Реформа територіального управління в Україні Місцеве самоврядування в Україні: акутальний станДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Реформа територіального управління в Україні


Місцеве самоврядування в Україні: акутальний стан

Проблеми сучасного територіального управління України – І.

 • невідповідність проголошених законодавством України повноважень місцевого самоврядування їхньому реальному обсягу (фактично, шляхом ухвалення нових нормативно-правових актів останніми роками спотерігалося їхнє скорочення)

 • значно менша стабільність місцевих державних адміністрацій порівняно з органами місцевого самоврядування за умов домінування перших над другими об`єктивно створює підгрунтя для потенційних конфліктів

 • територіальна організація органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій не співпадає з організацією мережі територіальних органів центральних органів виконавчої влади

 • існує значні (в рази) відмінності між щільністю населення в різних регіонах, що суттєво впливає під час формульного розподілу бюджетних коштів, створюючи проблемиПроблеми сучасного територіального управління України – ІІ.

 • процеси урбанізації прискорюють депопуляцію сільського населення, що супроводжується масовим безробіттям у сільській місцевості та посиленням демографічної кризи

 • централістський розподіл фінансів у консолідованому бюджеті між сумою місцевих та державним, що заздалегідь робить переважну більшість місцевих бюджетів дотаційними

 • формульний розподіл бюжетних коштів, що діяв до 31.12.14 р., не сприяв збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, адже збільшення надходжень призводило до пропорціного зростання вилучень наступного року

 • несвоєчасність виконання Державною казначейською службою України своїх обов`язків щодо обслуговування місцевих бюджетів призводить до їхньо профанації

 • вади кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування впливають на можливості розвитку територій, створює додаткові ризики для вчинення корупційних правопорушеньПроблеми сучасного територіального управління України – ІІІ.

 • значний розміри територій посилють нерівномірну доступність та віддаленість до адміністративного центру адміністративно-територіальної одиниці

 • розривність території адміністративно-територіальних одиниць, що унеможливлює його повсюдність

 • бракує точно визначених меж адміністративно-територіальних одиниць або встановлення значної частини меж таких одиниць без врахування місцевих природних та інших факторів, перспектив розвитку територій

 • недосконалість процедур та критеріїв для формування адміністративно-територіальних одиниць, віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст призвела до дивних результатів

 • надмірна подрібненість територіальних громад в більшості випадків призводить до нераціональних витрат бюджетних коштів, а головне – унеможливлює саму постановку питання для більшості про їхню навіть гіпотетичну самодостатність

Реформа – п`ять кроків

 • Створення трьохрівневої системи територіального устрою (регіони, АРК, міста Київ та Севастополь – райони – гомади)

 • Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів за принципом субсидіарності

 • Передача основних повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування (за ОВВ залишаться лише контрольні та координуючі повноваження)

 • Оновлення бюдженої системи – визначення за кожним рівнем органів влади необхідного обсягу ресурсів

 • Встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцем (за ефективність) та державою (за законність)Заходи з реалізації Концепції (розпорядження КМУ від 18 червня 2014 р. № 591)

 • І. Розробити концептуальні пропозиції на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування щодо внесення змін:

 • 1.1. до Конституції України;

 • 1.2. до Бюджетного та Податкового кодеків щодо децентралізації фінансів;

 • 1.3. до Земельного кодексу (розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками);

 • 1.4. до законодавства України про місцеві вибори;

 • 1.5. законодавчого врегулювання порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою України.Заходи з реалізації Концепції (розпорядження КМУ від 18 червня 2014 р. № 591) - далі

 • ІІ. Розробити проекти законів України:

 • 2.1. Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення”

 • 2.2. Про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція)

 • 2.3. Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 • 2.4. Про місцеві органи виконавчої влади.

 • ІІІ. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

 • 3.1. Про місцевий референдум

 • 3.2. Про добровільне об’єднання територіальних громадЗаходи з реалізації Концепції (розпорядження КМУ від 18 червня 2014 р. № 591) - завершення

 • IV. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд КМУ проекти нормативно-правових актів про затвердження:

 • 4.1. методики формування спроможних територіальних громад

 • 4.2. перспективних планів формування територій громад (у трьох місячний термін після набрання чинності Законом України “Про добровільне..."

 • V. Розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах.

 • VI. Забезпечити:

 • розроблення навчальних програм для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та державних службовців з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи м/с;

 • утворення регіональних робочих груп із підготовки перспективного плану формування територій громад відповідного регіону;

 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

 • заслуховування звітів відповідних центральних органів виконавчої владиЗміни до плану заходів що очікуються у 2015 р.

 • І.

 • замість розробки концептуальних “внесення змін до Земельного кодексу України…» передбачається перейти до «законодавчого врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності;

 • виключаються положення щодо місцевих виборів та врегулювання порядку вирішення питань адмін.-тер. устрою

 • ІІ.

 • виключається внесення змін до ЗУ “Про органи самоорганізації населення”; натомість має бути розроблена його нова редакція;

 • проект ЗУ “Про службу в органах м/с” має бути розроблений у березні 2015 р.;

 • передбачається розробка нового ЗУ щодо місцевих виборів (до травня 2015 р.);

 • має бути розроблений проект ЗУ “Про адмін.-тер. Устрій” (у 3-місячний термін піля набуття чинності змін до КУ).

 • V. Розробка та затвердження в установленому порядку державних стандартів (нормативів) якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах, планується на червень 2015 р. (було протягом 2014 р.).Нова громадаКраїна громад (гмін) • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка