ПрезентаціяДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


П Р Е З Е Н Т А Ц І Я

 • П Р Е З Е Н Т А Ц І Я

 • медіа-наступу профспілок

 • Керівник інформаційно-

 • аналітичного центру ФПУ

 • Работа Юрій Іванович


1. Поглиблення соціально-економічної кризи в Україні:

 • 1. Поглиблення соціально-економічної кризи в Україні:

 • 1.1. Скорочення виробництва і як наслідок різке зростання безробіття;

 • 1.2. «Заморожування» та зменшення рівня заробітних плат роботодавцями;

 • 1.3. Зростання цін, зокрема, на предмети першої необхідності, продовольчі товари і ЖКГ.

 • 2. Зниження реальних доходів і як наслідок купівельної спроможності населення.

 • 3. Відсутність реальних економічних реформ, зокрема, у сфері оплати праці як головного мотиваційного інструменту розвитку внутрішнього ринку країни.

 • 4. Небажання влади і бізнесу почути людину праці. Разом з профспілками захищати її права та інтереси.1. На внутрішніх комунікаціях: наблизити оперативну інформацію про діяльність ФПУ, її членські організації безпосередньо до первинних профспілкових організацій, профспілкових активістів і функціонерів на місцях, рядових членів профспілок.

 • 1. На внутрішніх комунікаціях: наблизити оперативну інформацію про діяльність ФПУ, її членські організації безпосередньо до первинних профспілкових організацій, профспілкових активістів і функціонерів на місцях, рядових членів профспілок.

 • 2. На зовнішніх комунікаціях: розширити інформаційне поле для профспілкової інформації через доступні засоби масової інформації, зокрема, електронні для широкої громадськості.

 • 3. Забезпечити присутність ФПУ у соціальних мережах, Інтернет-просторі.

 • 4. Разом із відповідальними за інформаційну роботу членських організацій ФПУ забезпечити постійний обмін інформацією.

 • 5. Використати наявні інформаційні ресурси ФПУ для формування позитивного іміджу профспілок у суспільній свідомості.1. Підвищити оперативність подачі інформації, долаючи проміжні ланки, використовуючи нові інформаційні технології, системно доводити до споживача профспілкову інформацію.

 • 1. Підвищити оперативність подачі інформації, долаючи проміжні ланки, використовуючи нові інформаційні технології, системно доводити до споживача профспілкову інформацію.

 • 2. Заявами, зверненнями, коментарями своєчасно реагувати на суспільні виклики, негативні соціально-економічні процеси в державі.

 • 3. Широко висвітлювати роботу ФПУ, її членських організацій у форматі соціального діалогу із соціальними партнерами на таких майданчиках як СПО, НТСЕР, соціальні фонди.4. Сконцентрувати інформаційні ресурси на проведенні інформаційних профспілкових кампаній, зокрема: «за гідну працю», «соціальну справедливість», «підписання Генеральної угоди», «боротьби з бідністю», «за трудові права людини праці», «чужого горя не буває» тощо.

 • 4. Сконцентрувати інформаційні ресурси на проведенні інформаційних профспілкових кампаній, зокрема: «за гідну працю», «соціальну справедливість», «підписання Генеральної угоди», «боротьби з бідністю», «за трудові права людини праці», «чужого горя не буває» тощо.

 • 5. Разом з членськими організаціями налагодити дієву взаємодію з профкомами первинних профспілкових організацій, максимально популяризувати їх досвід роботи та шляхи вирішення проблем у трудових колективах.

 • 6. Більш активно висвітлювати участь фахівців у роботі Урядових комітетів, громадських рад і колегій при центральних і місцевих органах державного управління.

 • 7. Провести ПР-заходи щодо участі профспілок у виборчому процесі до парламенту нового скликання.1. Пріоритет буде надано збільшенню присутності профспілкової інформації в Інтернет просторі, враховуючи масовість аудиторії, доступність для споживача та оперативність подачі інформації:

 • 1. Пріоритет буде надано збільшенню присутності профспілкової інформації в Інтернет просторі, враховуючи масовість аудиторії, доступність для споживача та оперативність подачі інформації:

 • 1.1. В соціальних мережах FACEBOOK для проведення системної роботи і TWITTER для коротких повідомлень, які оперативно оприлюднюють позицію профспілкового органу;

 • 1.2. Створення і розміщення соціальних відеороликів в мережі ЮТУБ.

 • 2. Участь у ТВ-шоу і соціальних програмах на провідних загальнонаціональних телевізійних каналах.

 • 3. Виступи, інтерв’ю керівництва ФПУ з важливих і актуальних питань у загальнонаціональних друкованих виданнях. Проведення тематичних брифінгів та прес-конференцій.

 • 4. У рамках Офіційного веб-порталу проводитимуться соціальні опитування, які допоможуть визначитися щодо позиції ФПУ.5. Проведення ВЕБІНАРІВ як технології, що надасть методологічну допомогу профспілковим активістам.

 • 5. Проведення ВЕБІНАРІВ як технології, що надасть методологічну допомогу профспілковим активістам.

 • 6. Формування та висвітлення інформаційних приводів для підтримки діяльності «Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок».

 • 7. Оновлення редакційної політики газети «Профспілкові вісті» через репортажі про діяльність трудових колективів. Проведення зустрічей у редакції з відомими особистостями. Ведення нових рубрик.

 • 8. Широке використання агітаційної продукції (листівки, буклети, флаєри).

 • 9.Переорієнтувати роботу із забезпечення процесу профспілкової діяльності на отримання від неї результату. Забезпечити засобами масової комунікації реалізацію доктрини впізнаності профспілок та їх діяльності в суспільстві, з одного боку, а з іншого індифікувати своїх членів, забезпечити їм реальні переваги профспілкового членства, визначити перелік профспілкових послуг і механізм їх отримання членами профспілок. 1. Інформатизація має стати пріоритетним завданням профспілкових органів. Лише за рахунок використання новітніх технологій можливо отримати конкурентні переваги в національному іформацційному просторі.

 • 1. Інформатизація має стати пріоритетним завданням профспілкових органів. Лише за рахунок використання новітніх технологій можливо отримати конкурентні переваги в національному іформацційному просторі.

 • 2. Одним з пріоритетним завдань таких комунікацій є проведення відео конференцій, вебінарів, соціологічних опитувань тощо в системі реального часу. Для чого планується технічно переобладнати кімнату для проведення нарад.

 • 3. Підвищення антивірусного захисту

 • 4. Резервне копіювання даних

 • 5. Технічне оснащення працівників апарату ФПУ

 • 6. Значну роль у сучасних інформаційних комунікаціях стала відігравати технологія відеозв’язку SKYPE. За рахунок цього ресурсу профспілкові органи спроможні проводити тематичні відеоконференції та фахові дискусії.1. Кожній профорганізації потрібно вибудувати власний механізм роботи з пріоритетними групами: профактивістами, соціальними партнерами, громадськими колегіями при регіональних і місцевих органах державної влади, забезпечити безперешкодне та своєчасне отримання профспілкової інформації всіма ланками профспілкової структури – внутрішню інформаційну мережу.

 • 1. Кожній профорганізації потрібно вибудувати власний механізм роботи з пріоритетними групами: профактивістами, соціальними партнерами, громадськими колегіями при регіональних і місцевих органах державної влади, забезпечити безперешкодне та своєчасне отримання профспілкової інформації всіма ланками профспілкової структури – внутрішню інформаційну мережу.

 • 2. Забезпечити постійну присутність ФПУ та її членських організацій у регіональних і місцевих друкованих ЗМІ (виступи, статті, коментарі).

 • 3. Разом з інформаційними службами обласних, районних державних адміністрацій проводити висвітлення діяльності спільних заходів із соціальними партнерами.

 • 4. Профлідерам брати участь у телевізійних і радіо програмах обласних державних телерадіокомпаній, місцевих телеканалів. При наявності ресурсної бази створювати власні інформаційні продукти.5. Активно використовувати можливості власних сайтів, галузевих і регіональних профспілкових друкованих ЗМІ, популярних місцевих Інтернет-видань.

 • 5. Активно використовувати можливості власних сайтів, галузевих і регіональних профспілкових друкованих ЗМІ, популярних місцевих Інтернет-видань.

 • 6. З метою формування у суспільства позитивного сприйняття діяльності профспілок використовувати можливості соціальних мереж.

 • 7. Провести інвентаризацію робочих місць відповідальних за інформаційну роботу в членських організаціях на предмет додатково їх технічного обладнання.

 • Серед інструментів такого механізму також слід активувати традиційні засоби комунікації. На всіх рівнях профспілкові органи мають ефективно включитися в роботу щодо розміщення інформації в регіональних, місцевих друкованих ЗМІ, заводських багатотиражках, Важливу роль в організації висвітлення профспілкової діяльності на місцях потрібно відвести участі профлідерів у програмах регіональних телерадіокомпаній, організації брифінгів і прес-конференцій, засіданнях медіа-клубів, зустрічей в редакціях ЗМІ.1. Задіяти потенціал багатотиражної преси.

 • 1. Задіяти потенціал багатотиражної преси.

 • 2. Брати активну участь в опитуваннях, які проводить ФПУ.

 • 3. У виступах у ЗМІ порушувати актуальні проблеми трудового колективу, активно відстоювати свою позицію щодо важливих питань профспілкового життя.

 • 4.Використовувати власні Інтернет-ресурси для поширення інформації про діяльність ФПУ, її членських організацій.

 • 5. Проводити обмін інформацією з газетою «Профспілкові вісті»

 • 6. Використовувати стенди оголошень в первинках для розміщення інформації отриманої по системі «Профтелеграф». Випуск фоторепортажів.

 • 7. За ресурсної можливості організувати випуск «Інформаційного бюлетеню», «Інформаційної листівки профкому».

 • 8. Запровадити тематичні конкурси на кращі: відео- радіо- сюжет про первинку, інформаційний супровід профспілкової акції, висвітлення на сайті та друкованих ЗМІ. За кращий розвиток нестандартних форм інформування.Реалізація Медіа-наступу дасть змогу створити необхідні умови для формування сучасної моделі пррофспілкової інформаційної політики, а саме:

 • Реалізація Медіа-наступу дасть змогу створити необхідні умови для формування сучасної моделі пррофспілкової інформаційної політики, а саме:

 • 1.Провести структуризацію інформаційної діяльності ФПУ, розширити її матеріально-технічну та фінансову базу, забезпечити зростання впливу на суспільно-політичні процеси в державі, здійснення дієвого соціально-економічного, правового захисту членів профспілок.

 • 2. Створити сучасну модель інформаційної роботи, сформувати єдину систему інформаційного забезпечення діяльності профспілок, яка об’єднає зусилля всіх членських організацій.

 • 3. Запровадити новітні інформаційно-комунікаційні технології.

 • 4. Підвищити оперативність і доступність профспілкової інформації, що сприятиме формуванню позитивному іміджу профспілок у суспільстві.

 • 5. Забезпечити зворотний зв'язок із членами профспілок. Без чого неможливо проводити виважене та достовірне висвітлення, створення діалогових відносин.Дякуємо за увагу !

 • Дякуємо за увагу !

 • П Р Е З Е Н Т А Ц І Я

 • медіа-наступу профспілок
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка