«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». Навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладахДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися за Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися за Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Рекомендації МОН України «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»- в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305. (old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115).Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм (наказ МОН України № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»).

 • Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм (наказ МОН України № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»).

 • Навчання математики в 5-7 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде реалізовуватись за навчальною програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів ЗНЗ (авт. М.І. Бурда, Ю.І. Мальваний, Є.П. Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, .А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С. Якір.), розміщеною на сайті МОН України (зі змінами) (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/).

 • В 8-9-х класах ЗНЗ навчання буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Математика 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005р.)- Методичні рекомендації попередніх років щодо навчання учнів 8-11-х класів залишаються чинними відповідно до листа МОН України від 01.06.2012 року №1/9-426«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р).

 • - Методичні рекомендації попередніх років щодо навчання учнів 8-11-х класів залишаються чинними відповідно до листа МОН України від 01.06.2012 року №1/9-426«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р).

 • - Шкільний курс математики у 2015-2016 навчальному році у 10-11 класах вивчатиметься за програмами надрукованими у посібнику “Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (видавництво “Ранок”, Харків, 2011р). та розміщених на сайті Міністерства освіти УкраїниНавчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

 • Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

 • Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

 • Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

 • Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

 • Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.У 2015/2016 навчальному році 7 класи продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм ...».

 • У 2015/2016 навчальному році 7 класи продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм ...».

 • На вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень: 2 години алгебри і 2 години геометрії (за Типовими навчальними планами ЗНЗ, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664).

 • У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф МОН України.

 • Слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.(Лист МОН про підручники від 10.08.15 №380)

 • (Лист МОН про підручники від 10.08.15 №380)

 • У зв'язку зі складнощами із забезпеченням 7 класів підручниками, для вивчення навчального матеріалу на уроках математики рекомендується використовувати таку навчальну літературу:

 • Алгебра. Бевз Г. П., Бевз В. Г., «Зодіак-ЕКО»,ВД «Освіта», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Алгебра. Кравчук В. Р., Янченко Г. М., «Підручники і посібники», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Алгебра.Істер О. С., «Освіта», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Геометрія. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., «Зодіак-ЕКО»,ВД «Освіта», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Геометрія. Апостолова Г. В., «Генеза», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Геометрія. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г., «Вежа», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375

 • Геометрія. Істер О. С.. «Освіта», наказ МОНмолодьспорту від 26.04.2011 № 375За оновленою програмою вивчення курсу алгебри у 7 класі починається темою «Цілі вирази», яка у названих підручниках з алгебри розкривається у другому розділі. Загальні ж відомості про рівняння та їхні основні властивості, яким присвячений перший розділ, розглядаються за оновленою програмою у 6 класі при вивченні теми «Раціональні числа та дії з ними». Тому пропонується перші два-три уроки присвятити повторенню основних властивостей рівнянь і розв’язуванню текстових задач за їх допомогою, звертаючи при цьому особливу увагу учнів на те, що складені рівняння є математичними моделями тих життєвих ситуацій (реальних об’єктів, процесів, явищ), які описані в умові задачі, Далі – перейти до вивчення навчального матеріалу відповідно до змісту оновленої програми з алгебри за підручниками, названими в Переліку.

 • За оновленою програмою вивчення курсу алгебри у 7 класі починається темою «Цілі вирази», яка у названих підручниках з алгебри розкривається у другому розділі. Загальні ж відомості про рівняння та їхні основні властивості, яким присвячений перший розділ, розглядаються за оновленою програмою у 6 класі при вивченні теми «Раціональні числа та дії з ними». Тому пропонується перші два-три уроки присвятити повторенню основних властивостей рівнянь і розв’язуванню текстових задач за їх допомогою, звертаючи при цьому особливу увагу учнів на те, що складені рівняння є математичними моделями тих життєвих ситуацій (реальних об’єктів, процесів, явищ), які описані в умові задачі, Далі – перейти до вивчення навчального матеріалу відповідно до змісту оновленої програми з алгебри за підручниками, названими в Переліку.

 • Оновлена програма з геометрії для 7 класу майже не відрізняється від програми, якій відповідають підручники з геометрії, наведені в Переліку. Єдина суттєва відмінність полягає в тому, що із курсу геометрії вилучено задачі на побудову. Тому пропонується тема «Геометричні побудови» і відповідний розділ підручника розглядати як додатковий матеріал для учнів, які цікавляться математикою, призначений для самостійного (або під керівництвом вчителя у позаурочний час) опрацювання, і який не підлягає оцінюванню.«Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.) залишається чинною. (Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.).

 • «Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.) залишається чинною. (Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.).

 • 8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

Обов’язково

 • Обов’язково

 • Пояснювальну записку (мета, завдання курсу, цільова аудиторія, рекомендації з режиму вивчення, очікувані результати)

 • Навчально-тематичний план (перелік розділів і тем з їх стислою анотацією та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів)

 • Список літератури

 • Додатково

 • Орієнтовне календарно-тематичне планування

 • Методичні рекомендації до викладання курсу (опис засобів організації навчального процесу, вказівки до опрацювання основних змістових ліній курсу, дидактичні матеріали, рекомендації по оцінюванню результатів навчання)

 • Набір дидактичних вправ

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу»

 • У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу»

 • (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • за рахунок часу, відведеного

 • на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів. • удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • диференційоване навчання та індивідуальну роботу з учнями;

 • використання нових інформаційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання;практичну спрямованість навчання математики:

 • практичну спрямованість навчання математики:

 • моделювання життєвих ситуацій;

 • аналіз кількісних даних, що представлені у різних формах;

 • відсоткові розрахунки;

 • пропорційні відношення;

 • дії з дробами;

 • розвиток логічного та креативного мислення.для 5-9 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.Частина І. Допрофільна підготовка. /Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.– Х.: Вид-во «Ранок», 2011;

 • для 5-9 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.Частина І. Допрофільна підготовка. /Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.– Х.: Вид-во «Ранок», 2011;

 • для 10-11 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

 • За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття та ведеться облік відвідування.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради. (Лист МОНМС від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»).

 • Вчитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативівВимоги до перевірки зошитів

 • Вимоги до перевірки зошитів

 • регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах».

 • Вимоги щодо обсягу домашніх завдань

 • регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць.

 • Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць.

 • В журнал оцінки записуються окремою колонкою і враховуються як поточні до найближчої тематичної.

 • До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів, уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 8-11 класах здійснюється відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом МОНМС України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11),

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 8-11 класах здійснюється відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом МОНМС України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11),

 • у 5-7 класах - відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»ІІ, ІІІ, ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • ІІ, ІІІ, ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • Міжнародний та Всеукраїнський етапи математичного конкурсу «Кенгуру»;

 • Internet-олімпіада;

 • Районні та обласні математичні змагання ім. М.В.Остроградського

 • Рекомендуємо залучати школярів до участі у:

 • Заочних математичних школах (УЗФТШ);

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М.Й.Ядренка.

 • Київських турнірах математичних боїв ім. Лесі Рубльової

 • Чемпіонаті з розв'язування логічних математичних задач

 • Всеукраїнській заочній математичній олімпіаді журналу «У світі математики»

 •  

 • Відповідно до наказу МОНМС № 1423 від 14.12.12 р.«Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» на 8 класів повинен бути оформлений 1 кабінет математики.

 • Під час роботи в кабінеті математики доцільно керуватися інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

 • У разі оснащення кабінету математики сучасними технічними засобами навчання (комп’ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран, інтерактивна дошка) - опрацювати інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій» (лист МОН від 17.07.2013 №1/9-497Державні документи про освіту, навчальні програми, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Державні документи про освіту, навчальні програми, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.

 • Рекомендації до вивчення теми (змінний стенд).

 • Змінний стенд по роботі з обдарованими

 • Методична література для вчителів та методичні листи, рекомендації методкабінету, інституту післядипломної педагогічної освіти, передовий педагогічний досвід, рекомендації з питань впровадження нових навчальних технологій.

 • Матеріали періодичної преси, журнали, роздаткова література для учнів.

 • Картотека наявних у кабінеті матеріалів, інвентарна книга, діатека навчальних діафільмів, діапозитивів.

 • ТЗН, комп'ютерне та програмне забезпечення.

 •   • – підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів , досягнення позитивних результатів навчального процесу;

 • – організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

 • – формування інноваційної культури вчителя математики;

 • – вдосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • – використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

 • – активізацію роботи з молодими вчителями математики;

 • – вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 • КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 • (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641).

 • Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (математика).

 • Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

 • Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

 • Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.

 • Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .

 • Веб-сайт «Математична освіта Полтавщини» - Режим доступу: matempolt.at.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка