Процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовищеДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище.

 • процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище.1. Інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад педагогом теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання.

 • 1. Інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад педагогом теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання.2. Діяльнісні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають проведення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо.

 • 2. Діяльнісні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають проведення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо.3. Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять " - проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами дослідництва, діяльності, ігри.

 • 3. Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять " - проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами дослідництва, діяльності, ігри.4. Особистісно орієнтованіметою яких є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить аудиторна (незначна) і позааудиторна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота, метод проектів тощо. 

 • 4. Особистісно орієнтованіметою яких є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить аудиторна (незначна) і позааудиторна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота, метод проектів тощо. • принцип системності інноваційного розвитку навчального процесу; • принцип досягнутого результату, що відображає залежність наступних нововведень від рівня культурного засвоєння попередніх; • принцип модульної побудови інноваційних структур освітнього процесу.

 • • принцип системності інноваційного розвитку навчального процесу; • принцип досягнутого результату, що відображає залежність наступних нововведень від рівня культурного засвоєння попередніх; • принцип модульної побудови інноваційних структур освітнього процесу.а) моделювання інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців; б) створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва; в) розробку інноваційних технологій навчання та їх впровадження в навчальний процес ліцею.

 • а) моделювання інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців; б) створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва; в) розробку інноваційних технологій навчання та їх впровадження в навчальний процес ліцею.• діагностика готовності педагогів ліцею до формування професійно-педагогічної інноваційної діяльності; • використання нової парадигми освіти — педагог та учень перебувають на рівних позиціях (суб'єкт — суб'єкт); • зміна на цій основі їх мотивації до навчально-виховного процесу; • опанування теоретичних знань щодо інноваційної діяльності педагогів ліцею; • формування професійно-педагогічних умінь інноваційної діяльності, враховуючи категорію, стаж роботи, кваліфікацію

 • • діагностика готовності педагогів ліцею до формування професійно-педагогічної інноваційної діяльності; • використання нової парадигми освіти — педагог та учень перебувають на рівних позиціях (суб'єкт — суб'єкт); • зміна на цій основі їх мотивації до навчально-виховного процесу; • опанування теоретичних знань щодо інноваційної діяльності педагогів ліцею; • формування професійно-педагогічних умінь інноваційної діяльності, враховуючи категорію, стаж роботи, кваліфікацію

 • Педагога;

 • Проведення майстер-класів

• мотиваційна сфера діяльності; • організація та здійснення інноваційних педтехнологій у навчально-виховному процесі; • педагогічний самоаналіз та самооцінка педагога; • створення психологічного комфорту під час використання інноваційних технологій; • використання нових інноваційних технологій; • диференціація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; • ведення документації.

 • • мотиваційна сфера діяльності; • організація та здійснення інноваційних педтехнологій у навчально-виховному процесі; • педагогічний самоаналіз та самооцінка педагога; • створення психологічного комфорту під час використання інноваційних технологій; • використання нових інноваційних технологій; • диференціація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; • ведення документації. • • Лекція — 5 % засвоєння; • індивідуальне або групове читання — 10 % засвоєння; • аудіовізуальний метод—20 % за­своєння; • демонстрування — 30 % засвоєн­ня; • групові дискусії — 50 % засвоєн­ня; • активне навчання (рольові ігри, розігрування ситуацій) — 70 % засвоєння; • навчання інших — 90 % засвоєння.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка