Рішення Чернівецької міської ради "Про справляння в місті Чернівцях місцевих податків І зборів, акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та відміну раніше прийнятих рішень" від 25Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


 • к.ю.н., доц. Бабін І.І.


Використані джерела:

 • Податковий кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №13-14, №15-16, №17. – ст. 112

 • Рішення Чернівецької міської ради “Про справляння в місті Чернівцях місцевих податків і зборів, акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та відміну раніше прийнятих рішень” від 25.06.2015 р. N 1635

 • Рішення Чернівецької міської ради “Про хід виконання Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011 - 2012 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 14.04.2011 р. N 491 та затвердження Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013 - 2016 роки ” від 28.03.2013 р. N 793

 • Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору” від 09.07.2015р. №636

 • Лист 23.12.10 № 25388/7/15-0717м "Про збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір"

 • Лист ДПА України від 29.04.2011 р. N 12291/7/15-0717 "Про туристичний збір"

 • Лист ДПС України від 20.08.2012р. №1091/0/71-12/15-2217м "Щодо справляння туристичного збору"

 • Офіційний сайт Всесвітньої організації туризму //http://www2.unwto.org

 • Бабін І.І. Податкове право. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 496с.

 • Бабін І.І. Юридична конструкція податку. Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272с.

Стаття 10

 • 10.3. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.платник податку – суб’єкт податкового правовідношення, який має, отримує (передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність, яка є предметом оподаткування, і реалізує (має) податкові обов’язки і права, встановлені законодавством про податки і збори

 • п. 268.1 ПКУ

 • Платники збору:

 • громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Підстави для надання податкових пільг – це визначені Податковим кодексом України особливості правового статусу платника податку, його діяльності (предмета податку) чи податкового режиму території, на якій він здійснює свою діяльність (знаходиться предмет оподаткування), які надають право платнику податків, за їх наявності, скористатися податковою пільгою.

 • платниками збору не можуть бути особи, які:

 • а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

 • б) особи, які прибули у відрядження;

 • в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

 • г) ветерани війни;

 • ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 • д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

 • е) діти віком до 18 років;

 • є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.ставка податку – розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування

 • п.268.3.1. ПКУ:

 • Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору,

податкова база – кількісне вираження частини предмета податку, визначене в одиницях оподаткування, що залишилася після застосування податкових пільг, до якої застосовується податкова ставка

 • Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в готелях та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, будинках, квартирах, що належать на праві власності (найму) фізичним особам, за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.Порядок обчислення податку – сукупність дій платника податку (податкового агента) або податкового органу з визначення суми податку, яка підлягає сплаті до державного чи місцевих бюджетів в порядку і строки, встановлені податковим законодавством.

 • згідно рішення сільської, селищної та міської ради справляння збору може здійснюватись:

 • а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 • б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 • в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 • Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.Податковий агент – особа, на яку покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються, виплачуються (надаються) платнику податків та перерахування податків у відповідний бюджет від імені і за рахунок коштів платників податку

 • На сьогодні у Чернівцях обліковується 36 податкових агентів з туристичного збору:

 • 11 – юридичних осіб

 • 25 приватних підприємцівПодатковий період – законодавчо визначений проміжок часу для формування податкової бази, за результатами якого здійснюється остаточне визначення суми податку.

 • 1

 • календарний кварталЗвітний період з податкупроміжок часу, протягом якого платник податку (чи інша визначена в законодавстві особа) зобов’язаний здійснювати складення, ведення і здачу документів установленої форми, що містять відомості про результати господарської діяльності платника податку, його майновий стан, а також фіксують процес обчислення податку і суму, що підлягає сплаті до бюджету.

 • Податкові агенти самостійно обчислюють суму туристичного збору, та подають податкову декларацію щоквартально протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду до державної податкової інспекції за місцем власної податкової реєстрації. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в державній податковій інспекції за місцезнаходженням підрозділу.Порядок сплати податку – сукупність технічних прийомів та дій платника податку або іншої зобов’язаної особи щодо фактичного внесення суми податку, яка підлягає сплаті до Державного чи місцевого бюджету.

 • Суму збору, зазначену в податковій декларації, податковий агент зобов’язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.Бюджет (фонд) надходження податку – законодавчо встановлений публічний одержувач податкового платежу, надходження якого у даний фонд є неодмінною умовою набуття на нього права публічної власності відповідним публічним суб’єктом

 • загальний фонд місцевого бюджету
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка