Пружність. Деформація. Механіка деформівних тіл 539. 3 Пружність. Деформація. Механіка деформівних тілДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.539.3 Пружність. Деформація. Механіка деформівних тіл539.4.01 Теорія міцності. Різні впливи на міцність

 • 539.4.01 Теорія міцності. Різні впливи на міцність

 • ВИКОРИСТОВУЄМО СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИЗНАЧНИК ІЗ РОЗДІЛУ

 • 53 ФІЗИКА

 • 53.096 Температура620.178 Випробування на твердість. Випробування на знос. Випробування на ламкість

 • 620.178 Випробування на твердість. Випробування на знос. Випробування на ламкість

 • 620.178.7 Ударні випробування на міцність

 • За нашими таблицями УДК потрібно використовувати саме цей індекс (він є більш уточнюючим). Тим більше, він співпадає з МRF та з таблицями УДК інших країн.Проаналізувавши україномовну класифікаційну таблицю УДК з основним файлом MRF (на англійській мові) Консорціуму UDCC бачимо, що назви рубрик співпадають.

 • Проаналізувавши україномовну класифікаційну таблицю УДК з основним файлом MRF (на англійській мові) Консорціуму UDCC бачимо, що назви рубрик співпадають.

 • Якщо виникає питання стосовно назв рубрик, то в такому випадку все погоджується із фізиками і Консорціумом UDCC разом.620.3 НАНОТЕХНОЛОГІЯ

 • 620.3 НАНОТЕХНОЛОГІЯ

 • Тут класифікувати тільки загальні роботи. Спеціальні технології треба класифікувати з відповідною технологією

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -022.5 Властивості розміру (величини)

 • -022.513.2 Нано… Дуже малий, надзвичайно малий

 • Якщо необхідно, цей клас можна використовувати для позначення "нано-" в точних (прецизійних) вимірюваннях у значенні одна більйонна (наприклад, наносекунда — одна більйонна секунди)544.47 Каталіз. Каталітичні реакції

 • 544.47 Каталіз. Каталітичні реакції

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -022.5 Властивості розміру (величини)

 • -022.513.2 Нано… Дуже малий, надзвичайно малий54 ХІМІЯ. КРИСТАЛОГРАФІЯ. МІНЕРАЛОГІЯ

 • 54 ХІМІЯ. КРИСТАЛОГРАФІЯ. МІНЕРАЛОГІЯ

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -022.5 Властивості розміру (величини)

 • -022.513.2 Нано… Дуже малий, надзвичайно малий-0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -024 Властивості структури

 • -024.17 Частка, крихта. Частинка. Відсотковий вміст. Порція

 • -022.5 Властивості розміру (величини)

 • -022.513.2 Нано… Дуже малий, надзвичайно малий544 ФІЗИЧНА ХІМІЯ

 • 544 ФІЗИЧНА ХІМІЯ

 • 54-1/-4 Спеціальні визначники для позначення стану речовини, хімічних речовин (реагентів)

 • 54-123 Атомарний

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -024 Властивості структури

 • -024.17 Частка, крихта. Частинка. Відсотковий вміст. Порція

 • -022.5 Властивості розміру (величини)

 • -022.513.2 Нано… Дуже малий, надзвичайно малий547 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

 • 547 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -036 Високомолекулярні матеріали. Гума та пластмаси

 • -036.4 Каучук. Природні високомолекулярні сполуки

 • -036.4 підрозділяти як 678.4

 • Якщо це промисловість, то

 • 678.82 Синтетичні високомолекулярні речовини, отримані частково насиченням зв'язків вуглець-вуглець. Змішані полімеризати-конденсати

 • Поліолефінсульфони54-414 Сорбенти (хімія)

 • 54-414 Сорбенти (хімія)544.23 Некристалічні (аморфні та скловидні) тверді речовини

 • 544.23 Некристалічні (аморфні та скловидні) тверді речовини538.9 ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОЇ МАТЕРІЇ. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

 • 538.9 ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОЇ МАТЕРІЇ. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

 • -0… Таблиця IK. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • -034 Метали

 • -034 підрозділяти як 669911.9 Прикладна (практична) географія

 • 911.9 Прикладна (практична) географія

 • Приклади комбінування:

 • 911.9:502 Застосування географії у збереженні та захисті живої природи

 • 910.3:711 Міська забудова з урахуванням географічного розташування(1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (292.451/.454) Карпати

 • (477) Україна502.175 Контроль якості навколишнього середовища. Контроль забруднення

 • 502.175 Контроль якості навколишнього середовища. Контроль забруднення

 • 573.4 Miкроорганізми, рослини і тварини як форми життя

 • -574 ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ

 • 574 ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (2) Фізико-географічні позначення591.9 Географічна зоологія. Зоогеографія. Фауна. Географічне розповсюдження тварин

 • 591.9 Географічна зоологія. Зоогеографія. Фауна. Географічне розповсюдження тварин

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • Білорусь. Республіка Білорусь

 • (282.247.322) Прип'ять (притока р. Дніпро)

 • (23.07) Межі висоти. Висотні зони

 • (23.071) Лісова зона. Межа лісів

 • (23.073) Зони альпійських лук. Безлісова зона597.6/.9 Amphibia. Земноводні / Амфібії

 • 597.6/.9 Amphibia. Земноводні / Амфібії

 • 598.1 Reptilia. Плазуни (рептилії)

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (282.247.314) Дністер

 • (1-0/-9) Спеціальні визначники для позначення меж та просторових форм різних видів

 • (1-194.2) Поблизу. Близький. Сусідній  599.323 Myomorpha. Мишоподібні

 • 599.323 Myomorpha. Мишоподібні

 • "..." ТАБЛИЦЯ IG. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ

 • "46" Вік та вікові групи осіб, живих істот та неживих предметів

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (477-25) Київ

 • (1-75) Райони, призначені для спеціального використання

 • Дрібні адміністративні одиниці також можна позначати за допомогою алфавітного підрозділяння А/Я (A/Z) (Табл. 1h)

 • *, А/Я, A/Z ТАБЛИЦЯ 1H. ЗАПОЗИЧЕНІ НОТАЦІЇ. НОТАЦІЇ НЕ З УДК

 •  1

 • 11

 • 133 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 • 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 • 502.1 Навколишнє середовище та суспільство. Охорона та захист навколишнього середовища загалом1

 • 1930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни

 • 930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни

 • Дослідження, що базуються на письмових джерелах, записах, написах. Археографія"..." ТАБЛИЦЯ IG. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ

 • "..." ТАБЛИЦЯ IG. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ

 • "67" Універсальне літочислення. До нашого часу (до нашої ери)

 • "678" Від 100 тис. до 10 тис. років

 • Приклад(и) комбінування:

 • "678.15" 15 тис. років

 • "678.11" 11 тис. років

 • Альтернативно дати до нашого часу та нашого часу можна позначати за допомогою визначників часу "-9999/-0001" та "0/2" (календарна нотація);

 • в подальшому дотримуватися вибраного рішення(1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (1/9) ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

 • (282.247.32) Дніпро

 • (1-0/-9) Спеціальні визначники для позначення меж та просторових форм різних видів

 • (1-197.4) Середній рівень або середня висота553.981 Родовища газоподібних вуглеводнів. Родовища природного газу

 • 553.981 Родовища газоподібних вуглеводнів. Родовища природного газу

 • 665.7.032.57 З бітумного піску (атабаска) або сланцю
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка