Пошедін олег ІвановичДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Формування у випускників Національної академії знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України та сприянням процесу європейської інтеграції шляхом модернізації системи державної служби згідно з європейськими стандартами державного управління.

 • Формування у випускників Національної академії знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України та сприянням процесу європейської інтеграції шляхом модернізації системи державної служби згідно з європейськими стандартами державного управління.

 • ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ

 • організація та безпосередня участь у підготовці управлінців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Державне управління у сфері національної безпеки»

 • поглиблена (через спеціалізації) підготовка випускників Академії до виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки та реалізацією політики євроінтеграції у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави;

 • підготовка кадрів вищої кваліфікації з питань державного управління у сфері європейської інтеграції та забезпечення національної безпеки, а також проведення відповідних фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

 • участь в експертно-аналітичному супроводі діяльності органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки та впровадження європейських стандартів у державне управління.ПОШЕДІН Олег Іванович

 • ПОШЕДІН Олег Іванович

 • кандидат історичних наук, доцент,

 • доцент кафедри

 • Полковник запасу. Автор близько 60 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси: міжнародні відносини, європейська інтеграція, євроатлантична безпека.ШЕРЕМЕТЬЄВА Лариса Анатоліївна старший викладач кафедри

 • ШЕРЕМЕТЬЄВА Лариса Анатоліївна старший викладач кафедри

 • Автор понад 20 наукових праць. Наукові інтереси: питання європеїзації державного управління, європейський адміністративний простір.ВЕСЕЛЬСЬКА Людмила Антонівна

 • ВЕСЕЛЬСЬКА Людмила Антонівна

 • кандидат наук з державного управління,

 • доцент кафедри, помічник міністра

 • Міністерства фінансів України

 • Автор понад 25 наукових праць. Наукові інтереси: соціальна безпека та механізми її забезпечення, вплив внутрішньої та зовнішньої міграції на національну безпеку держави, демографічні безпека України.

Національна академія державного управління при Президентові України єдиний навчальний заклад, що здійснює підготовку за вказаною спеціальністю на вечірній та заочній формах навчання. Випускники за спеціальністю зможуть:

 • Національна академія державного управління при Президентові України єдиний навчальний заклад, що здійснює підготовку за вказаною спеціальністю на вечірній та заочній формах навчання. Випускники за спеціальністю зможуть:

 • виконувати організаційно-розпорядчу, експертно-аналітичну та консультативно-дорадчу роботу, пов′язану з розробкою та реалізацією політики національної безпеки в різних сферах життєдіяльності суспільства та держави, а також у сфері європейської інтеграції на місцевому, регіональному і національному рівнях.

 • застосовувати основні принципи та управлінські інструменти стратегічного планування у сфері національної безпеки

 • здійснювати розробку науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України.Концептуальні та інституційні засади забезпечення політичної безпеки

 • Концептуальні та інституційні засади забезпечення політичної безпеки

 • Економічні, соціальні та гуманітарні виміри політичної безпеки

 • Інформаційно-аналітичне супроводження та прогнозування в інтересах політичної безпеки

 • Державне реагування на загрози політичній безпеці

 • Стратегічне управління у сфері національної безпеки

 • Концептуальні та організаційно-правові засади стратегічного управління у сфері національної безпеки

 • Стратегічний аналіз та прогнозування в системі стратегічного управління у сфері національної безпеки

 • Організаційно-правові засади та методологія стратегічного планування забезпечення національної безпеки України

 • Антикризове стратегічне управління у сфері національної безпеки

 • Державна політика та механізми забезпечення економічної безпеки

 • Концептуальні та інституційні засади державної політики забезпечення економічної безпеки

 • Соціально-гуманітарні та політичні основи забезпечення економічної безпеки

 • Державне управління природокористуванням

 • Механізми забезпечення фінансової безпеки

 • Державна політика та механізми забезпечення енергетичної безпекиКонцептуальні засади взаємодії політики та управління (спеціальність "Державне управління").

 • Концептуальні засади взаємодії політики та управління (спеціальність "Державне управління").

 • Політика європейської інтеграції (спеціальність "Державне управління").

 • Європейська інтеграція (спеціальність "Управління суспільним розвитком").

 • Геополітика і національна безпека України (спеціальність "Управління суспільним розвитком").

 • Вступ до європейського права (спеціальність «Публічне адміністрування").

 • Інституційні основи ЄС (спеціальність «Публічне адміністрування").Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції. (спеціальність «Публічне адміністрування").

 • Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції. (спеціальність «Публічне адміністрування").

 • Конституційне право зарубіжних країн (спеціальність «Парламентаризм та парламентська діяльність").

 • Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки.

 • Геополітичний аналіз та прогнозування.

 • Методи державного реагування на загрози національній безпеці України.

 • Державна політика забезпечення обороноздатності України.

 • Інформаційне забезпечення політики національної безпеки.Глобальні проблеми міжнародної політики

 • Глобальні проблеми міжнародної політики

 • Енергетична безпека та енергоефективність реального сектору економіки

 • Державне управління у сфері забезпечення енергетичної безпеки

 • Інформаційно-психологічна безпека людини

 • Інформаційний тероризм у сучасному суспільстві

 • Концептуальні засади та організаційно-правові механізми протидії етнічному та релігійному екстремізму

 • Сепаратизм: політологічний аналіз та наслідки для національної безпеки

 • Міжнародне гуманітарне право та право війни

 • Методи попередження, локалізації та ліквідації наслідків терористичних атак

 • Історія та сучасний стан оборонних відносин

 • Зовнішньоторгівельна політика та економічні війни

 • Управління міжнародними проектамиОсновні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державного механізму реагування на виклики та загрози національній безпеці України.

 • Оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції.

 • Обґрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України.

 • Україна у глобалізованому світі. Новітні виклики у відносинах України та ЄС.Аспірантура і докторантура

 • Аспірантура і докторантура

 • На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук з державного управління.

 • На кафедрі всього підготовлено та захищено 28 дисертацій, у тому числі 3 докторські та 25 кандидатських.

 • Сьогодні на кафедрі виконується понад 30 дисертаційних досліджень з актуальних проблем глобалістики, євроінтеграції та забезпечення національної безпеки.Працівники кафедри постійно беруть активну участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади; здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента, РНБО, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони України.

 • Працівники кафедри постійно беруть активну участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади; здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента, РНБО, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони України.

 • У 2005-2014 рр. науково-педагогічний склад кафедри залучався до розробки проектів Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України, а також стратегічного аналізу загроз національній безпеці України.

 • Упродовж 2014 року викладачи кафедри взяли участь у 2-х Парламентських слуханнях та залучалися до роботи у комітетах ВР України, зокрема у Комітеті з питань національної безпеки та оборони та Комітеті з питань інформатизації та інформаційних технологій.Кафедра підтримує творчі зв’язки з Міжнародним антитерористичним та антикримінальним комітетом (м. Берлін), Міжнародною громадською організацією “Антитерористична єдність”, Міжнародним науково-дослідним та навчальним центром з проблем міжнародної та національної безпеки ім. Дж. Маршала (Німеччина), Міжнародною Поліцейською асоціацією (Інтерпол), Офісом зв’язку НАТО в Україні.

 • Кафедра підтримує творчі зв’язки з Міжнародним антитерористичним та антикримінальним комітетом (м. Берлін), Міжнародною громадською організацією “Антитерористична єдність”, Міжнародним науково-дослідним та навчальним центром з проблем міжнародної та національної безпеки ім. Дж. Маршала (Німеччина), Міжнародною Поліцейською асоціацією (Інтерпол), Офісом зв’язку НАТО в Україні.

 • Кафедра співпрацює з департаментом адаптації законодавства Міністерства юстиції України, Представництвом Європейської Комісії в Україні, Білорусі та Молдові і Посольстві Франції в Україні, Дипломатичною академією МЗС України.

 • Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні відеоконференцій, на яких обговорюються актуальні питання європейської інтеграції з експертами з Франції, Словаччини, Латвії, Литви та Німеччини, залучаються до міжнародних проектів.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка