Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні формиДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Кафедра внутрішньої медицини ТДМУ Геронтологічні аспекти нефрології Професор О.Й.Бакалюк


Принципи геріатрії

 • - відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій);

 • - відмова від стереотипних схем лікування;

 • - вивчення впливу віку на функцію системи;

 • - вивчення функції системи на перебіг старості;

 • - уникнення поліпрагмазії.Вікові зміни морфології і функції нирок

 • 1. Атрофія ниркової паренхіми (зменшення маси нирки з 280 г до 200г) та вдвоє – кількості функціо-нуючих нефронів і фільтраційної поверхні (в середньому на 40 %). Кількість нефронів зменшується на 10 % кожні 10 років життя після досягнення 40-річного віку (!). 2. Нагромадження колагенових фібрил у мезангію і БМ капілярів клубочків, подоцитах зі зниженням процесу фільтрації через БМ. 3. Зменшення величини КФ: [140- вік (роки)] х маса тіла (кг) КФ = 0,8 ------------------------------------------ Креатинін крові (мкмоль/л) х 0,8 • 4. Вікові склеротичні зміни внутрішньониркових артерій та аферентних артерій клубочка; зменшення частки ниркової фракції у серцевому викиді з 25 % до 10 %, медулярного кровотоку – на 15 %, кортикального – на 40 %.

 • 5.Інволютивні зміни канальців – потовщення БМ, дистрофія ендотелію з погіршенням процесу енергозалежного транспорту речовин і електролітів в обох напрямках, розвиток множинних дивертикулів дистальних канальців із наступним розмноженням мікрофлори у цих регіонах.

 • 6.Торпідна реакція нирок на різні навантаження, зокрема навантаження натрієм.Провідні нефрологічні синдроми у людей похилого віку

 • Протеїнурія (20-70 %)

 • Безсимптомна бактерійурія (40-60 %)

 • Гематурія (50 %)

 • Лейкоцитурія ( 30-60 %)

 • Синдром АГ (50-60 %) • ПУ у похилому віці - завжди ознака патології !

 • ПУ віку – найчастіше ознака нефроангіосклерозу, а ПУ понад 1г/добу, особливо у поєднанні з НС – абсолютно достовірна ознака первинного ураження нирок (амілоїдоз, гострий ГН, тромбоз ниркових судин, паранеопластичний синдром).Безсимптомна бактерійурія

 • Її визначають у 0,5–4 % у віці 26-65 років,

 • і у 20-35 % випадків у віці 65-80 років.

 • При катетеризації сечового міхура її знаходять

 • у 100 % випадків.

 • Флора найчастіше представлена кишковою паличкою ( 80 %).

 • Така бактерійурія поєднується з ознаками ураження функцій нирок. Тому “істинну” БУ краще розглядати як прояв латентного ПН (можливо, з проведенням відповідної антибактеріальної терапії). • Гематурію (звичайно мікроГУ) виявляють у 50 % пацієнтів похилого віку.

 • Генез: найчастіше пухлини, рідше – ПН, амілоїдоз.

 • Стабільна лейкоцитурія – найчастіше ознака старечого ПН. • Синдром АГ визначають у 50-60 % пацієнтів похилого віку, ізольовану систолічну АГ – у 7-10 % випадків.

 • Стареча АГ, особливо у поєднанні з ізольованим сечовим синдромом частіше пов’язують із атеросклеротичним і рідше – гіпертонічним нефронгіосклерозами.

 • У 33-63 % випадків АГ може бути єдиним (!) проявом хронічного ПН; у 20 % із них вона набуває рис злоякісності.Особливості патології нирок у людей похилого віку

   • поєднання патологій:
   • ДН+нефроангіосклероз+ПН (17 %);
   • ДН + амілоїдоз + ПН (7 %);
   • Хронічний ПН + амілоїдоз ( 4 %).


Фактори ризику розвитку ПН у людей похилого віку

 • 1. Специфічні:

 • - зниження функціональної активності простати, місцевої

 • секреції лізоциму, термостабільного бактеріального фактора;

 • - зростання частоти гіпертрофічних і пухлинних процесів.

 • 2. Неспецифічні:

 • - розвиток інволютивних змін сечовидільної системи з

 • погіршенням уродинаміки;

 • - вікове зниження активності імунітету, яке потенціюється

 • частим застосуванням антибіотиків, гормонів, НПЗП,

 • імунодепресантів;

 • - можливість частого інфікування госпітальними штамами

 • мікроорганізмів;

 • - наявність супровідної патології інших систем (серцево-

 • судинної, дихальної, травної) з розвитком метаболічних

 • зрушень (ацидоз, гіперхолестеринемія, гіперглікемія,

 • гіперурикемія, гіпоксемія) • Частота ПН

 • – у чоловіків віком 70-79 років – 25-30 %, у жінок – 21-25 %

 • – (гіпердіагностика – 10 %),

 • недіагностування – 13-20 % випадків.

 • Флора

 • – кишечна паличка (60 %),

 • – синьогнійна паличка (17 %),

 • – ентерококи (17 %),

 • – протей (7 %),

 • – мікробні асоціації ( 15-25 %).Особливості перебігу ПН (1):

   • малосимптомний і моносимптомний перебіг (синдром ендогенної інтоксикації, тривалий субфебрилітет, анемічний синдром, синдром АГ).
 • Гострий гнійний ПН – теж частіше атиповий перебіг (церебральна, менінгеальна, паратифозна форми, картина сепсису, перебіг хвороби з нормальною температурою і без явних ознак ураження нирок, синдром лихоманки без змін у сечі, інтермітуюча ГУ).Особливості перебігу ПН (2):

 • Часте виникнення на тлі фосфатних каменів, причиною якого є продукція мінералу (карбонат апатиту) одноклітин-ним організмом - нанобактерією. Остання висівається зі сечі у 100 % випадків.

 • Такі камені можуть формуватися за нормальних рН сечі і концентрацій фосфатів і кальцію у кровіОсобливості перебігу ПН (3):

 • Низький ступінь бактерійурії (менше 100 тис мікробних тіл в 1 мл сечі).

 • Тому слід орієнтуватися не на мікробне число, а на клініку захворювання (прогресуючий перебіг, вірулентність мікроорганізмів, постійність їх висівання при повторних дослідженнях).Особливості розвитку і найбільш часті причини гострого ГН у людей похилого віку

 • Частота – відповідно 0,4 % та 0,3 % у осіб молодших і старших 60 років.

 • 1. Часто виникає на фоні інших захворювань (ГХ, ІХС, ЦД, інфекція сечових шляхів, пухлинні процеси) і станів (серцева недостатність, дихальна недостатність)

 • 2. Перебіг за типом швидкопрогресуючого ГН (50-75 % випадків).

 • Найчастіше причинами є: вузликовий періартеріїт, геморагічний васкуліт, синдроми Гудпасчера, Вегенера, гемолітико-уремічний синдром.Особливості лікування

 • Використання щадних схем патогене-тичної терапії (преднізолон у малих дозах (до 30 мг/добу) з інтермітуючою схемою, цитостатики у мінімальних дозах (50-100 мг/добу коротким курсом), пульс-терапію не практикують; ширше використовують фраксипарин, антиагреганти, свіжо-заморожену плазму.

 • Максимальне використання симптома-тичної терапії.Найбільш часті причини розвитку ГНН у людей похилого віку

 • - післяопераційні стани (25-45 %);

   • гострі запальні процеси (гнійний, негнійний ПН, ГН, сепсис, крупозна пневмонія), вірусні інфекції (15-30%);
   • гострі корон. та аритмічні синдроми (15-25 %);
   • захворювання холедохо-панкреато-дуоденальної зони, особливо холецистопанкреатити (5-10 %);
   • гострі порушення мозкового кровобігу (2-5 %);
   • політравми (2-3 %);
   • різного виду кровотечі (2-3 %).


Особливості розвитку ГНН

 • Раннє порушення електролітного обміну, насамперед балансу натрію (!).

 • Провідними є неврологічні порушення:

 • - сонливість, потьмарення свідомості, головний біль, судоми, посмикування м’язів, геміпарези (набряк мозку внаслідок гіпо-натріємії);

 • - апатія, дратівливість, прогресуюча м’язова ригідність, тремор, гіперрефлексія, атаксія, судоми, кома (дегідратація (внаслідок гіпер-натріємії)Критерії оцінки стану пацієнта:

 • Величина діурезу.

 • Сироватковий вміст сечовини і креатиніну.

 • Сироватковий вміст натрію (!).

 • Величина натрійурезу (!), причому зменшення екскрецію натрію зі сечею повинно тракту-ватися не як прояв ниркової недостатності, а як показник збереження певного рівня функціону-вання канальцевого апарату нирок.

 • Осмоляльність сечі: осмоляльність крові > 3,0)Особливості перебігу ГНН у пацієнтів похилого віку

 • У 100 % (!) випадків гостра НН, незалежно від генезу, у таких пацієнтів навіть за сприятливого перебігу супроводжується приєднанням інфекції з розвитком хронічного ПН (злоякісний перебіг зі швидким розвитком хронічної НН).Найбільш часті причини розвитку ХНН у людей похилого віку

 • - хронічний ПН (63,8 %);

   • нефроангіосклероз (гіпертонічний або атеросклеротичний, 21,1 %);
   • діабетичний гломерулосклероз (7,2 %);
   • інші причини (8,9 %).
 • Особливості: часте поєднання з іншою патологією – остеопорозом, гіперкальціурією, нирково-кам’яною хворобою, подагричною нефропатією, псевдоподагрою з відкладанням у суглобах пірофосфату кальцію.Дякую за увагуКаталог: data -> kafedra -> theacher -> vnutrmed -> vnm bakaluk -> українська -> лекцiї
vnutrmed -> Актуальність теми
vnutrmed -> Перикардити
vnutrmed -> Порушення серцевого ритму. Доцент Насалик Б. Г
vnutrmed -> Порушення провідності серця серцево-судинні захворювання І порушення ритму
vnutrmed -> Анемія зустрічається до 20% у жінок розвинутих країн та до 50% слаборозвинутих країн; Анемія зустрічається до 20% у жінок розвинутих країн та до 50% слаборозвинутих країн
vnutrmed -> Клінічний розбір хворих із різними варіантами анемій
vnutrmed -> Герх функціональна диспепсія виразкова хвороба к мед н. доцент Смачило І. В. План лекції
лекцiї -> Тдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Хронічна ниркова недостатність: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування Професор О. Й. Бакалюк
лекцiї -> Тдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Пієлонефрити: сучасні погляди на патогенез, діагностика, клінічні варіанти перебігу Професор О. Й. Бакалюк


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка