Регулювання створення та діяльності нпф та адміністраторів пенсійних фондівДата конвертації25.12.2016
Розмір580 b.


РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НПФ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ


1. Стан нормативної бази щодо регулювання та контролю за діяльністю НПФ та адміністраторів

 • Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” Держфінпослуг необхідно на протязі року з дня набрання чинності законом розробити низку нормативно-правовим актів, тобто до 01.01.2005

 • На сьогоднішній день, Держфінпослуг:

  • затверджено склад робочої групи з питань розробки нормативно-правових актів, у зв’язку з прийняттям Закону
  • та план-графік розробки відповідних актів


1. Стан нормативної бази щодо регулювання та контролю за діяльністю НПФ та адміністраторів

 • Згідно плану-графіку, більшість документів повинна бути розроблена вже до кінця цього року. Так, на сьогоднішній час, Держфінпослуг розроблено понад 10 проектів нормативних актів.

 • Крім того, на засіданні Комісії прийнято та направлено державну реєстрацію до Міністерства юстиції Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та Порядок внесення до державного реєстру пенсійних фондів, які створені до набрання чинності Законом України „Про НПЗ”.2. Реєстрація недержавних пенсійних фондів

 • Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” встановлено, що недержавний пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи та права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту його реєстрації в Держфінпослуг та отримання відповідного свідоцтва

 • Згідно Закону „Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг” особа набуває статусу фінансової установи та права на надання фінансових послуг, після реєстрації її як фінансової установи на внесення до Державного реєстру фінансових установДержфінпослуг розроблено проект Положення про державну реєстрацію пенсійних фондів, яким передбачено:1) Державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та отримання свідоцтва про державну реєстрацію

 • Перелік документів, які подаються на реєстрацію визначається Положенням про Державний реєстр фінансових установ та ст.11 Закону.

 • Після подання до Держфінпослуг заяви з відповідними документами, Держфінпослуг на протязі 30 робочих днів приймає рішення про державну реєстрацію пенсійного фонду або відмову в її здійсненні.

 • При цьому, у разі відмови в реєстрації, Держфінпослуг повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови із зазначенням обов’язкових заходів для усунення.1) Державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та отримання свідоцтва про державну реєстрацію

 • В свою чергу, засновники пенсійного фонду протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про відмову в державній реєстрації мають право усунути недоліки або подати додаткові документи та інформацію Держфінпослуг та повторно подати заяву та документи для проведення державної реєстрації.

 • У разі відсутності підстав для відмови у проведенні реєстрації, Держфінпослуг приймає рішення про державну реєстрацію пенсійного фонду, повідомляє про це заявника та оформлює свідоцтво про державну реєстрацію і вносить до Реєстру запис з мінімальної інформацію про пенсійний фонд та про факт здійснення державної реєстрації пенсійного фонду.1) Державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та отримання свідоцтва про державну реєстрацію

 • Зазначена процедура державної реєстрації буде діяти тільки до 01.07.2004, до моменту набуття чинності Законом „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

 • Згідно цьому законну державна реєстрація пенсійних фондів та набуття статусу юридичної особи буде здійснюватися органом державної реєстрації, а не Держфінпослуг. Тому Держфінпослуг були подані пропозиції по внесенню змін до Закону „Про НПЗ” щодо врегулювання цієї процедури, які на сьогоднішній час були розглянуті КМУ як недоцільні.2) Реєстрація пенсійного фонду як фінансової установи та внесення інформації до Реєстру

 • Цим Положенням, пенсійні фонди набувають права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення тільки з моменту реєстрації як фінансової установи та внесення до Реєстру.

 • Для набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи та отримання права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд, після отримання від органу статистики довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, повинен звернутися до Держфінпослуг із заявою та документами (реєстраційною карткою).

 • Розгляд документів поданих на реєстрацію як фінансової установи здійснюється Держфінпослуг також 30 робочих днів. Рішення про реєстрацію приймається в такому ж порядку як і для здійснення державної реєстрації.3. Ліцензування адміністраторів

 • Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:

  • професійний адміністратор;
  • компанія з управління активами;
  • юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.
 • Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів здійснюється Держфінпослуг.3. Ліцензування адміністраторів

 • На момент подачі заяви про видачу ліцензії, на право провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів професійний адміністратор або компанія з управління активами повинні зареєструватися як фінансові установи та отримати відповідне свідоцтво.

 • Рішення про внесення цих осіб до реєстру приймається Держфінпослуг на протязі 30 робочих днів. Зазначене не поширюється на одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.3. Ліцензування адміністраторів

 • Надання послуг з адміністрування ПФ є виключним видом діяльності, але може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами.

 • Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду, не має права здійснювати управління активами пенсійних фондів, якщо він не є компанією з управління активами.3. Ліцензування адміністраторів

 • Для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, професійний адміністратор повинен відповідати вимогам:

  • повинен бути створений у формі АО (у цьому разі має право випускати виключно прості іменні акції) або ТОВ.
  • засновником адміністратора не може бути зберігач того пенсійного фонду, з радою фонду якого він уклав договір про обслуговування пенсійного фонду.
  • найменування професійного адміністратора повинно відображати його організаційно-правову форму, містити слова "адміністратор пенсійного фонду" та відрізнятися від найменувань будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.


3. Ліцензування адміністраторів

  • статутом може бути передбачено здійснення тільки 2 види діяльності:
   • діяльність з адміністрування пенсійних фондів;
   • професійна діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами.
  • розмір статутного капіталу - сплаченого грошовими коштами, становить не менше ніж сума, еквівалентна 300 тис. євро на день державної реєстрації такої особи;
  • не менше трьох кваліфікованих працівників, та по два кваліфікованих працівника у кожному відокремленому підрозділі. (Держфінпослуг планує встановити мінімальний кваліфікаційний рівень для цього та вести реєстр кваліфікованих спеціалістів).


3. Ліцензування адміністраторів

  • належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду (це питання знаходить на стадії опрацювання)
  • повинен розробити внутрішнє положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів, яке включає:
   • функціональну схему управління адміністратора, в тому числі схему підрозділів адміністратора в залежності від завдань, що на них покладені;
   • вимоги до працівників адміністратора;порядок укладення пенсійних контрактів;
   • порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів;
   • порядок надання інформації учасникам пенсійних фондів;
   • порядок формування та використання резервного фонду, а також інвестування коштів резервного фонду;
   • порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.


3. Ліцензування адміністраторів

 • Для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, компанія з управління активами та одноосібний засновник КПФ, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, повинні відповідати таким вимогам:

  • наявність ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами та бути внесена як фінансова установа до Реєстру і отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (для КУА).


3. Ліцензування адміністраторів

  • статутом теж повинно бути передбачено здійснення тільки 2 видів діяльності:
   • діяльності з адміністрування пенсійних фондів;
   • професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами.
  • статутний капітал КУА - сплачений грошовими коштами, повинен становити не менше 300 тис. євро на день державної реєстрації такої юридичної особи (для КУА).
  • для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів утворити утворюється відповідний структурний підрозділ.


3. Ліцензування адміністраторів

  • керівник структурного підрозділу повинен безпосередньо підпорядковуватися керівнику КУА або одноосібного засновника та відповідати наступним вимогам, що встановлені законодавством.
  • мати не менше трьох кваліфікованих працівників у структурному підрозділі з адміністрування пенсійних фондів (у тому числі керівник такого структурного підрозділу) та по два кваліфікованих працівника в структурних підрозділах з адміністрування пенсійного фонду кожного відокремленого підрозділу (у тому числі керівник структурного підрозділу, на який покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників фонду).


3. Ліцензування адміністраторів

  • належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду ( це питання знаходить на стадії опрацювання)
  • внутрішнє положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів, яке є аналогічним внутрішньому положенню професійного адміністратора.


3. Ліцензування адміністраторів

 • Для отримання ліцензії на адміністрування юридична особа, яка має намір надавати послуги з адміністрування ПФ подає до Держфінпослуг документи, перелік яких встановлений Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

 • У разі наявності у адміністратора відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру та мають намір провадити діяльність з адміністрування на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ. При цьому додатково подаються документи щодо цих підрозділів3. Ліцензування адміністраторів

 • Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або рішення про відмову в її видачі не пізніше ніж 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів.

 • Про це на протязі 3 робочих днів повідомляється заявник.

 • Крім визначених законодавством умов, анулювання ліцензії з адміністрування здійснюється також на підставі анулювання ліцензії на здійснення діяльності з управління активами.3. Ліцензування адміністраторів

 • При цьому, у разі анулювання ліцензії з адміністрування пенсійних фондів, адміністратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації новому адміністратору у порядку, встановленому Держфінпослуг.

 • У разі анулювання ліцензії з адміністрування ПФ КУА та одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором такого фонду, має право на повторне отримання такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати анулювання ліцензії, а професійний адміністратор пенсійних фондів – у будь-який час.4. Укладення договорів з адміністратором, КУА, зберігачем

 • Договори з адміністратором, компанією з управління активами та зберігачем укладаються радою пенсійного фонду.

 • Вимоги до цих договорів встановлені Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.5. Правила підготовки, вимоги та порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду

 • Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику пенсійного фонду, основні напрями інвестування пенсійних активів, обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами.

 • Інвестиційна декларація є невід`ємним додатком до договорів, укладених радою фонду з адміністратором, компанією з управління активами та зберігачем, та є обов`язковою для застосування цими особами.5. Правила підготовки, вимоги та порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду

 • Інвестиційна декларація та зміни до неї підлягають обов`язковій реєстрації в Держфінпослуг.

 • Інвестиційна декларація пенсійного фонду та зміни до неї розроблюються та затверджуються радою фонду.

 • У разі відсутності у складі ради фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, рада зобов`язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань.5. Правила підготовки, вимоги та порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду

 • До основних розділів, які містяться в інвестиційній декларації відноситься:

  • мета інвестування пенсійних активів;
  • основні напрями інвестиційної політики пенсійного фонду;
  • обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;
  • вимоги до складу та структури пенсійних активів;
  • вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;
  • порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів;


5. Правила підготовки, вимоги та порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду

 • Для реєстрації інвестиційної декларації, а також змін до неї, рада фонду в термін не пізніше 10 днів з дати її затвердження подає до Держфінпослуг заяву про реєстрацію інвестиційної декларації пенсійного фонду, завірену підписом Голови ради фонду та печаткою фонду та необхідні документи.

 • У разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та документів, реєструє інвестиційну декларацію фонду.

 • Зареєстрований примірник інвестиційної декларації видається пенсійному фонду протягом п`яти робочих днів після її реєстрації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка