Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні Правове регулювання сільського зеленого туризмуДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні


Правове регулювання сільського зеленого туризму

 • Чи законна така діяльність?

 • Сільський зелений туризм є законним видом діяльності:

 • с.з.т. визнано окремим видом туризму, розвиток якого є пріоритетним напрямом державної політики у статтях 4 та 6 Закону України „Про туризм”, № 324 від 15.09.1995 р.

 • право особистих селянських господарств займатися сільським зеленим туризмом визначено в статті 1 Закону України „Про особисте селянське господарство”, № 742 від 15.05.2003 р.Перелік деяких Указів Президента України та Розпоряджень Кабінету Міністрів України, окремі положення яких містять питання розвитку сільського зеленого туризму

 • 1.Указ №973, 10.08.1999 р. “Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 р.”

 • Розділ 3. Стратегія розвитку галузі туризму. Основу державної політики в галузі туризму повинні складати такі чинники:

 • залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму)

 • 2.Указ №1356, 20.12.2000 р. “Про Основні засади розвитку соціальної сфери села”

 • Розділ 2. Мета, завдання та засоби забезпечення соціального розвитку села.

 • Метою соціальної політики на селі є забезпечення належного життєвого рівня сільського населення, що стане основою поліпшення демографічної ситуації і розвитку села. Для досягнення цієї мети необхідно реалізувати такі основні завдання:

 • залучення приватного сектора у сільській місцевості до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму).

 • 3.Розпорядження КМУ №306-р, 2.08.2000 “Про затвердження заходів щодо здійснення політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного підприємництва, малого та сімейного бізнесу, вдосконалення системи надання допомоги безробітним та їх професійно-психологічної реабілітації, збільшення обсягів громадських робіт”

 • п.8. Забезпечення нормативно-правового врегулювання становлення та розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні з метою організації зайнятості сільського населення.Перелік деяких Указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України, окремі положення яких містять питання розвитку сільського зеленого туризму

 • 4.Розпорядження КМУ №408-р, 12.09.2001 р.

 • “Про заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2001-2002 роки”

 • п.12. Забезпечення нормативно-правового врегулювання процесу становлення та розвитку сільського (зеленого) туризму.

 • 5. Постанова КМУ від 15.03.2006 р. N 297,

 • «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

 • 6. Розпорядження КМУ N 373-р від 3.07.2006 р.

 • «Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 р.р.»

 • 7.Постанова КМУ №1158 від 19.09.2007р.

 • “Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року

 • Розділ ІІІ, п.15 Сприяння диверсифікації підприємницької діяльності в сільській місцевості, розвитку сільського туризму, відродженню підсобних промислів та ремесел

 • 8. Наказ Держспоживстандарту №207 від 03.09.2007 р. „Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Правил обов`язкової сертифікації послуг харчування”.

 • 9. Постанова КМУ №1203 від 16.11.2011р.

 • Внести зміну до абзаців другого і третього пункту 2 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 731), замінивши цифри “10” цифрами “30”.

 • 10.Постанова КМУ від 5 вересня 2012 р. № 830 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297 і від 29 липня 2009 р. № 803Послуги та засоби розміщення (проживання)

 • Послуги з тимчасового розміщення (проживання) – це діяльність юридичної та фізичної особи з надання місця для ночівлі у засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов`язана з тимчасовим розміщенням (проживанням), передбачена законом.

 • Індивідуальні - житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць (менш як 30). У такому засобі одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути відокремлені одна від одної.

 • Колективні - засоби розміщення загальною кількістю місць 30 або більше, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні і за які справляється плата за встановленими цінами.Державна реєстрація фізичних осіб

 • Фізичні особи - власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення (проживання) надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) без державної реєстрації їх як суб`єктів підприємницької діяльності.

 • Відповідно, обов’язкова реєстрація як суб`єктів підприємницької діяльності для власників або орендарів колективних засобів розміщення, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання)Обов`язки фізичних осіб не зареєстрованих як підприємці

 • Подання декларацій про одержаний доход до органів податкової служби.

 • Ведення книги реєстрації клієнтів.

 • Подання статистичних відомостей.

 • Наявність спеціальної освіти не обов’язкова

 • Надання клієнтам достовірної і своєчасної інформації

 • (п.п.7 та 13 Постанови КМУ №297/2006 р.Категоризація об`єктів з тимчасового розміщення та сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання)

 • Для фізичних осіб, не зареєстрованих як підприємці, сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) і, відповідно, присвоєння категорії обслуговування можуть бути виключно добровільними.

 • Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категоріїОсобливості правового регулювання сзт в УкраїніЩо потрібно для розвитку сільського зеленого туризму в Україні?

 • Cтратегія:

 •   Сприятливе правове середовище

 • +

 •   Програма сприяння розвитку

 • (або складова програми розвитку сільської місцевості)

 • Стабільний розвитокСтворення сприятливого законодавчого середовища для розвитку

 • Стимулююча та заохочувальна (не дозвільна) законодавча база:

 • заохочення до самозайнятості сільського населення;

 • преференції в оподаткуванні;

 • створення стимулів для розвитку приватної ініціативи.Створення сприятливого законодавчого середовища для розвитку

 • Економічна підтримка розвитку сзт:

 • залучення інвестицій;

 • пільгове кредитування власників садиб для модернізації осель, підвищення кваліфікації, рекламування діяльності.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка