ПсихологічніДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Психологічні

 • Психологічні

 • тести.

Тестові завдання виконують як навчаль-ні, так і контрольні функції.

 • Тестові завдання виконують як навчаль-ні, так і контрольні функції.

 • Навчальні тестові завдання застосову-ють для активізації навчання, діагностики засвоєння матеріалу, самоаналізу.

 • Контрольні тестові завдання оцінюють рівень і структуру підготовки учнів.

 • Більшість завдань можна застосовувати для навчання й контролю.Перед тестуванням треба правильно розрахувати оптимальний час, за який учень може виконати роботу. Скорочення або збільшення часу тестування знижує його результати.

 • Перед тестуванням треба правильно розрахувати оптимальний час, за який учень може виконати роботу. Скорочення або збільшення часу тестування знижує його результати.

 • Оптимальний час — від початку роботи до появи в учнів ознак утоми.Вік учнів. Чим молодші школярі, тим швидше вони стомлюються. Шляхи усунення: зменшити кількість завдань у тесті .

 • Вік учнів. Чим молодші школярі, тим швидше вони стомлюються. Шляхи усунення: зменшити кількість завдань у тесті .

 • Мотивація. Як занадто висока, так і низька мотивація призводять до стомлюваності учнів. Шляхи усунення: перед тестуванням пояснити важливість результатів та створити доброзичливу атмосферу.

 • Монотонність виконання роботи. Шляхи усунення: у тесті поєднати завдання різних форм.

 • Індивідуальні особливості учнів.Є три способи , як можна розрахувати кількість завдань і час тестування:

 • Є три способи , як можна розрахувати кількість завдань і час тестування:

 • Виконати одне завдання закритої форми учень може в середньому за 1 хвилину.

 • У тесті має бути така кількість завдань, щоб тільки 5% тестованих могли виконати всі завдання.

 • Час, протягом якого тест виконав фахівець, треба помножити на три.

Командиром першого українізованого корпусу російської армії був

 • Командиром першого українізованого корпусу російської армії був

 • А С. Петлюра;

 • Б М. Грушевський;

 • В П. Скоропадський;

 • Г Є. Коновалець.

Позначте абревіатуру політичної партії, заснованої в 1929 р. у Відні , яка сповідувала ідеологію українського інтегрального націоналізму.

 • Позначте абревіатуру політичної партії, заснованої в 1929 р. у Відні , яка сповідувала ідеологію українського інтегрального націоналізму.

 • А ОУН;

 • Б УНДО;

 • В УВО;

 • Г КПЗУ.Неправильно:

 • Неправильно:

 • Позначте твердження, яке відпо-відає умовам Люблінської унії:

 • А Українські землі увійшли до складу Польського королівства;

 • Б Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського;

 • В Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої;

 • Г Українські землі знаходилися під спільним управлінням Польщі та Литви.Неправильно

 • Неправильно

 • Позначте, яка подія відбулася у той самий рік, коли було проголошено УСРР. А Проголошення ЗУНР; Б Переворот П.Скоропадського; В „Київська катастрофа”; Г Розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму.Позначте, з якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 30-ті рр.

 • Позначте, з якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 30-ті рр.

 • А Показати перед світовою громадськістю могутність СРСР.

 • Б Подолати економічні трудності і завершити перехід до комунізму.

 • В Ліквідувати реальних і потенційних противників радянської влади, одноосібної влади Й.Сталіна в середині країни.

 • Г Скоротити населення СРСР.

Позначте абревіатуру Вільної академії пролетарської літератури:

 • Позначте абревіатуру Вільної академії пролетарської літератури:

 • А ВУТУРМ;

 • Б ВУАН;

 • В ВАПЛІТЕ;

 • Г „Березіль”.Установіть відповідність між датами й подіями:

 • Установіть відповідність між датами й подіями:

 • А 1036 р.; 1 З’їзд князів у Любичі;

 • Б 1068 р.; 2 Розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом;

 • В 1097 р.; 3 Початок правління в Києві Володимира Мономаха;

 • Г 1113 р. 4 Битва на р. Альта між дружиною князя Ізяслава і половцями;

 •   5 З’їзд князів у Вишгороді.Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

 • Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

 • А Берестейська церковна унія;

 • Б Створення Києво-Могилянського колегіуму;

 • В Люблінська унія;

 • Г Виникнення українського козацтва.

 •  

Запишіть назву документа, у якому стверджувалося таке:

 • Запишіть назву документа, у якому стверджувалося таке:

 • „Головна мета Союзу полягала у створенні самостійної Української держави з конституційно-монархічною формою правління. СВУ головну ставку робив на Австро-Угорщину, німецьку армію, жадав поразки Росії у війні”.

 • Відповідь: __________________________.Формулюйте завдання так, щоб правильною була тільки одна відповідь.

 • Формулюйте завдання так, щоб правильною була тільки одна відповідь.

 • Починайте із прямого запитання і переходьте до незакінченого твердження тільки тоді, коли це дозволяє зробити завдання стислішим.

 • У завданні краще залишати тільки один пропуск.

 • Розміщуйте пропуски для відповідей у кінці твердження.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка