Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учняДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Переваги інтерактивних технологій

 • Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). При цьому відсоток учнів, які засвоїли знання, досить високий (понад 50).

 • Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.

 • Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня.

 • Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями виступає, як лідер, організатор.


ЩО ТАКЕ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ?

 • “Інтерактивний”- здатність взаємодіяти в процесі бесіди , діалогу з чимось (комп’ютером) або кимось (людиною).

 • Інтерактивне навчання – це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.СТРУКТУРА УРОКУ

 • Мотивація

 • Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів.

 • Надання необхідної інформації.

 • Інтерактивні вправи.

 • Підбиття підсумків уроку.Розроблено плани-конспекти і проведено уроки з застосуванням інтерактивних технологій

 • Урок-дискусія “Місце спиртів у життєдіяльності людини”

 • Урок-практикум “Оцтова кислота. Фізичні, хімічні властивості. Застосування”

 • Урок-змагання ” Естери. Реакція етерифікації. Застосування естерів.”

 • Інтегрований урок з хімії та біології „Глюкоза та сахароза, як представники вуглеводів. Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості ”

 • Урок-гра ” Взаємозв’язок між органічними речовинами.”Урок-дискусія “Місце спиртів у життєдіяльності людини”

 • Неординарність цього заняття полягає у тому, що учні виступають у ролі експертів. Вони мають обґрунтовано і переконано довести, яке значення мають спирти у життєдіяльності людини.

 • Завдання для груп

 • Група «Хіміки» проаналізувати позитивну роль спиртів у життєдіяльності людини;

 • Група «Біологи» проаналізувати шкідливий вплив спиртів на організм людини

 • Група «Історики» знайти історичні довідки, що стосу­ються відкриття спиртів, їх застосуванняГрупа-Хіміки

 • Завдання: Застосування етилового спирту.Група-біологи Завдання:вплив алкоголю на організм людиниУрок –практикум “ ОЦТОВА КИСЛОТА, II ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ.”

 • Окремі групи учнів досліджують певні хімічні властивості оцтової кислоти

 • Завдання для 1-шої групи: доведіть, що оцто­ва кислота виявляє кислотні властивості.

 • Лабораторний дослід 1. «Дія оцтової кислоти на індикатори»

 • Завдання для класу: складіть рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти.

 • Завдання для 2-гої групи: дослідіть взаємодію оцтової кислоти з металами.

 • Лабораторний дослід 2. «Взаємодія оцтової кислоти з металами»

 • Завдання для класу: опишіть дослід, запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному та йонному виглядах.

 • Завдання для 3-тьої групи: дослідіть взаємодію оцтової кислоти з лугами.

 • Лабораторний дослід 3. «Взаємодія оцтової кислоти з лугами»Хімічні властивості оцтової кислоти

 • 1) електролітична дисоціація: CH3COOH ↔CH3COO1- + H1+

 • ацетат - йон

 • 2) Взаємодія з металами:

 • 2СН3СООН + Мg = Mg(CH3COO)2 + H2 магній ацетат

 • 3) Взаємодія з оксидами металів:

 • 2СН3СООН + СаО = Са(СН3СОО)2 + Н2О кальцій ацетат

 • 4) Взаємодія з лугами:

 • СН3СООН + NaOH = NaCH3COO + H2O натрій ацетат

 • 5) Взаємодія з солями, утвореними більш слабкими кислотами:

 • 2СН3СООН + Na2CO3 = 2CH3COONa + CO2+ H2OЗастосування оцтової кислотиУрок-змагання. “Естери,їх гідроліз.”

 • Учитель пояснює теоретичний матеріал по окремих частинах(лекція).

 • Інформація закріплюється за допомогою піктограм.

 • Піктограми - це логічні малюнки,де в символах й умовних знаках “зашифрований“ зміст досліджуваного.

 • Учні повинні уважно дивитися,намагатися зрозуміти і застосувати до навчальної ситуації попередні знання.

 • Змагання полягають в порівнянні результатів роботи 2 груп учнів.Спирти й карбонові кислоти взаємодіють між собою з утворенням естерів.Інтегрований урок з хімії та біології. ”Глюкоза та сахароза, як представники вуглеводів. Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості.

 • Клас заздалегідь поділяється на три групи. Кожна група працює над своїм завданням. Координатор доповідає про виконану роботу у вигляді презентації.

 • Класифікацію вуглеводів і властивості готувала перша група учнів.

 • Класифікація

 • Моносахариди дисахариди полісахариди

 • ↓ ↓ ↓ !

 • Глюкоза фруктоза сахароза крохмаль

 • целюлозаХімічні властивості глюкози

 • Завдання групам

 • Обрати хімічні реакції,які характерні для альдегідної групи і багатоатомних спиртівУрок – гра .” Взаємозв’язок між органічними речовинами

 • Клас ділиться на дві команди. Кожна команда вибирає по два учні в журі, яке проводитиме оцінювання .

 • Конкурс 1. «Ти – мені, я – тобі»

 • Конкурс 2. «Дерево пізнання»

 • Конкурс 3. «Ланцюжок

 • видозмін »

 • Конкурс 4. ” Якісні реакції на органічні сполуки”Завдання для першої групи. Визначити за якими ознаками можна з′ясувати в якій з пробірок знаходиться кожна речовина. Очікувана відповідь:

 • Якісні реакції спиртів

 • 1. реакція з металічним натрієм

 • При взаємодії спиртів з металічним натрієм утворюються алкоголяти Натрію і молекулярний водень:

 • 2R - OH + 2Na → 2R - ONa + H2↑

 • В дану реакцію вступають також карбонові кислоти.

 • якісна реакція на багатоатомні спирти

 • Багатоатомні спирти (наприклад, гліцерин) утворюють з гідроксидом Купруму(ІІ) комплексні сполуки темно-синього кольору:. Якісні реакції фенолу

 • реакція з бромною водою

 • При взаємодії фенолу з бромною водою спостерігається знебарвлення бромної води і утворення жовтого осаду:

 • реакція з водним розчином хлориду Феруму(ІІІ)

 • При взаємодії фенолу з водним розчином хлориду Феруму(ІІІ) утворюється розчин інтенсивно фіолетового забарвлення:

 • 6C6H5OH + FeCl3 → H3[Fe(O-C6H5)6] + 3HClФізичні й хімічні явища, закон збереження маси, хімічні рівняння. Урок у 7 класі.

 • РОЗМИНКА ЧАРІВНИКІВ

 • За кожну правильну відповідь дається “смайлик”. ”Смайлик” дає можливість заробити бали й у особистий залік і залік команді.

 • Питання розминки:

 • У чому полягає суть хімічної реакції ?

 • Які явища називаються хімічними ?

 • Які явища називаються фізичними?

 • Як формулюється закон збереження маси?

 • Які ви знаєте ознаки перебігу хімічних реакцій?

 • Хто відкрив закон збереження маси?

 • Як називаються речовини, які вступають у реакції? З якого боку хімічного рівняння вони записуються?“Чарівна логіка”

 • Вирішити задачу за законом збереження мас.

 • У пробірці змішали сірку масою 8г із залізом . Після реакції утворився Ферум (2) сульфід масою 22г. Обчисліть масу заліза, яке вступило в реакцію. Процесу відповідає рівняння реакції:

 • Fe + S = Fe S

 • У разі правильного розв’язання сума всіх цифр відповіді буде дорівнювати 5.“Прості і чарівні явища” Визначте, які явища э фізичними, а які хімічними. Обведіть літеру в тому стовпці, в якому ви дасте правильну відповідь, то в колонці хімічних явищ по вертикалі отримаєте назву одновалентного хімічного елемента, назва якого в перекладі означає “той , що породжує воду”.

 • Явище Фізичне Хімічне

 • Залізо іржавіє а г

 • Плавлення скла д л

 • Утворення туману є у

 • Прокисання молока в і

 • Запалювання сірки щ д

 • Розтирання крейди в ступі к б

 • Випарювання спирту з п

 • Вкриття мідних предметів зеленим

 • нальотом ф р

 • Замерзання води в калюжі ц ж

 • Пригорання яєчні х з

 • Восени листя жовкне н о

 • Горіння бензину р г

 • Кисень підтримує горіння т е

 • Горіння магнію о н“Володар рівнянь” Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій.Подорож до Країни Хімії (Урок – гра) для учнів 7 класу.

 • Тема уроку: Хімічні елементи та прості речовини, які вони утворюють.

 • Форми проведення:

 • Конкурси – 9

 • Гра “Щасливий випадок”Реклама на тему: ”Корисність хімічних елементів для організму”.

 • Для цього конкурсу ми запрошуємо по шість учнів від кожної команди. Завдання: придумати рекламу, темою якої буде наша сьогоднішня подорож до Країни Хімії. Слід врахувати музичне оформлення, артистичність. Підготовлена реклама має бути цікавою та змістовною щоб після її перегляду у глядачів виникло бажання поповнити ряди юних хіміків.Заробіть додатковий бал для своєї команди.

 • Перерахуйте елементи, назви яких починаються на літеру “А”(Актиній, Аргон, Алюміній, Астат, Америцій, Аргентум )

 • Перерахуйте елементи , назви яких закінчуються на літеру “А”Перевірте свої знання прислів”їв на властивості хімічних речовин

 • Ми називаємо одну частину метафори, епітета чи порівняння, а вболівальники – іншу.

 • Міцний, (як криця)

 • (Кришталево) чиста вода.

 • Сивина, як (срібло).

 • (Залізний)характер.

 • Швидкий, як (ртуть).

 • (Золоті ) руки та ін.Гра “Щасливий випадок”

 • ПИТАННЯ НА ТЕМУ: Хімічні елементи та прості речовини.

 • Як називається руйнування металів під дією навколишнього середовища? (Корозія)

 • Побутова назва продукту руйнування заліза під дією вологого повітря.(Іржа)

 • Який метал прийшов на зміну “Бронзовому століттю”. (Залізо)

 • Хімічний елемент, який входить до складу гемоглобіну. (Ферум)

 • Хімічний елемент, який обов”язково входить до складу оксидів. (Оксиген)

 • Речовина, яка прискорює швидкість хімічної реакції.(Каталізатор)Узагальнюючий урок для 8 класу Тема: “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва”.

 • ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ.

 • Знайдіть відповідність:

 • Будова атома Періодична система

 • 1.Заряд ядра. А. Порядковий номер

 • 2.Кількість протонів Б.Номер періоду

 • 3.Кількість нейтронів В.Номер групи

 • 4.Загальна кількість

 • електронів Г.Різниця між атомною масою

 • 5.Кількість електронів

 • на зовнішньому рівні та порядковим номером

 • 6.Кількість електронних шарів.Складіть біографію хімічного елементу за його положенням в Періодичній системі

 • БІОГРАФІЯ

 • Прізвище Кальцій

 • Ім’я Ca

 • Рік народження 1808

 • Батько Деві (Англія)

 • Сім’я Лужно – земельні

 • метали

 • Адреса Періодична система,4

 • період,2 група

 • Квартира № 20

 • Діти Са О

 • Онуки Ca (OH)2

 • Родичі CaСl2 , Ca SO4,CaCO3

 • Сусіди Mq ,K, Zn , ScГлюкоза та сахароза, як представники вуглеводів . Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ:

 • Клас заздалегідь поділяється на три групи. Кожна група працює над своїм завданням. Координатор доповідає про виконану роботу у вигляді презентації.РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧУ

 • Унаслідок бродіння глюкози отримано 115 г спирту. Який об’єм газу утвориться?
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка