Ратифікація міжнародних актів (2016 р.)Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Ратифікація міжнародних актів (2016 р.)

 • Ратифікація міжнародних актів (2016 р.)

 • Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні

 • Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва

 • Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа" програми «Креативна Європа»

 •  Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги

 • Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги

 • Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні»

 • Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

 •  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")

 • Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")

 •  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102

 •   • Зміни

 • до кодексівУ всіх кодексах:

 • У всіх кодексах:

 • Органи внутрішніх справ, міліція  Національна поліція (органи Національної поліції)КК України

 • КК України

 • Ст. 96-1. Спеціальна конфіскація

 • 1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

 • а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

 • 2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

 • 1) обвинувального вироку суду;

 • 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

 • 3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

 • 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації

 • Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації

 • …4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

 • Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. • Ст. 72 «Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення»

 • …5. Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув’язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.КПК України – ч. 6 ст.371,

 • КПК України – ч. 6 ст.371,

 • ЦПК України – ч. 8 ст. 209,

 • КАС України – ч. 9 ст. 160

 • Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.

 • Судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.КПК України

 • КПК України

 • Зміни до розділу XI "Перехідні положення"

 • «Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури кримінальні провадження продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років».

 • Ч. 5 ст. 216 – досудове розслідування детективами

 • Національного антикорупційного бюро УкраїниКЗпП України

 • КЗпП України

 • Нова ред. ст. 2-1 «Рівність трудових прав громадян України»

 • Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.Зміни до ст.119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

 • Зміни до ст.119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

 • "За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".Ч. 1 ст. 36 «Підстави припинення трудового договору»

 • Ч. 1 ст. 36 «Підстави припинення трудового договору»

 • доповнено пунктом 9 такого змісту:

 • "9) підстави, передбачені іншими законами".Ч. 2 ст. 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю»

 • Ч. 2 ст. 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю»

 • Доповнення

 • «недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", -

 • у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення".Сімейний кодекс України

 • Сімейний кодекс України

 • Нова редакція Глави 20  «ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ»

 • Зміни до ч. 8 ст. 181 «Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину»

 • «8. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України»

 • Було «не менше ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку»Нова частина ст. 164 «Підстави позбавлення батьківських прав»

 • Нова частина ст. 164 «Підстави позбавлення батьківських прав»

 • …4. Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".

 • Доповнення ст. 170 «Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав»

 • "Під час ухвалення рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".ЦК України

 • ЦК України

 • Зміна назви реєстру

 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців → Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньЧ. 1 Ст. 205 «Форма правочину. Способи волевиявлення»

 • Ч. 1 Ст. 205 «Форма правочину. Способи волевиявлення»

 • 1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

 • Ч. 1 Ст. 207. Вимоги до письмової форми правочину

 • 1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.Земельний кодекс України

 • Земельний кодекс України

 • Зміни до розділу X "Перехідні положення»: продовжено заборону відчуження сільськогосподарських земель –

 • до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року • Зміни

 • до інших законівЗакон України “Про політичні партії в Україні”

 • Закон України “Про політичні партії в Україні”

 • Зміни від 08.10.2015

 • Новий розділ IV-1 «ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ»Зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі

 • Зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі

 • Зміни від 16.02.2016

 •  Закон України "Про загальну середню освіту»

 • Закон України "Про загальну середню освіту»

 • Зміни від 24.12.2015

 • Ч. 3 ст. 21

 • Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

 •  Зміни до статті 9 Закону України "Про громадянство України" щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

 • Зміни до статті 9 Закону України "Про громадянство України" щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

 • від 28.01.2016Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України

 • Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України

 • Зміни від 24.12.2015 Закон України "Про пенсійне забезпечення». Зміни від 24.12.2015

 • Закон України "Про пенсійне забезпечення». Зміни від 24.12.2015

 • Ст. 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років

 • Зміни у пункті "е"

 • «працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років (було “незалежно від віку») і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 - не менше 25 років та після цієї дати:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців; з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років …."До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення:

 • "До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення:

 • які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;

 • 1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

 • 50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

 • 50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року ….Зміни до статті 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

 • Зміни до статті 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

 • Зміни 18.02.2016 • Нові закони Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань

 •  Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань

 • Закон України від 03.11.2015

 • Про зовнішню трудову міграцію

 • Закон України від 05.11.2015

 • Про публічні закупівлі Закон  України від 25.12.2015Про Державне бюро розслідувань

 • Про Державне бюро розслідувань

 • Закон України від 26.11.2015 

 • Нова редакція Закону України

 • «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 

 • Про систему іномовлення України

 • Закон України від  26.11.2015

 • Про наукову і науково-технічну діяльність

 • Закон України від 26.11.2015

 •  Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

 • Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

 • Закон України від 10.12.2015

 • Про державну службу

 • Закон України від 10.12.2015. Набрання чинності  01.05.2016  

 • Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

 • Закон України від 24.12. 2015

 •  

 •   • Інші нові НПАСтратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

 • Указ Президента України  від 13 жовтня 2015 року № 580/2015Про День Національної поліції України

 • Про День Національної поліції України

 • Указ Президента України від 9 грудня 2015 року № 693/2015

 • 4 серпня

 • Про затвердження військово-адміністративного поділу території України

 • Указ Президента України від 5 лютого 2016 року № 39Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 • Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 • Указ Президента України  від 9 лютого 2016 року № 42/2016Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки

 • Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки

 • Указ Президента України  від 26 лютого 2016 року № 68/2016

 • Стратегія кібербезпеки України

 • Указ Президента України  від 15 березня 2016 року № 96/2016Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси Наказ МОН України від 28.09.2015 № 980

 • Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси Наказ МОН України від 28.09.2015 № 980

 •  Положення про учнівські теплиці Наказ МОН України від 28.09.2015 № 979

 • Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді Наказ МОН України від 27.11.2015 № 1250Положення про Всеукраїнський форум юних екологів Наказ МОН України, Мінсоцполітики України від 16.12.2015 № 1289/1218

 • Положення про Всеукраїнський форум юних екологів Наказ МОН України, Мінсоцполітики України від 16.12.2015 № 1289/1218

 • Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об'єднань

 • Наказ МОН України, Мінсоцполітики України від 22.02.2016 № 139/158Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 25.12.2015 № 1361

 • Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 25.12.2015 № 1361

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Наказ МОН України від12.01.2016 № 8


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка