Регенерація (від лат regeneration – відновлення) – це, у самому широкому розумінні, заміщення різних структур організму (від частин клітин до великих частин тіла) після природного зношування або випадкової втратиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b. • Регенерація (від лат. regeneration – відновлення) – це, у самому широкому розумінні, заміщення різних структур організму (від частин клітин до великих частин тіла) після природного зношування або випадкової втрати.

 • До регенерації слід також віднести формування додаткових структур, які інколи з’являються у відповідь на пошкодження.

 • Дуже важко провести межу між власне регенерацією та рядом інших процесів, певною мірою подібних до регенерації,

 • таких як :

   • вегетативне розмноження,
   • соматичний ембріогенез,
   • компенсаторні зміни пошкоджених органів,
   • пухлинний ріст.


 • Соматичним ембріогенезом називається формування особини із невеличких шматочків тіла за механізмами, подібними до її ембріонального розвитку.

 • Соматичний ембріогенез зустрічається у ряду нижчих хребетних, таких як:

   • губки;
   • кишковопорожнинні;
   • плоскі черви.
 • Токін Б.П. та Короткова Г.П. пропонують відносити до соматичного ембріогенезу лише ті випадки, коли морфологічна вісь особини виникає заново, а до регенерації – лише ті відновні процеси, при яких стара вісь зберігається. • Традиційно, регенерацію поділяють на фізіологічну та репаративну

 • Фізіологічна регенерація

 • Фізіологічною регенерацією називають постійні процеси відновлення, пов’язані з руйнуванням внутрішньоклітинних структур та із загибеллю клітин ході нормальної життєдіяльності організму.

 • У різних тканинах і органах пошкоджуваність внутрішньоклітинних структур і самих клітин є неоднаковою і залежить від багатьох факторів:

   • режиму функціонування,
   • ступеню спеціалізації,
   • дії ушкоджувальних факторів, тощо.


Існують два рівня фізіологічної регенерації:

 • Існують два рівня фізіологічної регенерації:

  • внутрішньоклітинна регенерація, або регенерація на молекулярно-субклітинному рівні - це відновлення кількості внутрішньоклітинних елементів за допомогою біосентитичного апарату клітини, що є характерним для всіх тканин і органів. Є
  • особливо важливою для тканин, клітини яких втратили здатність до регенерації шляхом клітинного розмноження
  • проліферативна, або клітинна регенерація – це процес, що забезпечує поповнення кількості клітин шляхом поділу диференційованих клітин чи клітин ембріонального типу.
  • У багатьох тканинах, особливо в сполучній і епітеліальній, існують спеціальні камбіальні клітини і вогнища їх проліферації:
   • крипти в епітелії тонкої кишки,
   • червоний кістковий мозок,
   • проліферативна зона в епітелії кришталика і в епідермісі шкіри, тощо
  • клітини цих тканин в результаті вузької спеціалізації можуть втрачати біосинтетичний апарат і здатність до регенерації на молекулярно-субклітинному рівні.


 • Темп і характер фізіологічної регенерації визначається інтенсивністю й умовами функціонування тканин.

 • Оскільки в ході еволюції хребетних відбувалася інтенсифікація функцій багатьох (а можливо, й усіх) тканин і, відповідно, вдосконалювалося фізіологічне забезпечення цих функцій, то змінювалась й активність їхньої фізіологічної регенерації.

 • Тому інтенсивність функціонування органів і тканин і їхня фізіологічна регенерація у теплокровних тварин значно вища, ніж у холоднокровних тварин. • Репаративна регенерація

 • Репаративною регенерацією називають відновлення частини організму замість пошкодженої, штучно видаленої, інколи – природно відкинутої; а також, - відновлення організму із його частин

 • Періоди репаративної регенерації:

  • закриття рани (епітелізація і т.п.) й зміни, пов’язані безпосередньо з пошкодженням (запалення, фагоцитоз);
  • закладка структур, що заново формуються;
  • ріст та диференціація тканин;
  • включення регенерату в організм (відновлення анатомічних зв’язків, іннервація, васкуляризація)


Клітинні джерела репаративної регенерації:

 • Клітинні джерела репаративної регенерації:

 • 1. Малодиференеційовані клітини:

  • а) резервні (сплячі), що збереглися в ході ембріогенезу ;
  • б) стовбурові (у тканинах з високою фізіологічною проліферативною регенерацією: кров, епідерміс шкіри, тощо)
 • 2. Диференційовані клітини:

 • а) Дедиференціація з наступною редиференціацією (утворюються диференційовані клітини того ж типу), регенераційна бластема;

 • б) трансдиференціація (утворюються диференційовані клітини іншого типу, але цього ж зародкового листка) і метаплазія (утворюються диференційовані клітини іншого зародкового листка);

  • в) функціонуючі клітини.


 • 1а) Малодиференційовані сплячі (резервні) клітини, що збереглися в ході ембріогенезу.

 • У цьому випадку регенерацію забезпечують представники тих же популяцій клітин, які у ході ембріогенезу є попередниками клітин, що формують тканини та органи. Припускається, що невелика частина цих клітин, зберігається у вигляді резерву в дорослому організмі

 • У кишковопорожнинних є так звані інтерстиціальні клітини, розташовані в обох зародкових листках поблизу біля базальної мембрани. Це резервні камбіальні елементи, які при регенерації скупчуються поблизу поверхні поранення. З них можуть виникати всі інші типи клітин (наприклад, у гідри епітеліально - м’язові, залозисті, жалкі тощо)

 • У плоских червів джерелом регенераційного матеріалу є необласти

 • У скелетній мускулатурі є так звані міосателітоцити, які є джерелом регенерації м’язових волокон після ушкодження • 2а) Дедиференціація і редиференціація клітин дефінітивних тканин

 • при регенерації кінцівки у хвостатих амфібій клітини поблизу поверхні поранення, що вціліли після ушкодження кінцівки, переходять у недиференційований стан (дедиференціюються). Тут утворюється конусоподібне скупчення недиференційованих клітин – регенераційна бластема, у якій клітини розмножуються і заново диференціюються у клітини того ж самого типу

 • 2б) трансдиференціація і метаплазія при регенерації – це перетворення одного типу диференційованих клітин у інші, але у межах свого зародкового листка (трансдиференціація), або ж в диференційовані клітини іншого зародкового листка (метаплазія)

 • Такі процеси описані в ряду безхребетних тварин, таких як кільчасті черви, немертини, кишковопорожнинні, асцидіїПриклади трансдиференціації :

 • Приклади трансдиференціації :

 • вольфовська регенерація - відновлення вилученого у дорослого тритону кришталика з верхнього краю райдужної оболонки ока

 • починається з глибокої дедиференціації клітин краю райдужки, викидання з них пігментних гранул, підвищення вмісту РНК і відновлення здатності до мітотичних поділів і до переміщень. Після того, як ці клітини утворять морфологічно помітний зачаток кришталику, у них у нормальній послідовності синтезуються типові для кришталика білки – кристаліти, тобто відбувається трансдиференціація на молекулярному і клітинному рівнях

 • у щурів перетворення пігментного епітелію в сітківку можливо лише у ранній ембріональний період

 • регенерація кінцівки тритону та аксолотля: перетворення сполучнотканинних клітин у м’язові і м’язових – у хрящовіПриклади метаплазії:

 • Приклади метаплазії:

 • немертина Lineus цілком відновлюється з передньої ділянки тіла, позбавленої ентодерми

 • ціла асцидія може відновитися з ділянки зябрового кошика, який є органом ектодермального походження

 • глибока трансдиференціація клітин у медуз, у яких з ізольованої поперечно-посмугованої мускулатури може виникати непосмугована, жалкі, травні та інтерстиціальні клітини, а при наявності контактів з ентодермою – і нервові клітини. • Форми репаративної регенерації

 • Відсутність репарації

  • за відсутності специфічних ініціюючих факторів,
  • внаслідок генетичної нездатності відновлювати втрачені органи,
  • при невідповідності чи втраті морфогенетичної інформації
 • Типова регенерація (повне відтворення форми)

  • відбувається в результаті епіморфної регенерації
 • Атипова регенерація • Форми прояву атипової регенерації

 • Гіпоморфна регенерація - неповне відновлення структур

 • Причини утворення гіпоморфних регенератів різні і не до кінця зрозумілі. Наприклад, у епіморфних системах гіпоморфізм може бути наслідком

  • недостатнього харчування,
  • тривалої деінервації,
  • рентгенівського опромінення,
  • метаморфозу,
  • застосування певних методичних прийомів, що впливають на морфогенетичниі взаємодії.
  • Гіперморфна регенерація (суперрегенерація) – це процес репаративної регенерації, при якому формуються структури, більші за втрачені. В крайніх випадках це може призвести до пухлинного росту.


 • Утворення додаткових структур в процесі регенерації

 • можна стимулювати після ампутації. Наприклад, при видаленні в планарії головного відділу та нанесенні на культю численних поздовжніх надрізів регенерують багатоголові планарії

 • закон Бейтсона - додаткові кінцівки за будовою є дзеркальним відображенням одна одної

 • Гетероморфна генерація

 • процес відновлення, при якому формується структура, що разюче відрізняється від вихідної

 • відомим прикладом цього типу регенерації є отримана Гербтсом (1896) регенерація антени на місці ока у ракоподібного Palinurus • Способи прояву репаративної регенерації

 • Епіморфоз

 • формування регенераційної бластеми шляхом дедиференціації і проліферації клітин на ампутованій поверхні та наступних диференціації, морфогенезу, рості бластеми з утворенням копії втраченої структури

 • Морфолаксис

 • реорганізація частини тварини у цілий організмЕндоморфоз (дифузна регенерація, регенераційна гіпертрофія)

 • Ендоморфоз (дифузна регенерація, регенераційна гіпертрофія)

 • характерний для відновлення внутрішніх органів теплокровних тварин

 • регенераційні процеси виникають в товщі тієї частини органу, що вціліла після пошкодження, вони не локалізовані в якійсь окремій зоні

 • приклади: регенерація печінки, нирок, гонад.

 • може відбуватися за рахунок переважання процесів :

  • розмноження клітин (наприклад, у печінці);
  • збільшення розмірів клітин (наприклад, у нирках).
 • Для пояснення механізмів ендоморфозу запропоновано дві групи гіпотез:

  • функціональні гіпотези - регенерація запускається тому, що клітини, які вціліли після пошкодження, не справляються з функціональними навантаженнями
  • гуморальні гіпотези - регенерація запускається певними хімічними речовинами. Наприклад, припускають, що клітини органу виробляють певний інгібітор, який блокує мітози даного органу. При пошкодженні кількість клітин цього органу зменшується, відповідно зменшується і кількість інгібітору; в результаті блокада мітозу знімається. Але як тільки маса органа відновлюється, кількість інгібітору стає нормальною, і відновлюється блокада мітозів


 • Морфогенетична детермінація регенерації

 • Організм поділений на морфогенетичні поля, які не мають чітких анатомічних границь, але їх клітини формують чітко визначену структуру

 • Морфогенетичне поле організовано таким чином, що при зміні кількості у ньому клітин клітини, що залишилися, знов встановлюють висхідні взаємини, і відновлюється нормальна структура тканини

 • Регенерація у межах морфогенетичного поля контролюється регуляторними механізмами на основі позиційної інформації клітин цього поляМорфолаксис у гідри

 • Морфолаксис у гідри

 • для гідри є характерною апікобазальна полярність

 • будь яка частина тіла гідри може дати початок цілому організму. Однак гіпостоми формуються лише апікальному кінці фрагментів, що забезпечується наявністю морфогенетичних градієнтів, що виникають на обох полюсах

 • припускають існування градієнта активатора голови і градієнта інгібітору голови

 • найвища концентрація активатора голови міститься на апікальному кінці і лінійно знижується у напрямку до базального. Цей градієнт є стійким і відповідає за формування гіпостому на апікальному кінці гідри

 • джерелом градієнту інгібітора голови є також гіпостом, але інгібуючий фактор представлений лабільними і легко дифундуючими молекулами. Він перешкоджає формуванню голови у будь-якому іншому місті тільки при наявності інтактної голови

 • якщо є голова, то функціонують обидва градієнти, при видаленні голови лабільний інгібітор зникає, у наслідок чого на дистальному кінці шматочка гідри з’являється голова

 • базальний диск також є джерелом двох градієнтів, один з яких активує розвиток підошви, а інший інгібує їїВстановлення позиційної інформації шляхом градієнтів припускає, що клітинна популяція буде диференціально реагувати на різницю в концентраціях розчинного морфогену

 • Встановлення позиційної інформації шляхом градієнтів припускає, що клітинна популяція буде диференціально реагувати на різницю в концентраціях розчинного морфогену

 • Ця модель пояснює формування просторової організації у тварин, що розвиваються, та у тварин, у яких здійснюється регенерація за типом морфолаксису

 • Однак, просторове формування органів, здійснюється за рахунок іншого типу регенерації – епіморфічної, яка створюється іншим типом позиційної інформації та включає проліферацію нових клітин

  • клітини, що залишились, зберігають інформацію яка зумовлює специфікацію положення новоутворених клітин
  • припускають, що нейрони вивільнюють фактор (фактор росту глії ), що стимулює мітоз і збільшує проліферацію клітин бластеми


“Просторова організація виникає на основі впізнання клітинами свого відносного положення у популяції, що розвивається” (Волперт)

 • “Просторова організація виникає на основі впізнання клітинами свого відносного положення у популяції, що розвивається” (Волперт)

 • Правила стратегії регенерації (Френч із співав.)

  • Правило найкоротшої інтеркаляції - якщо дві в нормі не сусідні клітини з’єднати, то у місці їх об’єднання починається ріст, який буде продовжуватися до тих пір, поки клітини між цими двома точками не отримають всі позиційні значення, що первинно існували між висхідними точками
  • правило повного кола для дистальної інформації- як тільки на поверхні поранення встановлюється повне коло позиційних значень, то клітини починають проліферувати і давати більш дистальні структури


 • Модель полярних координат

 • в основі регенерації лежить впізнання різниці між відповідними тканинами

 • епіморфне формування просторової організації в ході регенерації, як і нормальне формування просторової організації в ході розвитку ембріональної кінцівки, є результатом, скоріш за все, близьких взаємодій між сусідніми клітинами, а ніж результатом градієнтів дальньої діїРеакційно-дифузна модель Т’югинга

 • Реакційно-дифузна модель Т’югинга

 • модель передбачає для певних речовин чергування зон високої та низької концентрації

 • коли концентрація такої речовини перевищує пороговий рівень, клітина (або група клітин) отримує інструкції до диференціювання у певному напрямку

 • хвильова стратегія створює просторову передорганізацію (предпаттерн) кінцівки

 • реакційно-дифузний механізм не виключає наявність передлокалізаційних морфогенів або градієнтів

 • на роль молекули, що задає таку хвильову механіку претендує трансформуючий фактор росту β (відомо, що цей білок стимулює свій власний синтез та утворення фібронектину) • СТАРІННЯ

 • ЯК ЕТАП ОНТОГЕНЕЗУ • СТУПІНЬ ВИРАЖЕНОСТІ Й ХАРАКТЕР ВІКОВИХ ЗМІН

 • ГЕТЕРОХРОННІСТЬ – різниця в часі настання старіння окремих тканин, органів, систем.

 • ГЕТЕРОТОПНІСТЬ – неоднакова вираженість процесу старіння в різних органах, в різних частинах одного органа.

 • ГЕТЕРОКІНЕТИЧНІСТЬ – розвиток вікових змін з різною швидкістю.

 • ГЕТЕРОКАТЕФТЕНТНІСТЬ – різноспрямованість вікових змін, зниження одних і активація інших життєвих процесів.Теорії старіння

 • Теорії старіння

 • Аутоінтоксикаційні теорії- Мечніков ,Суріков, Стрелер.

 • Нейроендокринні теорії – Павлов, Чайлд, Дільман,

 • Фролькіс, Нікітін.

 • Імунні теорії – Кемпбелл, Барнетт.

 • Клітинні і молекулярні теорії старіння – лізосомальна

 • теорія старіння, вільнорадикальна теорія.

 • Генетичні теорії – мутаційна (Даніель), теорія старіння

 • внаслідок накопичення помилок (катастрофа помилок),

 • генно-регуляторна теорія, теломерна теорія (Оловніков)

 • Адаптаційно-регуляторна теорія (Фролькіс)

 • Психогенна теорія старіння     • ДЯКУЮ
     • ЗА
     • УВАГУ !
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка