Рішення «Діловодство» на платформі optima-workFlow призначено для автоматизації функцій ведення діловодства та забезпечує обробку документів на протязі всього життєвого циклуДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Рішення «Діловодство» на платформі OPTIMA-WorkFlow призначено для автоматизації функцій ведення діловодства та забезпечує обробку документів на протязі всього життєвого циклу — від створення проекту документа до його списання в архів

 • Рішення «Діловодство» на платформі OPTIMA-WorkFlow призначено для автоматизації функцій ведення діловодства та забезпечує обробку документів на протязі всього життєвого циклу — від створення проекту документа до його списання в архів

 • В рамках рішення «Діловодство» автоматизуються процеси обробки наступних категорій документів:

  • вхідна кореспонденція
  • вихідна кореспонденція
  • нормативно-розпорядчі документи
  • внутрішні документи
  • звернення громадян
  • В рішенні реалізовано функціонал видачі завдань та доручень різноманітних типів, контроль виконання


Швидке впровадження рішення

 • Швидке впровадження рішення

 • Обробка документів за допомогою візуального майстра з покроковими інструкціями на кожному етапі

 • Гнучка маршрутизація — вибір в якості адресатів підрозділів, співробітників, груп співробітників організації

 • Видача завдань та доручень різноманітних типів, контроль виконання

 • Бібліотека звітів та шаблонів документів

 • А також використання всіх переваг платформи OPTIMA-WorkFlow:

  • гнучкість, функціональна повнота та масштабованість платформи
  • відкрита архітектура, застосування самих сучасних технологій та промислових стандартів
  • прості візуальні засоби налаштування які не потребують залучення разробників
  • застосування ЕЦП для документів, резолюцій та рішеннях по документах
  • потокове сканування і розпізнавання, повнотекстовий пошук
  • штрих-кодове маркування документів
  • постійне вдосконалення платформи
  • розвинені програми навчання і підтримки користувачів


Функції:

  • Функції:
  • створення картки вхідного документа
  • Внесення реквізитів документа в поля картки
  • сканування документа і вкладення електронного образу


Функції:

  • Функції:
  • вибір адресатів
  • видача завдань (за необхідістю)
  • відправка документа


Функції:

  • Функції:
  • внесення резолюції
  • видача доручень
   • призначення виконавців
   • зазначення строків виконання
   • прикріплення файлів будь-яких форматів
   • ведення переписки між автором і виконавцями
   • розсилка повідомлень


Функції:

  • Функції:
  • ознайомлення з документом
  • виконання документу (підготовка документа у відповідь, виконання доручень по документу і т. д.)
  • направлення документа підлеглим співробітникам або на закриття


Функції:Функції:

  • Функції:
  • списання документа до справи


Функції:

  • Функції:
  • розподіл документів по томах
  • формування описів/актів
  • формування зведених описів/актів
  • формування актів прийому-передачі до Державного архіву
  • ведення залишку
  • облік одиниць зберігання
  • видача документа/тому на руки
Функції:

  • Функції:
  • створення картки вихідного документа
  • внесення реквізитів документа в поля картки
  • підготовка проекту документа
  • вибір погоджувача / погоджувачів
  • відправка проекту документа на погодження


Функції:

  • Функції:
  • ознайомлення з проектом документа
  • вибір рішення
  • відправка на подальше узгодження або підписання


Функції:

  • Функції:
  • ознайомлення з проектом документа
  • підписання документа


Функції:

  • Функції:
  • реєстрація документа
  • списання документа до справи
  • відправка документа


Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вихідної кореспонденції який містить наступні етапи:

 • Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вихідної кореспонденції який містить наступні етапи:

  • підготовка проекту документа
  • узгодження документа
  • підписання документа
  • реєстрація документа
  • розсилка документа на виконання/ознайомлення
  • списання документа в архів


Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вихідної кореспонденції який містить наступні етапи:

 • Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вихідної кореспонденції який містить наступні етапи:

  • підготовка документа
  • узгодження документа
  • підписання документа


Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вхідної кореспонденції який містить наступні етапи:

 • Даний бізнес-процес можна порівняти з процесом обробки вхідної кореспонденції який містить наступні етапи:

  • створення картки документа
  • реєстрація документа
  • розгляд документа та призначення виконавців
  • контроль виконання доручень по документу
  • виконання/ознайомлення
  • списання до справи


Перелік звітів:

 • Перелік звітів:

  • реєстр вхідних документів
  • реєстр вихідних документів
  • реєстр розпорядчих документів
  • лист візування
  • історія руху документів
  • доручення за документом
  • графічний звіт про кількість зареєстрованих документів
Гарантійне обслуговування ПЗ OPTIMA-WorkFlow

 • Гарантійне обслуговування ПЗ OPTIMA-WorkFlow

  • При купівлі OPTIMA-WorkFlow надається гарантія на 12 місяців, протягом яких виробник гарантує усунення програмних помилок платформи.
 • Базова програма супроводження

  • Програма включає в себе:
  • надання оновлень OPTIMA-WorkFlow;
  • технічну підтримку Службою підтримки користувачів (Service Desk);
  • усунення програмних помилок OPTIMA-WorkFlow;
  • інформування про проведені заходи, вихід нових версій, про нові функціональні можливості платформи.
  • Вартість супроводження - 25% від вартості придбаного ПЗ OPTIMA-WorkFlow на рік.


Розширена програма супроводження

 • Розширена програма супроводження

  • Ви маєте можливість самостійно визначити склад і характеристики послуг по супроводженню придбаного вами ПЗ OPTIMA-WorkFlow.
  • Основними параметрами, що впливають на вартість супроводження, є:
  • склад і версія придбаного ПЗ OPTIMA-WorkFlow;
  • наличие ограничений по количеству обращений в службу поддержки пользователей и требования по оперативности их обработки;
  • обсяг консультаційного супроводження в офісі замовника і виконавця;
  • витрати на відрядження (у разі їх необхідності).
 • Комплексне обслуговування рішень на платформі OPTIMA-WorkFlow

  • Комплексне обслуговування рішень, крім вже названих, може включати такі послуги:
  • розширення функціональних і організаційних рамок реалізованого рішення, у тому числі за рахунок нових технічних та методологічних рішень;
  • розробку рекомендацій щодо вдосконалення правил і методів обробки документів (оптимізацію процесів документаційного забезпечення управління), що застосовуються клієнтом;
  • реалізацію нових функціональних можливостей ПЗ OPTIMA-WorkFlow, у тому числі нових компонентів платформи;
  • інтеграцію реалізованого рішення в загальну інформаційну середу організації, міграцію даних з успадкованих систем;
  • інші послуги по супроводженню та розвитку рішень на базі ПЗ OPTIMA-WorkFlow.
  • Вартість послуг з обслуговування рішень на платформі OPTIMA-WorkFlow поза типових програм визначається виходячи з вимог до складу і характеристик послуг що надаються.


OPTIMA-WorkFlow - комплексна платформа для створення автоматизованих систем управління документами

 • OPTIMA-WorkFlow - комплексна платформа для створення автоматизованих систем управління документами

  • Існує з 1997 р.
  • Належить до числа лідируючих систем управління документами на українському ринку
  • Придбана більш ніж 350 клієнтами (більше 8000 ліцензій)
  • Партнери в регіонах України
  • Поточна версія платформи - 1.19
 • Найбільші клієнти:

  • Фонд державного майна України, Державне казначейство України, Державна контрольна-ревізійна служба в Україні, Національний банк України, Адміністрація Президента України (обробка звернень громадян), Головне управління МВС України в м. Києві, Департамент Державного моніторингу України, Рада національної безпеки та оборони України, Полтавська, Запорізька, Волинська, Луганська, Черкаська обласні державні адміністрації.


OPTIMA-WorkFlow — системи управління документами в державних та комерційних організаціях будь-якого масштабу:

 • OPTIMA-WorkFlow — системи управління документами в державних та комерційних організаціях будь-якого масштабу:

  • відкрита архітектура, застосування найсучасніших технологій і промислових стандартів
  • гнучкість, функціональна повнота і масштабованість платформи
  • високий ступінь відповідності вимогам MoReq2
  • наявність типових (коробочних) рішень
  • прості візуальні засоби налаштування і адаптації рішень які і не потребують залучення розробника
  • повнофункціональний Web-клиент
  • зручний, з можливістю налаштування, багатомовний інтерфейс
  • можливість створення територіально-розподілених систем
  • використання ЕЦП для зазначення авторства і забезпечення юридичної значимості документів, резолюцій і рішень по документах
  • потокове сканування, розпізнавання, повнотекстовий пошук, штрих-кодове і радіочастотне (RFID) маркування та ідентифікація документів
  • постійне вдосконалення платформи, розвинені програми навчання і підтримки користувачів та експлуатаційного персоналу


Інтегроване рішення, що поєднує в собі лідируючі інформаційні технології і програмні продукти :

 • Інтегроване рішення, що поєднує в собі лідируючі інформаційні технології і програмні продукти :

  • СУБД Microsoft SQL Server або Oracle Database
  • Рішення EMC та інші платформи
  • в якості систем довгострокового зберігання даних
  • Microsoft Office, OpenOffice.org та інші офісні додатки
  • Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox та Apple Safari в якості Web-клиента
  • Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell GroupWise і будь-які інші системи електронної пошти, що підтримують стандартні протоколи SMTP / POP3 / IMAP4
  • системи гарантованої доставки повідомлень IBM WebSphere MQ Series и MSMQ
  • будь-які засоби криптографічного захисту інформації (КЗІ) та електронного цифрового підпису(ЕЦП), реалізовані як Microsoft Windows CSP
  • SAP Crystal Reports та Microsoft Reporting Services для формування звітності
  • Технології ABBYY для підтримки засобів сканування (в т. ч. потокового), розпізнавання, морфологічного аналізу і пошуку документів


Повноцінний набір інструментів для створення, розвитку та інтеграції інформаційних систем:

 • Повноцінний набір інструментів для створення, розвитку та інтеграції інформаційних систем:

  • відкрита системно-технічна архітектура «клієнт-сервер»
  • документований об'єктно-орієнтований API
  • відкрита модель зберігання даних
  • власна і доменна аутентифікація, підтримка технології Single-Sing-On
  • підтримка LDAP: інтеграція з Microsoft Active Directory
  • підтримка засобів створення та обробки документів, що відповідають стандартам ОLE (зокрема, Microsoft Office)
  • XML та Web-сервіси для обміну інформацією між інформаційними системами
  • підтримка скриптових програмних сценаріїв(.NET, VB и Java Script)
  • засоби для вбудовування в Web-портали на платформі Microsoft SharePoint Server
  • розвинений інструментарій для формування звітності та багато іншого


ТОВ «НВО ЕДД»

 • ТОВ «НВО ЕДД»

 • Отримати детальнішу інформацію про OPTiMA-WorkFlow, а також замовити презентацію у вашому офісі можна за адресою: novodv@rgdata.com.ua

 • Тел.: +38 (044) 592 40 33(34;35;36) Факс: +38 (044) 286 67 10

 • Україна, 01103, Київ, вул. Лубенська, 5

 • www.rgdata.com.ua


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка