Програмна анотація прогнозування, його суть та види прогнозівДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.ПРОГРАМНА АНОТАЦІЯ

за часом охоплення

 • за часом охоплення

- короткострокових

- середньострокових

- довгострокових

- пошукових

- нормативних

- пасивних

- активнихПланування – це сукупність дій працівників щодо встановлення завдань, які визначають напрямки, темпи та пропорції розвитку підприємства.

Планування – це процес визначення цілей і вибору їх оптимального шляху їх доходження.

Основні методи планування

  • Дослідно-статистичний – передбачає використання статистичних даних за попередній період та обчислення середніх величин.
  • Нормативний метод планування – суть цього методу полягає а тому, що планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання виробничих ресурсів з урахуванням можливих змін у результаті впровадження інновацій у плановому періоді.
  • Балансовий метод – суть його полягає в розробці спеціальних балансів, в одній частині яких показують усі напрямки витрат ресурсів відповідно до потреб, а в другій – джерела надходження цих ресурсів. В процесі планування розроблюють такі баланси: матеріальні, трудові, фін псові.
  • Матричний метод планування – є різновидністю балансового методу і передбачає побудову моделей взаємозв’язків між виробничими підрозділами і показниками.
  • Метод економічно-математичної оптимізації – суть якого полягає в опрацюванні декілька варіантів плану, що дає змогу знайти оптимальний варіант ефективного розвитку підприємства.
  • Фактичний метод планування показників розвитку підприємства – за виливом факторів розраховують планові показники ефективності виробництва, зокрема можливі темпи підвищення продуктивності праці та знищення собівартості продукції.


Структура основних методів плануванняЕтапи стратегічного планування

 • Формування стратегічної мети діяльності підприємства (мета).

 • Аналіз середовища та ринкових чинників (попиту, пропорцій рівня конкуренції)

 • Вибір генеральної стратегії й аналіз стратегічних альтернати.

 • Оцінка підприємницького потенціалу і перспектив розвитку фірми, їх адекватності мети діяльності.

 • Розробка ресурсних і функціональних субстратегій підприємства.

 • Практична реалізація плану, контроль і оцінка соціально – економічних результатів.

Основні розділи стратегічного плануванняТактичне планування

Тактичні плани є часткою стратегічних, але сфера їхньої спрямованості вужча. Вони регулюють діяльність підприємства щодо закупки сировини, виробництва продукції, збуту з фінансових питань – як правило на рік. Керівництво розробкою тактичного плану на підприємстві здійснює директор, а методичне – начальник планово-економічного відділу, хоча участь у розробці такого плану, беруть усі виробничі підрозділи.

підвищення технічного рівня виробництва;

 • підвищення технічного рівня виробництва;

 • маркетинг;

 • виробництво;

 • матеріально – технічне забезпечення ;

 • праця і зарплата;

 • капітальне будівництво та інвестиційні ресурси;

 • соціальний розвиток колективу;

 • охорона навколишнього середовища;

 • собівартість;

 • прибуток.Етапи складання тактичного плану

 • аналіз результатів підприємницької діяльності;

 • розробка заходів щодо підвищення підприємницького успіху;

 • вивчення ринку і формування портфеля замовника, укладання угод;

 • обґрунтування окремих розділів;

 • розгляд проекту радою трудового колективу;

 • доведення технічно-економічних показників до внутрішньофірмових підрозділів.Оперативно-виробниче планування – це здійснення розрахунків щодо виробництва продукції на місяць, добу, зміну; розробка графіків доведення завдань до внутрішніх структурних підрозділів. На великих підприємствах цим видом планів займається виробничо-диспетчерський відділ. Оперативно-виробниче планування ставить своїм завданням насамперед забезпечення рівномірної роботи підприємства, що важливо для своєчасно виконання договірних зобов’язань.База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка