Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладомДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році

 • програмами, сайт www.mon.gov.ua


Наказ Міністерства від 23.05.2012 р.

 • Наказ Міністерства від 23.05.2012 р.

 • № 616 та лист МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»за потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 5-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах

 • за потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 5-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах

 • 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається.

 • Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше, ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 • упровадження курсів за вибором;

 • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

 • Курси за вибором можуть бути 9-70-ти годинні.

 • За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі.

 • Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом.проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

 • проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

 • При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться.

 • В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів на таких заняттях може здійснюватися також за рішенням педагогічної ради.Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 11 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційних збірниках МОНМСУ

 • Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 11 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційних збірниках МОНМСУУ старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма програмами:

 • У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма програмами:

 • рівень стандарту,

 • академічний,

 • профільний рівень та

 • поглиблене вивчення математики.визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемента загальної культури.

 • визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемента загальної культури.

 • При цьому не передбачається, що в подальшому випускники продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння.

 • задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння.

 • Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуванням.

 • передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуванням.розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмета.

 • розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмета.окремі курси – „Алгебра і початки аналізу ” (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і „Геометрія ” (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

 • окремі курси – „Алгебра і початки аналізу ” (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і „Геометрія ” (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

 • рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

2-годинного контролю

 • 2-годинного контролю

 • у загальноосвітніх навчальних закладах не передбачено

 • нормативними документами!поточне,

 • поточне,

 • тематичне і

 • підсумкове

 • Основним видом оцінювання є тематичне.

 • Тематична оцінка не коригується.

 • Вільного стовпчика після тематичної у журналах не пропускається.

 • Поточне оцінювання учнів з математики учитель повинен здійснювати обов’язково із відповідним фіксуванням оцінок у журналіСеместрова оцінка виставляється вчителем опираючись на тематичні, а річна – на основі семестрових.

 • Семестрова оцінка виставляється вчителем опираючись на тематичні, а річна – на основі семестрових.

 • При формуванні такої оцінки вчитель має оцінювати реальні досягнення учня, а не підраховувати його середній бал.єдині для загальноосвітніх і профільних класів (журнал “Математика в школі ”, №4, 2001р).

 • єдині для загальноосвітніх і профільних класів (журнал “Математика в школі ”, №4, 2001р).

 • Під час контролю результатів навчання в класах з поглибленим вивченням математики рекомендують не завищувати вимоги до виставлення відповідних балів, оскільки це негативно впливатиме на розвиток творчих здібностей учнів. Такими ж критеріями користуються при оцінюванні учнів у класах гуманітарного спрямування.як засіб покращення умов організації навчально-виховного процесу вивчення математики.

 • як засіб покращення умов організації навчально-виховного процесу вивчення математики.МОНМС України пропонує користуватися спеціальним переліком навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання та навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки (МОНмолодьспорт України «Методичні рекомендації про вивчення математики у 2012/2013 навчальному році», розміщених на сайті – www.mon.gov.ua).

 • МОНМС України пропонує користуватися спеціальним переліком навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання та навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки (МОНмолодьспорт України «Методичні рекомендації про вивчення математики у 2012/2013 навчальному році», розміщених на сайті – www.mon.gov.ua).І. Предметні курси: курси з математики підвищеного рівня, курси, в яких поглиблюється вивчення окремих розділів, курси, в яких вивчаються окремі розділи, прикладні курси з математики за вибором, курси, присвячені вивченню математичних методів пізнання навколишнього світу, курси, присвячені історії математики, курси за вибором з вивчення методів розв’язування задач з математики.

 • І. Предметні курси: курси з математики підвищеного рівня, курси, в яких поглиблюється вивчення окремих розділів, курси, в яких вивчаються окремі розділи, прикладні курси з математики за вибором, курси, присвячені вивченню математичних методів пізнання навколишнього світу, курси, присвячені історії математики, курси за вибором з вивчення методів розв’язування задач з математики.

 • ІІ. Міжпредметні курси за вибором, завданнями яких є інтеграція математичних знань з іншими навчальними предметами.

 • ІІІ. Позапредметні, тобто курси за вибором, зміст яких не належить до жодного навчального предмета базового навчального плану, однак певною мірою пов’язаний з математикою.метод проектів (самостійна діяльність учнів з вирішення самостійно поставленої проблеми та презентація кінцевого продукту, як результату діяльності);

 • метод проектів (самостійна діяльність учнів з вирішення самостійно поставленої проблеми та презентація кінцевого продукту, як результату діяльності);

 • метод реферативно-дослідної діяльності (теоретико-методичне дослідження поставленої проблеми, результатом якої є реферат);

 • метод застосування інформаційних і комунікаційних технологій (використання комп’ютера як засобу вивчення курсів з математики дозволяє вчителю економити час, здійснювати диференціацію навчання, реалізувати принцип наочності, оперативно контролювати і оцінювати результати навчання, а учню – працювати у комфортному для нього темпі);

 • метод контекстного навчання (дозволяє познайомити учнів з азами майбутньої професії засобами математики).у науково-методичному журналі „Математика в школі”,

 • у науково-методичному журналі „Математика в школі”,

 • „Математичній газеті” видавництва „Педагогічна преса”,

 • в газетах „Математика” та „Математика в школах України”,

 • в газеті „Освіта Буковини”.інтерактивні технології,

 • інтерактивні технології,

 • які допомагають зробити процес навчання цікавішим, різноманітнішим і ефективнішим.відіграє велику роль у рівні навчальних досягнень учнів, тому завданням кожного вчителя – сприяти розвитку підвищення інтересу до вивчення математики, стимулювання потягу до наукової творчості, пробудження критичного ставлення до фактів, які дають учням уявлення про математику як невід'ємну складову загальнолюдської культури

 • відіграє велику роль у рівні навчальних досягнень учнів, тому завданням кожного вчителя – сприяти розвитку підвищення інтересу до вивчення математики, стимулювання потягу до наукової творчості, пробудження критичного ставлення до фактів, які дають учням уявлення про математику як невід'ємну складову загальнолюдської культуриу підвищенні якості навчально-виховного процесу є сучасні електронні підручники та програми, які стають все більш потрібними у загальноосвітніх навчальних закладах

 • у підвищенні якості навчально-виховного процесу є сучасні електронні підручники та програми, які стають все більш потрібними у загальноосвітніх навчальних закладахhttp://www.ednu.kiev.ua – освітянська мережа України;

 • http://www.ednu.kiev.ua – освітянська мережа України;

 • http://www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання;

 • http://www.mon.gov.ua – офіційний сервер Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • http://www.lib.com.ua – електронна бібліотека;

 • http://www.google.com.ua – інформаційно-пошукова система;

 • http://www.math.kiev.ua – математичні сайти;

 • http://www.matholymp.kiev.ua – Київські міські олімпіади з математики;

 • http://www. google.com.ua – Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдежадміністрації;

 • http://www.cvoippo.edu.ua – сайт ІППО Чернівецької області.у напрямку підготовки до олімпіади. Цьому питанню варто приділити ще більше уваги, адже аналізуючи результати ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, робимо висновок, що рівень якості виконання завдань є достатньо низьким. Однак, на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учень Волоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мельничук Деонисій отримав ІІ диплом (науковий керівник – Сумарюк М.І., кандидат фізико-математичних наук, асистент ЧНУ). Зауважимо, що за час існування Буковинської малої академії наук такий високий результат з математики вперше.

 • у напрямку підготовки до олімпіади. Цьому питанню варто приділити ще більше уваги, адже аналізуючи результати ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, робимо висновок, що рівень якості виконання завдань є достатньо низьким. Однак, на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учень Волоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мельничук Деонисій отримав ІІ диплом (науковий керівник – Сумарюк М.І., кандидат фізико-математичних наук, асистент ЧНУ). Зауважимо, що за час існування Буковинської малої академії наук такий високий результат з математики вперше.приділити більше уваги питанням розвитку здібних учнів, зокрема, частіше розглядати на засіданнях методичних рад школи проблему: «Шляхи поліпшення підготовки учнів до участі в підсумкових контролях та різного виду змагань».

 • приділити більше уваги питанням розвитку здібних учнів, зокрема, частіше розглядати на засіданнях методичних рад школи проблему: «Шляхи поліпшення підготовки учнів до участі в підсумкових контролях та різного виду змагань».для шкільних методичних об’єднань учителів рекомендуємо визначити педагогічну проблему «Узагальнення та систематизація інтегрованих знань, умінь, навичок учнів з природничо-математичних дисциплін».

 • для шкільних методичних об’єднань учителів рекомендуємо визначити педагогічну проблему «Узагальнення та систематизація інтегрованих знань, умінь, навичок учнів з природничо-математичних дисциплін».Попасти в рейтинговій таблиці за результатами олімпіади та ЗНО в першу половину кращих регіонів України

 • Попасти в рейтинговій таблиці за результатами олімпіади та ЗНО в першу половину кращих регіонів УкраїниЩоб Боженька почула наші побажання і дала нам всім своє благословення на міцне здоров’я, терпіння, натхнення й результативні успіхи

 • Щоб Боженька почула наші побажання і дала нам всім своє благословення на міцне здоров’я, терпіння, натхнення й результативні успіхи
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка