Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-11 класиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

державні документи

 • державні документи

 • - Закон України «Про освіту»;

 • - Закон України «Загальну середню освіту»;

 • - Національна доктрина розвитку освіти «України в XX ст.»;

 • - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-11 класи.

 • дослідження щодо формування поняття

 • / Ю.К. Бабанський, А.В. Хуторський, І.С. Якиманська /

 • роботи щодо формування пізнавального інтересу та творчої активності учнів

 • / А.В.Хуторський, О.І. Пометун, В. Д.Шарко / • Досягнення кожним учнем реально можливого для нього в цей період рівня успішності, вихованості.

 • Дотримання учнями і вчителями встановлених для них норм часу на урочну і домашню роботу.Обґрунтування відповідності змісту задач навчання, з виділенням у змісті уроку головного, істотного.

 • Обґрунтування відповідності змісту задач навчання, з виділенням у змісті уроку головного, істотного.

 • Вибір найбільш вдалою структури уроку: послідовності опитування, вивчення нового, закріплення домашнього завдання.

 • Вибір вчителем найбільш раціональних методів і засобів навчання, використання сучасних технологій у навчанні.

 • Індивідуальний підхід до учнів, який передбачає оптимальне поєднання групових та індивідуальних форм навчання.

 • Реалізація між предметних зв'язків.

 • Створення сприятливих морально-психологічних та навчально-матеріальних умов.

 • Аналіз результатів навчання і витрат часу учнів і вчителів згідно з критеріями їх оптимальності.виявлення високо мотивованих і обдарованих учнів;

 • виявлення високо мотивованих і обдарованих учнів;

 • створення умов для розвитку здібностей високо

 • мотивованих і обдарованих дітей;

 • результативність, тобто реалізація їх потенційних можливостей.Використання нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять

 • Використання нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять

 • урок-експедиція – «Степова зона України» (8 клас);

 • урок-гра – «Щасливий випадок». Гідросфера» (6 клас), «КВК. «Африка» (7 клас), «Брейн-ринг. «Рельєф України» (8 клас);

 • урок-подорож – «Моря, річки та озера» Гідросфера» (6 клас);

 • урок-конференція – «Глобальні проблеми людства» (10 клас);

 • урок-марафон – «Північна Америка» (7 клас);

 • Організація і розробка навчального матеріалу різного змісту, видів і форм

 • / прийоми «Піраміда слів», «Дивуй», «Фантастична добавка», ігри ( «Так чи ні», «Вірю - не вірю», «Світлофор», «Угадай країну» /

 • Створення умов для творчості в самостійній й колективній діяльності

 • / кросворди, чайнворди, ребуси /

 • Організація занять в малих групах на основі діалогу, рольових ігор.

 • / прийоми « вільного письма», «аукціон», «ажурна пилка», «акваріум», «бліц-інтерв’ю», «географічний практикум», «практичність теорії», «творча лабораторія» /

Мета:

 • Мета:

 • 1. Вдосконалення знань, розвиток індивідуальних здібностей, комунікативних умінь і навичок із забезпеченням різноманітних форм навчання.

 • 2. Розвиток гармонійної особистості, здатної до неперервного самовдосконалення шляхом самоосвіти.

 • Завдання:

 • 1. Добре засвоїти теоретичні відомості з географії, необхідні для формування компетентного випускника.

 • 2. Виробити уміння аргументувати свої твердження і висновки, вміння самостійно обирати і працювати з різноманітними джерелами географічної інформації.

 • 3. Засвоїти алгоритми характеристик населення, господарства країн земної кулі та світового господарства в цілому.

 • 4. Виробити уміння і навички комунікативно виправданого користування географічними знаннями в різних життєвих ситуаціях.

 • Алгоритм саморозвитку особистості:

 • 1. Ширше ознайомлення з додатковим матеріалом, що вивчається за програмою.

 • 2. Науково-пошукова діяльність: робота в бібліотеці, в мережі Інтернет.

 • 3. Тематичні бесіди-консультації з учителями.

 • 4. Участь у шкільних та районних заходах.

 • 5. Участь у різноманітних конкурсах учнівської творчості.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка