Професійні компетенції І особистісні риси педагога нової формаціїДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ І ОСОБИСТІСНІ РИСИ ПЕДАГОГА НОВОЇ ФОРМАЦІЇ

 • 2014 рік
До словника

 • Компетентність – загальна здатність особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, обізнаності, поінформованості, інтелекті, професійній підготовленості, завдяки навчанню й вихованню, інтеграції в простір соціальних, культурних взаємин та спілкування.

 • Професійна компетентність (за Н.Разіною) – це здатність учителя перетворювати спеціальність, носієм якої він є, на засоби виховання особистості учнів з урахуванням обмежень і розпоряджень, накладених на навчально-виховний процес вимогами педагогічної норми, в якій він здійснюється.

 • Компетенції – сфера поповнення знань, уміння й навички людини.

 • Бути компетентним – значить уміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання й досвід.

 • Компетентна людина – обізнана, що є визнаним знавцем у якомусь питанні, авторитетна, повноправна, що володіє колом повноважень, здатна. • Найважливіші цінності освіти – не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку здібностей, таланту, збереження індивідуальності дитиниЯкі вимоги висуває суспільство до педагога нової формації?

 • Учитель нової формації має бути духовно розвиненою творчою особистістю, здатною до рефлексії, що володіє професійними навичками, педагогічним даром та прагненням до нового.

 • Учитель-професіонал повинен не тільки досконало володіти своїм предметом, а й уміти організовувати діяльність учнів та передбачати її результати, корегувати можливі відхилення, тобто бути компетентною особистістю. • Компетентність педагога залежить від рівня сформованості трьох груп компетенцій, якими має володіти вчитель нової формації:

 • методологічні (психолого-педагогічні) компетенції

 • загальнокультурні (світоглядні) компетенції

 • предметно-орієнтовані компетенціїЯкі особистісні риси повинен мати вчитель для здійснення якісної освіти в умовах компетенісного підходу до навчання?

 • Таку освіту може здійснити тільки висококваліфікований, творчий, соціально-активний і конкурентноздатний учитель, зорієнтований на гуманістичні цінності:

 • гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях

 • самостійно критично мислити

 • використовувати сучасні технології

 • генерувати нові ідеї

 • бути комунікабельним

 • розвивати свої духовність, інтелект, культурний рівень • Одним із завдань навчання в старшій школі є надання учням можливості спроектувати своє майбутнє і сформувати ресурси для здійснення усвідомленого професійного та освітнього вибору (профілізація старшої школи)Якими професійними знаннями має володіти вчитель для успішної реалізації профільного навчання?

 • Учитель профільної школи повинен знати:

 • нормативні документи

 • методологічні основи особистісно зорієнтованого, індивідуального і компетентнісного підходів до навчання та механізми їх реалізації

 • зміст освіти за предметом на базовому і профільному рівнях

 • методику розробки та організації елективних курсів

 • методику організації проектної, науково-дослідної діяльності учнівЯкими професійними уміннями має володіти вчитель для успішної реалізації профільного навчання?

 • Учитель профільної школи повинен уміти:

 • проектувати освітній процес, спрямований на максимальну індивідуалізацію навчання, посилення самостійної творчої основи в діяльності учнів, розвиток дослідницької діяльності та соціальної практики

 • формувати активну позицію відповідального вибору й відповідальної діяльності, сприяючи організації школярів, становленню їхніх ціннісних орієнтацій

 • використовувати в навчальному процесі можливості інформаційних технологій для відкритої основиІнноваційні умови професійного вдосконалення вчителя

 • Нові реалії шкільного життя, перехід на новий зміст, структуру навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, необхідність запровадження в учительську практику інноваційних технологій змушують оптимізувати методичну роботу. Необхідно насамперед враховувати особистісний чинник, тобто методичні заходи планувати та релізовувати з розрахунку не лише на “середнього” вчителя, а й на всі категорії вчителів диференційовано

Визначення лідерів за підсумками року, їх матеріальне та моральне заохочення

 • Визначення лідерів за підсумками року, їх матеріальне та моральне заохочення

 • Рейтинг ШМО за показниками творчої активності

 • Врахування результативності методичної роботи під час атестації

Перспективний план реалізації самоосвітньої проблемної теми вчителями НВКТПМоніторинг творчої активності педагогів на диференційній основі Креативна група – вчителі вищої категорії, вчителі з педагогічними званнямиГрупа посиленого контроля та підтримки – молоді та новоприбулі вчителіГрупа часткового контролю - вчителі І, ІІ категоріїРезультати та досягнення організації методичної роботи на диференційній основі :

 • системна робота з різних напрямків методичної роботи

 • створення умов для самооцінки, самоаналізу та саморозвитку від досягнутого

 • визначення групи педагогів-лідерів

 • збільшення кількості вчителів, відзначених у різних номінаціях

 • розвиток предметних ШМО

 • Проблеми впровадження

 • визначення групи педагогів, зорієнтованих на функціонування

 • неоднорідність рефлексіїМетодична робота на рівні школи на диференційній основі

 • Очікувані результати:

 • розвиток творчої активності педагогів;

 • активізація прагнення вчителів до самоаналізу, самоосвіти, саморозвитку від досягнутого;

 • упорядження у реалізації власної проблемної теми вчителями;

 • сприяння активній розробці проблемної теми школи, району;

 • поширення та популяризація ППД;

 • успішна адаптація молодих вчителів;

 • розвиток навичок презентації власного досвіду;

 • активне впровадження у навчальний процес новітніх методик та технологій;

 • додаткова мотивація учнів до продуктивного навчання;

 • розширення форм методичної роботи з вчителями.Витяг з Положення про тимчасові творчі групи вчителів

 • Завдання та напрями діяльності:

 • поступове осучаснення змісту та форм організації навчального процесу з врахуванням досягнень методики та дидактики, вимог часу тощо;

 • активна розробка проблемних тем на різних рівнях, впровадження новітніх методик та технологій;

 • обмін досвідом між учителями школи з питання забезпечення продуктивного навчання;

 • формування в учителів та учнів культури дослідницької та презентаційної діяльності. • Організація роботи:

 • Тимчасові творчі групи створюються на міжпредметному рівні. Члени тимчасових творчих груп співпрацюють у межах ШМО за різними схемами:

 • учасники творчої групи “У пошук творчого “Я” за допомогою керівника ШМО та курируючого заступника директора визначають поточний етап розробки самоосвітньої проблемної теми та планують форму творчого звіту;

 • учасники творчої групи “На шляху до професійної майстерності” узгоджують з керівником ШМО зміст презентації проекту з проблемної теми школи, району;

 • учасники творчої групи вчителів-пошуковців “Школа педмайстерності” вивчають, впроваджують та популяризують через систему майстер-класів новітні загальні та предметні методики та технології, узагальнюють досвід;

 • учасники творчої групи молодих та новоприбулих вчителів “Крок до успіху” планують та реалізують у співпраці з керівниками ШМО та вчителями-наставниками звіт-презентацію за підсумками роботи.

 • Учасники міжпредметних тимчасових творчих груп співпрацюють на етапі підготовки, оформлення власних розробок та організації звітних заходів групи.

 • Заохочення:

 • Тимчасові творчі групи користуються відповідними привілеями у питанні контролю: учасники творчої групи “На шляху до професійної майстерності” не підпорядковуються тематичним перевіркам, учасники творчої групи “Школа педмайстерності” працюють на довірі.Система методичної роботи на диференційній основі

 • Мета – максимально розкрити творчий потенціал кожного педагога

 • Зміст – визначають на основі результатів певного рівня професійної компетентності вчителів

 • Тактика – співробітництво, основане на вірі в творчій потенціал кожного педагога, на повазі до його індивідуальності

 • Позиція методиста – вміння зрозуміти творчу індивідуальність, забезпречити умови для професійного розвитку, сприймати нове від тих, хто навчаєтьсяРобота тимчасових міжпредметних творчих груп

 • 2012-2013 н.р.

 • “Інновації у профільній школі: роль технології педмайстерні в підвищенні ефективності уроку”

 • “Управління процесом триади (навчання, виховання, розвитку) як умова ефективного навчання, виховання та соціалізації”

 • “Використання евристичного методу у викладанні”

 • “Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту”

 • “Розвиток креативного мислення шляхом використання інформаційних технологій”

 • Представлення досвіду на міській виставціРобота тимчасових міжпредметних творчих груп

 • 2013-2014 н.р.

 • “Нестандартний урок як засіб соціалізації”

 • “Наступність і перспективність у формуванні соціальної активності особистості засобами предмета”

 • “Інтеграція та структурування знань – необхідна умова ефективного навчання”

 • Представлення досвіду вчителями-предметниками, директором навчального закладу під час участі у конкурсі “Учитель року” за 4 номінаціямиРобота тимчасових міжпредметних творчих груп

 • 2014-2015 н.р.

 • Біоадекватні технології навчання та виховання як умова розвитку творчого мислення та самореалізації особистості”

 • “Методичний супровід викладання предметів за новим Держстандартом”

 • “Система еколого-валеологічного виховання учнів в умовах навчального закладу нового типу”

 • “Активні форми роботи з батьками: клуб родинної культури “Берегиня”

 • Охоплення роботою творчих груп педагогічних працівників підрозділів комплексу, включення до тематики проблем виховної роботиАктивізація роботи над актуальними питаннями дидактики та методики

 • Активізація роботи над актуальними питаннями дидактики та методики

 • Оновлення змісту освіти у відповідності із сучасними вимогами, зорієнтованого на підвищення мотивації до навчання

 • Розвиток творчого потенціалу вчителів

 • Виникнення потреби у самовдосконаленні на особистому рівніСтановлення вчителя-професіонала профільної школи Управління розвитком професійної компетентності вчителя профільної школи

 • діагностування рівня досягнутої майстерності та освітнього попиту вчителя

 • виявлення прогалин і потреб

 • прогнозування індивідуальної траєкторії розвитку педагога

 • оптимальне визначення мети, завдань методичної роботи з урахуванням конкретних умов функціонування навчального закладу, можливостей і потреб вчителів

 • обрання форм і методів методичної роботи, адекватних вимогам часу, оптимальне поєднання традиційних інформаційних, активних та інтерактивних форм і методів методичної роботи

 • підвищення рівня теоретичної й науково-методичної підготовки (оволодіння змістом сучасної освіти й тенденціями змін в освітньому просторі)

 • надання допомоги і підтримки для ефективного здійснення самоосвітньої діяльності

 • моніторинг творчої активності педагога

 • регуляція і корекція

 • Особливим завданням управління розвитком професійної компетентності вчителя є створення умов та стимулів для актуалізації процесів саморозвитку та самоуправління та реалізації змісту сучасної освітиСамовдосконалення та самоменеджмент вчителя профільної школи

 • аналіз власного досвіду, визначення його дієвості у профільній школі

 • визначення напрямків самоосвіти (програмне забезпечення, організація НВП, основи менеджменту у профільній школі)

 • складання планів самоосвіти вчителя профільної школи

 • моделювання уроків за новими технологіями

 • участь у дослідницькій діяльності (проектування, робота у динамічних, творчих, проблемних групах)

 • презентація творчих доробків, розробка портфоліо досягнень

 • самоаналіз

 • самокорекціяПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

 • ГРИНЯЄВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНАКАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ

 • Методична тема: Творчий підхід щодо реалізації завдань допрофесійної підготовки на уроках з основ дизайну

 • Узагальнений досвід: Формування компетентності продуктивної творчої діяльності як чинник становлення творчої особистості школяра

 • Педагогічна позиція:

 • виявлення і розвиток творчих здібностей учнів;

 • емоційний розвиток особистості дитиний;

 • створення емоційних, технічних умов для розкриття учнями власних сил та здібностей;

 • впровадження нових технологій у навчання, постійний пошук вчителем нових методичних прийомів, форм організації діяльності учнів

 • Педагогічне кредо:

 • “Тільки живий приклад виховує дитину, а не слова, нехай найкращі, але не підкриплені ділом” (О.С. Макаренко)

 • Мета:

 • сприяння розвитку індивідуальних здібностей учнів;

 • залучення учнів до конструкторсько-технологічної, дослідницької та продуктивної праці, а також винахідництва на базі змісту трудової підготовки;

 • формування естетичної активності учнів;

 • сприяння розвитку учнів (просторової уяви, логічного мислення)

 • виховання любові до рідного краю, його історії та культури;

 • формування в учнів зацікавленості до виконуваної справи • Зміст

 • підпорядкування навчального процесу створенню умов для розкриття “суттєвих сил” учня;

 • постійне врахування рівня підготовленості учнів до рішення задач окремого уроку;

 • постійне управління процесом формування особистості учня;

 • варіативність структури уроку у відповідності з можливостями учнів;і

 • індивідуалізація процесу навчання зі здібностями, за темпами просування, за тематикою;

 • демонстрація практичної значущості здобутих знань;

 • використання краєзнавчого матеріалу;

 • рівневі тести як форма контролю знань учнів

 • Методи і форми організації діяльності

 • індивідуальні творчі завдання;

 • використання завдань, що сприяють розвитку дизайнерських та художньо-конструкторських здібностей, творчого потенціалу і мислення;

 • використання результатів дитячої творчості на уроках;

 • нетрадиційні форми підсумкових уроків

 • Очкувані результати

 • розвиток особистості дитини з урахуванням індивідуальніих здібностей;

 • стабільна мотивація та зацікавленість у навчання;

 • залучення учнів до творчості • Характеристика якості виконання посадових обов`язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією школи: (витяг з атестаційного листа)

 • Гриняєва Н.Г. - вчитель творчий, натхненна праця якого є прикладом відношення до виконуваної справи для колег та учнів. Вчитель в основу професійної діяльності поклав завдання виявлення та розвитку творчих здібностей учнів, яке успішно реалізовує шляхом впровадження нових технологій у навчання, постійного пошуку та впровадження нових методичних прийомів, форм організації діяльності учнів, поєднання урочної та позаурочної діяльності.

 • Діапазон впливу особистості вчителя обслуговуючої праці Гриняєвої Н.Г. на учнів досить широкий: на уроках та в позакласній роботі учні залучаються до дослідницької та продуктивної праці; розвивається їхня естетична активність; розширюються просторова уява, логічне мислення; виховується любов до рідного краю, його історії та культури; формується зацікавлене ставлення до виконуваної справи.

 • В своїй роботі вчитель використовує індивідуальні творчі завдання, форми роботи, що сприяють розвитку дизайнерських та художньо-конструкторських здібностей, творчого потенціалу та мислення. Результатом продуктивної праці вчителя є високі результати навчання її учнів, які опановують предмет з k якості 0,6 -0,7.

 • Гриняєва Н.Г. працює зі здібними учнями в багатьох напрямках: по підготовці до олімпіад, конкурсів дитячої художньої творчості, конкурсів дослідницького характеру міського та обласного рівнів, МАН. Результатом натхненної праці вчителя є значні досягнення її учнів. В міжатестаційний період вихованці Наталії Григорівни неодноразово ставали призерами районного етапу олімпіад, виставок та конкурсу науково-дослідницьких робіт в МАН.

 • Гриняєва Н.Г. - вчитель, який постійно прагне до самовдосконалення. Неодноразово Наталія Григорівна брала активну участь у семінарах різних рівнів, де ділилася власними здобутками. Вчитель системно працює над збагаченням дидактичної бази кабінету обслуговуючої праці, розвиває програмне підгрунтя власної творчої діяльності.Кваліметрична модель визначення рівня професійної компетентності педагогаДОСЯГНЕННЯ

 • Результативність участі в олімпіадах

 • Результативність участі в МАН

 • Результативність участі в педагогічних конкурсахМоніторинг творчої активності вчителя (k творчої активності у методичній роботі)РОБОТИ УЧНІВ

Індивідуальна траєкторія розвитку вчителяШляхи реалізації індивідуальної траєкторії розвитку вчителя

Розвиток комптентностей вчителя профільної школи нової формації
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка