Р VI. Порядок проведення експертизи матеріалів про внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє на лікарськийДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.Brussels, 16.05.2013

 • Brussels, 16.05.2013

 • C (2013) 2804

 • Guidelines

 • of 16.05.2013

 • on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 1234/2008of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of

 • marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinarymedicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those

 • procedures.р. VI. Порядок проведення експертизи матеріалів про внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський

 • р. VI. Порядок проведення експертизи матеріалів про внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський

 • Додаток 17: Вимоги до документів, що подаються для експертизи при внесенні змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення

 • Додаток 26: Реєстраційна форма лікарського засобу, до реєстраційних матеріалів на який вносяться зміниЗаявник не зупиняє внесення зміни до матеріалів реєстраційного досьє відповідно до положень цього розділу також коли лікарський засіб проходить процедуру перереєстрації. Ці процедури проходять паралельно та незалежно одна від одної.

 • Заявник не зупиняє внесення зміни до матеріалів реєстраційного досьє відповідно до положень цього розділу також коли лікарський засіб проходить процедуру перереєстрації. Ці процедури проходять паралельно та незалежно одна від одної.

2.3. Зміна заявника (власника реєстраційного посвідчення) належить до процедури передачі прав власності на зареєстрований лікарський засіб від затвердженого заявника (власника реєстраційного посвідчення) іншій юридичній/фізичній особі – новому заявнику (правонаступнику). Зміна найменування та/або місцезнаходження заявника не вважається зміною заявника, коли заявник залишається тією самою фізичною/юридичною особою. При зміні власника реєстраційного посвідчення видається вкладка до реєстраційного посвідчення без продовження його дії із зазначенням нового заявника.

 • 2.3. Зміна заявника (власника реєстраційного посвідчення) належить до процедури передачі прав власності на зареєстрований лікарський засіб від затвердженого заявника (власника реєстраційного посвідчення) іншій юридичній/фізичній особі – новому заявнику (правонаступнику). Зміна найменування та/або місцезнаходження заявника не вважається зміною заявника, коли заявник залишається тією самою фізичною/юридичною особою. При зміні власника реєстраційного посвідчення видається вкладка до реєстраційного посвідчення без продовження його дії із зазначенням нового заявника.

 • Подається реєстраційна форма згідно з додатком 26 разом із супровідним листом щодо передачі права власності на зареєстрований лікарський засіб (підписаний затвердженим заявником, який передає права власності)

 • Перелік документів, який подається до Центру наведено у додатку 28

Якщо заявник вносить зміну типу ІА до матеріалів реєстраційного досьє, то заявник за бажанням заявляє згідно із законодавством про внесення таких не пізніше, ніж 12 місяців після впровадження заявником цих змін. Це не стосується змін типу ІАнп (зміни типу ІА з негайним повідомленням). Для цих змін заявник повинен заявити згідно із законодавством про внесення таких змін негайно після їх упровадження із зазначенням дати.

 • Якщо заявник вносить зміну типу ІА до матеріалів реєстраційного досьє, то заявник за бажанням заявляє згідно із законодавством про внесення таких не пізніше, ніж 12 місяців після впровадження заявником цих змін. Це не стосується змін типу ІАнп (зміни типу ІА з негайним повідомленням). Для цих змін заявник повинен заявити згідно із законодавством про внесення таких змін негайно після їх упровадження із зазначенням дати.

«HIGH LEVEL» класифікація (п. 8 розділу VI Порядку)

 • «HIGH LEVEL» класифікація (п. 8 розділу VI Порядку)

 • тип ІА

 • ….

 • 3) зміни, пов'язані зі змінами у затвердженому фізико-хімічному методі аналізу, за умови, що не змінюється сама методика (наприклад, змінюється довжина хроматографічної колонки, але не її тип), проведена валідація зміненого методу контролю, яка показує відповідність попередньому методу, та не змінюються межі, встановлені у специфікації;

 • 4) зміни, пов'язані зі змінами у специфікації АФІ або допоміжної речовини, у зв'язку зі змінами у ДФУ або Європейській фармакопеї, або іншій фармакопеї і стосуються виключно приведення у відповідність з цими фармакопеями;

 • ….

 • 6) зміни у специфікаціях на лікарський засіб, АФІ або діючу речовину, вихідні матеріали, проміжні продукти, допоміжні речовини, що призводять до звуження меж, за умови, що нові параметри залишаються у рамках заявленого діапазону та не є результатом непередбачених обставин у процесі виробництва.Тип ІІ …

 • Тип ІІ …

 • 2) значні зміни у короткій характеристиці лікарського засобу, зокрема на підставі нових відомостей щодо якості, результатів доклінічних досліджень та клінічних випробувань, нових повідомлень про безпеку лікарського засобу, включаючи термінові зміни, що стосуються безпеки;

 • 3) зміни, пов’язані зі змінами поза діапазоном затверджених специфікацій, меж та критеріїв прийнятності, якщо це не пов’язано із приведенням у відповідність з вимогами ДФУ чи Європейської фармакопеї;

 • 4) зміни, що стосуються суттєвих змін у виробничому процесі, складі лікарського засобу, специфікаціях, складі домішок у АФІ або діючій речовині чи готового лікарського засобу і можуть мати істотний вплив на його якість, безпеку та ефективність;

 • 5) зміни, пов’язані зі змінами у виробничому процесі або дільниці для виробництва АФІ або діючої речовини біологічного походження;

 • 6) зміни, пов’язані з введенням нового проектного простору або розширенням затвердженого, який був розроблений відповідно до Європейських та міжнародних наукових керівництв;До змін типу ІБ відносяться незначні зміни, які не можуть бути змінами типу ІА та типу ІІ і не потребують нової реєстрації

 • До змін типу ІБ відносяться незначні зміни, які не можуть бути змінами типу ІА та типу ІІ і не потребують нової реєстраціїА. АДМІНІСТРАТИВНІ ЗМІНИ / A. ADMINISTRATIVE CHANGES

 • А. АДМІНІСТРАТИВНІ ЗМІНИ / A. ADMINISTRATIVE CHANGES

 • Б. ЗМІНИ З ЯКОСТІ / B. QUALITY CHANGES

 • Б.I. АФІ / В.I. Active Substance

 • Б.II. Готовий лікарський засіб/ В.II. Finished Product

 • Б.ІІІ. СЕР/ГЕ-СЕР/МОНОГРАФІЇ /В.III. CEP/TSE/monographs

 • Б.ІV. Медичні пристрої / В.IV. Medical Devices

 • Б.V. Зміни до реєстраційного посвідчення внаслідок інших регуляторних процедур / В.V. Changes to a marketing authorisation resulting from other regulatory procedures

 • В. ЗМІНИ ЩОДО БЕЗПЕКИ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ФАРМАКОНАГЛЯДУ / C. SAFETY, EFFICACY, PHARMACOVIGILANCE CHANGES

 • Г. ПМФ/ВАЗФ (мастер-файл на плазму/загальний файл на вакцинний антиген)/D. PMF / VAMF

У разі внесення змін типу IА або IБ або ІІ до реєстраційного досьє одного лікарського засобу реєстраційна форма повинна стосуватися лише однієї зміни типу IА або IБ або ІІ.

 • У разі внесення змін типу IА або IБ або ІІ до реєстраційного досьє одного лікарського засобу реєстраційна форма повинна стосуватися лише однієї зміни типу IА або IБ або ІІ.

 • Якщо необхідно внести декілька змін, окрема реєстраційна форма повинна подаватися щодо кожної змінинаприклад, введення додаткових виробників АФІ парацетамолу – виробник А та Б для ГЛЗ «Парацетамол» потребує подання 2-х реєстраційних форм типу ІІ

 • наприклад, введення додаткових виробників АФІ парацетамолу – виробник А та Б для ГЛЗ «Парацетамол» потребує подання 2-х реєстраційних форм типу ІІ

 • Б.I.а.1. Зміна виробника вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовуються у виробничому процесі АФІ, або зміна виробника (включаючи, де необхідно, місце проведення контролю якості) АФІ (за відсутності сертифіката відповідності Європейській фармакопеї у затвердженому досьє)

 • б) введення нового виробника АФІ з наданням мастер-файла на АФІДо реєстраційної форми додаються:

 • До реєстраційної форми додаються:

 • копія чинного реєстраційного посвідчення;

 • підтвердження затвердження запропонованих змін уповноваженим органом країни виробника/заявника або іншої країни, на ринку якої розміщений цей лікарський засіб, або обґрунтування щодо відсутності відповідного документа

За результатами попередньої та під час спеціалізованої експертизи Центр може одноразово запитати у заявника додаткові дані та/або інформацію.

 • За результатами попередньої та під час спеціалізованої експертизи Центр може одноразово запитати у заявника додаткові дані та/або інформацію.

 • Якщо під час проведення експертизи реєстраційних матеріалів про внесення змін виникає потреба внесення додаткових змін, допускається відстрочення оплати вартості експертизи цих змін без зупинки експертних робіт шляхом надання гарантійного листа щодо сплати до закінчення строку проведення експертизи відповідних рахунків.Не більше 60 робочих днів після надходження до Центру відповідних матеріалів триває експертиза матеріалів про внесення змін до реєстраційного досьє на лікарський засіб.

 • Не більше 60 робочих днів після надходження до Центру відповідних матеріалів триває експертиза матеріалів про внесення змін до реєстраційного досьє на лікарський засіб.

 • Цей період може бути скорочений через терміновість питання, якщо зміни стосуються безпеки застосування лікарського засобу.

 • Не більше 45 робочих днів після надходження до Центру відповідних матеріалів реєстраційного досьє при змінах для сезонних, передпандемічних або пандемічних вакцин для профілактики грипу.

 • Не більше 20 робочих днів після надходження до Центру відповідних матеріалів за процедурою - виправлення технічної помилкиЕкспертиза пропозицій щодо внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє лікарських засобів, які були ліцензовані Європейським агентством з лікарських засобів (ЄМА) за централізованою процедурою (див. пункт 9 розділу V Порядку), оригінальних лікарських засобів, зазначених у пункті 10.1 пункту 10 розділу V Порядку, та лікарських засобів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, зазначених у пункту10.2 пункту 10 розділу V Порядку, а також вакцин, анатоксинів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, зазначених у підпункті 10.3 пункту 10 розділу V Порядку, проводиться позачергово

 • Експертиза пропозицій щодо внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє лікарських засобів, які були ліцензовані Європейським агентством з лікарських засобів (ЄМА) за централізованою процедурою (див. пункт 9 розділу V Порядку), оригінальних лікарських засобів, зазначених у пункті 10.1 пункту 10 розділу V Порядку, та лікарських засобів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, зазначених у пункту10.2 пункту 10 розділу V Порядку, а також вакцин, анатоксинів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, зазначених у підпункті 10.3 пункту 10 розділу V Порядку, проводиться позачергово17. За результатами експертизи Центр складає висновки щодо внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє або змін, що потребують нової реєстрації лікарського засобу, враховуючи при цьому строк, зазначений заявником у реєстраційній формі, протягом якого заявлені зміни мають бути введені в дію (імплементаційний період).

 • 17. За результатами експертизи Центр складає висновки щодо внесення змін до матеріалів реєстраційного досьє або змін, що потребують нової реєстрації лікарського засобу, враховуючи при цьому строк, зазначений заявником у реєстраційній формі, протягом якого заявлені зміни мають бути введені в дію (імплементаційний період).

 • Результати проведених експертиз розглядаються під час засідань відповідного дорадчого органу Центру за участі експертів та співробітників відповідних підрозділів Центру.

 • За результатами таких засідань надаються рекомендації щодо складання Центром для МОЗ висновків про можливість внесення змін до реєстраційних матеріалів.

 • Відповідна інформація вноситься до електронної бази даних.

 • У разі якщо зміни стосуються інструкції для медичного застосування лікарського засобу, МКЯ, тексту маркування первинної, вторинної (за наявності) упаковок готового лікарського засобу, Центр також рекомендує МОЗ до затвердження оновлену інструкцію для медичного застосування або зміни до інструкції, зміни до МКЯ, зміни до тексту маркування первинної, вторинної (за наявності) упаковок готового лікарського засобу (за необхідності).1. У разі складання умотивованих висновків щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу (далі – висновки) Центр протягом 10 робочих днів готує та надає заявнику для редакційного узгодження проекти таких документів:

 • 1. У разі складання умотивованих висновків щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу (далі – висновки) Центр протягом 10 робочих днів готує та надає заявнику для редакційного узгодження проекти таких документів:

 • при внесенні змін до матеріалів реєстраційного досьє протягом дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб – вкладки до реєстраційного посвідчення або нового реєстраційного посвідчення (для певних змін, що потребують нової реєстрації), оновленої інструкції для медичного застосування лікарського засобу та короткої характеристики лікарського засобу (за наявності), оновлених МКЯ, оновленого тексту маркування первинної, вторинної (за наявності) упаковок готового лікарського засобу 

 •  

 • Заявник /Представник заявника гарантує, що надані оновлені МКЯ, інструкція для медичного застосування та коротка характеристика лікарського засобу (за наявності), оновлений текст маркування первинної, вторинної упаковки (за наявності) повністю відповідає затвердженим раніше матеріалам за виключенням розділів, у які рекомендовано внесення змін.Б.I.а) Виробництво

 • Б.I.а) Виробництво

 • Б.I.а.1. Зміна виробника вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовуються у виробничому процесі АФІ, або зміна виробника (включаючи, де необхідно, місце проведення контролю якості) АФІ (за відсутності сертифіката відповідності Європейській фармакопеї у затвердженому досьє)

 • Б.ІІІ.1. Подання нового або оновленого сертифіката відповідності або вилучення сертифіката відповідності Європейській фармакопеї:

 • для АФІ;

 • для вихідного матеріалу/реагенту/проміжного продукту, що використовуються у виробництві АФІ;

 • для допоміжної речовиниБ.I.а.1. Зміна виробника вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовуються у виробничому процесі АФІ, або зміна виробника (включаючи, де необхідно, місце проведення контролю якості) АФІ (за відсутності сертифіката відповідності Європейській фармакопеї у затвердженому досьє)

  • Б.I.а.1. Зміна виробника вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовуються у виробничому процесі АФІ, або зміна виробника (включаючи, де необхідно, місце проведення контролю якості) АФІ (за відсутності сертифіката відповідності Європейській фармакопеї у затвердженому досьє)
  • е) введення нового виробника АФІ, коли не подається мастер-файл на АФІ, що вимагає значної зміни до відповідного розділу досьє на АФІ
  • є) додавання альтернативної дільниці, де проводиться стерилізація АФІ з використанням методу, що описаний у Європейській фармакопеї
  • ж) введення нової дільниці, де здійснюється мікронізація
  • з) зміни до заходів, пов’язаних з контролем активної речовини біологічного походження: заміна або додавання дільниці, де проводиться контроль/випробування серії, включаючи застосування біологічного/ імунологічного/імунохімічного методу
  • и) нова дільниця для зберігання Головного банку клітин та/або Робочих банків клітин


Лікарський засіб біологічного походження – це засіб, АФІ якого є біологічною речовиною. Біологічна речовина – це речовина, що виробляється або екстрагується з біологічного джерела і для опису та визначення якості якої необхідно надавати комбінацію фізичних, хімічних та біологічних методів аналізу разом із описом процесу виробництва та його контролю. Біологічними лікарськими засобами вважаються: імунологічні лікарські засоби та лікарські засоби, що є похідними крові та плазми людини; лікарські засоби, отримані за допомогою біотехнологічних методів (наприклад технології рекомбінантної ДНК; контрольованої експресії генів, що кодують біологічно активні білки прокаріотів і еукаріотів, у тому числі трансформованих клітин тварин; методів отримання гібридом і моноклональних антитіл тощо), а також препарати прогресивної терапії.

 • Лікарський засіб біологічного походження – це засіб, АФІ якого є біологічною речовиною. Біологічна речовина – це речовина, що виробляється або екстрагується з біологічного джерела і для опису та визначення якості якої необхідно надавати комбінацію фізичних, хімічних та біологічних методів аналізу разом із описом процесу виробництва та його контролю. Біологічними лікарськими засобами вважаються: імунологічні лікарські засоби та лікарські засоби, що є похідними крові та плазми людини; лікарські засоби, отримані за допомогою біотехнологічних методів (наприклад технології рекомбінантної ДНК; контрольованої експресії генів, що кодують біологічно активні білки прокаріотів і еукаріотів, у тому числі трансформованих клітин тварин; методів отримання гібридом і моноклональних антитіл тощо), а також препарати прогресивної терапії.Биотехнологические лекарственные препараты представляют собой вещества протеиновой природы. Они принципиально отличаются от обычных синтетических ЛС как по структуре, так и по технологии производства.

 • Биотехнологические лекарственные препараты представляют собой вещества протеиновой природы. Они принципиально отличаются от обычных синтетических ЛС как по структуре, так и по технологии производства.

 • Какое -либо отклонение от производственного процесса, особенно нарушение культивирования клеток и упрощение процесса очистки, ведет к отклонениям в структуре конечного продукта и соотношения изоформ, что является причиной проявления дополнительных бактериальных эндотоксинов. Результатом указанного выше может быть высокая иммуногенность препарата. Проявлениями иммуногенности может быть:

 • Генерализованная иммуная реакция – в виде реакции гиперчувствительности любой степени тяжести и локализации;

 • Нейтрализация экзогенного протеина - в виде отсутствия или снижения терапевтической эффективности препарата;

 • нейтрализация эндогенного (собственного) протеина – в виде угнетения или приостановления функций органов или систем.Иммуногенность биотехнологических препаратов может повышаться за счет многих факторов. К таким факторам относятся вариация последовательности технологичных процессов, гликозирования, присутствие неочищенных веществ и образование примесей. Имеет значение и приготовление ЛФ, хранение и транспортировка ЛС.

 • Иммуногенность биотехнологических препаратов может повышаться за счет многих факторов. К таким факторам относятся вариация последовательности технологичных процессов, гликозирования, присутствие неочищенных веществ и образование примесей. Имеет значение и приготовление ЛФ, хранение и транспортировка ЛС.

 • Згідно рекомендацій EMEA/CPMP/BWP/3207/00 Guideline on comparability of medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues; CPMP/BWP/328/99 Development pharmaceutics for biotechnological and biological products; CHMP/437/04 Guideline on similar biological medicinal products при внесенні змін до реєстраційних матеріалів для біологічних/біотехнологічних лікарських засобів матеріали, які обґрунтовують внесення змін, мають містить дослідження впливу внесених змін на якість, ефективність і безпеку лікарського засобу та повинна базуватись на порівнянні характеристики препарату, випущеного на новій дільниці виробництва, з препаратом, який випущений відповідно до затвердженого (первинного) процесу (у тому числі етапи виробництва, параметри процесу та випробування, управління виробничим процесом, матеріали, обладнання тощо). Під порівнянням, в даному аспекті, розуміється процедура, яка демонструє, що обидва лікарських засоби мають подібні характеристики щодо якості, безпеки та ефективності. Используемые методы исследования должны быть специфичными и иметь достаточную чувствительность для установления не только подобности, но о возможных различий (например, другие родственные вещества, атипичный профиль гликозирования). Необходимо использовать разные за принципом методы. Какие-либо отличия в оцениваемых характеристиках и показателях качества должны быть изучены и обоснованы с точки зрения их влияния на эффективность и безопасность продукта.Б.1.б) Контроль АФІ

 • Б.1.б) Контроль АФІ

 • Додаток 6 до Порядку

 • 5. Монографії Європейської фармакопеї або ДФУ мають бути застосовні до всіх АФІ, які у них наведені. Стосовно АФІ, не вказаних у цих фармакопеях, мають надаватися посилання на інші національні фармакопеї.

 • Однак якщо АФІ, зазначений у ДФУ, або Європейській фармакопеї, або в інших національних фармакопеях, одержують способом, при якому можуть виникати домішки, що не контролюються за монографією фармакопеї, то необхідно вказати ці домішки та їх допустимі межі, а також надати методику їхнього визначення. У разі якщо специфікація, включена до монографії ДФУ, або Європейської фармакопеї, або іншої національної фармакопеї, є недостатньою для забезпечення якості АФІ і може бути потрібна докладніша специфікація, Уповноважений орган може запросити більш детальну специфікацію від заявника. Уповноважені органи мають проінформувати про це органи, відповідальні за фармакопею. Крім того, власник реєстраційного посвідчення повинен надати органам, які відповідають за вищезазначену фармакопею, докладну інформацію про передбачуваний неповний обсяг даних і застосування додаткових специфікацій.

 • Якщо методи аналізу включено до ДФУ або Європейської фармакопеї, то немає необхідності наводити їх повний виклад, достатньо в кожному розділі, в якому планувався виклад даного методу, робити відповідне посилання на монографію(ї) та загальну(і) статтю(і).Б.1.б) Контроль АФІ

 • Б.1.б) Контроль АФІ

 • Б.I.б.1. Зміна у параметрах специфікацій та/або допустимих меж, визначених у специфікаціях на АФІ, або вихідний/проміжний продукт/реагент, що використовуються у процесі виробництва АФІ

 • г) вилучення незначного параметра специфікації (наприклад застарілого показника)

 • Умови 1,2, 8

 • 1. Зміна не обумовлена попередньою експертизою, що здійснювалась для перегляду показників, зазначених у специфікації (наприклад проведеною під час експертизи реєстраційних матеріалів при реєстрації або внесенні змін типу II).

 • 2. Зміна не обумовлена непередбаченими обставинами в процесі виробництва, наприклад появою нової некваліфікованої домішки, зміною меж загального вмісту домішок.

 • 8. Параметр специфікації не належить до критичних параметрів, наприклад таких як: кількісне визначення, домішки (не стосується певного розчинника, який не використовується у виробництві АФІ), будь-які критичні фізичні характеристики, наприклад розмір часток, насипна густина або густина після усадки порошків, ідентифікація, вода, будь-яка вимога щодо зміни частоти випробування. • Б.1.б) Контроль АФІ

 • Б.I.б.1. Зміна у параметрах специфікацій та/або допустимих меж, визначених у специфікаціях на АФІ, або вихідний/проміжний продукт/реагент, що використовуються у процесі виробництва АФІ

 • ж) у разі відсутності монографії на АФІ у ДФУ, Європейській фармакопеї або іншій національній фармакопеї ЄС, зміна внутрішньої специфікації на монографію неофіційної фармакопеї або фармакопеї третьої країниБ.I.г) Стабільність

 • Б.I.г) Стабільність

 • Б.I.г.1. Зміна періоду повторних випробувань/періоду зберігання або умов зберігання АФІ (за відсутності у затвердженому досьє сертифіката відповідності Європейській фармакопеї, що включає період повторного випробування)

 • 2. Збільшення періоду повторного випробування на основі екстраполяції результатів досліджень стабільності, проведених не у відповідності до Керівних принципів ЄМА щодо випробування стабільності (чинне видання) або настанов СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 та СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 *

 • * Період повторного випробування не застосовується до активної речовини біологічного/імунологічного походження.

 • 3. Зміна умов зберігання АФІ

 • в) зміна у затвердженому протоколі стабільностіБ.І.ґ) Проектний простір та післяреєстраційний протокол управління змінами

 • Б.І.ґ) Проектний простір та післяреєстраційний протокол управління змінами

 • Б.I.ґ.4. Зміни до затвердженого протоколу управління змінами

 • а) суттєві зміни до затвердженого протоколу управління змінами

 • б) незначні зміни до затвердженого протоколу управління змінами, які не змінюють стратегію, що визначена у протоколі

 • Б.I.ґ.5. Впровадження змін, що передбачені у затвердженому протоколі управління змінами

 • а) впровадження зміни не вимагає жодних додаткових супровідних даних

 • б) впровадження зміни вимагає додаткових допоміжних даних

 • в) впровадження зміни для біологічного/імунологічного лікарського засобуБ.II. Готовий лікарський засіб

 • Б.II. Готовий лікарський засіб

 • Б.II.а.2. Зміна форми або розмірів лікарської форми

 • в) додавання нового набору для радіофармацевтичного препарату з іншим об’ємом наповненняБ.II.б.4. Зміна розміру серії (включаючи діапазон розміру серії) готового лікарського засобу

 • Б.II.б.4. Зміна розміру серії (включаючи діапазон розміру серії) готового лікарського засобу

 • Умова 2 для типу ІА

 • 2. Зміна стосується тільки твердих лікарських форм з негайним вивільненням для перорального застосування або нестерильних рідких лікарських форм.

 • г) зміна стосується всіх інших лікарських форм сукупного (комплексного) виробничого процесу (тип ІІ)По характеру объекта производства производственные процессы делятся на: - простые, которые складываются из операций, последовательно выполненных во время приготовления продукта, имеющего технологически идентичные схемы; - сложные, которые включают операции, которые выполняются последовательно и параллельно.

 • По характеру объекта производства производственные процессы делятся на: - простые, которые складываются из операций, последовательно выполненных во время приготовления продукта, имеющего технологически идентичные схемы; - сложные, которые включают операции, которые выполняются последовательно и параллельно.

 • На рис. схематично изображена структура простых и сложных производственных процессов.

Б.II.в) Контроль допоміжних речовин

 • Б.II.в) Контроль допоміжних речовин

 • Б.II.в.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж для допоміжної речовини

 • е) у разі відсутності монографії на допоміжну речовину у ДФУ, Європейській фармакопеї або іншій національній фармакопеї держави ЄС, зміна внутрішньої специфікації на монографію неофіційної фармакопеї або фармакопеї третьої країниБ.II.г) Контроль готового лікарського засобу

 • Б.II.г) Контроль готового лікарського засобу

 • Б.II.г.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж готового лікарського засобу

 • є) внесення змін до досьє після оновлення загальної статті на готову лікарську форму у ДФУ/Європейській фармакопеї* ІАнп

 • ж) внесення змін у досьє для приведення у відповідність до загальної статті 2.9.40 «Однорідність дозованих одиниць» ДФУ/Європейської фармакопеї замість затверджених загальних статей 2.9.5 «Однорідність маси» та/або 2.9.6 «Однорідність дози» ІА

 • * Немає необхідності повідомляти компетентні органи про приведення у відповідність до оновленої монографії ДФУ, Європейської фармакопеї або національної фармакопеї держави ЄС у разі, якщо надається посилання на «діючу редакцію» у досьє зареєстрованого лікарського засобу. Тому ця зміна застосовна до випадків, коли у досьє немає жодного посилання на переглянуту монографію фармакопеї і вноситься зміна, щоб привести у відповідність до оновленої версії.Б.II.г.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж готового лікарського засобу

 • Б.II.г.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж готового лікарського засобу

 • Умови 8-10

 • 8. Оновлення тесту «Мікробіологічна чистота» відповідно до чинної фармакопеї, якщо затверджений тест відповідає редакції фармакопеї, чинній до січня 2008 року (негармонізований тест), та не включає жодних додаткових специфічних видів контролю для певної лікарської форми, а запропонований контроль відповідає гармонізованій фармакопейній статті.

 • 9. Параметри специфікації або пропозиції для певних лікарських форм не стосуються критичних параметрів, наприклад таких як:кількісне визначення;домішки (не стосується певного розчинника, який не використовується у виробництві);будь-які критичні фізичні характеристики (твердість або стійкість до роздавлювання таблеток без оболонки, розміри тощо);випробування не вимагається для певної лікарської форми згідно із загальними статтями ДФУ або Європейської фармакопеї;будь-яка вимога щодо вибіркового випробування.

 • 10. Запропонований тест повністю відповідає Таблиці 2.9.40-1 статті 2.9.40 ДФУ/Європейської фармакопеї та не включає пропозицію щодо альтернативного випробування на однорідність дозованих одиниць методом визначення однорідності маси замість однорідності вмісту, якщо тільки не зазначено у Таблиці 2.9.40-1.Б.II.г.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж готового лікарського засобу

 • Б.II.г.1. Зміна параметрів специфікацій та/або допустимих меж готового лікарського засобу

 • г) вилучення незначного показника (наприклад застарілого, такого, як запах та смак, або ідентифікація барвників, або смакових добавок)

 • Умови – 1,2,9Б.II.г.2. Зміна у методах випробування готового лікарського засобу

 • Б.II.г.2. Зміна у методах випробування готового лікарського засобу

 • ґ) оновлення процедури випробування для приведення у відповідність зі зміненою загальною статтею ДФУ або Європейської фармакопеї ІА

 • д) для приведення у відповідність з ДФУ або Європейською фармакопеєю та вилучення посилання на застарілий внутрішній метод випробування і його номер* ІА

 • * Немає необхідності повідомляти компетентні органи про приведення у відповідність до оновленої монографії ДФУ, Європейської фармакопеї або національної фармакопеї держави ЄС у разі, якщо надається посилання на «діючу редакцію» у досьє зареєстрованого лікарського засобу.

 • умова 5 - 5. Затверджений метод випробування вже має посилання на загальну статтю ДФУ або Європейської фармакопеї, і будь-які зміни є незначними та не вимагають перегляду досьє.Б.II.ґ) Система контейнер/закупорювальний засіб

 • Б.II.ґ) Система контейнер/закупорювальний засіб

 • Б.II.г.2. Зміна у методах випробування готового лікарського засобу

 • б) тип контейнера або додання нового контейнера:

 • 3. Вилучення первинної упаковки, що не призводить до повного вилучення лікарського засобу з певною силою дії або у певній лікарській формі

 • умова 4 - 4. Розмір(и) упаковки, який(і) залишився(лись), відповідає(ють) рекомендаціям щодо дозування та тривалості лікування відповідно до затверджених короткої характеристики та інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

 • документ 8 - 8. Заява про те, що розмір(и) упаковки, який(і) залишився(лись), відповідає(ють) рекомендаціям щодо дозування та тривалості лікування відповідно до затверджених короткої характеристики та інструкції для медичного застосування лікарського засобу.Б.II.ґ) Система контейнер/закупорювальний засіб

 • Б.II.ґ) Система контейнер/закупорювальний засіб

 • Б.II.ґ.1. Зміна у первинній упаковці готового лікарського засобу

 • Документи:

 • 2. Відповідні дані щодо нової упаковки (порівняльні дані про проникність, наприклад для O2, CO2, вологи).

 • 3. Підтвердження відсутності (за необхідності) будь-якої взаємодії між лікарським засобом та пакувальним матеріалом (наприклад не було перенесення компонентів запропонованого пакувального матеріалу до лікарського засобу та навпаки), включаючи підтвердження того, що пакувальний матеріал відповідає чинним фармакопейним вимогам щодо пакувальних матеріалів або законодавству ЄС щодо безпеки взаємодії пластикових пакувальних матеріалів та упаковок з харчовими продуктами.

Б.II.д) Стабільність

 • Б.II.д) Стабільність

 • Б.II.д.1. Зміна у термінах придатності або умовах зберігання готового лікарського засобу:

 • 4. Збільшення терміну придатності на основі екстраполяції результатів дослідження стабільності, проведених не у відповідності з вимогами Керівних принципів ЄМА щодо дослідження стабільності або настанов СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 та СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013*

 • * Екстраполяція не застосовується до лікарських засобів біологічного/імунологічного походження.

 • ґ) зміна у затвердженому протоколі стабільностіБ.II.е) Проектний простір та післяреєстраційний протокол управління змінами

 • Б.II.е) Проектний простір та післяреєстраційний протокол управління змінами

 • Б.II.е.4. Зміни до затвердженого протоколу управління змінами

 • а) значні зміни до затвердженого протоколу управління змінами

 • б) незначні зміни до затвердженого протоколу управління змінами, які не змінюють стратегію, що визначена у протоколі

 • Б.II.е.5. Внесення змін, що передбачені у затвердженому протоколі управління змінами

 • а) внесення змін не вимагає будь-яких подальших підтверджувальних даних

 • б) внесення зміни вимагає подальших підтверджувальних даних

 • в) внесення зміни для біологічного/імунологічного лікарського засобуБ.ІІ.є. Безпека сторонніх агентів

 • Б.ІІ.є. Безпека сторонніх агентів

 • Б. II.є.1. Оновлення інформації «Оцінка безпеки сторонніх агентів» (розділ 3.2.А.2)

 • Додаток 6 до Порядку

 • 1.6. Оцінка небезпеки для довкілля

 • Реєстраційне досьє за необхідності має містити резюме оцінки ризику, в якому оцінюють можливі ризики для довкілля через використання та/або утилізацію лікарського засобу, а також наводять пропозиції щодо відповідної інформації у маркуванні. Необхідно розглянути ризик для довкілля, пов'язаний з вивільненням лікарських засобів, що містять ГМО (генетично модифіковані організми), відповідно до чинного законодавства України щодо ГМО.

 • Інформація щодо ризику для довкілля надається у вигляді додатка до модуля 1.

 • Інформація включає:

 • вступ;

 • копію будь-якої письмової угоди або угод на заплановане вивільнення в довкілля ГМО з метою вивчення та розробки відповідно до чинного законодавства України щодо ГМО;

 • дані про методи виявлення та ідентифікації, а також унікальний код ГМО і будь-яка додаткова інформація про ГМО або лікарський засіб, яка має значення при оцінці ризику для довкілля;

 • звіт про оцінку ризику для довкілля (ОРД), підготовлений на підставі наявної інформації;

 • висновок, зроблений на основі вищевикладеної інформації та ОРД, стосовно відповідної стратегії управління ризиками щодо ОРД і досліджуваного лікарського засобу, план моніторингу в післяреєстраційний період та визначення будь-якої спеціальної інформації, яка повинна надаватися в короткій характеристиці лікарського засобу, маркуванні та інструкції для медичного застосування;

 • відповідні заходи для інформування населення.

 • Наведена інформація має бути підписана автором із зазначенням дати, даних щодо освіти, стажування та професійного досвіду. Необхідно вказати професійні стосунки між автором і заявником.Б.ІІІ.1. Подання нового або оновленого сертифіката відповідності або вилучення сертифіката відповідності Європейській фармакопеї:для АФІ: для вихідного матеріалу/реагенту/проміжного продукту, що використовуються у виробництві АФІ;для допоміжної речовини

 • Б.ІІІ.1. Подання нового або оновленого сертифіката відповідності або вилучення сертифіката відповідності Європейській фармакопеї:для АФІ: для вихідного матеріалу/реагенту/проміжного продукту, що використовуються у виробництві АФІ;для допоміжної речовини

 • а) сертифікат відповідності Європейській фармакопеї

 • 4. Вилучення сертифікатів (за наявності мультиплетного сертифіката на матеріал)

 • 5. Новий сертифікат на нестерильний АФІ, який буде використовуватися для виробництва стерильного лікарського засобу, якщо вода використовується на останніх етапах синтезу та матеріал не вільний від бактеріальних ендотоксинівб) ГЕ-сертифікат відповідності Європейській фармакопеї для АФІ/вихідного матеріалу/реагенту/проміжного продукту або допоміжної речовини

 • б) ГЕ-сертифікат відповідності Європейській фармакопеї для АФІ/вихідного матеріалу/реагенту/проміжного продукту або допоміжної речовини

 • 4. Вилучення сертифікатів (у випадку наявності мультиплетного сертифіката на матеріал)

 • 5. Новий/оновлений сертифікат від вже затвердженого/нового виробника, що використовує матеріали людського або тваринного походження, для яких вимагається оцінка ризику щодо потенційного забруднення сторонніми агентами

 • Умови

 • 7. Якщо желатин тваринного походження буде використовуватися в лікарському засобі для парентерального введення, він повинен вироблятися лише згідно з відповідними вимогами країни походження.

 • 8. Принаймні один виробник для того самого АФІ залишається у досьє.

 • 9. Якщо нестерильний АФІ буде використовуватися для виробництва стерильного лікарського засобу, то відповідно до сертифіката відповідності Європейській фармакопеї вода не використовується на останніх етапах синтезу, або якщо вода використовується, то АФІ має також заявлятися як вільний від бактеріальних ендотоксинів.

 • Документ

 • 6. Підтвердження відповідності води, яка застосовується на кінцевих етапах синтезу АФІ, вимогам до якості води для фармацевтичного використання.Б.ІV.1. Зміна пристроїв для вимірювання дози або введення лікарського засобу

 • Б.ІV.1. Зміна пристроїв для вимірювання дози або введення лікарського засобу

 • а) додавання або заміна пристрою, який не є невід'ємною частиною первинної упаковки

 • 1. Пристрій, який має СЕ-маркування

 • Умови

 • 5. Медичний пристрій не використовується як розчинник для лікарського засобу.

 • 6. Якщо заплановано функцію дозування, СЕ-маркування повинно включати функцію дозування.

 • Документи

 • 2. Підтвердження СЕ-маркування та, якщо заплановано функцію дозування, підтвердження СЕ-маркування повинно також включати 4-значний цифровий номер повідомленого органу або відповідний висновок МОЗ про безпеку пристрою для застосування з лікарським засобом.

 • Примітка до п. Б.IV.1.в. Для будь-якої зміни, що призводить до нової лікарської форми, проводяться зміни, що потребують нової реєстрації.

 • Додаток 6 до Порядку

 • 12. Для пристроїв для введення лікарських засобів необхідно надати СЕ-сертифікат (підтвердження відповідності Директиві 93/42/ЄЕС щодо медичних пристроїв) (за наявності) або висновок МОЗ щодо безпеки пристрою для застосування з лікарським засобом.

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка