Посада учитель математики Хмельницької зош І-ІІІ ступенів №20Дата конвертації08.06.2016
Розмір502 b.Посада учитель математики Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20

 • Посада учитель математики Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20

 • Закінчила:

 • у 1999 році Чернівецький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладача.

 • Диплом: серія РН №11797450.

 • Дата видачі: 28 червня 1999 рік;

 • у 2001 році Хмельницький університет Поділля і отримала повну другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста, бухгалтера.

 • Диплом: серія ЕК №000144.

 • Дата видачі: 9 липня 2001 рік;

 • Педагогічний стаж 9 років

 • ІІ кваліфікаційна категоріяПройшла курси підвищення кваліфікації при ХОІППО

 • Пройшла курси підвищення кваліфікації при ХОІППО

 • у 2007 р,

 • у 2012 р.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ,

 • СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ,

 • які я використовую в своїй роботі:

 • Особистісно орієнтована система навчання

 • Проблемне навчання

 • Групові (колективні) технології навчання

 • Навчальний „мозковий штурм” (НМШ)

 • Ігрові технології навчання

 • Дискусія

 • Метод проектівПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ математики:ТИПИ УРОКІВ:

 • ТИПИ УРОКІВ:

 • урок перевірки результатів шляхом зіставлення з даними;

 • урок однієї задачі;

 • урок самостійної роботи, що вимагає творчого підходу;

 • урок самостійної роботи випереджального характеру;

 • урок, на якому повертаємось до раніше вивченого матеріалу, розглядаємо під новим кутом зору;

 • практичні роботи з геометричного матеріалу для молодших школярів;

 • урок у формі змагань і ігор: конкурс, турнір, естафета, дуель, ділова чи рольова гра, кросворд, вікторина тощо;

 • урок з імітацією публічних форм спілкування: прес-конференція, аукціон, бенефіс, панорама, телеміст, усний журнал;

 • урок з використанням фантазії: урок-казка, урок-сюрприз, урок-подорож у Країну...;

 • перенесення в рамки уроку традиційних форм позакласної роботи: КВК, „Слідство ведуть знавці”, „Що? Де? Коли?”, клуб ерудитів, диспут, клуб знавців математики, час веселої математики тощо;

 • проведення предметних тижнів.- Виступи на методоб’єднаннях, нарадах, педрадах; - Використання міжпредметних зв’язків; - Збереження психологічного здоров’я на уроках математики; - Вивчення навчального матеріалу з погляду сучасних форм і методів; - Участь батьків у житті класу і школи.

 • - Виступи на методоб’єднаннях, нарадах, педрадах; - Використання міжпредметних зв’язків; - Збереження психологічного здоров’я на уроках математики; - Вивчення навчального матеріалу з погляду сучасних форм і методів; - Участь батьків у житті класу і школи. • ГРАМОТА відділу освіти Хмельницької ОДА “Управління освіти та науки” від 23.05.2008 року

 • ГРАМОТА Хмельницької ЗОШ№20 2008 рокупереможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт учнів-членів МАН України 2009 ( І місце на міському етапі )- Лавро В. М., учень 9-го класу;

 • переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт учнів-членів МАН України 2009 ( І місце на міському етапі )- Лавро В. М., учень 9-го класу;

 • призер Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт учнів-членів МАН України 2009 ( ІІ місце на обласному етапі ) - Лавро В. М., учень 9-го класу;

 • учасники міських математичних олімпіад;

 • учасники з відмінними і добрими результатими на ММК “Кенгуру”;

 • призер обласного заочного конкурсу ″Юний математик″ (ІІІ місце) – Гайдамашко А.О., учень 9-го класу.«Прийняття оптимальних рішень у економіці Державного лісогосподарського об’єднання «Хмельницькліс», 9 клас.

 • «Прийняття оптимальних рішень у економіці Державного лісогосподарського об’єднання «Хмельницькліс», 9 клас.

 • «Графічний спосіб розв’язування економіко-математичних задач лінійного програмування», 9 клас.З метою розширення

 • З метою розширення

 • рамок дослідницької

 • роботи і залучення до

 • співпраці відвідувачів

 • сайту.- У 2004 році12.12 у 5-А,5-В

 • - У 2004 році12.12 у 5-А,5-В

 • КВК «Цікаві задачі»

 • - У 2008 році 25.01 у 8-А,8-В

 • КВК «Найрозумніші»

 • - У 2008 році 10.10 6-А

 • Змагання «Дії над числами»

 • - У 2011 році 07.12 у 8-Б,

 • 8-В КВК «Хай переможе істина»

 • - У 2012 році 19.12 у 5-А урок

 • на тему “Практичне застосування теми “Площа прямокутника”«Скільки потрібно витратити фарби і коштів, щоб пофарбувати плінтус класу», 5 клас у темі «Площа прямокутника».

 • «Скільки потрібно витратити фарби і коштів, щоб пофарбувати плінтус класу», 5 клас у темі «Площа прямокутника».

 • «Скільки потрібно витратити шпалер і коштів, щоб поклеїти клас», 5 клас у темі «Площа прямокутника».

 • «Побудова плану пришкільної ділянки», 5 клас на тему «Масштаб».

 • «Вимірювання висоти будівлі школи», 8 клас на тему «Подібність трикутників».

 • «Вимірювання висоти найвищого дерева на пришкільній ділянці», 9 клас на тему «Розв’язування трикутників».

 • Розробки авторських уроків,проектів і їх презентації викладені на сайті школи http://school20.km.ua/

я прагнула в своїй роботі досягнути

 • я прагнула в своїй роботі досягнути

 • поставлених цілей відповідно до

 • задач методичної роботи нашого

 • навчального закладу та шкіл

 • міста, для чого:

 • визначались пріоритетні напрями

 • роботи шкільного методичного

 • об’єднання (ШМО) та Міського (ММО);

 • складався план роботи на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

 • аналізувалась інформація про результати проведення моніторингових контрольних робіт; складалися корекційні плани роботи;

 • організовувались методичні виставки, представлялись кращі наробки вчителів за темою „Педагогічні перлини наших педагогів”;

 • забезпечувалась готовність шкільних команд до участі в предметних олімпіадах;

 • організовувалась робота учнів у МАНі;

 • організовувався огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.ставлю перед собою орієнтовні виховні задачі:

 • ставлю перед собою орієнтовні виховні задачі:

 • 1. Вивчення індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів. Сприяння створенню згуртованого та працездатного колективу.

 • 2. Допомога учням (на онові результатів анкетування та діагностики) у пізнанні власного характеру, у подоланні негативних та вихованні позитивних рис характеру.

 • 3. Розвиток навчально-пізнавальних здібностей і потреб учнів; залучення до скарбів української та світової культури.

 • 4. Виховування позитивних рис характеру: доброта, скромність, правдивість, старанність, повага до старших, дбайливість, взаємодопомога тощо та додержання загальнолюдських етичних норм.

 • 5. Виховування демократичної культури поведінки, поваги до інших, толерантності, здатності відстоювати власну думку, не піддаватися чужому впливу.

 • 6. Сприяння вихованню здорового способу життя; запобіганню шкідливих звичок.

 • 7. Надання кожному учневі можливості брати участь у суспільно-корисних справах, класних та шкільних заходах.

 • 8. Сприяння становленню учнівського самоврядування; розвитку організаційних вмінь та навичок.* духовно-моральний;

 • * духовно-моральний;

 • * національно-патріотичний;

 • * громадянський;

 • * родинно-сімейний;

 • * трудовий;

 • * екологічний;

 • * туристично-краєзнавчий;

 • * художньо-естетичний;

 • * формування здорового способу життя.Основними напрямками в роботі з батьками я вважаю наступні:

 • Основними напрямками в роботі з батьками я вважаю наступні:

 • ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї;

 • ☼ визначення рівня педагогічної культури батьків;

 • ☼ виявлення труднощів, які відчувають батьки та позитивного досвіду сімейного виховання;

 • ☼ здійснення колективного та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

 • ☼ залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи;

 • ☼ проведення ділових ігор, „круглих столів”, „батьківських рингів”, семінарів з питань сімейного виховання.батьківські збори (організаційні – на початку навчального року, підсумкові – кожного семестру, тематичні – ознайомлення з педагогічними рекомендаціями, пам’ятками щодо виховання дітей);

 • батьківські збори (організаційні – на початку навчального року, підсумкові – кожного семестру, тематичні – ознайомлення з педагогічними рекомендаціями, пам’ятками щодо виховання дітей);

 • бесіди (колективні, індивідуальні, групові);

 • зустрічі „за круглим столом”, „батьківський ринг”, відкриті уроки для батьків, семінари-практикуми, консультації тощо;

 • конкурси та вечори сімейного свята „Тато, мама, я – дружна сім’я”, „Шануй отця свого і матір свою!”, „Професії наших батьків” тощо;

 • виставки „Світ захоплень моєї сім’ї”, „Сімейна реліквія” тощо.Цікавими стежинами по “Країні міцного здоров’я”.

 • Цікавими стежинами по “Країні міцного здоров’я”.Свято “До дня Вчителя”- привітання першої вчительки

 • Свято “До дня Вчителя”- привітання першої вчителькиСвяткування Дня Захисника Вітчизни.

 • Святкування Дня Захисника Вітчизни.

 • Презентації класних свят і проекти з виховної роботи викладені на сайті школи http://school20.km.ua/являє собою набір робіт учнів, зв’язують окремі аспекти їхньої діяльності в більш повну картину.

 • являє собою набір робіт учнів, зв’язують окремі аспекти їхньої діяльності в більш повну картину.

 • мета ведення портфоліо: виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей дитини для підвищення її самооцінки.1 – титульний листок;

 • 1 – титульний листок;

 • 2-5 – «Моє ім`я», «Моя сім`я»;

 • 6 – «Мої доручення» ;

 • 7 – «Мої друзі»;

 • 8– «Таємниці мого характеру»;

 • 9 – «Коли я виросту, то буду» ;

 • 10 – «Мої улюблені предмети» ;

 • 11 – «Моя участь у шкільних мироприємствах і святах» ;

 • 12 – «Відомості про заняття у гуртках і секціях»;

 • 13 – «Скарбниця моїх досягнень»;

 • 14 – «Скарбниця творчих робіт»;

 • 15 – «Позакласне читання» .


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка