«Правопис складних слів»Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Українська мова

 • Українська мова

 • Тема: «Правопис складних слів»

 • Заняття проводить

 • Можин Галина Анатоліївна

 • Управління освіти адміністрації Київського району

 • Харківської міської ради

 • Харківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 164

 • Харківської міської ради Харківської області
Складні слова – це слова, які утворюються з двох (дуже рідко з трьох) частин: супермаркет, плодоовочторг, лісостеп

 • Складні слова – це слова, які утворюються з двох (дуже рідко з трьох) частин: супермаркет, плодоовочторг, лісостепУ чому особливість правопису складних слів?

 • У чому особливість правопису складних слів?Складні слова пишуться разом і через дефіс.

 • Складні слова пишуться разом і через дефіс.Назвіть основні правила написання складних слів разом і через дефіс.

 • Назвіть основні правила написання складних слів разом і через дефіс.Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс.

 • Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс.

 • Разом пишуться:

 • 1) Складні іменники, утворені поєднанням двох або кількох основ, з яких одна — дієслівного походження: водограй, лісосплав, самохід.

 • 2) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ: білокрівці, чорногуз, чорнозем.3) Складні іменники, утворені від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, трудодень (але: людино-день), до них також належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження: автострада, велотрек, радіокомітет.

 • 3) Складні іменники, утворені від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, трудодень (але: людино-день), до них також належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження: автострада, велотрек, радіокомітет.

 • 4) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, зірвиголова, пройдисвіт, Перебийніс, Убийвовк (прізвища).5) Складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, шестиденка, п’ятиріччя, сторіччя.

 • 5) Складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, шестиденка, п’ятиріччя, сторіччя.

 • 6) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, півкарбованця, півколо, півогірка, пів’яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок, але перед іменниками — власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Києва, пів-Європи.

 • 7) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікарня.1) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюються обидві частини, що означають:

 • 1) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюються обидві частини, що означають:

 • а) протилежні за змістом поняття (купівля-продаж, розтяг-стиск);

 • б) спеціальність, професію (лікар-еколог, астроном-магнітолог);

 • в) назви казкових персонажів (Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побігайчик).2) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюється лише друга частина. Такі іменники означають:

 • 2) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюється лише друга частина. Такі іменники означають:

 • а) державні посади, військові, наукові звання (генерал-губернатор, контр-адмірал, прем’єр-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан);

 • б) складні одиниці виміру (кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр);

 • в) складні іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-система, дизель-мотор, жар-птиця, Свят-вечір. стоп-кран.3) Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-футбол, обер-майстер.

 • 3) Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-футбол, обер-майстер.

 • 4) Іншомовні назви проміжних частин світу: норд-вест, норд-ост.

 • 5) Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава, чар-зілля.6) Скорочені іменники, в яких подається початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, д-р — директор, л-ра — література, т-во — товариство.

 • 6) Скорочені іменники, в яких подається початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, д-р — директор, л-ра — література, т-во — товариство.

 • 7) Перша частина складного слова, коли далі йде слово з такою самою другою частиною: радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції.

 • Примітка. У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та ін., числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-річчя, 16-поверховий.

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.

 • Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.Прикладки

 • Прикладки

 • Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики поєднувальних складників:

 • 1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: місто Київ, ріка Дніпро, трава звіробій.

 • Якщо ж у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: звіробій-трава, Дніпро-ріка, Сапун-гора.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення в складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишемо через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець.

 • 4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення в складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишемо через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець.Вправа 3. Перепишіть речення й розкрийте дужки.

 • Вправа 3. Перепишіть речення й розкрийте дужки.

 • Поясніть правопис при­кладок.

 • 1. Мене Вітчизна(мати) колихала і піднесла до сонця на руках (М. Стельмах). 2. Нема краю можливостям матері(природи), як немає межі людському розуму (О. Довженко). 3. Час(шуліка) летить, і немає йому вороття (Є. Гуцало). 4. Жовтий-прежовтий метелик мов дражнився: сяде на буркун(траву) й гойдається (Ю. Яновський). 5. Над сивим Дніпром струнка береза розпустила зелені коси(віти) (А. Шиян). 6. Милуйся, милуйся свічками(березами) і прозорим воском кленів(шептунів) (М. Довженко). 7. Немов вуж(велетень), плазує серед степу шлях (М. Коцюбинський). 8. Підіймає Волинь Світязь(озера) келих (П. Воронько). 9. Трохи вище, на схилі, починався вже ліс, де у тіняві з-під крайніх кущів виглядала трава(копитняк) (І. Муратов). 10. Не сон(трава) на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає (Т. Шевченко).1. Разом пишуться:

 • 1. Разом пишуться:

 • а) Складні кількісні числівники: одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам).

 • б) Складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисотий, п’ятнадцятий, п’ятсоттридцятитисячний, шістдесятий, шістдесятип’ятимільйонний; багатотисячний, кількамільйонний.Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: тисяча п’ятсот, тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий.

 • Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: тисяча п’ятсот, тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий.

 • Примітка 2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо: три з половиною тисячний загін.2. Через дефіс пишуться:

 • 2. Через дефіс пишуться:

 • а) Порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний, 4½-тисячний.

 • б) Складні займенники з компонентами бозна-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: будь-котрий, будь-хто, будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь, хто-небудь, чий-небудь, що-небудь, який-небудь; казна-що, хтозна-який. Але: будь у кого, будь на чому, казна з ким, казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник).Вправа 4. Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

 • Вправа 4. Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

 • Будь (який), будь (хто), хтозна (який), казна (що), який (небудь), казна (з) ким, будь (на) чому, чий (небудь), ні (що), аби (хто), де (хто), хто-зна (хто), хтозна (чий), який (сь), де (який), будь (що), хто (будь), хто (небудь), будь (у ) кого, казна (при ) кому, будь (котрий), аби (з) ким, де (в) чому, ні (до) чого, ні (при) кому, де (який), казна (чий), що (небудь).1. Разом пишуться:

 • 1. Разом пишуться:

 • а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп), м’ясозаготівельний (м’ясозаготівля), радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем).

 • б) Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов’янський (східні слов’яни).в) Складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний.

 • в) Складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний.

 • Примітка. Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний.г) Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, в яких другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово.

 • г) Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, в яких другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово.

 • Примітка 1. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв’язаний.

 • Примітка 2. У складних термінах прислівник — компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишемо разом із цим прикметником: видовженотупоконічний, короткогрушоподібний, округлояйцеподібний.д) Складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий.

 • д) Складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий.

 • е) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип’ятирічний, але 125-річний.

 • є) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат).2. Через дефіс пишуться:

 • 2. Через дефіс пишуться:

 • а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, писаних із дефісом: віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний (соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер).

 • Примітка. В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставимо: Москва-ріка — москворіцький.б) Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і: аграрний і сировинний, навчальний і виховний і под.

 • б) Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і: аграрний і сировинний, навчальний і виховний і под.

 • в) Складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко): буколіко-романтичний, діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний.г) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний.

 • г) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний.

 • Примітка. Складні субстантивовані прикметники військовозобов’язаний, військовополонений пишемо разом.

 • д) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е: м’ясо-вовняний, м’ясо-молочний, крохмале-патоковий.

 • Примітка. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові нові терміни, пишемо разом: головоногі, грудочеревна (перепона).е) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зелено-синій, але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори).

 • е) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зелено-синій, але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори).

 • є) Складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний.

 • ж) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-річний, 10-поверховий.Вправа 5. Запишіть прикметники разом, окремо або через дефіс.

 • Вправа 5. Запишіть прикметники разом, окремо або через дефіс.

 • Давньо (український), мало (потужний), фанеро (стругальний), опукло (ввігнутий), північно (європейський), народно (поетичний), хімічно (зв’язаний), свіжо (зрубаний), партійно (політичний), суспільно (політичний), м'ясо (вовняний), червоно (зелено) (синій).

Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.

 • Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.Министерство инфраструктуры Украины, Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.

 • Министерство инфраструктуры Украины, Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

 • Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

 • Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте народну мудрість.Індо/китай, руко/пис, блок/система, життє/пис, екс/чемпіон, зюйд/вест, авто/страда, верто/літ, дизель/поїзд, ін/новація, інженер/механік, єдино/початок, їжачок/лісовичок.

 • Індо/китай, руко/пис, блок/система, життє/пис, екс/чемпіон, зюйд/вест, авто/страда, верто/літ, дизель/поїзд, ін/новація, інженер/механік, єдино/початок, їжачок/лісовичок.

 • Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте другу частину вислову Шерлока Холмса: ″Найдосконаліший мозок...″


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка