Програма Магістерська програмаДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Кафедра є випускаючою за спеціальністю 073 - Менеджмент

Магістерська програма

 • Магістерська програма

 • Випускники цієї спеціалізованої магістерської програми можуть працювати на різних підприємствах АПК та в організаціях інших сфер діяльності, обіймаючи посади: керівника логістичного підприємства; директора з виробництва; завідувача відділу збуту; начальника департаменту логістики; керівника служби (постачання, виробництва, збуту, транспортування); заступника керівника з матеріально-технічного забезпечення; логіста-аналітика; консультанта з питань реінжинірингу та організації бізнес-процесів; експерта з логістичного аутсорсингу; завідувача відділу транспортно-експедиторської діяльності; молодшого наукового співробітника; викладача ВНЗ у відповідній галузі знань та ін.Виробничий менеджмент АПК • Сутність виробничого менеджменту АПК. Технологічні процеси в системі виробничого менеджменту агробізнесу. Проектні рішення та системи управління в аграрному виробництві. Інформаційні технології у виробничому менеджменті АПК. Управління виробничою інфраструктурою аграрного підприємства. Управління галуззю рослинництва. Управління галуззю тваринництва. Виробничий менеджмент у сфері переробки аграрної сировини. Управління виробничими проектами в АПК. • Теоретичні основи оперативного менеджменту. Організація виробничого процесу в часі і в просторі. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на систему оперативного менеджменту. Оперативно-календарне планування і регулювання виробництва. Міжцехове та внутрішньоцехове оперативно-календарне планування. Система оперативного управління виробництвом «точно в термін». Оперативне управління запасами. Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Організація диспетчерської служби підприємства. Сучасні методи і системи оперативного менеджменту. • Сутність та особливості логістики в системі менеджменту АПК. Логістика як підхід та об’єкт управління в агробізнесі. Класифікація агрологістики та види логістичних провайдерів в АПК. Логістична інфраструктура та логістичний ланцюг в агробізнесі. Організація управління у сфері агрологістики. Логістична стратегія в менеджменті АПК. Оцінка рівня розвитку логістики підприємства агробізнесу. Логістичне обґрунтування рішень щодо вибору постачальника та каналу збуту для аграрного підприємства. Моделювання рішень в АПК на засадах логістичного підходу. Логістичні операційні системи в менеджменті АПК. Логістичний менеджмент в аграрних корпораціях та кооперативах. Кластерний підхід до управління агрологістикою. • Ланцюг постачання - новий етап еволюції в логістичному управлінні. Проектування ланцюгів постачання. Концепція управління ланцюгами постачання. Прийняття рішень в управлінні ланцюгами постачання в умовах невизначеності. Управління бізнес-процесами у ланцюгах постачання. Стратегії ланцюгів постачання. Інтеграція і співпраця у ланцюгах постачання. Інформаційні технології управління ланцюгом постачання. Економічні аспекти управління ланцюгами постачання. Управління глобальним ланцюгом постачання. • Загальна характеристика транспортної логістики. Специфічні особливості транспортної логістики АПК. Сучасні схеми доставки вантажів на транспортному ринку. Характеристика окремих елементів транспортної логістики. Організація транспортних перевезень вантажу. Логістичні рішення в плануванні транспортних процесів. Аналіз логістичних витрат на транспорті. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод. Європейський досвід транспортно-логістичних послуг. Екологічний аспект транспортної логістики АПК. Проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики. • Сутність процесного підходу до управління підприємством. Моделювання бізнес-процесів підприємства. Впровадження бізнес-процесу. Вимірювання і аналіз бізнес-процесів підприємств. Удосконалення бізнес-процесів підприємства. Концепція реінжинірингу бізнес-процесів.Магістерська програма

 • Магістерська програма

 • «Логістика та управління бізнес-процесами в АПК» –

 • це професійний розвиток та потужна система сучасних знань.

 • Вона спрямована на майбутніх лідерів, які управлятимуть аграрним бізнесом та забезпечуватимуть зростання національної економіки.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка