Програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23Дата конвертації08.06.2016
Розмір574 b.


Посилена програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23

 • Професор Арнольд Шілдер

 • Керівник Робочої групи з бухгалтерського обліку Базельського комітету з банківського нагляду

 • 3 травня 2006 р.


План

 • Взаємодія між фінансовою та prudential звітністю

  • Міжнародні стандарти фінансової звітності та пруденційна звітність
  • Заповнення прогалин: фільтри, методологія, шаблони
 • МСБО 39: погляд наглядового органу

  • Вплив на регуляторний капітал
  • Методологія резервування
  • Подальша робота
 • Потреба в сильному аудиті: найновіші ініціативиОгляд

 • Інформація, яка необхідна для пруденційного наглядового органу не завжди міститься в фінансовій звітності (= в опублікованих фінансових звітах)

 • Абсолютно відокремлена пруденційна звітність є витратною і може породжувати ризики стосовно внутрішнього контролю та поведінки

 • Тому: максимально використовуйте фінансову звітністьМіжнародні стандарти фінансової звітності (“IFRS”) та пруденційна звітність

 • Фінансова звітність стає більш чутливою до ризиків

  • МСБО39 (визнання і оцінка (інноваційних) фінансових інструментів, (портфельні) резерви,МСБО 32 (представлення інноваційних інструментів), МСФЗ 7 (розкриття фінансових ризиків), консолідація інноваційних фінансових структур
  • Рамки регуляторного капіталу також стають більш чутливими до ризиків
  • Основний принцип 1 (підхід IRB, операційний ризик), Основний принцип 2 оцінка, Основний принцип 3 розкриття
 • Але…Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і пруденційна звітність

 • … існують відмінності у сприйнятті ризиків

 • Фінансова звітність розглядає ризики з нейтральної точки зору; пруденційна звітність зосереджується на нижній межі ризиків

 • Фінансова звітність повільніше просувається до розуміння портфельного ризику, і управлінням портфельним ризиком

 • Фінансова звітність має вузький часовий вимір, вона в основному зосереджується на сучасному стані справМіжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і пруденційна звітність

 • … і відмінності у визначенні ризиків

 • Фінансова звітність рухається до застосування більш гнучких принципів визначення

  • Розширення застосування справедливої вартості; також для неліквідних фінансових інструментів
  • МСБО 39 можливість застосування справедливої вартості (подібна пропозиція розглядається Радою зі стандартів фінансової звітності США (FASB))
 • Фінансова звітність розрізняє ризики не так точно, як пруденційна звітність

  • Регуляторний капітал обчислюється з використанням зваженої оцінки наявних ризиків


Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і пруденційна звітність

 • … і відмінності в представленні

 • Фінансова звітність поступово втрачає специфічні форми

  • Ніяких спеціальних стандартів для банків
  • Жодних специфічних форматів звітності


Подолання відмінностей

 • Пруденційні фільтри: коригування фінансової звітності з метою (1) подолання штучної мінливості; (2) підтримання рівня регуляторного капіталу

 • Пруденційна методологія: доповнити фінансову звітність, щоб вона була допоміжною для пруденційної звітності (наприклад, варіант оцінки за справедливою варсітю, резервування)

 • Шаблони пруденційної звітності: доповнити фінансову звітність, щоб вона була допоміжною для пруденційної звітності (наприклад, FINREP, COREP)Пруденційні фільтри

 • Усунути штучну мінливість

  • Сторнувати фінансовий результат від переоцінки зобов’язань за справедливою вартсітю із віднесенням на власний капітал банку
  • Сторнувати фінансовий результат від переоцінки інструментів хеджування грошових потоків за справедливою вартістю


Пруденційні фільтри

 • Підтримка рівня регуляторного капіталу

 • Приклади:

  • Віднімати гудвілл
  • Підтримувати пруденційні рамки для: (1) розмежування залученого та власного капіталу; (2) книги торгових операцій; (3) сек’юритизації активів
  • Перерозподілити фінансовий результат від переоцінки за справедливою вартістю між капіталом рівня 1 та рівня 2


Пруденційна методологія

 • Пруденційні фільтри – це не найбажаніший шлях в усіх випадках

  • Використовуйте сильні сторони фінансової звітності
  • Усвідомлюйте навантаження, яке лягає на банки через великий обсяг звітності
 • Застосовуйте пруденційну методологію тоді, коли вона допомагає вирішити проблему

  • Приймайте фінансову звітність, якщо вона є об’єктом ефективного управління ризиками та відповідає пруденційним нормам
  • У протилежному випадку розглядайте застосування пруденційних заходів


Шаблони пруденційної звітності

 • FINREP (система фінансової звітності): спирається на Міжнародні стандарти фінансової звітності IFRS

 • COREP (система спільної звітності): спирається на CRD

  • Сприяє зближенню практики наглядових органів
  • Сприяє гармонізації інформації
  • Прискорює і спрощує інформаційний обмін
  • Зменшує навантаження на банки, що працюють в транскордонному режимі, пов’язане з підготовкою великого обсягу звітності


План

 • Взаємодія між фінансовою та пруденційноюl звітністю

  • Міжнародні стандарти фінансової звітності та пруденційна звітність
  • Заповнення прогалин: фільтри, методологія, шаблони
 • МСБО 39: погляд наглядового органу

  • Вплив на регуляторний капітал
  • Резервування
  • Подальша робота
 • Потреба в сильному аудиті: найновіші ініціативиOгляд

 • МСБО 39 з точки зору органу пруденційного нагляду, має певні переваги та недоліки

 • Органи пруденційного нагляду повинні висловлювати свою думку

 • МСБО 39 перебуває в процесі постійного вдосконаленняВплив на регуляторний капітал

 • Якісний аналіз підтверджує необхідність висловлення думки через

  • Прес-релізи (пруденційні фільтри)
  • Пруденційна методологія (варіант оцінки за справедливою вартістю, порядок резервування)
  • Кількісний аналіз (CEBS) підтверджує необхідність моніторингу
   • застовування оцінки за справедливою вартістю
   • дотримання порядку резервування
   • обліку інструментів хеджування


Аналіз впливу за CEBS (перехід)Відповідь регулятора: чому?

 • Обачливість (пруденційність): передбачливе визнання збитків; фактичне визнаннянання прибутків

 • Надійність: визначення неторгових інструментів

 • Визнання економічного ризику: мінливість, портфельний ризик (управління портфельним ризиком)

 • Визначення: дозволені інструменти капіталу, торгові книги, сек’юритизовані активиВідповідь регулятора : що?

 • Пруденційні фільтри (розглядалися раніше)

 • Пруденційна методологія

  • Методологія застосування варіанту оцінки за справедливою варістю (тривають консультації)
  • Методологія резервування (тривають консультації)


Методологія резервування (1)

 • Сфера застосування методології

 • Підлкреслити принцип ефективного резервування проти збитків за кредитами в рамках стандартів фінансової звітності

 • Скласти методологію оцінки обсягів резервування з пруденційної точки зору

 • Підкреслити потребу впровадження заходів у тому випадку, коли нараховані резерви не відповідають пруденціальним нормамМетодологія резервування(2)

 • Зміст методології

 • Десять принципів, що стосуються

  • Очікувань органу пруденційного нагляду
  • Дій наглядового органу
 • Підкреслити відмінності між системою фінансової звітності та системою пруденційної звітності

 • Стимулювати застосування єдиної інформаційної основи для оцінки ризиків, пов’язаних із кредитами, тобто, фінансової та пруденційної звітностіМетодологія резервування (3)

 • Впровадження методології

 • Визначити, коли слід визнавати збитки за кредитами

 • Обумовити, як обчислювати збитки за кредитами

 • Проаналізувати, наскільки нараховані резерви відповідають пруденціальним нормам резервування

 • Максимально інтегрувати дані та процедури

 • Управляти окремими даними і процесами з огляду на їхні відмінностіМетодологія резервування (4)

 • Впровадження методології

 • Перегляд процесів

 • Діалог із зовнішнім аудитором

 • Діалог з пруденційним наглядачем

 • Діалог між зовнішнім аудитором та пруденційним наглядачемПодальша робота: короткострокова перспектива

 • Моніторинг застосування оцінки за справедливою вартістю на базовому капіталі банків та в практиці проведення банківських операцій

 • Моніторинг резервування згідно МСБО 39

 • Моніторинг нововведень в рамках проекту застосування оцінки за справедливою вартістю (зокрема, стосовно ієрархії справедливої вартості)

 • Залишатися відкритими до ініціатив з вдосконалення рамок для бухгалтерського обліку хеджівПодальша робота: (більш) довгострокова перспектива

 • Вирішення фундаментальних проблем, щоб забезпечити ширше коло зацікавлених сторін

  • Перший крок – проект з вироблення концептуальних рамок
 • Основні аспекти, які слід розглянути:

  • Чутливість до ризиків: визнання економічних ризиків
  • Сприйняття ризиків: далекоглядність
  • Визначення ризиків: надійність
  • Доцільність і вартість впровадження та дотримання


План

 • Взаємодія між фінансовою та prudential звітністю

  • Міжнародні стандарти фінансової звітності та пруденційна звітність
  • Заповнення прогалин: фільтри, методологія, шаблони
 • Міжнародний стандарт аудиту 39: погляд наглядового органу

 • Вплив на регуляторний капітал

  • Методологія резервування
  • Подальша робота
 • Потреба в сильному аудиті: найновіші ініціативиОгляд

 • Регуляторна система спирається на результати аудиторських перевірок (надійність звітності)

 • Аудиторські перевірки слід проводити, і слід сприймати необхідність їх проведення, вони повинні бути незалежними і високоякісними

 • Здійснені заходи з вдосконалення аудиту

 • Але є простір для подальшого поліпшенняВзаємодія з регуляторною системою

 • Пруденційна звітність (яка, в свою чергу, спирається на результати фінансової звітності), залежить від надійності інформації. Наприклад, застосування стандартів фінансової звітності (справедливої ціни, допустимих втрат по кредитах)

 • Дисципліна на ринку (включно з Основним принципом 3) залежить від надійності інформаціїНайновіші ініціативи в галузі аудиту

 • Регуляторне втручання

  • Впровадження нагляду: PCAOB (США), EGAOB (ЄС)
  • Зміни та доповнення до законодавства (Восьма Директива ЄС)


Найновіші ініціативи в галузі аудиту

 • Інституційна реформа Міжнародної федерації бухгалтерів (ІFAC)

  • Впровадження нагляду: Громадська наглядова рада (PIOB) має сильні регуляторні функції
  • Нова Консультативна дорадча група CAG має незалежного голову та інтерактивні робочі групи
  • Більша увага до публічних інтересів:
   • Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненостіі (IAASB)
   • Міжнародна рада з стандартів освіти у галузі бухгалтерського обліку (IAESB)
   • Міжнародна рада з стандартів етики для бухгалтерів (IESBA)


Найновіші ініціативи в галузі аудиту

 • Технічна реформа Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)

  • Зміни та доповнення до Кодексу етики
  • Проект з поліпшення чіткості документів (стандартів)
  • Перегляд стандартів
  • Чітке визначення кола суб’єктів господарської діяльності, що представляють громадський інтерес
  • Зосередження на поведінці, зокрема, корпоративній


Восьма Директива ЄС

 • Офіційне прийняття очікується у 2006 році; надалі, впродовж двох років, планується включити її положення в національні законодавства

 • Незалежний громадський нагляд

 • Незалежність аудиторів (аудиторські послуги на противагу неаудиторським послугам)

 • Обов’язкова ротація (основного партнера з аудиту; підприємств, що становлять громадський інтерес; строк ротації – максимум кожні сім років)

 • Вимога до лістингових кампаній створювати аудиторські комісії чи рівноцінні органи

 • Обмежена заборгованість (ЄС запрошує видати звіти до кінця 2006 року)Подальша робота

 • BCBS вітає зусилля, здійсненні на сьогодні

 • Напрями для постійного вдосконалення

  • Погляд з боку Громадської наглядової ради (PIOB): збалансований склад органів Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), публічна підзвітність, якість аудиту в глобальному масштабі
  • Технічне вдосконалення: проект з впровадження чіткості викладу документів (стандартів), стандарти етики, перегляд стандарту IAPS 1006 (аудит фінансової звітності банків)
  • Особлива увага до інтерактивних інструментів, таких як XBRL (фінансова та пруденційна звітність)
  • Продовження діалогу між регуляторами та аудиторською професією
  • Продовження діалогу між регуляторамиБаза даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка