Програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу Керівник магістерської програми, завідувач кафедри фінансів підприємствДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу


Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Програма забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб'єктів підприємництва в різних сферах діяльностіМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесуМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Суттєві особливості магістерської програми

 • Професійно - орієнтована підготовка здійснюється на основі вивчення дисциплін:

 • - Фінансовий менеджмент - Фінансове посередництво

 • - Менеджмент персоналу - Страховий менеджмент

 • - Ринок фінансових послуг - Фінансовий контролінг

 • - Оподаткування суб'єктів підприємництва

 • - Управління фінансовою санацією підприємств

 • - Управління фінансовими ризиками,

 • - Фінансовий менеджмент у малому бізнесіМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Суттєві особливості магістерської програми

 • Поглиблена практична підготовка здійснюється при проходженні практики на підприємствах та в організаціях різних галузей економіки, форм власності та організації бізнесу.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Суттєві особливості магістерської програми

 • Програма підготовки магістрів з фінансового менеджменту у сфері бізнесу дозволяє розширити і поглибити знання майбутнього фахівця з врахуванням його професійної орієнтації за рахунок двох пакетів дисциплін за вибором студентів.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Сформувати навички управління грошовими потоками підприємства, визначати стратегію управління вказаними потоками для забезпечення фінансової стійкості підприємств.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Опанування методами системного підходу, стратегії управління формуванням прибутку підприємства та його використанням.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Отримання фундаментальних теоретичних і практичних знань з внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування, використання операційних і фінансових бюджетів підприємством, стратегічного фінансового планування.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Опанування теоретичними основами та набуття практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення впливу окремих чинників, оцінювання результатів діяльності, комплексної оцінки фінансового стану, виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Отримання базових знань з організації фінансового контролінгу, методів і прийомів функціональної підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю та фінансовими потоками підприємства.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • - Отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб'єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Отримання знань з питань корпоративного податкового менеджменту для зменшення негативного виливу оподаткування підприємств на їх господарську діяльність та фінансовий стан.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Отримання теоретико-практичних знань щодо організації бізнес-процесів з управління фінансовими ризиками підприємства, навичок виявлення, ідентифікації, оцінювання та нейтралізації фінансових ризиків в його господарській діяльності.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Завдання магістерської програми

 • Надання базових знань та практичних навичок щодо діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Визначати фінансову стратегію, застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств

 • Ефективно управляти грошовими потоками, забезпечувати їх синхронізаціюМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Управляти формуванням прибутку, знаходити резерви його росту та підвищення рентабельності.

 • Приймати оптимальні рішення, щодо знаходження джерел формування фінансових ресурсів підприємств для забезпечення поточної і інвестиційної діяльності.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Здійснювати фінансове прогнозування і планування, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства.

 • Аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємств.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Використовувати фінансовий контролінг для забезпечення підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю, фінансовими потоками підприємства.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Здійснювати планування податкових платежів підприємства, забезпечуючи нейтралізацію та зменшення їх негативного впливу оподаткування на діяльність підприємств.

 • Управляти фінансовими ризиками підприємства, забезпечуючи своєчасну нейтралізацію їх негативного впливу на господарську діяльність.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

 • Управляти реальними і фінансовими інвестиціями, забезпечуючи підвищення їх ефективності.

 • Управляти формуванням власного і залученого капіталу підприємства враховуючи його вартість та вартість різних джерел формування.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансового менеджменту в сфері бізнесу забезпечується:

 • Залученням професорсько-викладацького складу високої кваліфікації

 • Використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з питань управління фінансами підприємствМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансового менеджменту в сфері бізнесу забезпечується:

 • Використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні дипломних магістерських робіт під керівництвом викладачів високої кваліфікаціїМагістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансового менеджменту в сфері бізнесу забезпечується:

 • Проведенням консультативних, проблемних теоретико-методичних занять, тренінгів з управління фінансами підприємств, участю студентів в наукових конференціях з актуальних питань фінансового менеджменту у сфері бізнесу.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Навчання за магістерською програмою „Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб'єктів підприємництва та формує фінансистів сучасної генерації.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 • Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 2004-2009рр.Кількість випускників магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» за період 2004-2009рр.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка