Пріоритети та першочергові завдання державної влади для подолання системної кризиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Пріоритети та першочергові завдання державної влади для подолання системної кризи

 • Пріоритети та першочергові завдання державної влади для подолання системної кризи


забезпечення балансу повноважень між Парламентом, Президентом та Урядом;

 • забезпечення балансу повноважень між Парламентом, Президентом та Урядом;

 • реформування виборчої системи, що передбачає:

  • перехід до пропорційної системи з використанням регіональних відкритих виборчих списків на виборах до Верховної Ради України;
  • впровадження двотурової системи (абсолютної більшості) виборів сільських, селищних, міських голів;
  • передання повноважень із призначення виборів представницьких органів усіх рівнів Центральній виборчій комісії;
 • розвиток парламентаризму, зокрема:

  • демократична процедура створення та стабільне функціонування парламентської більшості;
  • підзвітність та відповідальність народних депутатів перед суспільством;
  • гарантування прав парламентської опозиції;
  • підвищення ефективності законотворчої діяльності Парламенту.


уникнення дублювання повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів;

 • уникнення дублювання повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів;

 • створення виконавчих органів районних та обласних рад, які формуватимуться відповідними радами, нестимуть перед ними відповідальність та отримають необхідні повноваження;

 • віднесення до сфери компетенції місцевих державних адміністрацій нагляду за ухваленням рішень органів місцевого самоврядування та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

 • розширення частки надходжень до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків, а також прав органів місцевого самоврядування на встановлення місцевих податків і зборів.проведення спеціальної перевірки (люстрації) суддів;

 • проведення спеціальної перевірки (люстрації) суддів;

 • удосконалення системи добору суддів;

 • запровадження системи дисциплінарної відповідальності, аж до позбавлення статусу судді;

 • зміцнення суддівського самоврядування;

 • посилення гарантій незалежності суддів від впливу інших державних органів, їхніх посадових осіб, а також у самій системі правосуддя.концептуалізація національної гуманітарної політики, поновлення роботи над проектом Концепції гуманітарного розвитку України.

 • концептуалізація національної гуманітарної політики, поновлення роботи над проектом Концепції гуманітарного розвитку України.

 • запобігання розриву загальнодержавного культурного та освітнього простору при розширенні повноважень регіонів.

 • гуманізація національної освітньо-наукової системи через посилення ролі місцевих громад у вирішенні питань середньої і вищої освіти, автономізацію вищих навчальних закладів.

 • реформування системи управління сферою вищої освіти.

 • всебічна підтримка конституювання Українських Помісних Церков як одного з вагомих чинників зміцнення національного суверенітету Української Держави.

 • презентація української культури на міжнародному рівні. Відкриття Українських Інститутів у провідних столицях світу.впровадження інструментарію швидкого реагування на спекулятивні валютні операції;

 • впровадження інструментарію швидкого реагування на спекулятивні валютні операції;

 • концентрація заходів антиінфляційної політики на демонополізації, контролі за тарифоутворенням природних монополій та розвитку ринкової логістики;

 • розгортання системи цільового рефінансування та кредитування, в т.ч. з широким задіянням спеціалізованих фінансових інститутів;

 • гармонізація фіскальних інструментів державної підтримки з базовими принципами і нормативними документами ЄС;

 • досягнення соціальної ефективності оподаткування: розширення бази та посилення диференціації;

 • забезпечення максимальної раціоналізації та цільового характеру бюджетних видатків через удосконалення системи державних закупівель;

 • удосконалення управління державними підприємствами і акціонерними товариствами з контрольним пакетом акцій, виходячи з необхідності спрямування коштів на технологічну модернізацію виробництва;

 • здійснення інвестиційних видатків бюджету на засадах середньострокового бюджетного планування.організація дієвого захисту прав та інтересів інвесторів через інструментарій «єдиного інвестиційного вікна», запровадження інституту «інвестиційного омбудсмена»;

 • організація дієвого захисту прав та інтересів інвесторів через інструментарій «єдиного інвестиційного вікна», запровадження інституту «інвестиційного омбудсмена»;

 • поширення інституційних механізмів підтримки інвестування: індустріальних парків, державно-приватного партнерства, національного проектування;

 • надання фінансової, інформаційної правової підтримки експортерам (з акцентом на малий і середній бізнес);

 • заохочення розвитку аграрного сектору через модернізацію інфраструктури ринку, продовження земельної реформи та удосконалення організаційної структури на засадах кооперації.прискорення дерегуляції на засадах прозорості, уніфікації та автоматизації адміністративних процедур, взаємної відповідальності сторін;

 • прискорення дерегуляції на засадах прозорості, уніфікації та автоматизації адміністративних процедур, взаємної відповідальності сторін;

 • спрощення процедур технічного регулювання, стандартизації та сертифікації та формування міждержавного механізму нострифікації вітчизняних технічних вимог на ринках країн-членів ЄС;

 • сприяння збалансованому розвитку функціональної та територіальної інфраструктури внутрішнього ринку;

 • забезпечення захисту добросовісної конкуренції з акцентами на сфери державних закупівель, діяльності природних монополій, соціально важливі ринки;

 • жорстка протидія надходженню на внутрішній ринок контрабандної, контрафактної та небезпечної продукції.цілеспрямоване формування пропозиції на ринку праці за участю роботодавців та на основі середньо- та довгострокового прогнозування;

 • цілеспрямоване формування пропозиції на ринку праці за участю роботодавців та на основі середньо- та довгострокового прогнозування;

 • продовження пенсійної реформи на засадах послідовного підвищення ролі накопичувальної складової;

 • посилення адресного характеру надання соціальної допомоги та пільг;

 • удосконалення та розвиток системи соціальних послуг для населення, їх стандартизація та підвищення якості;

 • підвищення ефективності видатків на соціальну сфері шляхом реформування її складових (продовження медичної реформи).розширення економічних повноважень місцевого самоврядування в частинах управління об’єктами комунальної власності, розпорядження природними ресурсами;

 • розширення економічних повноважень місцевого самоврядування в частинах управління об’єктами комунальної власності, розпорядження природними ресурсами;

 • розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині регулювання ставок місцевих податків і зборів;

 • закріплення за бюджетами місцевого самоврядування частини надходжень від податку на прибуток підприємств;

 • відновлення практики створення територій зі спеціальним податковим режимом;

 • утворення Фонду регіонального розвитку як окремої фінансово-кредитної установи, започаткування діяльності місцевих фондів регіонального розвитку та комунальних банків;

 • спрощення умов здійснення місцевих запозичень;

 • прискорення реформування системи територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою на основі європейських підходів, розвиток механізмів кооперування регіонів та громад;

 • впровадження стратегічних засад розвитку територій;

 • розширення прав регіонів щодо транскордонної співпраці та діяльності в межах єврорегіонів.забезпечення деексалації конфлікту в Донецькій і Луганській областях через ліквідацію осередків тероризму та політичний діалог з місцевим населенням, політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованих територій;

 • забезпечення деексалації конфлікту в Донецькій і Луганській областях через ліквідацію осередків тероризму та політичний діалог з місцевим населенням, політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованих територій;

 • збільшення видатків з державного бюджету на відновлення, модернізацію та зміцнення Збройних Сил, правоохоронних органів, інших складових сектору безпеки і оборони з метою підвищення ефективності їх функціональної спроможності;

 •  спрямування роботи підприємств оборонної промисловості на забезпечення потреб армії;

 •  зміцнення зовнішніх гарантій національної безпеки держави, в т.ч. шляхом укладення нових юридично зобов’язуючих угод з країнами-гарантами та більш активної участі України в європейській системі колективної безпекистворення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію та ефективної системи координації процесу європейської інтеграції України на державному рівні;

 • створення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію та ефективної системи координації процесу європейської інтеграції України на державному рівні;

 • затвердження Національної програми імплементації Угоди та заходів покрокової реалізації її положень;

 • посилення кадрового складу та перегляд повноважень підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади, до відома яких належать питання європейської інтеграції;

 • пріоритетне фінансування заходів у сфері європейської інтеграції з державного бюджету;

 • забезпечення проведення публічного обговорення всіх документів у сфері європейської інтеграції та змісту реформ, залучення громадянського суспільства до моніторингу стану виконання договірно-правових зобов’язань, прийнятих Україною перед ЄС;

 • прискорення реалізації завдань другої фази Плану дій Україна-ЄС з лібералізації візового режиму
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка