Прислівник бойко Людмила ВасилівнаДата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.


ПРИСЛІВНИК

 • Бойко Людмила Василівна,

 • учитель української мови та літератури Багвянської ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківського району. Категорія І;

 • Волинська Тамара Дмитрівна,

 • учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м.Умань. Категорія вища;

 • Гаврилюк Валентина Василівна,

 • учитель української мови та літератури Шельпахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Христинівського району. Категорія І


Прислівник -

 • незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії (співати тихо, виразно читати, разом працювати); іншої ознаки (надзвичайно голосно, дуже високо, трохи сором'язливий); предмета (кава по-закарпатськи, Київ завтра, дорога навпростець) або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище (зустрілися опівночі).Порівняйте:

 • У реченні прислівник найчастіше пов’язаний за змістом із дієсловом-присудком і є обставиною: Сріблясто мерехтить угорі Чумацький Шлях (І.Коваленко). На мілині не тягне вглиб (Г.Чубач).

 • Іноді прислівник, пов’язаний за змістом з іменником, є означенням.Деякі прислівники можуть означати стан людини (радісно, боляче, соромно), природи (вітряно, спекотно, темно) або ставлення людини до висловлюваного (можна, варто, потрібно).

 • Деякі прислівники можуть означати стан людини (радісно, боляче, соромно), природи (вітряно, спекотно, темно) або ставлення людини до висловлюваного (можна, варто, потрібно).

 • В односкладних реченнях (реченнях з одним головним членом) такі прислівники виступають присудками: Мені самотньо на душі (Г.Чубач). І радісно й сумно мені (М. Луків). Тихо навкруги й затишно (Григір Тютюнник).

 • Дуже часто прислівники вживають із допоміжним дієсловом було (стало): Мені стало радісно. Навколо було тихо.Розряди прислівників за значеннямСтупені порівняння прислівників на –о, -е

 • Прислівники на –о, -е, як і якісні прикметники, від яких вони утворені, мають вищий і найвищий ступені порівняння.Творення ступенів порівняння прислівниківПри утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках:

 • При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках:

 • [г], [к], [з] при сполученні з суфіксом –ш- змінюється на [жч]: дорого – дорожче, важко – важче, низько – нижче.

 • [с] змінюється на [шч] (на письмі щ) висо[к]о - ви[шч]е (на письмі - вище).

 • Деякі прислівники вищого і найвищого ступенів утворюються від прислівників з іншим коренем: добре – краще – найкраще.Способи творення прислівниківПорівняйте:

 • Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та однозвучні з ними іменники з прийменниками, від яких їх утворено.Прислівники, утворені від різних частин мови, здебільшого зберігають наголос слів, від яких вони утворені:

 • Прислівники, утворені від різних частин мови, здебільшого зберігають наголос слів, від яких вони утворені:Дефіс у прислівниках ставлятьПорівняйте:

 • Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по.Написання прислівникових сполук

 • Сполуки іменників із прийменниками, які відповідають на питання прислівника та є у реченнях обставинами, називають прислівниковими сполуками. Наприклад, без сумніву, на щастя, з переляку, по змозі, у вічі, як слід та ін.И та І в кінці прислівників

 • після [г], [к], [х]: навкруги, пішки, верхи;

 • після [к], [ч], якщо прислівники мають префікс по- : по-українськи, по-вовчи.

 • З літерою и пишуть також прислівники восени, почасти, безвісти.

 • Літеру і пишуть у кінці прислівників після літер, що позначають м'які або пом'якшені приголосні: навесні, вранці, двічі.Літери н та нн у прислівниках

 • У прислівниках, утворених від прикметників із н, пишуть одну літеру н: слухняний – слухняно, несподіваний – несподівано.

 • У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть н: полегшений – полегшено, вихований – виховано.

 • У прислівниках, утворених від прикметників із нн, пишуть нн: сонний – сонно, страшенний – страшенно, несказанний – несказанно.

 • З нн пишуть прислівники зрання, спросоння, попідтинню, навмання, попідвіконню, востаннє.НЕ з прислівниками пишемоНІ з прислівниками пишемо

 • Ні з прислівниками пишемо зазвичай разом. У цьому випадку він є префіксом: ніде, нізащо, нітрохи.

 • Ні у фразеологізмах пишемо з прислівниками окремо: ні в тих ні в сих, ні туди ні сюди, ні так ні сяк, ні вдень ні вночі, ні багато ні мало.Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

 • Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

 • Поясніть слова українського мовознавця Л.Булаховського: “Різноманітність прислівників є виразною рисою індивідуальності української мови”.

 • З якими частинами мови може бути пов’язаний прислівник за значенням?

 • Яку синтаксичну роль може виконувати прислівник? Наведіть приклади.

 • Які є розряди прислівників за значенням?

 • Які є ступені порівняння прислівників. Як вони творяться? Наведіть приклади.

 • Якими способами творяться прислівники?

 • Як пишемо прислівники з не і ні?

 • Коли в прислівниках пишуть н та нн?

 • Як пишуть прислівникові сполуки?

 • Складіть візитку для Прислівника.И та і в кінці прислівникаПослідовність розбору прислівника як частини мови

 • Прислівник. Його загальне значення. На яке питання відповідає.

 • Морфологічні ознаки: незмінна частина мови; розряд за значенням; ступінь порівняння (якщо є).

 • Синтаксична роль (яким є членом речення).ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • 1. Прислівниками є всі слова рядка

 • А пліч-о-пліч, опівдні, дехто

 • Б нарешті, вранці, казна-що

 • В усередині, без кінця, чий-небудь

 • Г збоку, завглибшки, ніколи

 • Д ніхто, звечора, анітелень

 • 2. Прислівниками є всі слова рядка

 • А зокола,безперестанку,тут

 • Б по-угорському, будь-що, щосереди

 • В догори, навмисне, навіть

 • Г почасти, пізно, перебиваючи

 • Д хтозна-де, сотня, безтактно

 • 3. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допу­щено в рядку

 • А швидко – швидше

 • Б холодно – холодніше

 • В погано – поганіше

 • Г добре – краще

 • Д низько – нижче4. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допу­щено в рядку

 • 4. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допу­щено в рядку

 • А часто – частіше

 • Б тихо – тихіше

 • В близько – близькіше

 • Г дорого – дорожче

 • Д яскраво – яскравіше

 • 5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку

 • А сильно – сильніше

 • Б чисто – чистіше

 • В високо – вижче

 • Г мало – менше

 • Д солодко – солодше

 • 6. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника

 • А багато – більше – найбагато

 • Б тяжко – тяжіше – найтяжіше

 • В товсто – товеше – найтовеше

 • Г струнко – стрункіше – найстрункішішс

 • Д глибоко – глибше – найглибше7. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника

 • 7. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника

 • А зручно — більш зручно — найбільш зручніше

 • Б гаряче — більш гарячіше — найбільш гаряче

 • В довго — більш довго — більш найдовше

 • Г радісно — більш радісно — найбільш радісно

 • Д доволі — більш доволі — найбільш доволі

 • 8. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті

 • А поноч.., до реч.., утрич..

 • Б заввишк.., заоч.., опівноч..

 • В укуп.., напівдороз.., навік..

 • Г по-вовч.., навесн.., удвіч..

 • Д у віч.., сьогодн.., безвіст..

 • 9. Разом треба писати всі прислівники у варіанті

 • А по/польськи, на/вхрест, по/тиху

 • Б до/щенту, на/весні, в/основному

 • В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні

 • Г на/гору, з/середини, по/іншому

 • Д за/панібрата, не/сказанно, у/день10. Разом треба писати всі прислівники у варіанті

 • 10. Разом треба писати всі прислівники у варіанті

 • А ні/коли, на/впроти, з/вечора

 • Б на/рівні, під/ряд, віч/на/віч

 • В на/переваги, на/взнак, раз/у/раз

 • Г куди/небудь, з/ненацька, за/раз

 • Д без/упину, зо/зла, зі/споду

 • 11. Разом треба писати прислівник у реченні

 • А Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.

 • Б І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.

 • В У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.

 • Г Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.

 • Д Один собі навік/віку в снігу заночую.

 • 12. Установіть відповідність Прислівник Тлумачення

 • власноруч А комфортно.

 • Поруч Б близько

 • зручно В самостійно

 • нашвидкуруч Г поспіхом

 • Д незалежноСписок використаної літератури:

 • Українська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /Т.М.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Коральчук та ін. –К.: ВТФ “Перун”, 2005.

 • О.Глазова, Ю.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.

 • Т.М.Шабельник. Рідна мова. Плани-конспекти для шкіл з українською мовою навчання. – Вид-во “Ранок”, 2009.

 • О.М.Авраменко, М.Б. Блажко. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі І частина. Київ. “Грамота”, 2010.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка