Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу: Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу



Дата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.



Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу:

 • Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу:

 • У цю хвилину я відчуваю …”

 • Це – ваші відчуття!



Прислухайтесь до свого настрою і продовжіть фразу: “ У цю хвилину мені…”

 • Прислухайтесь до свого настрою і продовжіть фразу: “ У цю хвилину мені…”

 • Це – ваші емоції!







Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.

 • Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.

 • Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.

     • Почуття - це відображення у свідомості людини її ставлення до дійсності, що виникає при задоволенні чи незадоволенні вищих потреб.


В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв як почуття. Обидва явища хоч і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності.

 • В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв як почуття. Обидва явища хоч і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності.

 • Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.

  • Почуття – це стале емоційне ставлення до різних сторін оточуючої дійсності.
 • Емоції – це прості переживання, пов’язані з задоволенням або незадоволенням органічних потреб.

 • Почуття пов’язані з вищими духовними потребами, що виникли в ході історичного розвитку людства.

 • Емоції пов’язані з першою сигнальною системою. Почуття пов’язані з другою сигнальною системою.



СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила) підвищують активність, енергію та життедіяльність, викликають підйом

 • СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила) підвищують активність, енергію та життедіяльність, викликають підйом

 • та бадьористь.

 • АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.



сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;

 • сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;

 • регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;

 • експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т ін.;

 • комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.



Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.

 • Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.

 • Навіть відсутність емоцій це емоція, точніше ціле емоційний стан, який характеризується великою кількістю особливостей у поведінці людини.



 • ОСНОВНІ емоційні стани, що виділяються в психології:

 • 1) Радість (задоволення, веселощі) 2) Смуток (апатія, сум, депресія), 3) Гнів (агресія, озлоблення), 4) Страх (тривога, переляк), 5) Подив (цікавість), 6) Огида (презирство, огиду).



1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.

 • 1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.

 • 2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне збудження, що виникає при появі можливості досить повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невисокою чи невизначеною.

 • 3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.

 • 4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій.

 • 5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось.



6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.

 • 6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.

 • 7. СТРАХ – переживання, зумовлене отриманням прямої чи опосередкованої інформації про реальну чи уявну загрозу, очікування невдачі при здійсненні дій, обумовленої ситуацією, що виникла.Вважається , що страх являється однією з найбільших негативних емоцій.

 • 8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.



9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, прогнозування засуджуючої чи різко негативної оцінки оточуючих.Сором мотивує бажання сховатися, зникнути.

 • 9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, прогнозування засуджуючої чи різко негативної оцінки оточуючих.Сором мотивує бажання сховатися, зникнути.

 • 10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у результаті неузгодження очікуваної та реальної поведінки.

 • Однак сором може з’являтися внаслідок будь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.



Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.

 • Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.

 • Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.

 • Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до певного об’єкта. Максимальний інтерес до предмета.

 • Фрустрація – емоційний стан людини, який викликається об’єктивно нездоланними перешкодами або труднощами на шляху досягнення бажаної мети.

 • Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність стереотипних, філогенетично запрограмованих неспецифічних реакцій усього організму, що робить можливим підвищену фізичну активність. Виникає в скрутних, несподіваних та небезпечних ситуаціях.



Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.

 • Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.

 • Депресія (від латинського слова depressum - знижувати, придушувати, гнітити) - стан, що характеризується пригніченим чи сумним настроєм і зниженням психічної активності, що сполучаються з руховими розладами і різноманітними соматичними (тілесними) порушеннями (втрата апетиту, схуднення, запори, зміна ритму серцевої діяльності і т.п.).

 • Доброзичливість - відношення до людини, орієнтоване на сприяння його благу, на здійснення добра. Суб'єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, симпатії, співчутті, благодіянні.

 • Переляк-серйозний страх є відповіддю на деяку грізну небезпеку що насувається, тоді як дріб'язковий повстає при зіткненні з незначною небезпекою.



5 емоцій,що негативно впливають на здоров’я

 • 5 емоцій,що негативно впливають на здоров’я

 • Австрійський вчений, фахівець у галузі психології та психосоматики, Вольфганг Грубер провів дослідження, в ході якого він спостерігав за добровольцями у кількості двох тисяч протягом п‘яти років. Підбивши підсумки, було виділено 5 найшкідливіших для здоров’я почуттів.



Було з‘ясовано, що у заздрісників вище ризик виникнення інфаркту у 2,5 рази, ніж у людей, які раді чужим успіхам. Вчений назвав заздрість отрутою для людського серця.

 • Було з‘ясовано, що у заздрісників вище ризик виникнення інфаркту у 2,5 рази, ніж у людей, які раді чужим успіхам. Вчений назвав заздрість отрутою для людського серця.



Дослідження показало, що ревнощі ведуть до порушення гормонального статусу організму. Почуття ревнощів притаманне дріб’язковим, тиранічними людям.

 • Дослідження показало, що ревнощі ведуть до порушення гормонального статусу організму. Почуття ревнощів притаманне дріб’язковим, тиранічними людям.



Як було показано, почуття провини до себе підвищує ймовірність розвитку онкологічних процесів. Люди, що займаються самобичуванням, частіше хворіють на простудні захворювання, більше схильні до інфекцій і сприймають це як належне. А вчені стверджують, що здоров'я на 80% залежить від психологічного стану людини.

 • Як було показано, почуття провини до себе підвищує ймовірність розвитку онкологічних процесів. Люди, що займаються самобичуванням, частіше хворіють на простудні захворювання, більше схильні до інфекцій і сприймають це як належне. А вчені стверджують, що здоров'я на 80% залежить від психологічного стану людини.



Жалість до себе веде до виникнення проблем з печінкою, збільшується вироблення ацетилхоліну — гормону слабкості, знижується вміст цукру в крові, виникають проблеми з прийомом їжі.

 • Жалість до себе веде до виникнення проблем з печінкою, збільшується вироблення ацетилхоліну — гормону слабкості, знижується вміст цукру в крові, виникають проблеми з прийомом їжі.



У жадібних людей часто виникають проблеми з травленням, може виникнути булімія або анорексія. Почуття жадібності часто межує з недоречним марнотратством.

 • У жадібних людей часто виникають проблеми з травленням, може виникнути булімія або анорексія. Почуття жадібності часто межує з недоречним марнотратством.



Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе.

 • Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе.

 • Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і форм.

 • Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до діяльності.

 • Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгомін ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому розумінні.

 • Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання мають різні рівні свого розвитку.



Надути кульку нормального розміру іншу – занадто сильно.

 • Надути кульку нормального розміру іншу – занадто сильно.

 • Яка кулька “проживе” довше?

 • Що може статися з тією , що надута занадто сильно?



Вправа «Візьми себе в руки».

 • Вправа «Візьми себе в руки».

 • Продовжуючи тему самоконтролю і саморегуляції поведінки керівник навчає дітей наступному прийому. Він говорить, що як тільки учень відчує, що  його щось непокоїть, хочеться когось стукнути, щось кинуть, є дуже простий засіб довести собі свою силу: потрібно взятися долонями за лікті і сильно притиснути руки до грудей. – це поза сильної духом людини.



Рекомендації для тих, хто бажає побороти невдачі

 • Рекомендації для тих, хто бажає побороти невдачі

 • Недовіра людини у свої здібності, обрікає її до постійних невдач.

 • Страх притягує невдачі! Руйнує особистість та її власне життя!

 • Сила, мудрість та спокій розсіють страх і небезпеку.

 • Опиши свою невдачу або кризу, яка сталася з тобою за останній час, і не забудь додати те, чого цей досвід тебе навчив. У кожній проблемі завжди існує позитивний аспект.

 • Не бійся допускати помилки. Всі люди, що стають успішними у житті досягають позитивних результатів методом різних проб та помилок.

 • Не втрачай надії на успіх у кінцевому результаті своїх дій. Страхи, суєта та психологічні комплекси заважають у досягненні успіху.

 • Слухай внутрішній голос. Вір собі, своїм почуттям і не бійся приймати спонтанні рішення.

 • Заглянь у себе, розчисти свій внутрішній простір від негативних думок, і у тебе звільниться стільки енергії, що ти зможеш втілити всі свої грандіозні плани.

 • Ніколи не піддавайся почуттю безвихідності, бо з любої ситуації завжди знайдеться вихід.

 • Використовуй життєві труднощі, як мудрий досвід у подальших життєвих ситуаціях.

 • Якщо людина вважає,що її не поважають та не люблять інші, насамперед вона не любить та не поважає себе.



Вправа “Врятуй пташеня”

 • Вправа “Врятуй пташеня”

 • Уявіть , що ви тримаєте у руках маленьке беззахисне пташеня. Обережно стуліть долоні, зігрійте його своїм подихом, прикладіть до грудей, віддайте йому часточку свого тепла. Обережно розкрийте долоні і подивіться, як воно розправило крильця, злетіло високо у небо і радісно заспівало. Усміхніться йому і побажайте всього найкращого. Озерніться навколо і побажайте гарного дня своїм друзям і самим собі.






База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка