Презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі законуСторінка7/14
Дата конвертації03.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Орган державної податкової служби самостійно перераховує у гривні суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах та здійснює заходи щодо стягнення суми податкового боргу платника податку не пізніше закінчення

 • 1 095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податку і збору в іноземній державі, зазначеного у документі компетентного органу іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах. Граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 102.4 статті 102 цього Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

 • (пп. 107.1 статті 107 ПКУ) • Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію

  • Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію

  • (пп. 52.2 статті 52 ПКУ)  За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

  • За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

  • (пп. 52.3 статті 52 НКУ)  Статья 251. Налоговая информация

  • Статья 251. Налоговая информация

  • Налоговая информациясовокупность сведений и данных, которые созданы или получены субъектами информационных отношений в процессе текущей деятельности и необходимы для реализации возложенных на контролирующие органы задач и функций.

  • Защита налоговой информации гарантируется государством.

  • Система налоговой информации, ее источники и режим определяются Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами

  • (пп. 2 п. 34 раздела 1 ЗУ от 02.12.2010 № 2756-VI)  72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла:

  • 72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла:

  • 72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація:

  • 72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах;

  • 72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

  • 72.1.1.3. про фінансово – господарські операції платників податків;  72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій;

  • 72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій;

  • 72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого самов­рядування та Національного банку України, зокрема інформація:

  • 72.1.2.1. про об'єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки об'єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна ідентифікувати;

  • 72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за господарською діяльністю платника податків;  72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків;

  • 72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків;

  • 72.1.3. від банків, інших фінансових установ інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;

  • 72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

  • 72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів – за результатами податкового контролю;

  • 72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана органу державної податкової служби в установленому законом порядку.  72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування;

  • 72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування;

  • 72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги;  72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка