Про впровадженняДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


 • Про впровадження

 • в систему освіти християнських цінностей через зміст навчального курсу

 • «Християнська етика

 • в українській культурі»

 • та підготовку педагогічних працівників

 • до його викладання


● Педагогічний експеримент започатковано в 2006 р. наказами Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації з метою забезпечення умов для духовного розвитку школярів на традиціях української культури та християнських цінностях

 • ● Педагогічний експеримент започатковано в 2006 р. наказами Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації з метою забезпечення умов для духовного розвитку школярів на традиціях української культури та християнських цінностях

 • Науковий керівник – В.С. Журавський, заступник голови Київської міської державної адміністрації – начальник Головного управління освіти і науки, доктор політичних наук, доктор юридичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Академії правових наук України

 • ● Експеримент проводився в 2006-2010 рр. протягом 3-х етапів:

 • – діагностично-концептуального (2006-2007 рр.)

 • – розвивально-формувального (2007-2009 рр.)

 • – результативно-узагальнюючого (2009-2010 рр.)

 • ● Організаційний та науково-методичний супровід експерименту здійснював Київський університет імені Бориса Грінченка● упроваджувався в початкових класах столичних шкіл за рахунок варіативної складової навчальних планів ЗНЗ обсягом 1 год на тиждень за бажанням (письмовою згодою) батьків;

 • ● упроваджувався в початкових класах столичних шкіл за рахунок варіативної складової навчальних планів ЗНЗ обсягом 1 год на тиждень за бажанням (письмовою згодою) батьків;

 • ● спирається на основи християнської етики, яка є традиційною складовою культури українського народу;

 • ● має загальноосвітній, світоглядний, культурологічний, етичний характер;

 • ● не є віронавчальним, оскільки вчитель у процесі його викладання не навертає учнів до віри. • Завдання педагогічного експерименту

 • виховання дітей на основі християнських моральних цінностей – людяності, милосердя, пошани до батьків і старших, працелюбства, доброчесності, гостинності, вдячності та інших, – які глибоко закорінені в українській культурі й за своєю суттю є загальнолюдськими;

 • створення умов для духовно-морального розвитку молодших школярів;

 • підготовка учнів до життя в умовах культурного, ідеологічного й релігійного плюралізму.● Розробка науково-методичного забезпечення викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в 1-4 класах.

 • ● Розробка науково-методичного забезпечення викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в 1-4 класах.

 • ● Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають курс “Християнська етика в українській культурі”.

 • ● Організація та проведення міських науково-практичних і методичних семінарів, конференцій.

 • ● Організація та проведення всеукраїнських і міських науково-практичних і методичних семінарів, конференцій з метою поширення досвіду впровадження та викладання експериментального курсу в столичних ЗНЗ.

 • ● Моніторинг виконання та результатів педагогічного експерименту. • У рамках виконання експерименту

 • ● розроблено й видано «Програму курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4 класів ЗНЗ» (автори – ігумен Лонгин (В.Г. Чернуха), Е.В. Бєлкіна)

 • ● курс вивчався за спеціально створеними навчально-методичними комплексами – «Дорога Добра» (1 клас), «Дорога Милосердя» (2 клас), «Дорога Доброчинності» (3 клас) та «Дорога Мудрості» (4 клас);

 • ● навчально-методичний комплекс складається з посібника, робочого зошита, методичного посібника для вчителя та компакт-диску музичного супроводу уроків● за результатами науково-методичної експертизи, навчальні посібники з курсу «Християнська етика в українській культурі» для 1-4 класів отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України «Про надання грифа навчальній літературі» № 1/10-627 від 07.03.2008 р.).

 • ● за результатами науково-методичної експертизи, навчальні посібники з курсу «Християнська етика в українській культурі» для 1-4 класів отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України «Про надання грифа навчальній літературі» № 1/10-627 від 07.03.2008 р.).

 • ● робочі зошити для учнів 1-4 класів пройшли науково-методичну експертизу й рішенням комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України їм надано позитивну оцінку (протокол №3 від 04.03.2008 р.) і схвалено до використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 14/18-667 від 26.03.2008 р.).

● Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти» для вчителів, директорів шкіл, викладачів ВНЗ, методистів обласних, районних управлінь освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (28-29 березня 2007 р.)

 • ● Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти» для вчителів, директорів шкіл, викладачів ВНЗ, методистів обласних, районних управлінь освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (28-29 березня 2007 р.)

 • ● Всеукраїнський семінар-тренінг для методистів ОІППО (21-25 травня 2007 р.)

 • ● 2 Всеукраїнські науково-практичні семінари (21 грудня 2007 р. та 22-23 травня 2008 р.), присвячені морально-духовному вихованню учнівСеред опитаних педагогічних працівників 84% – вчителі початкових класів, 6% – філологи, 2% – соціальні педагоги та психологи, 1% – історики, 7% – вчителі інших спеціальностей

 • Серед опитаних педагогічних працівників 84% – вчителі початкових класів, 6% – філологи, 2% – соціальні педагоги та психологи, 1% – історики, 7% – вчителі інших спеціальностейЗ'ясовувалася думка батьків, діти яких вивчали експериментальний курс: 61% учнів вивчало курс четвертий рік, 16% – третій рік, 14% – другий, 9% – перший

 • З'ясовувалася думка батьків, діти яких вивчали експериментальний курс: 61% учнів вивчало курс четвертий рік, 16% – третій рік, 14% – другий, 9% – перший1.  Завдання дослідно-експериментальної роботи виконано в повному обсязі, мета педагогічного експерименту досягнута.

 • 1.  Завдання дослідно-експериментальної роботи виконано в повному обсязі, мета педагогічного експерименту досягнута.

 • 2.  Отримані результати є достатніми для доведення успішності та підтвердження ефективності педагогічного експерименту.

 • 3.  Досвід викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» в 1-4 класах ЗНЗ м. Києва протягом 2006-2010 років заслуговує на схвалення.

 • 4.  Педагогічний експеримент вважати завершеним у зв’язку з виконанням завдань дослідно-експериментальної роботи та закінченням терміну реалізації.

 • 5.  НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка порушує клопотання перед міською експертною комісією з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в ЗНЗ про визнання педагогічного експерименту завершеним із рекомендацією до впровадження його результатів у навчально-виховний процес ЗНЗ м. Києва, які брали участь в експерименті.

 • 6.  Позитивні результати педагогічного експерименту є підставою для продовження вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в основній школі та його впровадження в усіх ЗНЗ м. Києва.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка