Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенезДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.


Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез


ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

 • Патологічна фізіологія вивчає основні закономірності виникнення, розвитку і кінця хвороби.

 • Патологічна фізіологія — це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму.

 • Особливість патологічної фізіології полягає в тому, що вона вивчає загальне у хворобі, тобто найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби, в той час як інші науки вивчають особливе, спеціальне.Патологічна фізіологія як наука вирішує наступні завдання:

 • Встановлює суть хвороби.

 • Вивчає причини і умови виникнення хвороби.

 • Розкриває механізми розвитку хвороби та окремих її проявів, встановлює закономірності перебігу хвороби і механізмів видужання.

 • Визначає загальні принципи профілактики і лікування хвороб. • Патофізіологія найтісніше позв’язана з

 • нормальною фізіологією

 • біологічною хімією

 • клінікою

Методи патологічної фізіології

 • Для вивчення хвороби патологічна фізіологія використовує наступні методи:

 • клінічний

 • експериментальний метод

 • метод клінічної епідеміології

 • метод доказової медициниЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

 • Об'єктом вивчення патологічної фізіології є хвороба

 • Методом — патофізіологічний експеримент.Експерименти поділяються на гострі і хронічні.

 • Гострі експерименти призначені для одноразового отримання наукової інформації і обмежені в часі. (анафілактичний шок, запалення, крововтрата, асфіксія)

 • Хронічні експерименти відтворені в них патологічні процеси ближчі до природних • Клод Бернар: “Експеримент - це спровоковане спостереження”Патологічна фізіологія як дисципліна складається із таких частин:

 • Загальна патологія.

 • Патофізіологія органів і систем • Загальна патологія об’єднує розділи: нозологія, патогенна дія факторів зовнішнього середовища, роль внутрішніх факторів в патології, типові патологічні процеси, типові порушення обміну речовин.

 • Патофізіологія органів і систем вивчає загальні закономірності розвитку патологічних процесівв окремих функціональних системах, а також етіологію і патогенезнайбільш розповсюджених нозологічних форм.ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ

 • Вчення про життєдіяльність хворого організму, про виникнення, перебіг і завершення хвороби називається загальною нозологією (від грецького nosos - хвороба).Загальна нозологія включає такі поняття:

 • здоров’я,

 • норма,

 • хвороба,

 • патологічний процес,

 • патологічний стан,

 • патологічні реакціїздоров’я Норма хвороба

ВООЗ:

 • «Здоров'я—це стан повного фізичного, психологічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад»

 • (1946 р.)З точки зору патологічної фізіології

 • Здоров'я— це насамперед стан організму, в якому спостерігаються відповідність структури і функції, а також здатність регуляторних систем підтримувати сталість внутрішнього середовища (гомеостаз) • Хвороба - це порушення життєдіяльності організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, яке характеризується обмеженням пристосовності з одночасною мобілізацією компенсаторно-пристосовних механізмів • Патологічний процес – це поєднання місцевих і загальних реакцій, які виникають в організмі у відповідь на пошкоджуючу дію хвороботворчого агента

 • Патологічна реакція – це неадекватна і біологічно недоцільна відповідь організму або його систем на дію звичайних або незвичайних подразниківВ основу класифікації хвороб взяті такі критерії:

 • Етіологічна класифікація основана на наявності загальної причини для групи захворювань. Наприклад, хвороби інфекційні і неінфекційні. За цим же принципом можна згрупувати хвороби, причиною яких є інтоксикація (харчова, професійна), генні і хромосомні мутації (спадкові хвороби) та інші.

 • Топографо-анатомічна класифікація складається за органним принципом: хвороби серця, нирок, нервової системи і тому подібне. Вона поєднується з класифікацією за функціональними системами: хвороби системи крові, системи травлення, опорнорухового апарата і т.п.

 • Класифікація хвороб за віком і статтю. Розрізняють дитячі хвороби, хвороби старечого віку, хвороби жіночих статевих органів.

 • Екологічна класифікація хвороб виходить із умов існування людини – температури повітря, атмосферного тиску, сонячного освітлення.

 • Класифікація за наявністю загального патогенезу: алергічний, запальні хвороби, пухлини, шок, гіпоксія. • ВЧЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ І ПАТОГЕНЕЗ • Етіологія (від грец. аіtіа — причина, lоgоs — вчення) — це вчення про причини й умови виникнення хвороби. • Патогенез (від грец. pathos — страждання, genesis — походження) — це вчення про механізми розвитку і кінця хвороби.

 • ОСНОВНІ ПЕРІОДИ (стадії) РОЗВИТКУ ХВОРОБИВ розвитку хвороби розрізняють чотири періоди (стадії):Латентний період (стосовно інфекційних хвороб — інкубаційний період) триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.

 • Латентний період (стосовно інфекційних хвороб — інкубаційний період) триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.Продромальний періодвідрізок часу від перших ознак хвороби до повного її прояву.

 • Продромальний періодвідрізок часу від перших ознак хвороби до повного її прояву.Період виражених проявів, або розпалу, хвороби характеризується повним розвитком клінічної картини

 • Період виражених проявів, або розпалу, хвороби характеризується повним розвитком клінічної картини • Кінець хвороби може бути такий: видужання (повне й неповне), рецидив, перехід у хронічну форму, смерть. • Видужання це процес, який приводить до ліквідації порушень, спричинених хворобою, і відновлення нормальних відношень організму із середовищем, для людини — насамперед до відновлення її працездатності. • Рецидив це новий прояв хвороби після удаваного або непов­ного її припинення • Перехід у хронічну форму означає, що хвороба перебігає по­вільно з тривалими періодами ремісії (місяці й навіть роки).


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка