Принципи реабілітації: ранній початок реабілітаційних заходівДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Організація та управління медико-соціальною реабілітацією. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації.


Принципи реабілітації:

 • - ранній початок реабілітаційних заходів;

 • - етапність лікування: від початку виникнення захворювання до кінце­ вого його наслідку;

 • - послідовність та безперервність лікування на всіх етапах;

 • - комплексний характер реабілітаційних заходів;

 • - індивідуальність реабілітаційних заходів;

 • - доступність;

 • - повернення до активної праці;

 • - продовження лікування після повернення до суспільно корисної праці;

 • - необхідність реабілітації у колективі разом з іншими хворими.Періоди реабілітації

 • - лікарняний період включає І етап реабілітації - лікарняний (стаці­ онарний, госпітальний),

 • - післялікарняний період включає II етап — поліклінічний або реабілітаційний,

 • - санаторний період і III етап - диспансерний.Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності та необхідність звільнення в зв'язку з цим від роботиОсновними виконавцями реабілітаційних програм є:

 • реабілітаційно-лікувальні (лікувально-профілактичні) установи

 • реабілітаційно-оздоровчі установи

 • реабілітаційно-протезні установиЗа видом надання лікувальної допомоги виділяють такі реабілітаційно-лікувальні установи:

 • - спеціалізовані (кардіологічні, неврологічні та інші),

 • - поліпрофільні (загального типу).

Загальні протипоказання до направлення хворих на реабілітаційне стаціонарне лікування:

 • - всі хвороби у період загострення;

 • - всі хронічні захворювання, що потребують спеціального лікування;

 • - перенесені інфекційні хвороби дітей до закінчення терміну ізоляції;

 • - бацилоносійство;

 • - всі заразні захворювання очей, шкіри, злоякісні анемії, новоутворен­ ня, кахексія, амілоїдоз внутрішніх органів, активні форми туберкульозу легень та інших органів;

 • - хворі із захворюваннями серцево-судинної системи при недостат­ ності кровообігу вище І ст.;

 • - хворі на епілепсію, з психоневрозом, психопатією, розумовою відсталістю, що потребують індивідуального догляду і лікування;

 • - наявність супутніх захворювань, протипоказаних для санаторно-курортного лікування.Структура центрів (відділень) реабілітації:

 • - діагностичне відділення: клініко-діагностична лабораторія, кабінет функціональної діагностики, рентгенологічний кабінет тощо;

 • - фізіотерапевтичне відділення: світлолікування, електролікування, водолікування, грязелікування, інгаляційне лікування, масаж;

 • - відділення лікувальної фізкультури: спеціалізовані зали, кабінети механотерапії, басейн, спортивні майданчики на відкритому повітрі;

 • - відділення соціально-трудової реабілітації: кімнати побутової реабі­ літації, трудові майстерні;

 • - відділення соціально-психологічної реабілітації: кабінети психоте­ рапевта, соціолога, юриста, логопеда.

Склад реабілітаційної комісії:

 • - постійні члени комісії: завідувач відділенням, лікар-спеціаліст з профілю хворого, фізіотерапевт, лікар з лікувальної фізкультури, лікар з функціональної діагностики, інструктор з трудотерапії, юрист;

 • - непостійні члени комісії: при потребі запрошуються інші спеціалі­ сти (суміжних спеціальностей, психотерапевт та ін.)Функціональні обов'язки реабілітаційної комісії:

 • - відбір хворих, які потребують реабілітації, розробка плану реабіліта­ ційних заходів відповідно до функціонального діагнозу, індивідуальних особливостей організму хворого, перебігу захворювання та забезпечення їх реалізації;

 • - розробка технології реалізації "Індивідуальної програми реабілітації" (ІПР) та передача у визначеній послідовності програми реабілітації відновним структурно-функціональним підрозділам для виконання;

 • - уточнення функціонального діагнозу під час відновного лікування та прогнозування реабілітації;

 • - корекція при необхідності методів виконання ІПР;

 • - управління виконанням ІПР за допомогою регулювання взаємодії і спадкоємства у роботі реабілітаційних структурно-функціональних підрозділів;

 • - облік ефективності лікування: порівняння одержаних результатів лікування із запрограмованими;

 • - аналіз результатів реабілітаційної діяльності, якості та ефективності окремих програм і визначення заходів з їх оптимізації;

 • - вирішення питань працездатності (працездатний без обмежень, пра­ цездатний з обмеженнями в об'ємі, часі чи характері виробничої діяль­ ності, тимчасово непрацездатний, потребує направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для продовження листка тимчасової непра­ цездатності);

 • - при реабілітації інвалідів - інформація МСЕК про проведене віднов­ не лікування, зворотний зв'язок;

 • - при тривалій втраті працездатності - оформлення документів на МСЕК;

 • - оформлення документів у Фонд соціального захисту інвалідів на прид­ бання медикаментів, необхідних для проведення курсу консервативного або оперативного лікування;

 • - забезпечення реабілітаційних лікувально-профілактчних відділень та лікувально-профілактичних закладів необхідним обладнанням, ліка­ ми, кадрами;

 • - розробка основних напрямків розвитку та удосконалення служби медичної реабілітації у своєму лікувально-профілактичному закладіРеабілітаційно-оздоровчі установи

 • - санаторії (профспілкові, відомчі, регіонального підпорядкування);

 • - санаторії-профілакторіїСанаторій

 • - спеціалізований стаціонарний заклад у системі санаторно-курортного лікування, в якому використовуються лікувальні комплекси кліматотерапії, бальнеотерапії, грязелікування

Профілі санаторіїв для лікування пацієнтів:

 • - із захворюваннями серцево-судинної системи;

 • - із захворюваннями органів травлення;

 • - із захворюваннями органів дихання (не туберкульозного походження);

 • - із захворюваннями жіночих статевих органів;

 • - із захворюваннями опорно-рухового апарату;

 • - із захворюваннями шкіри;

 • - із захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів;

 • - із порушеннями обміну речовин.

Протипоказання до санаторно-курортного лікування:

 • - гострий період захворювання;

 • - хвороби внутрішніх органів за наявності вираженої органної та си­стемної недостатності;

 • - інфекційні захворювання, в тому числі венеричні;

 • - психічні розлади, алкоголізм, наркоманія;

 • - друга половина вагітності, весь період патологічної вагітності, стан після абортів (до першої менструації), період лактації;

 • - схильність до кровотеч;

 • - онкологічні захворювання;

 • - гостро прогресуючі форми туберкульозу легенів та хронічний туберкульоз у період дисемінації і зі схильністю до кровотеч;

 • - відсутність у хворого здатності до самообслуговування.Справляють позитивний вплив при гострих та хронічних захворюваннях

 • Справляють позитивний вплив при гострих та хронічних захворюваннях

 • Лікувальний вплив направлений на весь організм

 • Стимулювання саногенетичних механізмів, що зменшує ризик переходу гострих форм захворювань у хронічні

 • Можливість поєднання з усіма існуючими методами лікуванняФітотерапія

 • Фітотерапія

 • Гомеопатія

 • Рефлексотерапія

 • Мануальна терапія

 • Нутриціологія

 • Психосоматична терапія

 • Еферентна терапіяДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка