Програма «Фізична культура»Дата конвертації04.01.2017
Розмір445 b. • Оновлена навчальна програма

 • «Фізична культура»

 • для учнів 1-4 загальноосвітніх навчальних закладів

 • впроваджується одночасно з 1 по 4 клас • Предмет “Фізична культура”

 • згідно до Типових навчальних планів (Наказ МОН України від 10.06.2011 № 572 “Про типові навчальні класи початкової школи”)

 • у 1-4 класах вивчається в кількості

 • 3 годин на тижденьПрограма передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень. У ній не подається точна кількість годин на вивчення тих чи інших розділів.

 • Програма передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень. У ній не подається точна кількість годин на вивчення тих чи інших розділів.

 • Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їх інтереси та здібності, стан матеріально-спортивної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель самостійно виділяє певну кількість годин на вивчення складових кожного виду рухової діяльності. • Зважаючи на регіональні особливості й умови навчання на місцях, в реалізацію змісту базової програми допускається внесення змін і доповнень обсягом не більше 20–30 % від загальної кількості годин.Програма предмета “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

 • Програма предмета “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

 • І. Основи знань з фізичної культури.

 • ІІ. Способи рухової діяльності:

 • вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

 • вправи для оволодіння навичками пересувань;

 • вправи для опанування навичками володіння м’ячем;

 • стрибкові вправи;

 • ігри для активного відпочинку;

 • вправи для розвитку фізичних якостей;

 • вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

 • ІІІ. Додатки (за бажанням вчителя):

 • Використання бальної оцінки в системі педагогічного контролю фізичної підготовленості школярів.

 • Умови виконання вправ для визначення резервних можливостей учнів.

 • Орієнтовні показники динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів 1-х, 2-х, 3-х і 4-х класів (результат на кінець навчального року).

 • Показники рухової компетентності учнів за період навчання з першого по четвертий клас.

 • Варіативний модуль:

 • Лижна і ковзанярська підготовка.

 • Плавання.

 • Хореографія.За наявності відповідних умов учитель має право використовувати навчальний матеріал з плавання, лижної та ковзанярської підготовки, хореографії (відповідно до варіативної програми схваленою МОН).

 • За наявності відповідних умов учитель має право використовувати навчальний матеріал з плавання, лижної та ковзанярської підготовки, хореографії (відповідно до варіативної програми схваленою МОН). • У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливостей психічних процесів; особливостей діяльності учня залежно від характеру знань, які засвоюються.

 • Зважаючи на це, державні вимоги задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює», «характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується». • Виходячи з назви освіти у 1-х – 4-х класах – «початкова загальна освіта» – у програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за

 • способами рухової діяльності,

 • що дає змогу школярам опанувати основами рухових дій, які у подальшому можуть удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному учнем.До вправ для формування культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи основної гімнастики, організуючі вправи, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.

 • До вправ для формування культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи основної гімнастики, організуючі вправи, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.Вправи для оволодіння навичками пересувань забезпечують формування життєвонеобхідних ходьби, бігу, танцювальних кроків, способів лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми.

 • Вправи для оволодіння навичками пересувань забезпечують формування життєвонеобхідних ходьби, бігу, танцювальних кроків, способів лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми.Вправи для опанування навичками володіння м’ячем включають елементи володіння малим і великим м’ячем, які в подальшому дозволять оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.

 • Вправи для опанування навичками володіння м’ячем включають елементи володіння малим і великим м’ячем, які в подальшому дозволять оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.Стрибкові вправи об’єднують види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, у висоту, у довжину, опорні стрибки.

 • Стрибкові вправи об’єднують види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, у висоту, у довжину, опорні стрибки.Ігри для активного відпочинку (рухливі й народні ігри) систематизовані за відповідними видами рухової діяльності. Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних видів рухової діяльності. Крім того, цей розділ містить основи туризму (4 клас). Усі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.

 • Ігри для активного відпочинку (рухливі й народні ігри) систематизовані за відповідними видами рухової діяльності. Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних видів рухової діяльності. Крім того, цей розділ містить основи туризму (4 клас). Усі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.Вправи для розвитку фізичних якостей систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.

 • Вправи для розвитку фізичних якостей систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.Використання вправ для формування постави і профілактики плоскостопості досягає позитивного ефекту за умови багаторазового повторення правильного положення тіла у різних вихідних положеннях та під час пересування. До цього розділу увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.

 • Використання вправ для формування постави і профілактики плоскостопості досягає позитивного ефекту за умови багаторазового повторення правильного положення тіла у різних вихідних положеннях та під час пересування. До цього розділу увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

 • Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.

 • Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.З метою визначення вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їх резервних можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:

 • З метою визначення вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їх резервних можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:

 • швидкості – біг до 30 м (залежно від віку і статі);

 • витривалості – біг, спортивна ходьба або змішане пересування на довгі дистанції (залежно від віку і статі);

 • гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ;

 • сили – підтягування у висі та у висі лежачи;

 • спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;

 • швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця.Оцінюванння навчальних досянень

 • Оцінюванння навчальних досяненьПоточний контроль за відносними показниками передбачає облік й оцінку приросту показників, переведених у відносні одиниці порівняно з вихідними (%). Це може бути виражене у відсотковому прирості показників тестування індивідуально для кожного учня протягом певного циклу занять, а також визначення його рейтингу серед однолітків. Результати всієї вікової групи учнів, ранжуються від мінімального до максимального за відсотковою шкалою від 1 до 100. Просування за цією шкалою вгору показує учневі, про те, наскільки він збільшив свій результат, який рейтинг він має серед однолітків і який відсоток однолітків йому вдалося обійти за цей період занять.

 • Поточний контроль за відносними показниками передбачає облік й оцінку приросту показників, переведених у відносні одиниці порівняно з вихідними (%). Це може бути виражене у відсотковому прирості показників тестування індивідуально для кожного учня протягом певного циклу занять, а також визначення його рейтингу серед однолітків. Результати всієї вікової групи учнів, ранжуються від мінімального до максимального за відсотковою шкалою від 1 до 100. Просування за цією шкалою вгору показує учневі, про те, наскільки він збільшив свій результат, який рейтинг він має серед однолітків і який відсоток однолітків йому вдалося обійти за цей період занять.

 • Загальну оцінку фізичної підготовленості з урахуванням індивідуальних показників фізичного розвитку можна одержати, використовуючи бальну систему наведену в таблиці індексів фізичної підготовленості. Для цього, маючи результати у таких рухових тестах, як на 30 м бігу, на 1000 м бігу, стрибок у довжину з місця, а також додатково вимірюючи силу кисті (ручний динамометр) і фізичну працездатність (проба Руф’є) розраховують рухові індекси. • За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням (індивідуальний підхід) та ті, які їм не протипоказані.Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі (узимку в тиху погоду при температурі не нижчій – 12 градусів).

 • Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі (узимку в тиху погоду при температурі не нижчій – 12 градусів).

 • У приміщенні, де проводяться уроки фізичної культури, температура повітря має бути не нижча +14 градусів.В новій програмі відсутній обов`язковий розподіл кількості годин на кожну тему;

 • В новій програмі відсутній обов`язковий розподіл кількості годин на кожну тему;

 • Вчитель самостійно вирішує скільки часу якій темі приділити;

 • Змінилася наповнюваність теоретичних знань (історія Олімпійських ігор та інші більш складні теми перенесені в старші класи);

 •  З обов`язкового змісту вилучені лижі та ковзани, передбачені програмою танцювальні кроки замінені на рухи ритмічної гімнастики та імпровізаційні вправи, рекомендована дихальна гімнастика;Збагачено сучасними іграми розділ «Активний відпочинок», вилучено ігри, що не відповідають віку та можуть травмувати дітей. Наприклад, гра «Горішки», в якій є такі правила: «…з`являється господар - діти розбігаються. Він доганяє, приводить додому і легенько карає за те, що брали чуже. Спіймані допомагають господареві ловити інших гравців…», вилучена з програми;

 • Збагачено сучасними іграми розділ «Активний відпочинок», вилучено ігри, що не відповідають віку та можуть травмувати дітей. Наприклад, гра «Горішки», в якій є такі правила: «…з`являється господар - діти розбігаються. Він доганяє, приводить додому і легенько карає за те, що брали чуже. Спіймані допомагають господареві ловити інших гравців…», вилучена з програми;

 • У програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами рухової діяльності;

 • Нова навчальна програма представлена з варіативними модулями (лижна і ковзанярська підготовка, плавання, хореографія), реалізація яких можлива лише за умов наявності відповідної матеріально-технічної бази;

 • Програма допускає варіювання навчальним матеріалом в межах 20-30% від загальної кількості годин;Навчальна програма орієнтована на планування комплексних уроків, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів;

 • Навчальна програма орієнтована на планування комплексних уроків, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів;

 • Навчальною програмою передбачено визначення:

 • рейтингу кожного учня серед однолітків;

 • орієнтовних показників динаміки змін розвитку фізичних якостей;

 • показників рухової компетентності;

 • загальної оцінки рівня фізичної підготовленості;

 • прогресу фізичної підготовленості.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка