Практикум Початкова школа Закон України "Про освіту" Закон України "Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


Організація здоров язберігаючої діяльності учнів початкових класів у МСНВК

 • Семінар – практикум

 • Початкова школа


Закон України “Про освіту”

 • Закон України “Про освіту”

 • Закон України “Про загальну середню освіту”

 • Національна програма “Освіта”

 • Конституція України

 • Програма “Діти України”

 • Концепція неперервної валеологічної освіти в України

 • Цільова комплексна програма “Фізичне виховання –здоров я нації”

 • Державні правила і норми влаштування , утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

 • Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня (від 27.06.2001)

 • Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкових класів (від 29.12.2001)

Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

 • Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

 • Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій.

 • Технологія - це, перш за все, системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). • Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття "здоров’язберігаючі технології" об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

 • Деякі науковці розглядають це поняття, виходячи з розуміння технології як певного прийому, методу, методики; інші розуміють його як сукупність певних технік, за допомогою яких реалізується освітнє чи інше педагогічне завдання; як опис процесу досягнення запланованих результатів, сукупність яких відображає певні зміни в здоров'ї учасників педагогічної взаємодії.Усі педагогічні технології, якими користується вчитель на уроці, можуть бути визначені (кількісно чи якісно) за ступенем впливу їх на здоров’я учнів.

 • Усі педагогічні технології, якими користується вчитель на уроці, можуть бути визначені (кількісно чи якісно) за ступенем впливу їх на здоров’я учнів.

 • Деякі вчені пропонують виокремити поняття "здоров’яформуючі виховні технологи", розуміючи під ним ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів культури здоров'я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню та зміцненню, формування уявлень про здоров'я як цінність, а також мотивацію на здоровий спосіб життя. • сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);

 • необхідний достатній та раціонально організований руховий режим. Комплексна програма здоров’я, що запроваджується в дитячому колективі, має складатися з таких компонентів:

 • валеологічна освіта;

 • фізичне виховання;

 • шкільна медична служба;

 • служба харчування;

 • служба здоров'я персоналу школи;

 • шкільна психологічна служба;

 • соціальні служби;

 • участь батьків та громадськості.диспансеризацію учнів;

 • диспансеризацію учнів;

 • "Дні здоров'я" та туристичні походи;

 • шкільні спортивні свята;

 • бесіди про здоров'я з учнями;

 • бесіди про здоров'я з батьками;

 • вітамінізацію;

 • факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя;

 • ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику тощо

 • Зустріч з дітьми(санітарно-гігієнічний огляд, ознайомлення з завданнями , рекомедаціями , організаційні моменти)

 • Прогулянка ,спортивна година -12.00-13.00

 • Обід -13.00-13.30

 • Виховна година /денний сон у першокласників

 • Корекційні заняття -13.30-14.00-15.00

 • Самопідготовка -15.00-16.30

 • Полуденник -16.30-16.40

 • Прогулянка -16.40-17.30У 1-ому кл. не проводиться

 • У 1-ому кл. не проводиться

 • У 2-му кл.передбачає 1год.

 • У 3-му кл.-1год.20 хв.

 • У 4-му кл.1год.30 хв.

 • Обов язково під час самопідготовки проводяться фізкультпаузи, хвилинки відпочинку , релаксація , вправи для розвитку очей через 20хв.Передбачає проведення :

 • Передбачає проведення :

 • Перша частина разрахована на проведення підготовчих розвивальних вправ

 • Друга частина –естафети , рухливі ігри , змагання

 • Третя частина-ігри малорухливі , вправи на релаксацію , зорові вправи , ігри за власним бажаннямІндивідуалізація та диференціація навчання та виховання

 • Індивідуалізація та диференціація навчання та виховання

 • Дотримання охоронного режиму впродовж навчального дня

 • Формування загальних знань про здоров язберігаючу діяльність

 • Забезпечення вимог щодо реалізації санітарно- гігієнічних вимог

 • Забезпечення рухового режиму , розвиток координації рухів
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка