Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладівДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Нормативно-правове забезпечення:

 • Нормативно-правове забезпечення:

 • 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

 • 2. Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 100).

 • 3. Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253).

 • 4. Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).Нормативно-правове забезпечення:

 • Нормативно-правове забезпечення:

 • 5. Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 № 1/9-305).

 • 6. Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2015 №1/9-380).

 • 7. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотично-го виховання дітей і молоді та методичних рекомен-дацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).Програмно-методичне забезпечення:

 • Програмно-методичне забезпечення:

 • 5-7 класи

 • Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • (М.І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номіровський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»).

 • (www.mon.gov.ua).

 • (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).із курсу математики 5-6 класів вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей;

 • із курсу математики 5-6 класів вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей;

 • із курсу геометрії 7 класу вилучено задачі на побудову, в зв'язку з цим перерозподілено час між темами;

 • спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

 • програми 5-7 класів позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушити логіку викладу.8-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с.

 • 8-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с.

 • 10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко,О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

 • 8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17.Курси за вибором, факультативи:

 • Курси за вибором, факультативи:

 • Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

 • Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами.

 • Організаційно-методичний супровід вивчення математики в 7 класіВ основі побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі – компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів (сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»).

 • В основі побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі – компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів (сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»).

 • Необхідна умова формування компетентностей – діяльнісна спрямованість навчання (показувати не лише виникнення математичного факту із практичної ситуації, а й ілюструвати його на практиці)7 клас

 • 7 клас

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ В.Р. Кравчук, М.В. Підручна, Г.М. Янченко;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ О.С. Істер;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Бойко;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ О.І. Цейтлін;

 • Алгебра: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк.7 клас

 • 7 клас

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ М.І. Бурда, Н. А.Тарасенкова;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С.Якір;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ О.М. Роганін, А.М. Капіносов;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г.Владімірова;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ В.О.Тадеєв;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ О.С.Істер;

 • Геометрія: підруч. для 7 класу загальноосвітн. навч. закл./ Г.В.Апостолова.

 • (додаток 2 до наказу МОН України від 22.07.2015 № 786 «Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету»).У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф МОН.

 • У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф МОН.

 • При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями (лист МОН України від 10.08.2015 №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»)1. Істер О.С. Алгебра. 7 клас. Підручник для загально-освітніх шкіл.

 • 1. Істер О.С. Алгебра. 7 клас. Підручник для загально-освітніх шкіл.

 • 2. Істер О.С., Гаращук Ю. В., Вербова О. В., Єргіна О. В. Алгебра. 7 клас. Книжка для вчителя.

 • 3. Істер О.С. Алгебра. 7 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт.1. Істер О.С. Геометрія. 7 клас. Підручник для загально-освітніх шкіл.

 • 1. Істер О.С. Геометрія. 7 клас. Підручник для загально-освітніх шкіл.

 • 2. Істер О.С., Гаращук Ю. В., Вербова О. В., Єргіна О. В. Геометрія. 7 клас. Книжка для вчителя.

 • 3. Істер О.С. Геометрія. 7 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. • Завдання на 2015-2016 н.р.

 • 1. Забезпечення якісного викладання математики у ЗНЗ області в умовах переходу на Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти:

 • здійснити порівняльний аналіз чинного та нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та програм з математики для 7 класу;

 • розглянути питання впровадження компетентісного, діяльнісного підходів до викладання математики;

 • 2. Організувати роботу постійно діючого консультаційного пункту для надання методичної допомоги педагогічним працівникам із питань реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у процесі викладання математики у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

 • 3. Формування самоосвітньої компетентності учнів 7 класів засобами проектної діяльності.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка