Проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяраДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b. • проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.« Не забувайте, що ґрунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, - у самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю,

 • « Не забувайте, що ґрунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, - у самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю,

 • це – бажання вчителя , натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей ґрунт, без нього немає школи »

 • В.О.СухомлинськийУчень співучасник навчання, а не виконавець волі вчителя;

 • Учень співучасник навчання, а не виконавець волі вчителя;

 • окреслення перспектив вивчення теми;

 • добирати матеріал,який би викликав інтерес до пізнання нового;

 • різноманітність форм і методів навчання (рольові ігри, дискусії, мозкові штурми, демонстрації, проектна діяльність, створення аудіовізуальних презентацій, робота в малих групах.Ставити реалістичні вимоги;

 • Ставити реалістичні вимоги;

 • цілі визначені самим учнем, завжди є більш ціннісними, ніж поставлені вчителем або батьками;

 • диференціація навчання;

 • ситуація успіху через виконання різнорівневих завдань;

 • похвала і винагорода мають бути публічними;Якщо дитина дивується, цікавиться – вона починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви. Отже, зацікавленість – найдужча мотивація до навчання;

 • Якщо дитина дивується, цікавиться – вона починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви. Отже, зацікавленість – найдужча мотивація до навчання;

 • оперативний зворотний зв’язок учителя й учня;

 • уникати принизливих коментарів;

 • учень має очікувати на нагороду за успіх;

 • уникати жорстокої конкуренції між учнями;

 • залишати за учнем право обирати види роботи;

 • мотивувати школяра на кожному етапі уроку;

 • мотиваційний цикл: виникнення мотивації, підсилення і закріплення мотивації, мотивація завершення.1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом

 • 1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом

 • (прийоми зацікавлення, здивування);

 • 2. Навчальні екскурсії (прийом парадоксу);

 • 3. Наочні (демонстрація);

 • 4. Проблемно-пошукові;

 • 5. Практичні (дати алгоритм виконання завдання).6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації);

 • 6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації);

 • 7. Методи, що стимулюють ініціативу учнів (самостійне творче складання завдання, пошук аналогів у повсякденному життті);

 • 8. Методи, що стимулюють ініціативу, яка проявляється під час діяльності (прийом навмисних помилок, прийом “лабіринту”, прийом виконання практичних завдань);

 • 9. Методи що стимулюють колективну діяльність й спільну діяльність (змагання, допомога однокласнику, критика).• Бесіда ( у вступному слові вчитель окреслює коло питань, які розглядатимуться на уроці;) • Створення проблемної ситуації (питання, демонстрація експерименту, або надання до уваги учнів логічної суперечності;) •Використання прийому « Дивуй». ( вчитель наводить дивні факти або майже неправдоподібні історії;) •Використання творчих завдань ( складання кросвордів, загадок, віршів, сенканів; ) •Використання під час уроку художньої та наукової літератури

 • • Бесіда ( у вступному слові вчитель окреслює коло питань, які розглядатимуться на уроці;) • Створення проблемної ситуації (питання, демонстрація експерименту, або надання до уваги учнів логічної суперечності;) •Використання прийому « Дивуй». ( вчитель наводить дивні факти або майже неправдоподібні історії;) •Використання творчих завдань ( складання кросвордів, загадок, віршів, сенканів; ) •Використання під час уроку художньої та наукової літератури

 • •Створення ситуації успіху, на основі діяльнісного підходу до навчання

 • Словесні,наочні,практичні,репродуктивні й пошукові;

 • індуктивні й дедуктивні;

 • самостійна навчальна робота;

 • наочність;

 • лабораторні, практичні, експериментальні роботи;

 • проблемно-пошукові;

 • емоційне стимулювання учнів (почуття співпереживання, гордість);

 • створення ситуації захопленості;

 • художність та емоційність мови вчителя;

 • пізнавальні ігри;

 • навчальні екскурсії;

 • створення ситуацій успіху;

 • навчальні дискусії;

 • аналіз життєвих ситуацій. • Головним мотивом навчання учнів школи є інтерес, цікавість до процесу навчання, то згодом, з віком формується інтерес до отриманих результатів.

 • Чи трансформуються ці інтереси в зацікавленість подальшим змістом навчальної діяльності, багато в чому залежать від майстерності та авторитету вчителя.Неможливо переоцінити роль особистості вчителя у сфері педагогічного стимулювання позитивної мотивації школярів під час навчання. Педагог не тільки повідомляє учням певні знання, а й служить для них взірцем. Учитель є безпосереднім уособленням педагогічного процесу, людиною, на яку рівняються і з якою порівнюють себе учні. Поліпшення передусім якості викладання, майстерності вчителя, вдосконалення методів і прийомів роботи, спрямованих на підвищення інтересу до предмета, розвиток мотиваційної сфери, стимулювання пізнавальної активності учнів, уміння практично застосовувати набуті знання — ось цей нешвидкий, але надійний шлях активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Неможливо переоцінити роль особистості вчителя у сфері педагогічного стимулювання позитивної мотивації школярів під час навчання. Педагог не тільки повідомляє учням певні знання, а й служить для них взірцем. Учитель є безпосереднім уособленням педагогічного процесу, людиною, на яку рівняються і з якою порівнюють себе учні. Поліпшення передусім якості викладання, майстерності вчителя, вдосконалення методів і прийомів роботи, спрямованих на підвищення інтересу до предмета, розвиток мотиваційної сфери, стимулювання пізнавальної активності учнів, уміння практично застосовувати набуті знання — ось цей нешвидкий, але надійний шлях активізації пізнавальної діяльності школярів.1. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

 • 1. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

 • Так – 6 (10 клас); 5 (9 клас); 9 (8 клас); 13 (6 клас)

 • Ні – 0 (10 клас); 1 (9 клас); 1 (8 клас); 1 (6 клас)

 • 2. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.

 • Добрі оцінки – 2 (10 клас); 3(9 клас); 7 (8 клас); 10 (6 клас)

 • Добрий і спокійний настрій вчителя –6 (10 клас); 6 (9 клас);

 • 6 (8клас); 10 (6 клас)

 • Презентації – 1(10 клас); 1(9 клас); 0(8 клас); 5(6 клас)

 • Похвала – 0 (10 клас); 4 (9 клас); 3 (8 клас); 4(6 клас)

 • Об’єктивність –0(10 клас); 1(9 клас); 1(8 клас); 0 (6 клас)

 • Емоційність вчителя – 0 (10 клас); 2 (9клас); 1 (8 клас); 0 (6 клас)

 • Ігри, конкурси, практичні завдання -0 (10 клас); 2(9 клас); 1 (8клас); 8 (6 клас)

 • 3. Чи часто вчителі створюють на уроці умови для самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання?

 • Часто –4 (10 клас); 4 (9 клас); 2(8 клас); 8 (6 клас)

 • Не часто –2 (10 клас); 2 (9 клас); 8 (8 клас); 6(6 клас)

 • 4. Який стиль спілкування учителя з учнями на уроці вам найбільше подобається:

 • Авторитарний –1 (10 клас); 1 (9 клас); 4 (9 клас); 1 (6 клас)

 • Демократичний –2 (10 клас); 4 (9 клас); 7 (8 клас); 13 (6 клас)

 • Ліберальний – 3 (10 клас); 1 (9 клас); 0 (8 клас); 0 (6 клас)Це мій обов’язок 3 (10 кл), 4 (9 кл) , 9 (8кл) , 9 (6 кл)

 • Це мій обов’язок 3 (10 кл), 4 (9 кл) , 9 (8кл) , 9 (6 кл)

 • Хочу бути грамотним 2 (10 кл) ,3 (9 кл), 5(8кл), 5 (6 кл)

 • Не хочу підводити свій клас1 (10 кл), 2 (9 кл), 3 (8кл), 6 (6 кл)

 • Хочу бути розумним і обізнаним 3(10 кл), 2 (9 кл), 4 (8кл), 7 (6 кл)

 • Хочу отримати міцні й глибокі знання 0(10 кл), 3 (9 кл) , 5 (8кл) 5 (6 кл)

 • Хочу навчитися працювати самостійно 3(10 кл) , 4(9 кл), 4 (8кл), 3 ( 6 кл)

 • Усі вчаться, і я – також 0(10 кл), 0 (9 кл) , 4 (8кл) , 5 (6 кл)

 • Батьки примушують 0 (10 кл), 1 (9 кл) ,0 (8кл) , 4 (6 кл)

 • Подобається отримувати гарні оцінки 2 (10 кл), 3 (9 кл), 9 (8кл) 6(6 кл)

 • Щоб похвалив учитель 0(10 кл) , 0(9 кл) , 2 (8кл), 2 (6 кл)

 • Щоб зі мною дружили однокласники 0(10 кл), 0 (9 кл) , 0(8кл) 2 (6 кл)

 • Примушує класний керівник 0 (10 кл), 0(9 кл), 0(8кл), 1 (6 кл)

 • Хочу вчитися 2(10 кл) , 4 (9 кл), 8 (8кл) , 7(6 кл)

 • Мені цікаво, я отримую задоволення 2 (10 кл), 2 (9 кл), 5 (8кл) 9 (6 кл)Група №1: Скласти мотивацію вступного уроку з української мови у 5 класі.Тема: “Значення мови в житті суспільства”.

 • Група №1: Скласти мотивацію вступного уроку з української мови у 5 класі.Тема: “Значення мови в житті суспільства”.

 • Група №2: Скласти мотивацію вступного уроку з географії у 8 класі. Тема: “Що вивчає курс “Географія материків та океанів”.

 • Група №3: Скласти мотивацію вступного уроку з природознавства у 4 класі. Тема: “Природа навколо нас”.

 • Група №4: Скласти мотивацію вступного уроку фізичної культури у 8 класі. Тема: “Правила загальної гігієни та санітарії. Шкідливість паління”.На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не повинні боятися припуститися помилки.

 • На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не повинні боятися припуститися помилки.

 • Давайте дітям максимально виявити свою ініціативу. Вчіть учнів самостійно думати і працювати.

 • Творче ставлення до роботи й навчання — запорука ефективного уроку.

 • Не у всіх дітей вистачає терпіння та наполегливості поступово переходити від простого до складного. Не давайте учням зневіритись у своїх силах.

 • Якщо ваш голос виказує роздратування, розчарування та зневіру, діти запам’ятають саме ці емоції, а не мудрість, яку ви намагалися до них донести.

 • Кожен учень по-своєму сприймає матеріал. Зважайте на це.

 • Найкращий той діалог, у процесі якого діти відгукуються не на слова, а на думки.

 • Добрій пам’яті передує пильна увага.

 • Думки учня набагато продуктивніші за думки вчителя.Чогось навчитися можна тільки практикою.

 • Чогось навчитися можна тільки практикою.

 • Повторювати вивчений матеріал потрібно з інтервалами. Так економніше та ефективніше.

 • Створюйте проблемні ситуації на уроках. Там, де немає вибору, немає мислення.

 • Якщо дитина дивується — вона починає мислити. Нові ідеї —- продукт творчої уяви.

 • Зацікавленість — найдужча мотивація до навчання.

 • Учіть дітей робити нотатки.

 • Запам’ятовування матеріалу часто-густо залежить від його викладу. Про рівень учителя можна зробити висновок із того, як він уміє висловлюватися.

 • Є два основні мотиви, які формують поведінку людини: отримати винагороду й уникнути покарання. Застосовуйте ці мотиви на уроках.

 • Якщо вчитель стоїть, він більше привертає до себе увагу дітей.

 •  Плануйте дискусії, диспути на уроці. Це посилює увагу дітей.

 • Учитель не повинен говорити без упину. Діти не встигають за його думками.

 • Про те, наскільки цікавим є зміст уроку, робіть висновок не зі свого погляду, а з погляду учнів. Особливо ретельно готуйте початок уроку. Часто саме від нього залежить успіх усього заняття.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка