Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власностіСторінка8/8
Дата конвертації03.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Єдиним документом у планування роботи школи є річний план, в обов’язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

 • Єдиним документом у планування роботи школи є річний план, в обов’язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

 • Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.

 • Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.Організаційно-розпорядча документація (код 02);

 • Організаційно-розпорядча документація (код 02);

 • Первинно-облікова документація (код 03);

 • Фінансова документація (код 05);

 • Звітно-статистична документація (код 06);

 • Документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15)З організації системи управління (код 0201);

 • З організації системи управління (код 0201);

 • З управління кадрами (код 0203);

 • З оцінки трудової діяльності (код 0204)Бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій (код 0501)

 • Бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій (код 0501)

 • Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій (код 0502):

  • Книга складського обліку матеріалів
  • Інвентарний список з обліку основних засобів


Документація зі статистики освіти і культури (код 0604):

 • Документація зі статистики освіти і культури (код 0604):

  • Звіт денного середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу;
  • Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року (станом на 5 вересня);
  • Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і школи-інтернати для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку


Документація з обліку

 • Документація з обліку

 • особового складу (код 0301):

  • накази про прийняття на роботу;
  • накази про переведення на іншу роботу;
  • накази про надання відпустки;
  • накази про припинення трудового договору;
 • використання робочого часу (код 0302) – Табель обліку використання робочого часу;

 • основних засобів (код 0306);

 • бланків суворої звітності (код 0323)Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план.

 • Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план.

 • Річний план складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

 • Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

 • Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту“.

Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.

 • Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботиНавчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

 • Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

 • Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занять

книгу обліку учнів,

 • книгу обліку учнів,

 • класні журнали,

 • особові справи учнів,

 • списки учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причин).Документ суворої звітності

 • Документ суворої звітності

 • За ведення і збереження алфавітної книги запису учнів відповідає директор загальноосвітнього навчального закладу. Термін зберігання даної книги після її закінчення – 50 років.

 • На початку і в кінці навчального року в першому розділі підводяться підсумки руху учнів по кожній літері і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок року 05.09. записують дані про прибуття, вибуття учнів під час літніх канікул, а на кінець року – прибуття і вибуття учнів протягом року, включаючи державну підсумкову атестаціюТимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Вибуття учня оформляється наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Одночасно в графу алфавітної книги (21) заносяться номер і дата наказу, а в графі 23 вказується причина вибуття.

 • У разі використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру, продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.

 • частина І – без змін;

 • частина 2 – прописані всі предмети типових навчальних планів • У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану основної школи

 • УВАГА!

 • Етика

 • Музичне мистецтво

 • Образотворче мистецтво

 • Історія Полтавщини

 • Спецкурси 5-9 класи

 • Оцінки за державну підсумкову атестацію

 • УВАГА!

 • Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання • УВАГА!

 • У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи.

 • УВАГА!

 • Географія, економіка – 10 кл.

 • Спецкурси - 10,11 клас

 • Оцінки за державну підсумкову атестацію

 • Середній бал атестата (річне оцінювання та ДПА)

У загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг залежно від кількості вчителів. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора ЗНЗ.

 • У загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг залежно від кількості вчителів. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора ЗНЗ.

 • Книга призначається для записів, які робляться під час відвідування уроків та позакласних заходів. Записи ведуться в довільному порядку залежно від мети й виду контролю.Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

 • Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

 • В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.

Розподіл сторінок для навчальних предметів здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи

 • Розподіл сторінок для навчальних предметів здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи

 • Перевірка стану ведення журналу не менше 4 разів протягом навчального року

 • Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереження як архівних документів покладається на керівника навчального закладу • З української літератури – до оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».

 • З хімії – до заповнення сторінок класних журналів 7-11(12)-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів».Закони України;

 • Закони України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти;

 • Накази Міністерства освіти і науки України;

 • Положення Міністерства освіти і науки України;Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу);

 • Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу);

 • Листи (інструктивні; інструктивно-методичні; рекомендаційні) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.1. Загальні положення (7 статей);

 • 1. Загальні положення (7 статей);

 • 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти (4 статті);

 • 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (7 статей);

 • 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (11 статей);

 • 5. Державний стандарт загальної середньої освіти (5 статей);Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012)

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012)

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013, а в частині повної загальної середньої освіти - з 01.09.2018)6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (2 статті);

 • 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів (3 статті);

 • 9. Міжнародне співробітництво (1 стаття);

 • 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти (1 стаття);

 • 11. Прикінцеві положення (1 стаття).Структура та зміст:

 • Структура та зміст:

 • Загальні положення;

 • Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування;

 • Організація навчально-виховного процесу;

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Виховний процес у закладах;Учасники навчально-виховного процесу;

 • Учасники навчально-виховного процесу;

 • Управління закладом;

 • Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність;

 • Міжнародне співробітництво;

 • Контроль за діяльністю закладу.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обгрунтованість, цілісність;

 • якість знань;

 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки, тощо;

 • вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези;

 • самостійність оцінних суджеень4. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

 • 4. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

 • У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах… за 12-балюною системою (шкалою). За рішення педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

 • У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається “не атестований”.5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

 • 5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв. • Перевірити стан виконання навчальних планів і програм

 • Розглянути на засіданні педагогічної ради питання про стан виконання навчальних планів і програм

 • Видати відповідний наказ по закладу • Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 85 про участь учителів у роботі методичних об'єднань, підвищення кваліфікації, проведення науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;

 • Пункт 86 про обов'язок учителів брати участь у засіданнях педагогічної ради, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію.Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ППД;

 • Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ППД;

 • Пункт 100 про створення у навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції)…методичних об'єднань.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка