«Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.«Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти»

 • «Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти»

Рекомендовано:

 • Рекомендовано:

 • розглянути можливість створення в смт Зачепилівка школи І-ІІІ ступенів із загальноосвітньою підготовкою;

 • привести у відповідність до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру Зачепилівського ліцею Зачепилівської районної ради Харківської області;

 • забезпечити суворе виконання Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389;

 • вивчити можливість та вжити заходів щодо задоволення потреби у здобутті дошкільної освіти дітей шляхом удосконалення мережі навчальних закладів району;

 • вжити заходів щодо збільшення охопленням позашкільною освітою дітей та учнів району.Положення про відділ освіти Зачепилівської районної державної адміністрації;

 • Положення про відділ освіти Зачепилівської районної державної адміністрації;

 • Положення про структурні підрозділи відділу освіти;

 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

 • Колективним договором між адміністрацією відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації та профспілковим комітетом відділу освіти

 • до плану роботи колегії відділу освіти вносити виключно питання, що входять до компетенції відділу освіти;

 • завести книги реєстрації протоколів засідань колегії відділу освіти та нарад керівників навчальних закладів.У наявності інструментарій щодо здійснення контролю за напрямами роботи, довідки за результатами із зазначенням зауважень, що носять конкретний характер, накази про підсумки вивчення питань та терміни усунення порушень, виконання рекомендацій.

 • У наявності інструментарій щодо здійснення контролю за напрямами роботи, довідки за результатами із зазначенням зауважень, що носять конкретний характер, накази про підсумки вивчення питань та терміни усунення порушень, виконання рекомендацій.

 • Підсумки перевірок та експертиз розглядаються на нарадах керівників навчальних закладів, колегіях відділу освіти, нарадах начальника з працівниками апарату та керівниками структурних підрозділів.

 • Терміни та нормативні вимоги щодо організації та проведення перевірок та експертиз дотримані. Здійснюється моніторинг виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених піл час перевірок навчальних закладів.Рекомендовано:

 • Рекомендовано:

 • забезпечити наявність повного пакету документів щодо віднесення навчального закладу до відповідного ступеню ризику;

 • при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) дотримуватися Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 «Про затвердження Порядку здійснення Державного контролю за діяльністю навчальних закладів», від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів».Рекомендовано:

 • Рекомендовано:

 • відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації суворо дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами);

 • створити у кожному навчальному закладі добірку законодавчо-нормативної бази з питань атестації педагогічних працівників.Рекомендовано:

 • Рекомендовано:

 • відділу освіти, загальноосвітнім навчальним закладам закінчити внесення даних для автоматичного формування звітів

 • Руновщинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів закінчити внесення  персональних даних  учнів та закінчити остаточне внесення даних для автоматичного формування звітів

 • отримати підписи батьків у довідках про обробку персональних даних

 • відповідальному РМК відстежувати заповнення бази ІСУО у загальноосвітніх навчальних закладах району

Рекомендовано

 • Рекомендовано

 • дотримуватися законодавчо-нормативної вимог у питаннях фінансування освітньої галузі;

 • при затвердженні бюджету на наступні роки дотримуватись вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.Рекомендовано

 • Рекомендовано

 • розпочати роботи по оформленню законодавчих документів на земельні ділянки;

 • провести технічне обстеження будівлі Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів спеціалізованою організацією;

 • надавати до Центру МТЗ інформацію по проведенню капітальних та поточних ремонтів дошкільних навчальних закладів, що відповідає дійсності.терміново провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • терміново провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • доопрацювати інструкції з охорони праці, зазначавши оновлену законодавчо-нормативну базу;

 • начальнику господарчої групи пройти навчання з пожежно-технічного мінімуму;

 • провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій у навчальних закладах;

 • здійснити визначення придатності обладнання близкавкозахисту із складанням відповідних актів;

 • поновити план евакуації працівників у випадку пожежі та інших надзвичайних ситуацій відповідно до вимог чинного законодавства

 • здійснити підключення автоматичної пожежної сигналізації до пульту підрозділу МНС у Миколаївському ДНЗ «Вишенька»;

 • пройти навчання з питань охорони праці та БЖД керівнику та відповідальному з охорони праці позашкільного навчального закладупри веденні трудових книжок працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів дотримуватись вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами);

 • при веденні трудових книжок працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів дотримуватись вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами);

 • при складанні кадрових наказів дотримується номенклатура посад, повністю вказувати назви навчальних закладів;

 • погоджувати графік основних щорічних відпусток працівників рік із профспілковим комітетом та доводити його під підпис до кожного працівника;

 • сформувати особові справи працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства;

 • розробити та затвердити нові посадові інструкції на працівників відділу освіти.районному методичному кабінету, керівникам навчальних закладів проаналізувати показники якості освіти по кожному закладу в порівнянні з результатами ДПА,ЗНО, здійснити моніторинг якості навчально-виховного процесу, з’ясувати причини розбіжності між результатами ЗНО та ДПА;

 • районному методичному кабінету, керівникам навчальних закладів проаналізувати показники якості освіти по кожному закладу в порівнянні з результатами ДПА,ЗНО, здійснити моніторинг якості навчально-виховного процесу, з’ясувати причини розбіжності між результатами ЗНО та ДПА;

 • ужити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності та результативності методичної роботи й навчально-виховного процесу (ДПА, ЗНО, проведення та участь у предметних олімпіадах, МАН, турнірах, професійних конкурсах педагогічних працівників тощо);

 • розробити програму підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах району;

продовжувати роботу щодо впорядкування мережі дошкільних навчальних закладів, створення достатньої кількості місць відповідно до потреб населення шляхом відкриття дошкільних навчальних закладів, додаткових груп;

 • продовжувати роботу щодо впорядкування мережі дошкільних навчальних закладів, створення достатньої кількості місць відповідно до потреб населення шляхом відкриття дошкільних навчальних закладів, додаткових груп;

 • продовжувати роботу щодо підвищення показників охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, у т.ч. у сільській місцевості, на рівні не нижче середньо обласних показників;

 • привести ведення обов'язкової документації закладів у відповідність до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах

 • сприяти забезпеченню підключенню до мережі Інтернет та створенню сайтів у всіх дошкільних навчальних закладах;

 • привести у відповідність до вимог законодавства вивіски дошкільних навчальних закладів;

 • забезпечити виконання змісту Базового компонента дошкільної освіти за освітньою лінією «Дитина у світі культури»

Рекомендовано:

 • Рекомендовано:

 • привести журналу обліку вихідної кореспонденції будинку дитячої та юнацької творчості у відповідність до нормативних вимог;

 • здійснити заходи щодо підвищення рейтингового показника охоплення дітей позашкільною освітою у позашкільному навчальному закладі;

 • вишукати можливість відрядження команди юних туристів району на обласні змагання з видів туризму;

 • провести заходи у навчальних закладах району, спрямовані на розвиток спортивного туризму, залучення учнівської молоді до занять у туристських гуртках, участі у походах. • Рівень діяльності відділу освіти з організації та проведення роботи з фізичної культури та спорту - високий (К – 1,0).удосконалити роботу з районним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного виховання учнівської молоді;

 • удосконалити роботу з районним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного виховання учнівської молоді;

 • розробити план заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів «Захист Вітчизни»;

 • забезпечити прийняття конкретних рішень за результатами засідань районного методичного обꞌєднання предмета «Захист Вітчизни», чітко визначати відповідальних та терміни виконання;

 • тримати на контролі питання щодо оновлення в навчальних закладах куточків цивільного захисту;

 • розглянути питання про можливість створення тирів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Найкращі результати ДПА за середнім балом у порівнянні з іншими районами (містами) області учні 4-х класів продемонстрували з предметів суспільно-природничого напряму – 21 місце, найнижчі – з математики – 40.

 • Найкращі результати ДПА за середнім балом у порівнянні з іншими районами (містами) області учні 4-х класів продемонстрували з предметів суспільно-природничого напряму – 21 місце, найнижчі – з математики – 40.

 • Порівняно з минулим роком за підсумками ДПА учнів 9-х класів місце Зачепилівського району серед інших районів (міст) Харківської області підвищилося з української мови (із 28-го до 18-го) та математики (із 27-го до 18-го).

 • учні 11 класів району показали результати ДПА з математики, що відповідають 27-му місцю (26 – у минулому році), з історії України – 38-му (33).Порівняно з минулим роком показник зменшився на 58,53 %.

 • Порівняно з минулим роком показник зменшився на 58,53 %.

 • Середній бал ДПА у формі ЗНО з української мови по району виявився 4,56 (8,03 – у минулому році) та відповідав 41 місцю серед інших районів (міст) області.Рівень діяльності відділу освіти з питань результативності участі учнів у конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук – достатній

 • Рівень діяльності відділу освіти з питань результативності участі учнів у конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук – достатній

 • Рівень діяльності відділу освіти з питань результативності участі учнів у творчих та спортивних змаганняхвисокийВисокий рівень – 1,00 – 0,95;

 • Високий рівень – 1,00 – 0,95;

 • Достатній рівень – 0,94 – 0,65;

 • Середній рівень – 0,64 – 0,35;

 • Низький рівень – 0,34 – 0,00
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка