Проходження державної служби. Правовий статус державного службовця мета: Розкрити сутність та особливості державної служби в УкраїніДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ


Мета:

 • Розкрити сутність та особливості державної служби в Україні;

 • Ознайомити слухачів з системою проходження державної служби;

 • Сформувати у слухачів конкретне уявлення про планування та розвиток професійної кар’єри;

 • Розвивати уміння самоаналізу, самооцінки, самоосвіти й саморозвитку.Після вивчення теми слухач зможе:

 • Охарактеризувати сутність, особливості та систему проходження державної служби в Україні;

 • Складати план кар’єрного росту;

 • Проводити аналіз та надавати пропозиції до законодавчих та нормативних документів;Зміст теми:

 • 1.  Сутність та особливості державної служби в Україні.

 • 2.  Структура проходження державної служби.

 • 3.  Класифікація посад державних службовців.

 • 4.  Посадові особи органів державної податкової служби.

 • 5.  Планування та розвиток професійної кар’єри.

 • 6. Оцінювання показників діяльності державних службовців.

 • 7. Реформування державного управління та державної служби.1. Сутність та особливості державної служби в Україні

 • Державна служба в Україні формується за єдиними нормативно-правовими, організаційними та інформаційними засадами. Основними її характеристиками є такі:

 • охоплює службовців усього державного апарату, які здійснюють організаційно-розпорядчі та консультаційно-дорадчі функції органів державної влади;

 • охоплює владну вертикаль, за винятком найвищих її щаблів (політичні діячі), та забезпечує безпосереднє державне управління і надання управлінських послуг населенню;

 • має власне законодавче та нормативне забезпечення, державні службовці мають окремий правовий статус, а їх поведінка унормовується спеціальними законодавчими актами;

 • забезпечує реалізацію завдань та функцій апарату державного управління;

 • забезпечує побудову і правовий опис ієрархії посад державних службовців із визначенням цілей, функцій, прав, повноважень, обов’язків, державних гарантій, стимулювання та відповідальності працівників;

 • має спеціалізовану систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.2. Структура проходження державної служби

 • Система проходження державної служби складається з таких основних складових:

 • прийняття на державну службу;

 • переміщення по службі (перебування на окремих посадах, певних категоріях, присвоєння відповідних рангів, проходження служби після досягнення граничного віку тощо);

 • припинення державної служби.

 • До складу системи проходження служби входять також елементи:

 • конкурс, випробування, стажування, атестація, формування кадрового резерву тощо.3. Класифікація посад державних службовців

 • Законом “Про державну службу” встановлено сім категорій посад, у відповідності з якими державним службовцям присвоюються відповідні ранги в залежності від займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

 • При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.

 • Відповідно до функцій, які закріплені за посадою, службовців можна класифікувати на такі групи: керівники, спеціалісти і технічні виконавці4.  Посадові особи органів державної податкової служби

 • Встановлено такі основні категорії посад в органах податкової служби:

 • спеціалісти – державний податковий інспектор, старший державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, головний держаний податковий інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор;

 • керівники – начальник відділу, начальник управління (департаменту), заступник керівника, керівник.5. Планування та розвиток професійної кар’єри

 • Спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються:

 • Головного державного радника податкової служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

 • державних радників податкової служби I рангу та II рангу (першим заступникам, заступникам Голови, головам ДПА в АР Крим, обласних міст, Києва і Севастополя, начальників головних управлінь, ректору Національної академії ДПС України) – Президентом України за поданням Голови ДПА України;

 • державних радників податкової служби II рангу, державних радників податкової служби III рангу, радників податкової служби I, II, III рангів, інспекторів податкової служби I, II, III рангів - ДПА України, ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ДПІ згідно із займаною посадою за поданням керівника відповідного рівня.6. Оцінювання показників діяльності державних службовців

 • Для оцінювання показників діяльності державних службовців в процесі проходженням державної служби запроваджено такі заходи:

 • щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань;

 • атестація державних службовців 1 раз на 3 рокиУкраїна у міжнародних рейтингах:

 • 143 місце за індикаторами державного управління Світового Банку серед 212 країн;

 • 82 місце за індексом глобальної конкурентоспроможності, причому за показником якості державних інституцій — на 120 місці серед 133 країн;

 • 146 місце за індексом сприйняття корупції Transparency International серед 180 країн;

 • 62 місце за рівнем послуг он-лайн (рейтинг країн — членів ООН) із 190 країн.Основними завданнями реформування державного управління та державної служби є: (1)

 • 1. Реформування виконавчої влади та розбудова самоврядних професійних асоціацій:

 • реформування системи центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

 • реформування місцевих органів виконавчої влади;

 • врегулювання правового статусу та розбудова інституційної спроможності самоврядних професійних асоціацій;

 • удосконалення стратегічного планування у діяльності органів виконавчої влади, пов’язання середньострокового планування з бюджетним процесом, впровадження методу управлінської діяльності, що базується на оцінці результатівОсновними завданнями реформування державного управління та державної служби є: (2)

 • 2. Побудова системи державної служби:

 • побудова системи функціонального управління державною службою;

 • реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

 • інституціоналізація та розвиток вищого корпусу державної служби;

 • побудова системи управління конфліктом інтересів та запобігання корупції на державній службі.Основними завданнями реформування державного управління та державної служби є: (3)

 • 3) Впровадження електронного урядування у системі органів виконавчої влади:

 • побудова системи надання державних послуг on-line через єдину точку доступу у мережі Інтернет;

 • створення інформаційно-аналітичної системи підтримки функціонального управління державною службою (ІАС ФУДС);

 • перехід системи органів виконавчої влади на безпаперові технології електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.Реформування системи центральних органів виконавчої влади

 • Міністерства (16)

 • ЦОВВ (48):

   • Державні служби (23)
   • Державні агентства (13)
   • Державні інспекції (7)
   • Адміністрація Державної прикордонної служби України
   • Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
   • Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
   • Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
   • Пенсійний фонд України
 • ЦОВВ зі спеціальним статусом (3):

   • Антимонопольний комітет України
   • Державний комітет телебачення і радіомовлення України
   • Фонд державного майна України


Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра фінансів України:

 • Державна казначейська служба України

 • Державна митна служба України

 • Державна податкова служба України

 • Державна пробірна служба України

 • Державна служба фінансового моніторингу України

 • Державна фінансова інспекція УкраїниОцінка діючого ЗУ «Про державну службу» міжнародною програмою SIGMA:

 • 1. Низький професіоналізм державної служби через політизацію та протекціонізм.

 • 2. Сфера регулювання законодавства про державну службу є нечіткою. Державна служба регулюється Кодексом законів про працю, що розмиває межу, яка має розділяти публічне право та приватне право.

 • 3. Відсутність єдиних процедур вступу на державну службу

 • 4. Система оплати праці є недосконалою, спричиняє внутрішню несправедливість й допускає довільність у визначенні заробітної платні окремих працівників.

 • 5. Неточне визначення прав і обов’язків державних службовців

 • 6. Дисциплінарні питання не достатньо чітко врегульовані

 • 7. Система професійного навчання спрямована переважно на академічну освіту, а не на навчання без відриву від роботи.

 • 8. Розподіл повноважень щодо розробки та формування політики у сфері державної служби є нечітким.

 • 9. Чинний Закон „Про державну службу” 1993 року безнадійно застарів і має бути замінений законом, який відповідав би європейським принципам державного управління та державної служби.Ключові новації нової редакції ЗУ “Про державну службу”

 • Поняття «державна служба»

 • Публічно-правовий характер державної служби

 • Розмежування політичних та адміністративних посад

 • Конкурсний відбір на посади державних службовців

 • Захист державних службовців від незаконних дій керівників

 • Постійне професійне навчання державних службовців

 • Матеріальне забезпечення державних службовців

 • Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовцівФункції і повноваження державних службовців:

 • 1) підготовка пропозицій з формування державної політики у відповідних сферах, відповідна експертна робота та забезпечення реалізації державної політики;

 • 2) розроблення та експертиза проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів;

 • 3) управління державними фінансовими ресурсами та контроль за їх використанням;

 • 4) управління персоналом;

 • 5) прийняття адміністративних актів (індивідуальних правових рішень) щодо фізичних та юридичних осіб;

 • 6) здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства.Керуючий персоналом

 • 1) організовує проведення конкурсів на посади державної служби 3-7 категорій;

  • 2) призначає осіб на посади державної служби 3-7 категорій та звільняє їх з посад;
  • 3) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби 3-7 категорій;
  • 4) виконує функції роботодавця для працівників органу державної влади, прийнятих на роботу на умовах трудового договору;
  • 5) забезпечує постійне підвищення кваліфікації державних службовців;
  • 6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
  • 7) вносить подання про віднесення посад державної служби в органах державної влади, не зазначених у статті 5 цього Закону, до посад державної служби 3-7 категорій;
  • 8)  забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;
  • 9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців;


Конкурсний відбір на посади державних службовців

 • Єдині процедури прийняття на державну службу, незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади першої та другої категорій.

 • Удосконалюються механізми проведення конкурсу:

  • встановлення кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади державної служби (однією з обов’язкових вимог до кандидата є наявність вищої освіти);
  • якісна зміна підходу до проведення конкурсу;
  • уніфікація процедур обліку та публікації вакансій, інформації про результати конкурсу органами державної влади, а також щотижневе опублікування в єдиному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.


Захист державних службовців від незаконних дій керівників

 • прозорість та передбачуваність оплати праці, розмір якої не може залежати від волі керівника;

 • чіткий порядок дій державного службовця у разі надходження незаконного наказу або вказівки від керівника та відповідальність за недотримання цього порядку;

 • механізм оскарження рішень щодо призначень і звільнень державних службовців усіх категорій.Постійне професійне навчання державних службовців

 • Підготовка та перепідготовка (потреба визначається державним службовцем разом з керуючим персоналом під час вступу на державну службу та під час її проходження:

 • Підвищення кваліфікації є обов’язковою складовою проходження державної служби (спеціальних курси, практичні семінари, стажування, самоосвіти та інших заходи)

 • Вводиться поняття індивідуальної програми навчання.Соціальний захист та матеріальний статус державних службовців

 • 1) Вичерпний перелік складових заробітної плати: посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за вислугу років, компенсації за виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні.

 • 2) Посадовий оклад становить не менше 80 % місячної заробітної плати;

 • 3) Мінімальний посадовий оклад становить не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;

 • 4) Премія є формою заохочення, а не постійною складовою заробітної плати.Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців

 • підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 • види дисциплінарних стягнень;

 • органи та посадові особи, що накладають дисциплінарні стягнення;

 • порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 • оскарження рішень про накладення дисциплінарних стягнень;

 • матеріальна відповідальність державних службовців:

  • Стаття 77. Підстави для матеріальної відповідальності державного службовця
  • Стаття 78. Обов’язок щодо відшкодування шкоди
  • Стаття 79. Порядок відшкодування шкодиБаза даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка