Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних дослідженьДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні

 • Національний інститут стратегічних досліджень,

 • головний консультант Потапенко В.Г.Екологічна політика

 • Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки.Метою національної екологічної політики

 • є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

 • Закон України Про Основні засади (стратегію)

 • державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011Проблеми екологічної політики:

 • часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу;

 • зауваження щодо виконання Орхуської конвенції;

 • відсутність системи екологічної освіти «дитсадок-школа-університет-підвищення кваліфікації»

 • відсутність розмежування управління природокористування та контролем за станом навколишнього природного середовища;

 • інформування експертів та громадськості з екологічних питань, зокрема припинено випуск Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища України;Проблеми екологічної політики 2

 • відсутність системного моніторингу стану навколишнього природного середовища на основі сучасних технологій;

 • проблеми нового обстеження та відновлення економічної діяльності на територіях, які в минулому столітті були віднесені до постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

 • проблеми відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства населених пунктів, перш за все великих міст;

 • екологічні проблеми з небезпечними відходами, зруйнованими сховищами, знятими з експлуатацією шахтами та кар’єрами та іншим спадками радянської індустріалізації часів середини минулого століття;Проблеми екологічної політики 3

 • проблеми деградованих сільськогосподарських земель в результаті виснажливої екологічно недбайливої експлуатації;

 • руйнація природного середовища унікальних рекреаційних регіонів – Криму та Карпат в результаті несистемної і часто безконтрольної господарської діяльності;

 • адаптація економіки України до глобальних змін клімату;

 • гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих суб’єктів різної форми власності з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН.Проблеми формування екологічної політики в Україні

 • вимушеність міжнародним співтовариством та вітчизняною громадськістю;

 • відсутність екологічної складової в політичних програмах владної та парламентських опозиційних партій;

 • витратність для держави і суспільства.Міжнародний тиск на Україну в сфері екологічної політики:Тиск громадських організацій в сфері екологічної політики:

 • судові позови та маніфестації “чорнобильських” громадських організацій;

 • тиск громадських організацій щодо каналу “Дунай - Чорне море”Витрати на екологічну політику:Фінансування екологічної політики

 • Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період

 • з 2011 до 2015 року.

 • Обсяг фінансування цього плану становитиме 4,2 млрд. гривень.Екологічна політика

 • куди спрямувати народні кошти?

 • на ліквідацію наслідків екологічно шкідливої активності старих підприємств;

 • інвестувати в нові «зелені» галузі господарстваСтратегія ООН: приваблива екологічна політика

 • «Назустріч «зеленій економіці» на шляху до сталого розвитку та викорінення бідності» Узагальнююча доповідь для представників владних структур. Програма ООН з навколишнього середовища (2011р.)

 • Глобальний новий зелений курс Програма ООН з навколишнього середовища. Ініціатива з “зеленої економіки” (2009р.)Стратегічні принципи ООН

 • інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсів

 • план дій на період після 2012 року, коли набагато більш розумне управління природним і людським капіталом цієї планети змінить, нарешті, і процес створення матеріальних благ, і напрямок розвитку нашого світу.напрямок “без вичерпних ресурсів”

 • Відновлювальні енергетичні ресурси

 • Вторинне використання матеріалів

 • Органічне землеробство, що витрачає мінімум енергії, не використовує штучних засобів захисту і живлення рослин, ГМОоптимізаційний напрямок

 • Енергоефективность виробництва та житла

 • Скорочення використання автомобілів

 • Скорочення калорійності продуктів

 • Скорочення споживання води

 • Відтворення лісів та заповідних територійсоціальні напрямок

 • Планування родини та скорочування народжуваності до рівня відтворення

 • Принцип рівності у розподілі обмежених ресурсів

 • Вирішення питань розподілу землі та планування землекористування

 • Впровадження нових сільськогосподарських технологій

 • систему фінансового регулювання, що гарантувала забезпечення базових потреб більшості людейуправлінський напрямок

 • зміна визначення та виміру заможності та успіху держав - показник ВВП має бути доповнений індикаторами природних послуг та збереження біорізноманіття;

 • введення податок на вуглецевий газ при імпорті продукції;

 • глобальна система безпеки з втручанням у справи “країн, що невідбулися”;

 • інвестиції у інституціоналізм, оптимізацію системи управління та прийняття рішеньГармонізація екологічної політики з стандартами ООН та ЄС

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

 • Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року.Перспективи до 2020 року:

 • розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів;

 • імплементація європейських екологічних норм і стандартів;

 • екосистемне планування;

 • впровадження економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних трансформацій;

 • збалансованість соціально-економічних потреб та збереження навколишнього природного середовища;

 • розвиток екологічно ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю,

 • поширення екологічних знань.Національне екологічне партнерство

 • До процесу ухвалення рішень необхідно залучити зацікавлених суспільні кола:

 • державні та місцеві органи управління;

 • промисловці та підприємці;

 • науковці та освітяни;

 • громадські організації,

 • які готові добровільно взяти на себе відповідальність за реалізацію стратегічних рішень.Пропозиції:

 • для підвищення ефективності економічної політики в екологічній сфері створити робочу групу «Адаптація економіки України до нового «зеленого» курсу ООН» Комітету з економічних реформ при Адміністрації Президента УкраїниДякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка