Програма Модель комплексного впровадження інформаційних технологій навчанняДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Експериментальна програма

 • Модель комплексного впровадження інформаційних технологій навчання

 • Термін реалізації експериментальної програми – 2007 - 2010 р.р.


На основі аналізу психолого-педагогічної літератури і практики роботи освітніх закладів удосконалити систему підготовки учителів до використання сучасних інформаційних технологій.

 • На основі аналізу психолого-педагогічної літератури і практики роботи освітніх закладів удосконалити систему підготовки учителів до використання сучасних інформаційних технологій.

 • Теоретично обґрунтувати шляхи впровадження сучасних освітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес ліцею.

 • Розробити модель освітнього середовища ліцею, складовими якої є інформаційні технології навчання.

 • Створити методично-інформаційний центр із розробки дидактичних матеріалів, ознайомлення і опанування новітніми інформаційними технологіями і методиками їх застосування.

 • Експериментально перевірити ефективність використання в навчально-виховному процесі ліцею комплексу інформаційних технологій навчання.Напрямки роботи з підвищення комп’ютерної компетентності учителів ліцею

 • Забезпечення викладацького складу комп’ютерною технікою, технологіями, навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

 • Співпраця з інститутами та кафедрами НАУ, іншими установами

 • Проведення ліцейних семінарів

 • Відвідування та участь у конкурсах семінарах, тренінгах різних рівнів

 • СамоосвітаДослідження рівня комп’ютерної компетентності вчителів ліцеюРезультати застосування методики «Опитувальник на визначення установки щодо використання інформаційних технологій у процесі навчання» (розроблена Н. В. Софроновою)

 • На початок упровадження експерименту в ліцеї переважала позитивна установка на впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (41%).Велика частина вчителів займала пасивну, вичікувальну позицію (23%) або нестійку позитивну установку, засновану на цікавості (36%).

 • Застосування цієї методики в 2010 році показало динаміку змін в установках педагогічних працівників ліцею. Так, позитивну установку мають вже 54% вчителів.моніторинг мотивації навчання

 • моніторинг мотивації навчання

 • моніторинг рівня розумової активності та розумової працездатності

 • моніторингові дослідження спрямовані на діагностику відношення учнів до навчального середовища.Передовсім зростає позитивна мотивація навчання: навчально-пізнавальні мотиви збільшились з 21% до 56%; дещо знизились соціально-ціннісні мотиви (45% до експерименту та 34% на кінець впровадження експерименту). Значно зросли професійно-ціннісні мотиви навчання (з 26% до 45%)

 • Передовсім зростає позитивна мотивація навчання: навчально-пізнавальні мотиви збільшились з 21% до 56%; дещо знизились соціально-ціннісні мотиви (45% до експерименту та 34% на кінець впровадження експерименту). Значно зросли професійно-ціннісні мотиви навчання (з 26% до 45%)

 • Відбулися зміни в рівнях розумової працездатності. Зокрема, покращились увага і пам’ять.

1. Вивчено методики застосування інформаційно-технічних засобів навчання та їх відображення в педагогічній літературі, проаналізовано дидактичні концепції і основи ефективного використання цих засобів.

 • 1. Вивчено методики застосування інформаційно-технічних засобів навчання та їх відображення в педагогічній літературі, проаналізовано дидактичні концепції і основи ефективного використання цих засобів.

 • 2. Розроблено оптимальний режим застосування мультимедійних засобів, методичні рекомендації щодо розробки мультимедійного супроводу уроку.

 • 3. Поповнено матеріальну базу ліцею інформаційно-технічними засобами. У ліцеї налічується 2 комп’ютерні кабінети, 6 мультимедійних аудиторій, забезпечених інтерактивними дошками, всі робочі місця учителів забезпечені комп’ютерною та аудіо-візуальною апаратурою, переносними проекторами.

 • 4. Проведено моніторинг комп’ютерної компетентності учителів, регулювання питань навчання та підвищення кваліфікації викладачів щодо роботи з комп’ютерною технікою.5. Створено методично-інформаційний центр, завдання якого - розробка дидактичного матеріалу, проведення лекцій і практичних занять з теорії і практики педагогічної діяльності з використанням інформаційних технологій.

 • 5. Створено методично-інформаційний центр, завдання якого - розробка дидактичного матеріалу, проведення лекцій і практичних занять з теорії і практики педагогічної діяльності з використанням інформаційних технологій.

 • 6. Розроблено модель комплексного впровадження інформаційних технологій.

 • 7. Експериментально перевірено вплив інформаційних технологій на процес засвоєння знань. Встановлено критерії ефективності застосування різноманітних аудіовізуальних засобів та інформаційних технологій за ступенем самостійності засвоєння знань учнями, розвитком їхніх творчих здібностей, створенням атмосфери естетичного задоволення від сприйняття інформації, самого процесу розумової діяльності.

 • 8. Статистичну обробку результатів дослідження проведено під час вивчення теми «Електричні коливання» з фізики в 11 класі.

 • 9. Узагальнено педагогічні можливості різних типів мультимедійних та комп'ютерних технологій з метою формування вмінь організовувати процес навчання.збагаченню змісту дисциплін, що викладаються, за рахунок використання електронних інформаційних ресурсів і мультимедійних засобів;

 • збагаченню змісту дисциплін, що викладаються, за рахунок використання електронних інформаційних ресурсів і мультимедійних засобів;

 • розвитку самостійної роботи учнів на основі використання програмних педагогічних засобів;

 • професійному зростанню вчителів;

 • формуванню інформаційної компетентності у всіх учасників навчально-виховного процесу.активізувати пізнавальну діяльність учнів;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів;

 • забезпечити позитивну мотивацію навчання;

 • проводити уроки на високому естетичному і емоційному рівні;

 • забезпечувити високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію);

 • збільшувати обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази;

 • удосконалити контроль знань;

 • раціонально організувати навчальний процес, підвищити ефективність уроку;

 • формувати навички пошуково-дослідницької діяльності;

 • забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.організації навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій;

 • організації навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій;

 • розробки методики, яка реалізує інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі;

 • підготовка вчителів, здатних до професійної самореалізації в умовах інформатизації суспільства.Будь-які інновації є постійним джерелом прогресивного руху педагогічної науки і практики, і в кінцевому підсумку впливають на якість змісту освіти, на процес формування особистості, що навчається і є майбутнім громадянином інформаційного суспільства.

 • Будь-які інновації є постійним джерелом прогресивного руху педагогічної науки і практики, і в кінцевому підсумку впливають на якість змісту освіти, на процес формування особистості, що навчається і є майбутнім громадянином інформаційного суспільства.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка