Проект «Розробка системи розвитку інноваційної особистості на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»Дата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.

Проект «Розробка системи розвитку інноваційної особистості на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»

 • Проект «Розробка системи розвитку інноваційної особистості на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»

 • В основу проекту покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку освіти у ХХІ столітті, викладені в Національній доктрині та комплексній програмі «Освіта для сталого розвитку» та “Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”

 • Проект складається з комплексу дидактичних, виховних, науково-методичних, управлінських, матеріально-технічних розробок аспектів діяльності закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку і механізмів їх реалізації на практиці.

 • Проект базується на сучасних теоретичних положеннях і концепціях новітньої вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

 • В його основі – реконструювання змісту освіти на засадах сталого суспільного розвиткуМета проекту

 • Мета проекту

 • Модернізація освітнього процесу в СЗШ №94 з метою сприяння становленню всесторонньо освіченої, соціально активної особистості, яка:

 • розуміє нові явища та процеси суспільного життя,

 • володіє системою поглядів, ідейно-моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти у швидко змінюваному світі.

 • здатна, використовуючи творче мислення, знаходити нетрадиційні рішення в життєвих ситуаціях, що забезпечить її самовизначення та успіх в житті.

 • забезпеченнявипереджаючого розв'язання проблем соціального та духовного розвитку;

 • виховання соціально-активної та інноваційно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя, розвиток її здібностей та обдарувань, наукового світогляду орієнтованого на стале майбутнє, ціннісних орієнтацій;

 • формування культури здоров’я підростаючого покоління на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров’я людини від стану довкілля;Схема «Соціальне партнерство»

 • Схема «Соціальне партнерство»

створення моделі навчального процесу, направленого на формування життєвої компетентності на засадах сталого розвитку;

 • створення моделі навчального процесу, направленого на формування життєвої компетентності на засадах сталого розвитку;

 • інтеграція учнів у соціокультурний простір;

 • Розвиток якісно високого рівня світоглядних переконань

 • позитивна динаміка в рівнях компетентностей учнів

 • - втілення інноваційних новітніх технологій в навчально-виховний процес;

 • розробка нової управлінської системи освітнього закладу;

 • формування високого рівня професійної компетентності вчителя

Покликана змінити способи поведінки та характер мислення людини у бік екологічної врівноваженості та соціальної відповідальності стратегії життя на засадах збереження цілісності природничого оточення, економічної життєдіяльності та справедливості та демократичності суспільства для нинішніх та майбутніх поколінь.

 • Покликана змінити способи поведінки та характер мислення людини у бік екологічної врівноваженості та соціальної відповідальності стратегії життя на засадах збереження цілісності природничого оточення, економічної життєдіяльності та справедливості та демократичності суспільства для нинішніх та майбутніх поколінь.

 • Націлена на проблеми та їх вирішення майбутньої цивілізації шляхом розвитку творчих здібностей людини, формування самостійного та креативного мислення, здібності приймати дієві та відповідальні рішення. • Система методів та технології навчанняЯКІСТЬ

 • ЯКІСТЬ

 • АКТУАЛЬНІСТЬ

 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

 • ІННОВАЦІЙНІСТЬ • Створення освітнього простору, який забезпечує ефективний процес навчання, розвитку та виховання, що сприяє становленню прогнозованого образу успішного випускникаМобільний

 • Мобільний

 • Конкурентно спроможний

 • Здатний до самореалізації

 • Духовно багатий

 • Фізично здоровий

 • Вільний

 • Громадсько активний

 • Креативний  

 • Комунікабельний  

 • Крім названих якостей він високо моральний, порядний, патріот, який житиме і працюватиме на користь держави, родини, себе.Від школи стану функціонування до школи режиму розвитку

 • Від школи стану функціонування до школи режиму розвитку

 • “Людина освічена – та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає.”

 • Г. Зіммель

 • “Освіта, яка не навчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…” Р. Т. Кіосаки

 • Екологічної етики

 • Українознавства

 • Економіки

 • Бізнесу

 • Риторики

Від школи традиційної до школи громадсько активної

 • Від школи традиційної до школи громадсько активної

 • Принципи методичної та виховної роботи:

 • * Демократизація

 • * Волонтерство

 • * Партнерство

Науково-методичне забезпечення

 • Науково-методичне забезпечення

Педагогічний колектив ЗНЗ №94 м.Дніпропетровська, учні та

 • Педагогічний колектив ЗНЗ №94 м.Дніпропетровська, учні та

 • батьківська громадськість продовжують і збагачують традиції школи, дбають про її високий авторитет, творчою і натхненною

 • працею роблять внесок у зміцнення

 • інтелектуального потенціалу нації і

 • розбудови держави.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка