Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорівДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ
Основними завданнями Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ є:

 • - участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

 • - здійснення контролю за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • - розробляє та щорічно затверджує Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства

 • - переглядає щорічні потреби держави в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, призначених для виробництва наркотичних і психотропних засобів з метою медичного застосування або для науково

 • -дослідної роботи і подає свої висновки до МОЗ

 • - видає ліцензії на окремі види діяльності, що належать до компетенції Комітету, у випадках, передбачених законодавством України;видає сертифікати на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

 • - здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами,установами організаціями і підприємцями (юридичними особами) законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; здійснює контроль за діяльністю державних підприємств, установ, організацій і підприємців (юридичних осіб) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;Терміни:

 • наркотичні (психотропні) лікарські засоби - лікарські засоби, що містять один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до таблиць II і III та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (далі - перелік);

 • наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби - наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами у кількостях, що дають змогу зловжити ними;

 • обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів - провадження видів діяльності, пов'язаних з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів.Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів включає:

 • * ліцензування діяльності підприємств пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

 • * погодження видачі ліцензій підприємствам, установам і організаціям на право провад-ження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів) з МВС;

 • * установами і організаціями державної та комунальної форми власності;

 • * відпуск з аптечної мережі громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку;

 • * зберігання підприємствами, установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, тільки в обладнаних відповіднодо встановлених вимог окремих приміщеннях; • * обмеження кількості зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємствами, установами, організаціями нормативами, визначеними наказом МОЗ;

 • * облік наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та реєстрація операцій з ними підприємствами, установами і організаціями;

 • * проведення щокварталу інвентаризації із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей;

 • * надання відомостей Комітету підприємствами, установами і організаціями про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації

 • * відповідальність керівників за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • * заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;

Порядок ліцензування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387.»Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756»

 • Необхідною умовою для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наявність: - відповідної матеріально-технічної бази, зокрема для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - нормативно-технічної документації; - кваліфікованого персоналуПідставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 • 1) недостовірність відомостей, що містяться у поданих суб'єктом господарювання документах;

 • 2) неможливість виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений в заяві про видачу ліцензії;

 • 3) відсутність у суб'єкта господарювання визначених органом ліцензування умов, що необхідні для безпечного провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ведення їх обліку і забезпечення схоронності;

 • 4) наявність серед керівництва чи працівників суб'єкта господарювання осіб з числа тих, що мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: яким за результатами медичного огляду установлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Рецепти на наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини і прекурсори (Наказ МОЗ 360 ).

 • Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

 • Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

 • У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

 • На одному рецептурному бланку форми № 3 дозволяється виписувати тільки один наркотичний або психотропний лікарський засіб.

Забороняється відпускати готові лікарські засоби, що містять наркотичні, психотропні препарати і прекурсори списку 1 таблиці ІУ з аптечних пунктів і аптечних кіосків. Наркотичні і психотропні лікарські засоби, що випускаються на спецбланках форми № 3, повинні відпускатися тільки з аптек, до яких прикріплені для цих цілей територіальні лікувально-профілактичні заклади.Перелiк психотропних лiкарських препаратiв

 • Лекндормiн

 • лексотанмалiазин

 • медазепаммезепам

 • Мерлiтнiтразепам

 • нiторосаннiбротем

 • нозепам

 • Радедорм

 • Радепур

 • Реланiум

 • Рiвотрил

 • рогiпнолПерелiк наркотичних лiкарських засобiв

 • бупринорфiну г/хл

 • дипiдолор

 • морфолонг, морфiна г/хл, нопан, но-пен омнопон, промедол, скенан, фентанiл, фортвiн, фортрал, фенобарбiтал

 • ТРАМАДОЛПравила приймання

 • Для приймання наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв повинна бути утворена постiйна комiсiя (в складi не менше трьох осiб)

 • Комiсiя зобов'язана здiйснювати суцiльнi перевiрки найменувань, кiлькостi, маси всiх наркотичних, психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв, що надiйшли вiд аптечних складiв, на вiдповiднiсть найменуванням, кiлькостям, масі засобiв, зазначеним у супровiдних документах постачальникiв.

 • Результати цих перевiрок по-виннi оформлятися, незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi розходжень, пись-мовими актами зразу ж по закiнченнi перевiрок i пiдписуватись всiма членами комiсiї.Правила зберiгання

 • В аптеках наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, незалежно вiд лiкарської форми, та прекурсори повиннi зберiгатися в окремому примiщеннi - матерiальнiй кiмнатi лiкарських засобiв, обладнанiй згiдно з Типовими вимогами.

 • Hаркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, прекурсори в аптеках повиннi зберiгатися в замкнених вогнетривких сейфах. Зберiгання психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв може бути забезпечено в замкнених металевих шафах, надiйно прикрiплених до пiдлоги чи стiни.

 • Запаси наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв - в аптеках, що знаходяться в мiстах дислокацiї аптечних складiв,не повиннi перевищувати запасiв двотижневого нормативу зберiгання.

 • Кiмнати, сейфи i металевi шафи в аптеках, де зберiгаються наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори, пiсля операцiї з ними, повиннi зами-катися, а пiсля закiнчення робочого дня - опечатуватися чи пломбуватися i здаватися пiд охорону.

Зберiгання в аптеках спирту етилового.

 • в аптеках, що мають самостiйнi земельнi участки, спирт етиловий його рзчини та сумiшi повиння зберiгатися в окремiй спорудi.

 • в аптеках, якi вбудованi в примiщення iншого призначення, етиловий спирт повинен зберiгатися в iзольованому, прохолодному, захищеному вiд свiтла примiщеннi, що має охорону та протипожежну сигналiзацiю.

 • В невеликих аптеках для зберiгання легковоспламеняючих i горючих рiдин допускається всановлення встроєняя негорючi шафи з дверами, якi оббитi з обоїх сторiн листовою сталлю. Дозволяється зберiгати не бiльше 100 кг ЛВР.

В аптечних закладах предметно-кiлькiсному облiку пiдлягають:Наркотичні засоби,обіг яких обмежений (98 найменувань)

 • 1. бупренорфін – бупремен норфін нопан

 • 2. естоцин

 • 3. етилморфін

 • 4. Кокаїн

 • 5. кодеїн

 • 6. морфін

 • 7. омнопон

 • 8. пентазоцин – фортрал фортвін

 • 9. пиритрамід – промедол

 • 10.фентанілПсихотропні засоби (всього 15)

 • 1.фенамін

 • 2. ноксирон

 • 3. барбаміл

 • 4. фепранон

 • 5. барбітал

 • 6. діазепам – седуксен сибазон

 • 7. феназепам

 • 8. еленіумПрекурсори списку 1 всього 11.

 • ефедрин

 • ергометрин

 • ергомамін

 • псевдоефедринОтруйні 10 найменувань

 • 1 мишьяковистий ангiдрид

 • 2. натрiй арсенат

 • 3 ртутi дихлорид (сулема)

 • 4. ртуті дийодид

 • 5. ртутi оксицiанид,

 • 6. атропiну сульфат

 • 7. срiбла нiтрат

 • 8. ртутi цiанид

 • 9. дикаїн

 • 10. стрихнiну нiтратІнші засоби

 • циклодол

 • клофелін очні краплі ампули

 • пахікарпіну гідройодидРеєстр спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби за _____________ 200__ р.____________________ ________________ ___________________ (посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________ ________________ ___________________ (найменування (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________посади особи, ____________________ відповідальної за ____________________ облік та зберігання) ____________________ _____ ____________ 200__ р. (контактний телефон) МП закладу, установи, чи організації підприємства _____ ____________ 200__ р.Акт знищення спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими відпущені наркотичні психотропні) лікарські засоби за ___________________________ (період) Комісія в складі (не менш як три особи)______________________ (посада, ініціали та _________________________________________________________________ прізвище голови та членів комісії) __________________________________________________________________ провела _____ ___________________ 200__ р. знищення шляхом спалювання спеціальних рецептурних бланків форми N 3, згідно з якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за період з _____ __________ 200__ р. по ____ __________ 200__ р. у кількості __________________________________________ (словами) штук (упаковок) відповідно до реєстрів, що додаються до акта. Висновок комісії ____________________________________________ __________________________________________________________________ Голова комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) МП закладу, установи, підприємства чи організаціїДякую за увагу!!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка