Проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”

 • проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”


Початком проведення земельної реформи в Україні стало прийняття Верховною Радою постанов:

 • Початком проведення земельної реформи в Україні стало прийняття Верховною Радою постанов:

 • “Про земельну реформу” (1990 рік);

 • “Про прискорення земельної реформи і приватизацію землі” (1992 рік);

 • Земельного кодексу України (1992 рік);Мета:

 • Мета:

 • - створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі;

 • - формування багатоукладної економіки;

 • - забезпечення раціонального використання та охорони земель.

 • Завдання:

 • Перерозподіл земель з одночасним наданням їх :

 • - громадянам у довічне успадковане володіння;

 • - підприємствам, установам, організаціям у постійне володіння.З метою забезпечення реалізації невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи було прийнято Укази Президента

 • З метою забезпечення реалізації невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи було прийнято Укази Президента

 • “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року № 666/94

 • “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року № 720/95

 • Новий виток розвитку земельних відносин – прийняття у жовтні 2001 року Верховною Радою України нового

 • Земельного кодексу України2002 рік – введено мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2005 року;

 • 2002 рік – введено мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2005 року;

 • 2004 рік – дію мораторію продовжено до 1 січня 2007 року;

 • 2007 рік – дію мораторію продовжено до 1 січня 2008 року з розширенням переліку земель, які підпадають під мораторій;

 • 2008 рік – дію мораторію продовжено до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель;

 • 2012 рік – дію мораторію продовжено до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року.Негативні:

 • Негативні:

 • 1. Існування тіньового обороту земель сільськогосподарського призначення;

 • 2. Укладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення на короткі терміни.Станом на 01.07.2014 року власниками права на земельну частку (пай) укладено 4767,5 тис. договорів оренди земельної частки (паю) на площу 17,4 млн. гектар.

 • Станом на 01.07.2014 року власниками права на земельну частку (пай) укладено 4767,5 тис. договорів оренди земельної частки (паю) на площу 17,4 млн. гектар.Станом на 01.07.2014 року органами державної влади укладено 52,9 тис. договорів оренди земельних ділянок на площу 1,6 млн. гектар.

 • Станом на 01.07.2014 року органами державної влади укладено 52,9 тис. договорів оренди земельних ділянок на площу 1,6 млн. гектар.Позитивні:

 • Позитивні:

 • Основна кількість розпайованих земель сільськогосподарського призначення все ще залишається у власності селян;

 • Поштовх до розвитку орендних відносин в Україні.В Україні на достатньо високому рівні розвинуті орендні відносини, які стосуються земель сільськогосподарського призначення.

 • В Україні на достатньо високому рівні розвинуті орендні відносини, які стосуються земель сільськогосподарського призначення.

 • Більше 70% громадян, які набули право на земельну частку (пай), здають належні земельні ділянки в оренду.

 • Агроформування ринкового типу інтенсивно орендують землі сільськогосподарського призначення державної власності.

1. Відсутність дієвого механізму оббігу права оренди на земельну ділянку, як результат:

 • 1. Відсутність дієвого механізму оббігу права оренди на земельну ділянку, як результат:

 • бюрократична тяганина при реєстрації та перереєстрації договорів оренди;

 • додаткові фінансові навантаження на орендаря;

 • 2. Короткостроковість договорів оренди – у зв’язку із можливістю закінчення дії мораторію, як результат:

 • втрата інвестиційної привабливості;

 • споживче відношення до землі зі сторони орендаря;

 • 3. Відсутність механізму розірвання договорів оренди у випадку не виплати орендарем орендної плати у встановлені договором строки;

Єдиний шлях вирішення проблеми є врегулювання питань на законодавчому рівні.

 • Єдиний шлях вирішення проблеми є врегулювання питань на законодавчому рівні.

 • В результаті робочою групою створеною при Держземагентстві, до якої увійшли:

 • фахівці Держземагентства;

 • науковці;

 • представники громадських організацій;

 • розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”.введення повної заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення,

 • введення повної заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення,

 • законодавче закріплення шляхів і правових механізмів подальшого розвитку відносин сільськогосподарського землекористування і власності на землі сільськогосподарського призначення на загальноприйнятних у суспільстві засадах в їх тісній ув’язці з комплексом супутніх соціально-економічних, демографічних, юридичних, та інших факторів,

 • удосконалення інституту оренди сільськогосподарських земель, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості та економічної віддачі сільськогосподарських земель, подоланню наслідків надмірної парцеляції таких земель.

 • забезпечення сталого землекористування, раціонального та ефективного використання земель державної власності;

 • запровадження мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.Реалізація закону передбачає внесення змін до:

 • Реалізація закону передбачає внесення змін до:

 • - Земельного кодексу України;

 • - Цивільного кодексу України;

 • - Закону України «Про оренду землі»,

 • - Закону України «Про фермерське господарство»,

 • - Закону України «Про іпотеку».Не тимчасово, а на постійній основі заборона продавати або іншим способом відчужувати:

 • Не тимчасово, а на постійній основі заборона продавати або іншим способом відчужувати:

 • земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;

 • земельні ділянки, що були сформовані внаслідок виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) або у результаті їх поділу та об’єднання;

 • земельні частки (паї).

 • Дозвіл відчуження таких земельних ділянок та земельних часток (паїв) у випадках:

 • безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами у порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу;

 • спадкування за законом або заповітом, а також переходу земельної ділянки у власність держави або територіальної громади в порядку визнання спадщини відумерлою;

 • міни земельної ділянки на іншу земельну ділянку, зазначену у частині шостій цієї статті;

 • викупу пам’яток культурної спадщини у власність держави;

 • відчуження земельної ділянки для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;

 • відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства відповідно до статті 81 цього Кодексу;

 • реквізиції або конфіскації земельної ділянки.2. Встановлюється, що предметом іпотеки може бути право оренди, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

 • 2. Встановлюється, що предметом іпотеки може бути право оренди, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

 • Не може бути предметом іпотеки земельна ділянка сільськогосподарського призначення.3. Встановлюється, що строк дії договору оренди земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

 • 3. Встановлюється, що строк дії договору оренди земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

 • При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни та не може бути менше 14 років.

 • У разі розміщення на земельній ділянці багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення – з урахуванням очікуваного періоду корисного використання відповідного багаторічного насадження, але не більше максимального строку дії договору оренди землі, визначеного законом.4. Надається можливість орендодавцю припиняти договір оренди землі у разі невиконання умов щодо строків виплати орендної плати.

 • 4. Надається можливість орендодавцю припиняти договір оренди землі у разі невиконання умов щодо строків виплати орендної плати.

 • Законопроектом передбачається:

 • У разі якщо у місячний строк з дня закінчення строку виплати орендної плати передбаченого договором, орендар не виплатив орендодавцю належної орендної плати, орендодавець, може скористатися правом припинення договору оренди землі.

 • Орендодавець, який має намір скористатися правом припинення договору оренди землі зобов'язаний повідомити про це орендаря листом –повідомленням.

 • У місячний термін з моменту направлення листа –повідомлення договір є недійсним, що є підставою для скасування державної реєстрації договору оренди.Запроваджується механізм відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки.

 • Запроваджується механізм відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки.

 • Законопроектом передбачається:

 • Право оренди на земельну ділянку може бути відчужено її орендарем на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод, внесено до статутного капіталу, якщо інше не передбачено у договорі оренди.

 • Угоди про перехід права оренди земельної ділянки укладаються у письмовій формі та нотаріально посвідчуються. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження права оренди земельної ділянки, є відповідний договір оренди.

 • На договорі оренди земельної ділянки нотаріус, який посвідчує перехід права, робить відмітку про відчуження права оренди та здійснює його державну реєстрацію. Новий договір оренди не укладається.

 • Особа, на користь якої відчужено право оренди, протягом 14 робочих днів після державної реєстрації відчуження права оренди повідомляє орендодавця про набуття права оренди. До письмового повідомлення додається витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу права оренди земель сільськогосподарського призначення;

 • збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу права оренди земель сільськогосподарського призначення;

 • раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення та оптимізація їх використання;

 • підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки держави;

 • унеможливлення скуповування сільськогосподарських земель;

 • підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі міцного економічно активного середнього класу;

 • поступове повернення у державну власність земель, які не мають ефективних власників;

 • посилення впливу держави та територіальної громади на земельно-господарські відносини на селі.Детальніше ознайомитися із законопроектом можна на сайті Держземагентства України у розділі законотворча діяльність.

 • Детальніше ознайомитися із законопроектом можна на сайті Держземагентства України у розділі законотворча діяльність.

 • Усі надані вами зауваження та пропозиції будуть ретельно вивчатися робочою групою.

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка