Рішення проблем й виконати власні індивідуальні завданняДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.Життя – це прийняття відповідальності заради того, щоб знайти вірне рішення проблем й виконати власні індивідуальні завдання

 • Життя – це прийняття відповідальності заради того, щоб знайти вірне рішення проблем й виконати власні індивідуальні завдання

 • В. Франкл

Створити людину — це допомогти їй стати суб'єктом культури, навчити життєтворчості, що припускає залучення в цей процес самої дитини.

 • Створити людину — це допомогти їй стати суб'єктом культури, навчити життєтворчості, що припускає залучення в цей процес самої дитини.

 • О. БондаревськаОсновні людиноутворюючі функції:

 • Основні людиноутворюючі функції:аксіологічний (введення учнів у світ цінностей і надання їм допомоги у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій);

 • аксіологічний (введення учнів у світ цінностей і надання їм допомоги у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій);

 • когнітивний (забезпечує учнів системою наукових знань про людину, культуру, історію, природу, ноосферу як підвалини духовного розвитку);

 • діяльнісно-творчий (формування в учнів різноманітних способів діяльності, творчих здібностей);

 • особистісний (забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивних здіб­ностей, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення і самовизначення, формування життєвої позиції). • суб'єктом

 • своєї життєдіяльності

Умови, в які потрапляє учень у процесі освітньої (навчальної) діяльності:

 • Умови, в які потрапляє учень у процесі освітньої (навчальної) діяльності: • у сфері пізнання (інтелектуальний розвиток);

 • у сфері переживань (емоційний розвиток) — пріоритетним в емоційній сфері є вияв активної причетності до іншого в його переживаннях (дозволеність різноманітних емоційних станів, реакцій на себе й іншого, здатність розуміти, переживати емоційні стани інших людей);

 • у сфері діяльності (поведінковий, операційний компонент).

Порозуміння

 • Порозуміння

 • Похвала

 • Підтримка • дбайливе ставлення до дитини за принципом «не нашкодь»;

 • створення середовища, яке стимулює позитивні зміни в поведінці дитини і її ставленні до світу;

 • орієнтація учнів і вчителів на їх самозміни. • сприяння освоєнню учнями суб'єктної позиції;

 • надання учню необхідної психологічної підтримки

 • (за О. Газманом — спільне з дитиною визначення її інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод, проблем, що заважають досягати позитивних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні і способі життя);

 • забезпечення розвитку особистості учняУрок =

Створення

опора на суб'єктний досвід учня, розкриття його змісту як особистісно значущого;

 • опора на суб'єктний досвід учня, розкриття його змісту як особистісно значущого;

 • узгодження цього досвіду з науковим змістом знань, що підлягають засвоєнню;

 • виявлення особистісного вибору учня предметної галузі знань, визначення її стійкості, самостійності вияву; • На кожному поколінні лежить відповідальність, кожному поколінню дано виклик – наділити силою те покоління, що йде слідом

 • А. Хазей • Дякую

 • за

 • увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка