Повноцінне вивчення фізики в сучасних умовах передбачає включення комп’ютера в навчальний процесДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Повноцінне  вивчення  фізики в сучасних умовах передбачає  включення  комп’ютера   в  навчальний процес.

 •   Під  час  викладу  нового  матеріалу  комп’ютер  дає  змогу  супроводжу-вати  його  динамічними  ілюстраціями,  комп’ютерними  моделями,  текста-ми  і  відеофрагментами.  Комп’ютерні  моделі  оживляють  матеріал,  забез-печують  демонстрацію  того,  що  не  вдається  показати  в  натуральному  експерименті  чи  важко  сприймається  на  статичних  малюнках. 

 •   У  демонстраційному  експерименті  комп’ютер  використовується  або  як  частина  установки,  або  як  пристрій,  за  допомогою  якого  можна  де-монструвати  всьому  класу  такі  явища,  які не  вдається  спостерігати  в шкільних умовах.

 •    Під  час  розв’язування  задач  комп’ютер  використовується  для  пред-ставлення  текстів  задач,  перевірки  відповідей,  розрахунків.

 •     У  випадку  проведення  лабораторних  робіт  ―  обробка  результатів  з  використанням  спеціальних  програм  або  проведення  комп’ютерних 

 • лабораторних  робіт. У процесі вивчення фізики комп’ютери можна використати за такими основними напрямами:

 • Як засіб індивідуалізації навчання. Під час індивідуальної роботи учнів за комп’ютером досягаються значні успіхи у засвоєнні матеріалу. Комп’ютер здатен фіксувати всі етапи роботи учня і оцінювати їх. Вчитель же будь-коли може проаналізувати його дії.

 • Як потужне джерело додаткової інформації. За допомогою ПК можна отримувати величезну кількість інформації, яку можна використати в навчальному процесі. Але потрібно пам’ятати, що комп’ютер не повинен замінювати підручники, книги та інші джерела інформації.

 • Як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань. Використовуючи тестові програми можна досить ефективно оцінити знання учнів, при можливості ПК може надати необхідні рекомендації щодо виправлення помилок.

 • Як потужний засіб творчої діяльності учня.Реалізації поставлених завдань сприяють різноманітні комп’ютерні програми з фізики, які за дидактичними цілями поділяють на :  

 • Навчальні програми, які  подають новий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань або тестів. Ці програми сприяють засвоєнню нової інформації та спрямовують процес навчання залежно від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів.

 • Тренувальні  або програми– тренажери розраховані на повторення і закріплення вивченого матеріалу.

 • Імітаційно – моделюючі програми  дозволяють вивчати будь – який розділ на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює суть процесів, які здійснюються під його керівництвом.

 • Діагностичні, контролюючі програми складають переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

 • Бази даних – це джерела інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою питань відшукують необхідні відповіді, наприклад, для пояснення фізичних понять і термінів.

 • Інструментальні програми дають можливість учням самостійно розв’язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями. Вони звільняють від рутинної обчислювальної та статистичної роботи, надаючи учню свободу у виборі методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості.

 • Інтегровані навчальні програми  поєднують в собі ознаки двох або трьох перерахованих вище класів.Короткий аналіз основних ППЗ, які можна використати на уроках у 7- 11 класахВідповідає вимогам нині діючої Програми з фізики;

 • Відповідає вимогам нині діючої Програми з фізики;

 • Містить науково обґрунтований навчальний теоретичний матеріал;

 • Добре підібрані ілюстративні матеріали, відеофрагменти явищ та дослідів;

 • Можливість :

 • а) використовувати матеріали на уроках різних типів;

 • б) доповнювати зібрані матеріали,конструювати власні уроки, залучати учнів до використання ППЗ вдома;

 • в) проводити досліди, які пов’язані з мікросвітом і макросвітом;

 • г) працювати з графіками, зображеннями, фізичними поняттями, формулами;

 • д) проводити лабораторні роботи;

 • е) перевіряти результати відразу після вивчення теми;Не всі мультиплікації до лабораторних робіт мають добру якість;

 • Не всі мультиплікації до лабораторних робіт мають добру якість;

 • Відсутня диференціація у лабораторних роботах, тестах;

 • Відсутні тести для самоперевірки знань при підготовці до ТО;

 • Відсутній матеріал з теми “Фотометрія” ;Позитивне:

 • Позитивне:

 • Робота з текстом матеріалу, який вивчається, з графіками, відеофрагментами, мультиплікаціями, фізичними поняттями, формулами на різних типах уроків;

 • Демонстрація дослідів, які не можливо показати за відсутністю приладів у школі;

 • Приклади розв’язування задач;

 • Тестова перевірка знань;

 • Підготовка до лабораторних робіт та їх виконання;

 • Довідкова інформаціяНедоліки:

 • Недоліки:

 • Матеріал 7 - 10 класу подано за старою програмою;

 • Малий формат, зображення невеликі за розмірами;

 • Не має голосового супроводу;

 • В 10 класі немає програми перевірки тестів;

 • Погана якість дослідів в 10 класі;Позитивне:

 • Позитивне:

 • Містить науково обґрунтований навчальний теоретичний матеріал;

 • Демонстрація дослідів, які не можливо показати за відсутністю приладів у школі;

 • Довідкова інформація;

 • Добре підібрані ілюстративні матеріали, відеофрагменти явищ та дослідів;

 • Перевірка знань у вигляді запитань до кожного параграфу.

Позитивне:

 • Позитивне:

 • Наявність всіх лабораторних робіт за Програмою;

 • Можливість підготовки та виконання лабораторної роботи;

 • Можливість моделювання дослідів;

 • Контрольні питання з перевіркою та оцінюванням.

Позитивне:

 • Позитивне:

 • Рисунки, графіки, досліди, відеофрагменти, експериментальні дослідження, зображення приладів.

Позитивне:

 • Позитивне:

 • Задачі складено по рівнях складності;

 • Після 3-х невірних відповідей - розв’язок;

 • Калькулятор.Враховуючи проаналізовані переваги та недоліки ППЗ вчитель, на основі них, може створювати власні презентації, доповнюючи їх матеріалами з СD-дисків електронних енциклопедій, різноманітних Інтернет-джерел, а також створених власноруч.

 • Враховуючи проаналізовані переваги та недоліки ППЗ вчитель, на основі них, може створювати власні презентації, доповнюючи їх матеріалами з СD-дисків електронних енциклопедій, різноманітних Інтернет-джерел, а також створених власноруч.

 • У своїй роботі я намагаюсь іти саме цим шляхом. Пропоную вашій увазі декілька прикладів з власного досвіду.Каталог: avatar
avatar -> Відвідати уроки у 4 класі;пильно придивитися до майбутніх учнів; познайомитися із методикою викладання в початкових класах
avatar -> Освіта з її інформаційно-пізнавальною функцією
avatar -> Тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установі
avatar -> Формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями
avatar -> Музей книги та друкарства України(до липня 2000 р. —Державний музей книги і друкарства України)
avatar -> Актуальність проблеми
avatar -> Моделювання програми виховної роботи “Виховання це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л. Толстой
avatar -> 1. Методика применения вебинаров в учебном процессе


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка