Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Профільне навчання – шлях реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти

 • Досвід Славутицького ліцею: надбання, перспективи


Питання до розгляду на педагогічній раді:

 • Нормативно-правова база профільного навчання

 • Навчально-методичне забезпечення профільного навчання в ліцеї

 • Фахова культура уроку в профільному навчанні

 • Спецкурси і факультативи. Їх роль у підвищенні якості профільного навчання

 • Науково-дослідницька діяльність, творчі конкурси та інтелектуальні змагання ліцеїстів в умовах профільності навчання

 • Вивчення якості профільного навчання. Ліцей - ВНЗ – підприємство – ліцейJobportal.com.ua

 • Чинники вибору професії

 • Кроки до виваженого рішення щодо майбутньої професіїПитання анкети для батьків “Профільне навчання - вимога часу”

 • Яким, на ваш погляд, повинне бути головне завдання ліцею?

 • Визначте провідний мотив вибору вами профілю навчання.

 • Які переваги ви бачите в профільному навчанні?

 • Які недоліки ви бачите в профільному навчанні?

 • Найважливіші особистісні якості учня профільного класу

 • Які якості, на ваш погляд, повинен мати учитель профільного навчального закладу?

 • Які з форм організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, на ваш погляд, більш вагомі: словесні, наочні, практичні?

 • Яку професію, на вашу думку, планує отримати ваша дитина?Результати анкетування батьків ліцеїстів:

 • Завдання ліцею – забезпечити високий рівень знань, виховати самостійність і відповідальність, на третій позиції - підготувати до вибору професії

 • Провідний мотив вибору профілю навчання – здібності учня, на другій позиції – інтерес до профілю

 • Переваги профільного навчання - глибоке і якісне вивчення профільних предметів, на останній позиції - допомога у виборі майбутньої професії.Які недоліки ви бачите в профільному навчанні?

 • 63 % батьків не бачать недоліків у профільному навчанні,

 • але в анкетах 37 % респондентів зазначено недоліки, на які варто звернути увагу, а саме:

 • надмірне перевантаження учнів;

 • відсутність уроків з російської мови;

 • недостатня увага непрофільним предметам, скорочення кількості годин на вивчення непрофільних предметів;

 • відсутність гнучкості * (неможливість перейти в групу іншого профілю);

 • формування стереотипу у дитини щодо непотрібності поглибленого вивчення непрофільних предметівНайважливіші особистісні якості учня профільного класу :

 • Учень повинен мати якісні знання, бути широко ерудованим, володіти навичками логічного мислення, прагнути до самореалізації і самовдосконалення, бути працелюбним, вміти самостійно вчитись, готовим до конкуренції (всього 18 якостей зазначено батьками)Які якості, на ваш погляд, повинен мати учитель профільного навчального закладу?

 • Вчитель повинен бути професіоналом високої якості і непересічною особистістю:

 • 1.Професіоналізм

 • 2. Бажання і вміння поділитися власним досвідом зі своїми вихованцями

 • 3. Педагогічний досвід виховання

 • 4. Індивідуальний підхід до учня, взаєморозуміння

 • 5. Вміння пояснювати (донести до дітей тему)

 • 6. Вміння зацікавити предметом

 • 7. Творчий підхід до викладання

 • 8. Прагнення до удосконалення

 • 9. Гнучкість мислення, легке сприйняття нових технологій

 • 10. Сучасний підхід до учнів

 • 11. Навички психолога

 • 12. Вміння допомогти учням розкритися

 • 13. Побачити здібності, допомогти спрямувати дитину на вибір професії

 • 14. Бути добре обізнаним щодо вимог у ВНЗ

 • 15. Комунікабельність, людяність

 • 16. Терпіння, високі моральні якості

 • 17. Витриманість

 • 18. Вимогливість

 • 19. Авторитет у дітейЯкі з форм організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, на ваш погляд, більш вагомі: словесні, наочні, практичні?

 • словесні (розповідь, бесіда, лекція тощо) - 20 (67 %)

 • наочні (ілюстрації, демонстрації тощо) - 17 (57 %)

 • практичні (досліди, вправи тощо)- 23 (77 %)Яку професію, на вашу думку, планує отримати ваша дитина?

 • 1.Ще не визначилась (поки що остаточно не визначилась) 50 % респондентів

 • 2. Технічна спрямованість (спеціальність)

 • 3. Інженер

 • 4. Інженер-будівельник

 • 5. Фармацевт

 • 6. Лікар

 • 7. Природничого, хімічного характеру

 • 8. Хімік або правознавець

 • 9. Економіст

 • 10. Пов’язана з економічною діяльністю

 • 11. Учитель хімії

 • 12. Перекладач

 • 13. Філологія, англійська мова

 • 14. Правознавець, перекладач

 • 15. Художник-дизайнерНормативно-правова база профільного навчання

 • Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2 (нова редакція затверджена наказом МОН від 11.09.2009 № 854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”)

 • Закон України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та від 13.04.2007 № 620 «Про внесення зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717».Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно- орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії

 • Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно- орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторіїПрофільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу

 • Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесуГоловною метою профільного навчання є

 • Головною метою профільного навчання є

 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільстваПрофільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти

 • Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвітиПрофільне навчання

 • Профільне навчання

 • ґрунтується на таких принципах:

 • *диференціації;

 • *варіативності, альтернативності, доступності;

 • *наступності та неперервності;

 • *гнучкості;

 • *діагностико-прогностичної реалізованостіНапрями профільного навчання в Славутицькому ліцеї:

 • Суспільно-гуманітарний

 • Філологічний

 • Природничо-математичнийПрофілі навчання в Славутицькому ліцеї:

 • Української філології (філологічний напрям)

 • Фізико-математичний (природничо-математичний напрям)

 • Біолого-хімічний

 • (природничо-математичний напрям)

 • Економічний (суспільно-гуманітарний напрям)Тлумачний словник з профільного навчання

 • Освітні галузі

 • Напрями освіти* (всього 6, в ліцеї 3)

 • Рівні змісту освіти

 • Профільне навчання

 • Профільна школа

 • Професійна орієнтація

 • Допрофесійна підготовка

 • Профіль навчання* (в ліцеї 4)

 • Профільні предмети*

 • Курси за вибором*

 • Типові навчальні плани«Благо за всіх обставин залежить

 • «Благо за всіх обставин залежить

 • від дотримання двох умов:

 • одна з них – правильне з’ясування

 • завдання та кінцевої мети

 • будь-якої діяльності;

 • друга – пошук різних засобів, що

 • ведуть до кінцевої мети»

 • АристотельКваліметрична модель вивчення ефективності впровадження профільного навчання за основними критеріями:

 • управлінське забезпечення;

 • забезпечення перспектив здобуття подальшої освіти;

 • психолого-педагогічне супроводження;

 • кадрове забезпечення;

 • матеріально-технічне забезпечення профільного навчання;

 • навчально-методичне забезпечення профільного навчання;

 • забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу;

 • забезпечення наступності на різних ступенях навчання;

 • забезпечення профорієнтаційної роботи;

 • науково-методичне забезпечення;

 • результативність профільного навчанняПрофільні предмети

 • реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Ці предмети вивчаються поглиблено і передбачають більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності; профільної навчальної практики учнівІнтегровані уроки в системі профільного навчання

 • Урок з фізики та хімії «Вода – найдивовижніша та найцінніша рідина»

 • Урок з математики і фізики «Застосування похідної та інтеграла для розв’язування фізичних задач»

 • Урок з фізики та інформатики «Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту»

 • Урок з фізики та англійської мови “Винаходи й винахідники”Курси за вибором

 • мають різну тематику, але спрямовані на поглиблення й розширення знань із профільних предметів відповідно до їх спеціалізації,

 • а їх основні функціїпоглиблення та розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільності прикладної й початкової професійної спеціалізації навчанняФакультативи і спецкурси на І курсі:

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Комп'ютерні технології та майбутня професія

 • Юний педагог

 • Основи економікиФакультативи і спецкурси на ІІ курсі (два роки):

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Світ кімнатних рослин

 • Основи медичних знаньФакультативи і спецкурси на ІІІ курсі (три роки):

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Світ українського слова

 • Фізична географія Київської області

 • Досліджуємо історію України

 • Мікробіологія з основами вірусології

 • Розв'язування задач з хімії

 • Розв'язування задач з параметрами

 • Методи розв'язування задач кінематики, динаміки, законів збереження

 • Власна справаФакультативи і спецкурси на ІV курсі (чотири роки):

 • Російська мова

 • Німецька мова

 • Психологія особистості

 • Світ українського слова

 • Історія української філософської думки ХХ століття

 • Досліджуємо історію України

 • Економічна і соціальна географія Київської області

 • Мікробіологія з основами вірусології

 • Основи цитології

 • Розв'язування задач підвищеної складності з хімії

 • Розв'язування олімпіадних задач з математики

 • Інформатика

 • Основи економіки

 • Власна справа

 • Бізнес-центр

 • Основи наукових дослідженьІнтегровані курси в системі профільного навчання

 • Елективний курс

 • “Фізика людини”.

 • 8-9 класи.

 • Майбутні профілі навчання - біолого-хімічний,

 • фізико-математичнийКваліметричний підхід

 • це методологічна основа вираження якісних характеристик кількісною мірою, яка передбачає кількісний опис якості процесу, надаючи кількісну оцінку якостіВступ ліцеїстів до ВНЗ за профілем навчанняЗНО і профільне навчання www.testportal.gov.ua

 • Українська мова та література. 9-10 позиції по Україні. Найвищі показники в рейтингу мають 9 освітніх закладів нового типу. Славутицький ліцей – сьома позиція

 • Математика. 9-11 позиції по Україні. Найкращі результати мають випускники колегіуму міста Білої Церкви, Славутицького ліцею, спеціалізованої школи міста ФастоваЯк і попередні моніторингові дослідження в Київській області, результати ЗНО з математики підтверджують необхідність більш інтенсивного розгортання відповідної профілізації, адже кількість бажаючих складати математику на НО для вступу до ВНЗ щороку зростає.

 • Як і попередні моніторингові дослідження в Київській області, результати ЗНО з математики підтверджують необхідність більш інтенсивного розгортання відповідної профілізації, адже кількість бажаючих складати математику на НО для вступу до ВНЗ щороку зростає.ЗНО і профільне навчання

 • Історія України. 11-15 позиції по Україні вказують на перевагу низьких результатів, показник якості менший за 40 %, якість історичної освіти в області потребує додаткового вивчення. Зазначено необхідність підвищення якості соціально-гуманітарної підготовки старшокласників закладів освіти різного типуСтабільно якісним є результат виконання учасниками тестів з фізики

 • 2-6 позиції в національному рейтингу свідчать про свідомість профільного вибору: випускники обирали цей предметний тест свідомо й цілеспрямовано

 • рейтингові позиції якісних результатів високі: 27 учасників мають результати в межах 195,5-199,5 балівЗНО і профільне навчання

 • Біологія. 16-20 позиції по Україні свідчать про хаотичність профільного вибору предмета учасниками тестування, а також про недостатній рівень якості біологічної освіти в області

 • Географія. 11-18 позиції в національному рейтингу також свідчать про хаотичність вибору предмета тестування, слабку профільну зорієнтованість учасниківЗНО і профільне навчання

 • Найслабшою ланкою є результативність участі в ЗНО з хімії: найнижчі 18-20 позиції в національному рейтингу

 • У 2011 році питання викладання хімії в профільних класах вивчалося і засвідчило наявність проблем як в організації учнів за хіміко-біологічним профілем, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченні викладання хімії, так і професійній готовності вчителів до реалізації завдань програми

 • Також з’ясовано, що ЗНО з хімії часто складають випускники класів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів, які вивчають хімію за спрощеною програмою, не відповідною програмі ЗНОЛідерами в регіональному рейтингу складання тестів ЗНО-2012 з природничих дисциплін є гімназійні заклади Білої Церкви (географія), Києво-Святошинського району (хімія),

 • Лідерами в регіональному рейтингу складання тестів ЗНО-2012 з природничих дисциплін є гімназійні заклади Білої Церкви (географія), Києво-Святошинського району (хімія),

 • Славутицький ліцей (географія, фізика, біологія, хімія),

 • ліцей міста Фастова

 • (фізика, біологія, хімія)Аналіз результатів участі в ЗНО-2012 учасників Київської області на основі національного звіту засвідчує важливість:

 • системної роботи щодо підвищення якості вивчення предметів, використання сучасних засобів навчання та вдосконалення методики навчання як суспільно-гуманітарних, так природничо-математичних дисциплін;

 • розвиток профільного вивчення предметів природничо-математичного циклу;

 • забезпечення освітніх потреб учнів в умовах профілізації старшої школи та спеціалізації закладів освіти на діагностичній і профорієнтаційній основі, а також ефективного використання годин варіативної складової робочих навчальних планів;

 • посилення в закладах освіти Київської області профорієнтаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи серед старшокласників та їх батьків;

 • продовження системної роботи з обдарованими дітьми на рівні навчального закладу, міста, області, адже саме ці діти, як свідчить досвід, показують найвищі результати ЗНО з основ наук.Українська мова та література

 • Сухоруков Максим – 197,5 балів

 • Хропата Альона – 196 балів

 • Павленко Альона – 194,5 балів

 • Хрістова Дар’я – 194,5 балів

 • Костюченко Олександра – 194 бали

 • Головцин Володимир – 193 бали

 • Артем’єва Юлія – 189,5 балів

 • Балика Андрій – 189,5 балів

 • Власкова Юлія – 186 балів

 • Чуприненко Маргарита – 186 балів

 • Головач Альона – 185 балів

 • Захаренко Олександр – 185 балів

 • Власенко Ірина – 184 бали

 • Блінковська Марина – 183 бали

 • Сорокіна Єлизавета – 181 балМатематика (випускники груп фізико-математичного профілю навчання)

 • Артем’єва Юлія – 200 балів

 • Кулиба Микола – 199 балів

 • Андрійчук Антон – 198,5

 • Шикун Костянтин – 198,5 балів

 • Павловський Матвій – 196 балівФізика (випускники груп фізико-математичного профілю навчання)

 • Шикун Костянтин – 199 балів

 • Бачинін Іван – 197 балів

 • Павловський Матвій – 196,5 балів

 • Токарєв Микита 195,5 балів

 • Мазанка Роман – 191 бал

 • Андрійчук Антон – 189,5 балів

 • Артем’єва Юлія – 189,5 балів

 • Лімаз Сергій - 188,5 балівБіологія (випускники груп біолого-хімічного профілю навчання)

 • Бедулєва Анна – 193 бали

 • Рубан Яна – 185,5 балів

 • Кирієнко Яна – 185 балів

 • Глоба Христина – 184, 5 балів

 • Парнюк Єлизавета – 180 балівХімія (випускники груп біолого-хімічного профілю навчання)

 • Бедулєва Анна – 195 балів

 • Яценко Сергій – 191,5 балів

 • Кононова Надія – 182,5 балів

 • Глоба Христина – 180,5 балів

 • Рубан Яна – 179,5 балівПрофільне навчання і науково-дослідницька діяльність ліцеїстівПроект рішення педради «Профільне навчання – шлях реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти. Досвід ліцею: надбання, перспективи»

 • Поповнити бібліотечний фонд ліцею навчально-методичною літературою для підвищення ефективності профільного навчання в закладі (адміністрація ліцею, постійно).

 • Формувати сучасно-розвинену особистість на уроці шляхом оптимального використання новітніх педагогічних технологій навчання, які базуються на активній взаємодії учасників навчально-виховного процесу (постійно, педагоги).

 • Продовжити практику періодичного тематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу з предметів профільного рівня (відповідно до плану навчально-виховної роботи закладу, адміністрація).

 • Започаткувати перевірку якості роботи вчителів, які ведуть курси за вибором; здійснювати аналіз заняття з позицій діяльнісного підходу (відповідно до плану навчально-виховної роботи закладу, адміністрація).

 • У робочому навчальному плані ліцею на наступний навчальний рік передбачити у 8-9 класах факультативи і спецкурси, які б відповідали майбутньому профілю навчання, запитам учнів, матеріально-технічним можливостям ліцею (адміністрація, травень 2013 року).

 • Вибір профілю навчання учнів в 10-11 класах (ІІІ – ІV курси) здійснювати шляхом тестування учнів допрофільних класів (8-9 класи – І-ІІ курси) з профільних предметів (адміністрація, травень 2013 року).

 • Провести анкетування «Профільне навчання – вимога часу» серед учнів та вчителів з метою коригування навчально-виховного процесу за обраними профілями. Систематизувати результати анкетування та оприлюднити результати на сайті ліцею (практичний психолог, січень 2013).

 • Формування груп на ІІІ курсі здійснювати з урахуванням результатів тестування, освітніх потреб учнів, висновків психолога, побажань батьків, пропозицій учителів-предметників (адміністрація, травень 2013 року).

 • Забезпечити психологічний супровід допрофільного і профільного навчання в закладі (практичний психолог, постійно).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка