними документами тривалого користування (до одного року):

 • абонементний квиток - в електропоїздах та дизель-поїздах у межах зазначеної дільниці;

 • квиток форми N 4 - в електропоїздах та дизель-поїздах у межах зазначеної дільниці (дільниць);

 • квиток форми N 3 - в електропоїздах та дизель-поїздах, а також у плацкартних вагонах пасажирських поїздів у межах залізниці, її дільниць або мережі залізниць;

 • квиток форми N 3-к - в електропоїздах та дизель-поїздах, а також у купейних вагонах усіх поїздів у межах залізниці, її дільниць або мережі залізниць.Придбання проїзних документів тривалого користування для працівників, які користуються пасажирським транспортом для службових поїздок, здійснюється за безготівковим розрахунком на підприємствах транспорту установами та організаціями, в яких зазначені особи працюють або проходять службу. Проїзд працівників водним транспортом приміського сполучення, автобусами приміських маршрутів, авіаційним і морським транспортом, де не запроваджено проїзні документи тривалого користування, здійснюється за квитками одноразового користування, що придбаваються за готівку в касах або в транспортному засобі за повною вартістю безпосередньо перед здійсненням поїздки. Відшкодування витрат на службові поїздки працівників провадиться установами та організаціями, в яких вони працюють або проходять службу, за рахунок коштів, передбачених на утримання цих установ та організацій відповідно до затверджених кошторисів.

 • Придбання проїзних документів тривалого користування для працівників, які користуються пасажирським транспортом для службових поїздок, здійснюється за безготівковим розрахунком на підприємствах транспорту установами та організаціями, в яких зазначені особи працюють або проходять службу. Проїзд працівників водним транспортом приміського сполучення, автобусами приміських маршрутів, авіаційним і морським транспортом, де не запроваджено проїзні документи тривалого користування, здійснюється за квитками одноразового користування, що придбаваються за готівку в касах або в транспортному засобі за повною вартістю безпосередньо перед здійсненням поїздки. Відшкодування витрат на службові поїздки працівників провадиться установами та організаціями, в яких вони працюють або проходять службу, за рахунок коштів, передбачених на утримання цих установ та організацій відповідно до затверджених кошторисів.Компенсація при підвищенні кваліфікації на виробництві

 • Постановою Кабінету Міністрів України № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються на підвищення кваліфікації, підготовку, перепідготовку, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. для цих працівників встановлено ряд виплат у вигляді мінімальних державних гарантій, що можуть бути підвищені за рахунок коштів підприємств, установ, організацій. Серед них передбачено збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання. Поряд з цим середня заробітна плата вчителів та інших працівників освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігається за кожним місцем роботи.За місцем основної роботи працівника у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, встановлюється оплата вартості проїзду до місця навчання і назад, виплата добових за кожний день перебування в дорозі та протягом першого місяця навчання. Тим працівникам, хто одержує заробітну плату в розмірі менше шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових (у наступні місяці до закінчення терміну навчання).

 • За місцем основної роботи працівника у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, встановлюється оплата вартості проїзду до місця навчання і назад, виплата добових за кожний день перебування в дорозі та протягом першого місяця навчання. Тим працівникам, хто одержує заробітну плату в розмірі менше шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових (у наступні місяці до закінчення терміну навчання).

 • На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готельного типу, у разі відсутності якого підприємство, установа, організація, що направила на навчання, провадить відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення, у порядку, встановленому законодавством для службових відряджень. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка