Приклад: Приклад: Журнал обліку роботи гурткаДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Приклад:

 • Приклад:

 • Журнал обліку роботи гуртка

 • (секції, об'єднання, колективу)

 • Кераміка «Капітошка»

 • Районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області

Приклад:

 • Приклад:

 • На 2014/2015 навчальний рік

  • Увага! Звернути увагу на риску між навчальними руками. Вона повинна бути лише похилою.
1) назва гуртка;

 • 1) назва гуртка;

 • 2) номер групи;

 • 3) рік та рівень навчання;

 • Приклад

 • Гурток «Дитяче телебачення», Група №1

 • 4) Мета та основний зміст роботи гуртка (у розділі викладаються основні положення пояснювальної записки програми роботи гуртка у відповідності до вікових особливостей вихованців, рівня та року навчанняПриклад

 • Приклад

 • Мета і основний зміст роботи гуртка.

 • Гурток здійснює свою роботу згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, статутом закладу.

 • Мета:

 • формування компетентностей особистості засобами гуртка «Дитяче телебачення».Основні завдання формування таких компетентностей:

 • Основні завдання формування таких компетентностей:

 • пізнавальні: знайомити школярів зі специфікою та особливостями функціонування сучасних засобів масової інформації та комунікації – друкованих видань, преси, фотографії, звукозапису, радіо, кінематографу, телебачення, відео, комп'ютерних технологій, зокрема Інтернет;

 • практичні: формувати основи інформаційної культури особистості;

 • Творчої: стимулювати використання здобутих знань і вмінь у журналістській діяльності; розвивати творчі та аналітичні здібності, критичне мислення;

 • Соціальної: сприяти професійній орієнтації старшокласників у розмаїтті сучасних професій, пов'язаних з індустрією ЗМІ.Протягом року проводять теоретичні та практичні заняття, різні за формою. Вихованці беруть участь у конкурсах, підготовці стінівок для шкіл, де навчаються, у зустрічах з журналістами; відвідують виставки, екскурсії інші заходи,які сприяють підвищенню художньо-естетичного рівня, вихованню культури поведінки, сприяють розвиткові комунікативних навичок.

 • Протягом року проводять теоретичні та практичні заняття, різні за формою. Вихованці беруть участь у конкурсах, підготовці стінівок для шкіл, де навчаються, у зустрічах з журналістами; відвідують виставки, екскурсії інші заходи,які сприяють підвищенню художньо-естетичного рівня, вихованню культури поведінки, сприяють розвиткові комунікативних навичок.

 • 5)Повна назва програми, на основі якої складений календарний план(затверджена, рекомендована чи схвалена МОН України); повна назва програми надається у робочому навчальному плані кожної групи; обов'язково вказують: назву програми, збірку, в якій вміщена програма, видавця, місце видання, рік;

 • Приклад

 • Програма затверджена (ким, коли), рекомендована МОН України, 2005, Програма «Медіакультура». – Програми для творчих об'єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям.-Суми: Антей, 2005.Увага! Програми у різних групах одного гуртка можуть бути вміщені у різних збірках програм.

 • Увага! Програми у різних групах одного гуртка можуть бути вміщені у різних збірках програм.

 • 6) Дні тижня , в які проводять заняття, та їх тривалість в астрономічних годинах, час початку та закінчення занять;

 • Приклад

 • I семестр вівторок 15.00-17.00, четвер 15.00-17.00, субота 10.00-12.00

 • 7)Календарна дата початку роботи гуртка;

 • Увага! Записати календарну дату за розкладом першого заняття (а не 1 вересня).

 • Приклад

 • Заняття розпочато 3 вересня 2014.

 • 8)Дата закінчення роботи гуртка;

 • Увага! Записати календарну дату за розкладом останнього заняття(а не 31 травня).

Приклад

 • Приклад

 • План роботи гуртка на перший семестр навчального рокуКалендарний план на кожне півріччя погоджують із методистом, затверджує директор закладу, не пізніше як за 5 днів до початку першого запланованого заняття. Підписує керівник гуртка.

 • Календарний план на кожне півріччя погоджують із методистом, затверджує директор закладу, не пізніше як за 5 днів до початку першого запланованого заняття. Підписує керівник гуртка.

 • У календарний план не заносять тривалі виїзди на фестивалі, конкурси, змагання, які не передбачені робочим навчальним планом.

 • 4. План роботи на період літніх канікул складається окремо і затверджується у тому ж порядку, що й на I та II семестри.

 • У літку планують навчальні заняття (червень) і методичну роботу (серпень).

 • 5. Записи на сторінці «Відомості про членів гуртка»

 • Порядковий номер (після цифри крапку не ставлять);

 • Прізвище, ім`я, по батькові гуртківця (записують за алфавітом зі слів батька, без помилок), дітей, які прийшли пізніше, записують у списку у хронологічному порядку.Після заповнення даних гуртківця бажано залишити один вільний рядок, щоб праворуч на сторінці журналу дані батьків збігалися з даними дитини.

 • Після заповнення даних гуртківця бажано залишити один вільний рядок, щоб праворуч на сторінці журналу дані батьків збігалися з даними дитини.

 • Рік народження (дату зазначають арабськими цифрами в один рядок цифровим способом: число і місяць проставляють двома парами цифр, розділеними крапкою; рік – чотирма цифрами, крапку наприкінці не ставлять);

 • Приклад

 • 02.03.2012

 • Назва школи,клас або ДНЗ;

 • Увага! Якщо дитина не відвідує ДНЗ, то у верхньому рядку (з двох, відведених для цієї дитини) записати «не відвідує») , а нижній рядочок, залишають вільним. Якщо дитина протягом року піде у ДНЗ, то зміни будуть внесені у нижній рядок.Дата вступу до гуртка (вказують дату, коли дитина зарахована до гуртка згідно із заявою);

 • Дата вступу до гуртка (вказують дату, коли дитина зарахована до гуртка згідно із заявою);

 • Увага! Дитина зарахована того року, коли прийшла на заняття вперше. Це може бути не поточного року, а минулого. Позаминулому тощо. У цій графі не може стояти дата пізніша, ніж дитина почала відвідувати гурток. Так у дитини перше заняття відбулося 03.09.2009 то у заяві та цій графі не може стояти 05.09.2010.

 • ПІБ, місце роботи батьків;

 • Увага! Обов`язково запитувати ПІБ батька і матері (бажано першим запитувати батька; місце роботи вказувати детально(або «приватний підприємець», «домогосподарка»); обов`язково запитувати назву приватного підприємства.

 • Домашня адреса: записують поштову адресу в такому порядку: вулиця, номер будинку і квартири, населений пункт(якщо адреса не міська, то вказати район, область), поштовий індекс, телефон;Дата і причина вибуття з гуртка.

 • Дата і причина вибуття з гуртка.

 • Приклад«сп» - спізнився;

 • «сп» - спізнився;

 • «нб» - був відсутній з невідомої причини;

 • «пов» – був відсутній з поважної причини;

 • «хв» - був хворий.

 • Проти призвіща вихованців, які вибули з гуртка, починаючи з відповідної дати зробити позначку «вибув».

 • ПрикладУвага! Після примітки «вибув» жодних позначок не ставити. Залишити порожні клітинки.

 • Увага! Після примітки «вибув» жодних позначок не ставити. Залишити порожні клітинки.

 • 7. У розділі «Облік роботи гуртка» під час проведення заняття записують його тему, тривалість у астрономічних годинах. Факт проведення заняття підтверджують особистим підписом керівника гуртка.

 • Приклад

 • Облік роботи гуртка1) «Інструктажі з безпеки життєдіяльності».

 • 1) «Інструктажі з безпеки життєдіяльності».

 • Вступний інструктаж записують за формою, визначеною нормативними документами на додатковому аркуші, вклеєному в журнал.

 • У графі 5 – підпис керівника гуртка (особи, яка проводить інструктаж);

 • У графі 6 – підпис керівника гуртка (за дитину до 14 років, яку інструктували); з 14 років дитина підписується сама.

2) «Поточні бесіди» (записуються всі додаткові бесіди, теми яких не входять в інструктажі з безпеки життєдіяльності і потреба в яких виникає протягом року).

 • 2) «Поточні бесіди» (записуються всі додаткові бесіди, теми яких не входять в інструктажі з безпеки життєдіяльності і потреба в яких виникає протягом року).

 • Приклад

 • Облік роботи гуртка

11. На останній сторінці журналу обов'язковим є розділ «Висновки та зауваження до роботи гуртка», де записи роблять відповідні контролюючі особи. Із записами на цій сторінці керівник гуртка ознайомлюється після кожної перевірки журналу і робить відмітку про виправлення недоліків записом «виконано», завіряючи його підписом.

 • 11. На останній сторінці журналу обов'язковим є розділ «Висновки та зауваження до роботи гуртка», де записи роблять відповідні контролюючі особи. Із записами на цій сторінці керівник гуртка ознайомлюється після кожної перевірки журналу і робить відмітку про виправлення недоліків записом «виконано», завіряючи його підписом.13. Після закінчення навчального року журнал перевіряють відповідальні особи закладу, директор; керівник гуртка здає журнал адміністрації закладу для зберігання. Термін зберігання 5 років.

 • 13. Після закінчення навчального року журнал перевіряють відповідальні особи закладу, директор; керівник гуртка здає журнал адміністрації закладу для зберігання. Термін зберігання 5 років.

 • 14. Виправлення, застосування гумок, коректора не дозволяється. Не дозволяється також ставити будь-які позначки ручкою або олівцем (крапки, «галочки» тощо)Виправлення здійснюють лише з дозволу адміністрації:

 • Виправлення здійснюють лише з дозволу адміністрації:

 • на ім'я директора написати пояснювальну записку, з якої причини сталася помилка;

 • неправильно написане слово (слова) закреслити;

 • зробити правильний запис;

 • на аркуші журналу, де припустилися помилки, зробити запис: «Виправленому на …. вірити»;

 • виправлення завірити печаткою.Приклад

 • Приклад

 • Помилки припущено під час написання дати; записано 03.09, а треба 01.09. Помилкову дату 03.09. закреслити і знизу на аркуші, з помилкою, зробити запис: «Виправленому на 01.09 вірити». Факт достовірності виправлення засвідчує директор підписом і печаткою.

 • 16. Пам'ятка керівникові гуртка щодо оформлення журналу обліку роботи гуртка (секції, об'єднання, колективу) обговорена методичною радою РЦДЮТ 25.08.2013 року і рекомендована як документ для внутрішнього використання
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка